Enhedschef til beskæftigelse i Horserød Fængsel

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en enhedschef til beskæftigelsesområdet i Horserød Fængsel med tiltrædelse snarest muligt.

Om Horserød Fængsel
Horserød Fængsel er en del af institution Nordsjælland sammen med Helsingør arrest. Fængslet er smukt beliggende i Horserød Hegn tæt på Helsingør.

Fængslet er i gang med en kapacitetsudvidelse og vil primo 2022 huse 270 indsatte. Hovedparten af pladserne er åbent fængsel og 31 pladser anvendes som arresthus.

Der er ansat ca. 125 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, der fordeler sig på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, administrativt og sundhedsfagligt personale samt ledelse.

Til at løse opgaverne inden for beskæftigelse og uddannelse er der ansat 14 værkmestre, tre enhedsledere, otte undervisere og to uddannelsesvejledere.

Fængslet tilbyder endvidere både ambulant og døgnbaseret misbrugsbehandling. Dette ydes af eksterne leverandører.

Om stillingen
Enhedschefens hovedansvarsområde er beskæftigelse, undervisning og misbrugsbehandling af de indsatte. Inden for rammerne af kriminalforsorgens strategi for beskæftigelse og uddannelse bliver du ansvarlig for drift og udvikling af blandt andet fem værksteder, som beskæftiger indsatte med arbejdsopgaver inden for depot/logistik, grønne områder/arealpleje/affaldshåndtering, snedkeri/møbelproduktion, smedeværksted/møbelproduktion og teknisk anlæg/renovering og vedligehold.

Derudover får du ansvaret for den overordnede ledelse af fængslets uddannelsesområde, som omfatter en skole med plads til 25 indsatte, hvor der undervises på FVU- og AVU-niveau, undervisning af indsatte i fire arresthuse og en strategisk vigtig indsats vedrørende AMU uddannelser

Som enhedschef deltager du på lige fod med de andre fire enhedschefer og institutionschefen i institutionsledelsen. Vi forventer, at du deltager aktivt i institutionens samlede opgaveløsning og tværfaglige udvikling. Enhedschefernes ansvarsområder er tæt forbundne og et stærkt og tillidsfuldt dagligt samarbejde er derfor helt nødvendigt. Enhedscheferne bistår og afløser også hinanden i vidt omfang.

Du får endvidere et tæt drift- og udviklingssamarbejde med område Hovedstadens resocialiseringsenhed. Denne enhed har det overordnede ansvar for resocialisering i område Hovedstaden.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en solid ledelseserfaring og en relevant lederuddannelse og at du forstår at omsætte strategiske opgaver til et operationelt niveau. Du formår på én gang sikkert at styre driften samtidig med, at der kontinuerligt bliver taget hånd om udviklingsopgaverne.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til Kriminalforsorgen fra nuværende eller tidligere ansættelse samt erfaring med ledelse af medarbejdere, der arbejder på alle tidspunkter af døgnet samt med mennesker i udsatte livssituationer.

Vi forventer ydermere, at du:

 • kan sætte tydelige mål og rammer for driften og udviklingen af det faglige arbejde og formidler et godt og trygt arbejdsmiljø
 • kan lede fagprofessionelle og lede gennem ledere med engagement, anerkendelse og tillid samtidig med, at du bevarer overblikket
 • evner at arbejde i et omskifteligt miljø og formår at signalere ro og overskud til hele personalegruppen
 • kan indgå i arbejdet på tværs af de øvrige enheder i institutionen og område Hovedstaden
 • at du har stærke samarbejdsevner og kan byde aktivt ind i institutionsledelsen, hvor du har evnen til at ”slippe” din enhed, se helheder og udfordre silotænkning
 • er loyal over for trufne beslutninger og værdier
 • har solide kompetencer inden for skriftlig og mundtlig kommunikation.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen og lønindplaceringen vil afhænge af din faglige baggrund samt den dertil hørende overenskomst, og efter principperne i Ny Løn.

Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, kan der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

Stillingen er uden højeste tjenestetid. Du vil endvidere skulle indgå i en bagvagtsordning for institutionen sammen med de andre enhedschefer. Du har vagt en uge af gangen uden for almindelig arbejdstid ca. hver 4. uge.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse. Sagsbehandlingstiden for sikkerhedsgodkendelse kan være op mod 1-2 måneder.

Arbejdspladsen er beliggende på Esrumvej 367, 3000 Helsingør.

Søg stillingen
Ønsker du at søge stillingen så send ansøgning, CV, samt dokumentation for relevant uddannelse og erfaring via linket ”søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgningsfristen er senest onsdag den 15. september 2021.

Hvis du er tjenestemand i kriminalforsorgen skal du endvidere indhente og uploade bedømmelse/udtalelse, indsendelsesfristen følger ansøgningsfristen og senest 21. september 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 37 og 38.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Yderligere information
Ønsker du at vide mere om stillingen, kan der rettes henvendelse til fg. institutionschef Louise Faltum Morton på telefon 7255 4650.

Spørgsmål vedrørende ansættelsesvilkår og løn kan stilles til HR konsulent Tenna Nynne Vangsgaard på telefon 72 55 6821.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Institution Transport og bevogtning, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel (Horserød), 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, på Vestegnen, i Nordsjælland og på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.Kriminalforsorgen.dk.

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Enhedschef til beskæftigelse i Horserød Fængsel

Vi søger en enhedschef til beskæftigelsesområdet i Horserød Fængsel med tiltrædelse snarest muligt.

Om Horserød Fængsel
Horserød Fængsel er en del af institution Nordsjælland sammen med Helsingør arrest. Fængslet er smukt beliggende i Horserød Hegn tæt på Helsingør.

Fængslet er i gang med en kapacitetsudvidelse og vil primo 2022 huse 270 indsatte. Hovedparten af pladserne er åbent fængsel og 31 pladser anvendes som arresthus.

Der er ansat ca. 125 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, der fordeler sig på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, administrativt og sundhedsfagligt personale samt ledelse.

Til at løse opgaverne inden for beskæftigelse og uddannelse er der ansat 14 værkmestre, tre enhedsledere, otte undervisere og to uddannelsesvejledere.

Fængslet tilbyder endvidere både ambulant og døgnbaseret misbrugsbehandling. Dette ydes af eksterne leverandører.

Om stillingen
Enhedschefens hovedansvarsområde er beskæftigelse, undervisning og misbrugsbehandling af de indsatte. Inden for rammerne af kriminalforsorgens strategi for beskæftigelse og uddannelse bliver du ansvarlig for drift og udvikling af blandt andet fem værksteder, som beskæftiger indsatte med arbejdsopgaver inden for depot/logistik, grønne områder/arealpleje/affaldshåndtering, snedkeri/møbelproduktion, smedeværksted/møbelproduktion og teknisk anlæg/renovering og vedligehold.

Derudover får du ansvaret for den overordnede ledelse af fængslets uddannelsesområde, som omfatter en skole med plads til 25 indsatte, hvor der undervises på FVU- og AVU-niveau, undervisning af indsatte i fire arresthuse og en strategisk vigtig indsats vedrørende AMU uddannelser

Som enhedschef deltager du på lige fod med de andre fire enhedschefer og institutionschefen i institutionsledelsen. Vi forventer, at du deltager aktivt i institutionens samlede opgaveløsning og tværfaglige udvikling. Enhedschefernes ansvarsområder er tæt forbundne og et stærkt og tillidsfuldt dagligt samarbejde er derfor helt nødvendigt. Enhedscheferne bistår og afløser også hinanden i vidt omfang.

Du får endvidere et tæt drift- og udviklingssamarbejde med område Hovedstadens resocialiseringsenhed. Denne enhed har det overordnede ansvar for resocialisering i område Hovedstaden.

Hvem er du?
Vi forventer, at du har en solid ledelseserfaring og en relevant lederuddannelse og at du forstår at omsætte strategiske opgaver til et operationelt niveau. Du formår på én gang sikkert at styre driften samtidig med, at der kontinuerligt bliver taget hånd om udviklingsopgaverne.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til Kriminalforsorgen fra nuværende eller tidligere ansættelse samt erfaring med ledelse af medarbejdere, der arbejder på alle tidspunkter af døgnet samt med mennesker i udsatte livssituationer.

Vi forventer ydermere, at du:

 • kan sætte tydelige mål og rammer for driften og udviklingen af det faglige arbejde og formidler et godt og trygt arbejdsmiljø
 • kan lede fagprofessionelle og lede gennem ledere med engagement, anerkendelse og tillid samtidig med, at du bevarer overblikket
 • evner at arbejde i et omskifteligt miljø og formår at signalere ro og overskud til hele personalegruppen
 • kan indgå i arbejdet på tværs af de øvrige enheder i institutionen og område Hovedstaden
 • at du har stærke samarbejdsevner og kan byde aktivt ind i institutionsledelsen, hvor du har evnen til at ”slippe” din enhed, se helheder og udfordre silotænkning
 • er loyal over for trufne beslutninger og værdier
 • har solide kompetencer inden for skriftlig og mundtlig kommunikation.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen og lønindplaceringen vil afhænge af din faglige baggrund samt den dertil hørende overenskomst, og efter principperne i Ny Løn.

Hvis du i forvejen er tjenestemandsansat i staten, kan der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse.

Stillingen er uden højeste tjenestetid. Du vil endvidere skulle indgå i en bagvagtsordning for institutionen sammen med de andre enhedschefer. Du har vagt en uge af gangen uden for almindelig arbejdstid ca. hver 4. uge.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse. Sagsbehandlingstiden for sikkerhedsgodkendelse kan være op mod 1-2 måneder.

Arbejdspladsen er beliggende på Esrumvej 367, 3000 Helsingør.

Søg stillingen
Ønsker du at søge stillingen så send ansøgning, CV, samt dokumentation for relevant uddannelse og erfaring via linket ”søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgningsfristen er senest onsdag den 15. september 2021.

Hvis du er tjenestemand i kriminalforsorgen skal du endvidere indhente og uploade bedømmelse/udtalelse, indsendelsesfristen følger ansøgningsfristen og senest 21. september 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 37 og 38.

Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe billedidentifikation, f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Yderligere information
Ønsker du at vide mere om stillingen, kan der rettes henvendelse til fg. institutionschef Louise Faltum Morton på telefon 7255 4650.

Spørgsmål vedrørende ansættelsesvilkår og løn kan stilles til HR konsulent Tenna Nynne Vangsgaard på telefon 72 55 6821.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Institution Transport og bevogtning, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel (Horserød), 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, på Vestegnen, i Nordsjælland og på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.Kriminalforsorgen.dk.

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.