Engageret og energisk afdelingssygeplejerske til Hæmatologisk ambulatorium

Da vores nuværende afdelingssygeplejerske har søgt mod et sengeafsnit på Sjælland, søger vi dig, der er leder til fingerspidserne, og som drømmer om at være en del af en specialiseret afdeling præget af vækst, humor og ordentlighed. Du vil gerne prøve kræfter med en stilling i et krævende og til tider nørdet speciale, der hele tiden udvikler sig, og du trives som den, der samler trådene. Som vores nye afdelingssygeplejerske har du fokus på ledelse, sygepleje, udvikling, forskning, drift og logistik – og gerne med et smil.

Du får en unik mulighed for at sætte dit præg på ambulatoriets vej mod Nyt OUH
Som vores ny afdelingssygeplejerske får du en unik mulighed for at tænke forandringsledelse i forhold til arbejdsformer og arbejdsgange, når nye arbejdsmetoder skal implementeres på vej mod Nyt OUH. Vi har også stort fokus på organiseringen i afdelingen. På Nyt OUH skal ambulatoriet ligge sammen med modtagelsen og knoglemarvsstuen, så du får en vigtig rolle, når de tre afdelinger skal lægges sammen, inden vi pakker sammen og flytter.

Du skaber trivsel og godt arbejdsmiljø
Som leder er du motiverende og har en synlig og anerkendende ledelsesstil. Du skaber relationer på tværs af faggrupper, og du brænder for at udvikle den enkeltes og gruppens kompetencer for at få dagligdagen til at fungere effektivt og på et højt fagligt niveau. Du har gennemslagskraft, og du arbejder selvstændigt og er ikke bange for at tænke utraditionelt.

Du har fokus på kerneopgaven
”Patienten først” er vores pejlemærke, og det har du hele tiden for øje. Det falder dig naturligt at argumentere med udgangspunkt i afdelingens, OUH’s og Region Syddanmarks strategier. Du ser muligheder i både det monofaglige, tværfaglige og tværsektorielle samarbejde – alt sammen med udgangspunkt i samarbejder med patienter og pårørende.

Derudover har du:

 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Minimum 4 års klinisk erfaring, gerne med kendskab til driftsmæssige og logistiske forhold i et ambulatorium
 • Evt. erfaring fra det hæmatologiske eller onkologiske speciale
 • Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring
 • Erfaring med udviklingsprojekter
 • Dokumenteret erfaring med styring og prioritering af ressourcer
 • Lever du op til Ledelsesgrundlaget  og  Kodeks på OUH
 • Lederuddannel­se på minimum diplomniveau og gerne på masterniveau.
 • Evt. projektlederuddannelse eller lign.

  Vi tilbyder:

 • Et udfordrende job i en højtspecialiseret hæmatologisk afdeling
 • Gode rammer for personlig og faglig udvikling, bl.a. gennem formaliseret supervision i ledergruppen ved psykolog
 • Veluddannede, fagligt kompetente og engagerede sygeplejersker, som er vant til at arbejde selvstændigt og gerne påtager sig ansvar
 • Samarbejde med afdelingens nøglepersoner, kliniske specialister, udviklingssygeplejerske, sekretærer og forskningsenhed
 • Tæt samarbejde med afdelings øvrige afdelingssygeplejersker I fungerer som et team og har opgaver på tværs af afsnittene
 • Driftsledelse i samarbejde med overlæge og i tæt samarbejde med afdelingsledelsen
 • Mulighed for at påvirke den fremtidige udvikling og opgaveløsning i ambulatoriet
 • At du sætter dit præg på forberedelserne mod Nyt OUH og ikke mindst bliver en del af en spændende flytteproces
 • En fleksibel og omstillingsparat arbejdsplads med højt til loftet, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø.

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt sat os ned og defineret de fire mest fremtrædende værdier – passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, sekretærer, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.


Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.


Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer ind i afdelingen. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.


Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Vi synger morgensang med patienterne året rundt, og vi har et korps af frivillige, som hygger om patienterne. Mange af os laver også ting sammen i fritiden. 

OUH's strategi for sygepleje

Strategi for sygepleje,Hæmatologisk Afdeling X

Læs vores værdibog her

Læs vores virksomhedsgrundlag her

Se afdelingens LinkedIn-profil

Se afdelingens Facebook-profil

 

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1.  november 2020

Om os
Ambulatoriet er delt op i 3 tværfaglige teams, dels for at sikre patienterne kontinuitet i deres forløb og dels for at udnytte de faglige kompetencer bedst muligt. Der er 25 sygeplejersker, herunder en sygeplejerske med funktion som klinisk vejleder, en patientforløbsvejleder, som også er stedfortræder for afdelingssygeplejersken, samt en klinisk sygeplejespecialist. Stort set alle har nøglekompetencer inden for specialet, og der samarbejdes på tværs af afsnit i afdelingen.

Ambulatoriesygeplejerskerne indgår i et formaliseret samarbejde med personalet i de to sengeafsnit (X1 og X2), idet de deltager i weekend- og helligdagsvagter i sengeafsnittene. At se afsnittene som en del af en samlet afdeling kræver vedvarende opmærksomhed på afsnittenes kulturer og et tæt og respektfuldt samarbejde i alle dele af organisationen og i særdeleshed på ledelsesniveau.

Afsnittet uddanner sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Denne opgave varetages af afsnittets kliniske vejleder.

Ambulatoriet har stort fokus på nærhedsprincippet, og derfor udvider vi hele tiden med flere hjemmebehandlinger. Vi samarbejder i den forbindelse med alle de lokale sygehuse i regionen. Det er en vigtig del af arbejdet frem mod Nyt OUH

Hæmatologisk afdeling X ved Odense Universitetshospital varetager regionsfunktion og højtspecialiseret funktion inden for hæmatologi. Afdelingen modtager patienter fra hele Regionen og har samarbejdsaftale med Rigshospitalet og Aarhus vedr. kontrolforløb for allogent stamcelletransplanterede patienter.

De hæmatologiske patienter har ofte længerevarende (ikke sjældent årelange) forløb i afdelingen. Ambulatoriet har ca. 23.000 besøg årligt fordelt på patienter i kontrolforløb og patienter til dagbehandling i form af kemoterapi, behandling med immunglobuliner, transfusioner og anden medicinsk kræftbehandling samt palliativ indsats. 

 

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Regionernes lønnings- og takstnævn.
OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark
.

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Ditte Therkildsen tlf. 28 77 90 22 eller e-mail ditte.therkildsen@rsyd.dk

Du er også velkommen til at kontakte nuværende afdelingssygeplejerske Heidi Madsen på tlf. 24 25 70 30

Eller dine nye kolleger – afdelingssygeplejerske Annemarie Mikkelsen, tlf. 28 94 00 73 på og Charlotte Bang Pedersen, tlf. 51 26 19 99

Og du er meget velkommen til at komme på besøg i afdelingen .

 

Ansøgningsfrist: 23.9. 2020

Ansættelsessamtaler er planlagt til 25.9  og evt. 2. samtale d. 29.9.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.