Engageret, struktureret og ansvarsbevidst Logistikbefalingsmand til bataljonsstab i Aalborg

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Du er selvkørende, initiativrig, beslutningsdygtig, og forstår at bringe dine beslutninger til udførelse.

Har du desuden interesse for logistik, og er du god til at holde mange bolde i luften, så skal du søge stillingen som logistikbefalingsmand i 2. Logistikbataljon.


Om os

2. Logistikbataljon uddanner soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Bataljonen har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes.

Desuden forestår bataljonen et antal kurser samt den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse for logistiktropperne.

Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau.

Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

2. Logistikbataljon skal kunne indgå som en operativ logistikbataljonsstab i en brigade og der vil derfor også være et operativt fokus, der tilsikrer dette.

Føringsuddannelse for førerpersonel i bataljonen vil derfor også blive tillagt prioritet.

Bataljonen er beliggende i Aalborg og er organiseret med en stab, en S7, to Hærens Basisuddannelseskompagnier og et Hærens Reaktionsstyrkekompagni.


Om stillingen

Vi kan tilbyde en arbejdsplads præget af gode kollegaer, godt humør og en ligefrem og jævnbyrdig atmosfære, hvor du måles på din personlige fremtræden og dine faglige kompetencer frem for på din grad.

Som Logistikbefalingsmand er du leder af bataljonens logistiksektion, der ud over to stabshjælpere også tæller bataljonens vedligeholdelsessektion med syv faglige medarbejdere.

Du gennemfører sagsbehandling efter direktiv fra stabschefen og har derudover ansvaret for den daglige drift af alle praktiske aspekter i den overordnede logistik ved bataljonen.

Det er ikke et krav, at du har en fortid ved logistiktropperne.Om dig

Du er seniorsergent eller alternativt erfaren oversergent klar til at blive udnævnt til seniorsergent. Du er erfaren bruger af SAP og har et solidt kendskab til den logistiske tjeneste.

Du har gode analytiske evner, er stærk inden for planlægning og nyder at sætte dig ind i nye sagsområder.

Du er selvstændig, løsningsorienteret, fleksibel i din tilgang til tjenesten, og du trives i en omskiftelig hverdag med forskelligartede udfordringer.

Du forstår at bruge dine kollegaers kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Som person trives du i et aktivt og travlt miljø, med mange, og forskelligartede, bolde i luften, ligesom du trives godt i et åbent og positivt arbejdsmiljø, med en uformel omgangstone.

Erfaring som forsyningsbefalingsmand eller tilsvarende er en fordel, men kan alternativt erstattes af erfaring inden for logistik på sagsbehandlerniveau.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen i 2. Logistikbataljon, major Anders Plenge på tlf.: 41 38 58 06 eller mail: TRR-2B-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Engageret, struktureret og ansvarsbevidst Logistikbefalingsmand til bataljonsstab i Aalborg

Du er selvkørende, initiativrig, beslutningsdygtig, og forstår at bringe dine beslutninger til udførelse.

Har du desuden interesse for logistik, og er du god til at holde mange bolde i luften, så skal du søge stillingen som logistikbefalingsmand i 2. Logistikbataljon.


Om os

2. Logistikbataljon uddanner soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Bataljonen har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes.

Desuden forestår bataljonen et antal kurser samt den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse for logistiktropperne.

Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau.

Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.

2. Logistikbataljon skal kunne indgå som en operativ logistikbataljonsstab i en brigade og der vil derfor også være et operativt fokus, der tilsikrer dette.

Føringsuddannelse for førerpersonel i bataljonen vil derfor også blive tillagt prioritet.

Bataljonen er beliggende i Aalborg og er organiseret med en stab, en S7, to Hærens Basisuddannelseskompagnier og et Hærens Reaktionsstyrkekompagni.


Om stillingen

Vi kan tilbyde en arbejdsplads præget af gode kollegaer, godt humør og en ligefrem og jævnbyrdig atmosfære, hvor du måles på din personlige fremtræden og dine faglige kompetencer frem for på din grad.

Som Logistikbefalingsmand er du leder af bataljonens logistiksektion, der ud over to stabshjælpere også tæller bataljonens vedligeholdelsessektion med syv faglige medarbejdere.

Du gennemfører sagsbehandling efter direktiv fra stabschefen og har derudover ansvaret for den daglige drift af alle praktiske aspekter i den overordnede logistik ved bataljonen.

Det er ikke et krav, at du har en fortid ved logistiktropperne.Om dig

Du er seniorsergent eller alternativt erfaren oversergent klar til at blive udnævnt til seniorsergent. Du er erfaren bruger af SAP og har et solidt kendskab til den logistiske tjeneste.

Du har gode analytiske evner, er stærk inden for planlægning og nyder at sætte dig ind i nye sagsområder.

Du er selvstændig, løsningsorienteret, fleksibel i din tilgang til tjenesten, og du trives i en omskiftelig hverdag med forskelligartede udfordringer.

Du forstår at bruge dine kollegaers kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Som person trives du i et aktivt og travlt miljø, med mange, og forskelligartede, bolde i luften, ligesom du trives godt i et åbent og positivt arbejdsmiljø, med en uformel omgangstone.

Erfaring som forsyningsbefalingsmand eller tilsvarende er en fordel, men kan alternativt erstattes af erfaring inden for logistik på sagsbehandlerniveau.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen i 2. Logistikbataljon, major Anders Plenge på tlf.: 41 38 58 06 eller mail: TRR-2B-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.