Er du vores nye ledende og registreringsansvarlige lægesekretær i Steno Diabetes Center Odense (SDCO) ?

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du et stort servicegen og brænder dit hjerte for at arbejde med ledelse, data og kvalitetssikring? Så er det lige dig, vi står og mangler!

Om stillingen

Vores nuværende registreringsansvarlige sekretær har fået ny stilling som ledende lægesekretær på en anden afdeling og vi søger derfor nu en lægesekretær, der skal have hovedansvaret for registreringsopgaven. Derudover mangler vi at få besat posten som ledende lægesekretær I SDCO - et område der tidligere har fyldt svarende til ca. 30-50% stilling.
 

Vi søger derfor nu en kombineret leder og registreringsansvarlig lægesekretær – måske det er dig?
 

Ledelsesdelen
Som ledende lægesekretær får du ansvaret for vores team bestående af 6 lægesekretærer, 2 sundhedsservicesekretærer samt en servicemedarbejder i flexjob. Det er vigtig for os at du kan samarbejde på tværs, har lyst og mod til at udvikle og tænke nyt, samtidig med at du kan skabe gode rammer for både patienter og medarbejdere.

Vores ambition er at udvikle fremtidens diabetesambulatorium, hvor patientens ønsker kommer først og hvor vi på tværs af fagligheder og i fællesskab udvikler nye tilbud og måder at arbejde og organisere os på.

En af Steno Diabetes Center Odenses (SDCO) kendetegn er en høj grad af nye udviklingsinitiativer. De mange nye initiativer medfører en løbende omorganisering og hurtig omstillingsparathed i vores klinik, hvor særligt lægesekretærerne har en afgørende rolle for at få hverdagen til at fungere.
 

SDCO består af:

Et diabetesambulatorium opdelt i 9 faglige områder, en forskningsenhed med 6 forskningsprogrammer samt en stab med et sekretariat og 6 kerneområder.

Størstedelen af aktiviteterne i SDCO er finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, som skal gøre SDCO til et regionalt kraft- og videnscenter for diabetes i Region Syddanmark. SDCO fungerer som en afdeling på OUH og arbejder efter OUH’s kodeks og patientpyramiden som den strategiske ramme og med afsæt i OUH’s ledelsesgrundlag og medarbejderskab som vores fælles referenceramme.

Som ledende lægesekretær i SDCO får du ansvar for følgende opgaver, som løses af teamet:

 • Personaleledelse samt udvikling og drift af det sekretærfaglige område
 • Implementering af EPJ-Syd i SDCO
 • Samarbejde med læger og sygeplejersker om udarbejdelse af standardiserede arbejdsgange i vores klinik, herunder anvendelse af Manatee og Mit Sygehus.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af retningslinjer i Infonet
 • Indgå i arbejdet med at udvikle og implementere nye supplerende behandlingstilbud i SDCO
 • Indgå i at udvikle vores kommunikation til patienterne, herunder udvikle og anvende nye digitale værktøjer som fx Mit Sygehus, videokonsultationer o.l.

Ledelsesdelen af stillingen forventes at udgøre ca. 30-50% af stillingen så det forventes, at du indgår i det daglige arbejde i teamet, herunder varetagelse af registreringsområdet (se nedenfor).
 

Registreringsdelen
Ud over ansvaret for registreringsområdet vil du få en tæt tilknytning til vores team om kvalitet og monitorering (bl.a. databasemanager og epidemiolog), der varetager den løbende opfølgning på aktivitet og kvalitet i SDCO.

SDCO er karakteriseret ved mange supplerende behandlingsinitiativer, der hver især skal gøre os klogere på, om vi gør tingene på den rigtige måde. Alle patienter, der indgår i disse initiativer, er registreret på en helt specifik måde, der gør at vi kan ”genfinde” patienten, så vi kan foretage evalueringer af vores initiativer. Det er evalueringer, der fokuserer på patientperspektiverne, men også rummer det organisatoriske og mere medicinske område.

SDCO er på nationalt niveau overordnet ansvarlig for kodningen af alle initiativer i alle de 5 Steno centre i Danmark. Det betyder, at du som den registreringsansvarlige lægesekretær i SDCO vil skulle være ansvarlig for oprettelse af nye initiativkoder, hvis et nyt initiativ startes i et hvilke som helst Steno center. Samarbejdet med de andre Steno centre varetages i en ERFA gruppe, hvor du deltager. Ligeledes er der et tilsvarende regionalt ansvarsområde.

Endelig vil du få mulighed for at indgå i vores arbejde med løbende kliniske forbedringer, som sker med afsæt i den Syddanske forbedringsmodel.  
 

Den ideelle ansøger

Vi søger en kollega, der har lyst til at være en del af og lede vores team og som besidder følgende:

 • Være uddannet lægesekretær eller have anden relevant uddannelse, gerne med tidligere ledelseserfaring som har fokus på udvikling af sekretærfaget
 • Har lyst til personaleledelse, faglig ledelse og driftsledelse
 • Har gode samarbejdsevner, gennemslagskraft og er god til at skabe relationer til medarbejdere og øvrige ledere
 • Skal medvirke til at skabe en arbejdsplads, hvor sekretærgruppen udfordres i deres kompetencer, udvikler sig og trives til gavn for arbejdsmiljøet og patienterne
 • Skal være tilgængelig og rummelig som leder over for dine medarbejdere og forstå at se den enkelte medarbejders styrker og bruge dem
 • Skal kunne strukturere og prioritere arbejdet
 • Skal have gode kommunikations- og formidlingsevner samt formå at skabe lydhørhed og få følgeskab
 • Skal arbejde inddragende og involverende, men samtidig træffe nødvendige beslutninger
 • Skal have tidligere erfaring med registrering
 • Skal kunne se det spændende i at arbejde med data, registrering og kvalitetssikring
 • Have en høj arbejdsmoral, situationsfornemmelse og et godt humør
   

SDCO som arbejdsplads
Vi er en gruppe af sekretærer, der sætter hinandens og egne kompetencer og styrker i spil, hvor det giver mening i hele SDCO organisationen. Vi har en fri og humorfyldt hverdag, som særligt hjælper os igennem de travle perioder. Vi mødes hver mandag; den ene uge til planlægningsmøder, hvor vi drøfter bemandingen over den næste periode, den modsatte uge til teammøde med særligt fokus på det sekretærfaglige. Derudover er der kontinuerlige personalemøder i gruppen, temadage på afdelingen osv.
 

Vi kan som arbejdsplads og kollegaer tilbyde dig

 • Et godt og dynamisk arbejdsmiljø præget af en god omgangstone, seriøsitet og humor
 • Et stærkt tværfagligt samarbejde på tværs af hele SDCO
 • Fagligt udfordrende opgaver og indflydelse på opgavernes og egen udvikling
 • fokus på samarbejde, herunder en årlig tværfaglig temadag, videndelingsmøder og flere sociale arrangementer
 • Udviklingsmuligheder, herunder styrkelse af faglige kompetencer
 • En arbejdsplads hvor forbedringsarbejdet tager udgangspunkt i Den Syddanske Forbedringsmodel
 • Kaffe/the og frugtordning
 • Et center med patient-involvering i højsædet og med et fremtidigt ”eget hus” på Nyt OUH
   

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fastansættelse på 37 timer om ugen i dagtimerne mandag til fredag Stillingen er til besættelse fra d. 1. december 2021 eller snarest muligt derefter. Eventuelt også tidligere. Aflønningen sker efter overenskomst indgået mellem HK og Danske Regioner

Der indhentes referencer i forbindelse med en evt. ansættelse. Referencer kan oplyses ved samtalen eller umiddelbart efter. Kandidater der kommer fra ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark vil have 3 måneders prøvetid. 


Er du blevet fristet og vil vide mere?
Du kan høre mere om stillingen eller komme forbi på et uforpligtende og fortroligt besøg ved henvendelse hos Centerdirektør Jan Erik Henriksen 2033 2174


Ansøgning
Send ansøgning via nedenstående link. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 12. oktober 2021. Der forventes afholdt samtaler torsdag d. 25. oktober 2021.
Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for ansættelser udenfor OUH (anciennitetskort eller andet, hvor ansættelsessted, periode og stillingsbetegnelse fremgår).

 

Vi ser frem til, at høre fra dig !

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Er du vores nye ledende og registreringsansvarlige lægesekretær i Steno Diabetes Center Odense (SDCO) ?

Har du et stort servicegen og brænder dit hjerte for at arbejde med ledelse, data og kvalitetssikring? Så er det lige dig, vi står og mangler!

Om stillingen

Vores nuværende registreringsansvarlige sekretær har fået ny stilling som ledende lægesekretær på en anden afdeling og vi søger derfor nu en lægesekretær, der skal have hovedansvaret for registreringsopgaven. Derudover mangler vi at få besat posten som ledende lægesekretær I SDCO - et område der tidligere har fyldt svarende til ca. 30-50% stilling.
 

Vi søger derfor nu en kombineret leder og registreringsansvarlig lægesekretær – måske det er dig?
 

Ledelsesdelen
Som ledende lægesekretær får du ansvaret for vores team bestående af 6 lægesekretærer, 2 sundhedsservicesekretærer samt en servicemedarbejder i flexjob. Det er vigtig for os at du kan samarbejde på tværs, har lyst og mod til at udvikle og tænke nyt, samtidig med at du kan skabe gode rammer for både patienter og medarbejdere.

Vores ambition er at udvikle fremtidens diabetesambulatorium, hvor patientens ønsker kommer først og hvor vi på tværs af fagligheder og i fællesskab udvikler nye tilbud og måder at arbejde og organisere os på.

En af Steno Diabetes Center Odenses (SDCO) kendetegn er en høj grad af nye udviklingsinitiativer. De mange nye initiativer medfører en løbende omorganisering og hurtig omstillingsparathed i vores klinik, hvor særligt lægesekretærerne har en afgørende rolle for at få hverdagen til at fungere.
 

SDCO består af:

Et diabetesambulatorium opdelt i 9 faglige områder, en forskningsenhed med 6 forskningsprogrammer samt en stab med et sekretariat og 6 kerneområder.

Størstedelen af aktiviteterne i SDCO er finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, som skal gøre SDCO til et regionalt kraft- og videnscenter for diabetes i Region Syddanmark. SDCO fungerer som en afdeling på OUH og arbejder efter OUH’s kodeks og patientpyramiden som den strategiske ramme og med afsæt i OUH’s ledelsesgrundlag og medarbejderskab som vores fælles referenceramme.

Som ledende lægesekretær i SDCO får du ansvar for følgende opgaver, som løses af teamet:

 • Personaleledelse samt udvikling og drift af det sekretærfaglige område
 • Implementering af EPJ-Syd i SDCO
 • Samarbejde med læger og sygeplejersker om udarbejdelse af standardiserede arbejdsgange i vores klinik, herunder anvendelse af Manatee og Mit Sygehus.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af retningslinjer i Infonet
 • Indgå i arbejdet med at udvikle og implementere nye supplerende behandlingstilbud i SDCO
 • Indgå i at udvikle vores kommunikation til patienterne, herunder udvikle og anvende nye digitale værktøjer som fx Mit Sygehus, videokonsultationer o.l.

Ledelsesdelen af stillingen forventes at udgøre ca. 30-50% af stillingen så det forventes, at du indgår i det daglige arbejde i teamet, herunder varetagelse af registreringsområdet (se nedenfor).
 

Registreringsdelen
Ud over ansvaret for registreringsområdet vil du få en tæt tilknytning til vores team om kvalitet og monitorering (bl.a. databasemanager og epidemiolog), der varetager den løbende opfølgning på aktivitet og kvalitet i SDCO.

SDCO er karakteriseret ved mange supplerende behandlingsinitiativer, der hver især skal gøre os klogere på, om vi gør tingene på den rigtige måde. Alle patienter, der indgår i disse initiativer, er registreret på en helt specifik måde, der gør at vi kan ”genfinde” patienten, så vi kan foretage evalueringer af vores initiativer. Det er evalueringer, der fokuserer på patientperspektiverne, men også rummer det organisatoriske og mere medicinske område.

SDCO er på nationalt niveau overordnet ansvarlig for kodningen af alle initiativer i alle de 5 Steno centre i Danmark. Det betyder, at du som den registreringsansvarlige lægesekretær i SDCO vil skulle være ansvarlig for oprettelse af nye initiativkoder, hvis et nyt initiativ startes i et hvilke som helst Steno center. Samarbejdet med de andre Steno centre varetages i en ERFA gruppe, hvor du deltager. Ligeledes er der et tilsvarende regionalt ansvarsområde.

Endelig vil du få mulighed for at indgå i vores arbejde med løbende kliniske forbedringer, som sker med afsæt i den Syddanske forbedringsmodel.  
 

Den ideelle ansøger

Vi søger en kollega, der har lyst til at være en del af og lede vores team og som besidder følgende:

 • Være uddannet lægesekretær eller have anden relevant uddannelse, gerne med tidligere ledelseserfaring som har fokus på udvikling af sekretærfaget
 • Har lyst til personaleledelse, faglig ledelse og driftsledelse
 • Har gode samarbejdsevner, gennemslagskraft og er god til at skabe relationer til medarbejdere og øvrige ledere
 • Skal medvirke til at skabe en arbejdsplads, hvor sekretærgruppen udfordres i deres kompetencer, udvikler sig og trives til gavn for arbejdsmiljøet og patienterne
 • Skal være tilgængelig og rummelig som leder over for dine medarbejdere og forstå at se den enkelte medarbejders styrker og bruge dem
 • Skal kunne strukturere og prioritere arbejdet
 • Skal have gode kommunikations- og formidlingsevner samt formå at skabe lydhørhed og få følgeskab
 • Skal arbejde inddragende og involverende, men samtidig træffe nødvendige beslutninger
 • Skal have tidligere erfaring med registrering
 • Skal kunne se det spændende i at arbejde med data, registrering og kvalitetssikring
 • Have en høj arbejdsmoral, situationsfornemmelse og et godt humør
   

SDCO som arbejdsplads
Vi er en gruppe af sekretærer, der sætter hinandens og egne kompetencer og styrker i spil, hvor det giver mening i hele SDCO organisationen. Vi har en fri og humorfyldt hverdag, som særligt hjælper os igennem de travle perioder. Vi mødes hver mandag; den ene uge til planlægningsmøder, hvor vi drøfter bemandingen over den næste periode, den modsatte uge til teammøde med særligt fokus på det sekretærfaglige. Derudover er der kontinuerlige personalemøder i gruppen, temadage på afdelingen osv.
 

Vi kan som arbejdsplads og kollegaer tilbyde dig

 • Et godt og dynamisk arbejdsmiljø præget af en god omgangstone, seriøsitet og humor
 • Et stærkt tværfagligt samarbejde på tværs af hele SDCO
 • Fagligt udfordrende opgaver og indflydelse på opgavernes og egen udvikling
 • fokus på samarbejde, herunder en årlig tværfaglig temadag, videndelingsmøder og flere sociale arrangementer
 • Udviklingsmuligheder, herunder styrkelse af faglige kompetencer
 • En arbejdsplads hvor forbedringsarbejdet tager udgangspunkt i Den Syddanske Forbedringsmodel
 • Kaffe/the og frugtordning
 • Et center med patient-involvering i højsædet og med et fremtidigt ”eget hus” på Nyt OUH
   

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fastansættelse på 37 timer om ugen i dagtimerne mandag til fredag Stillingen er til besættelse fra d. 1. december 2021 eller snarest muligt derefter. Eventuelt også tidligere. Aflønningen sker efter overenskomst indgået mellem HK og Danske Regioner

Der indhentes referencer i forbindelse med en evt. ansættelse. Referencer kan oplyses ved samtalen eller umiddelbart efter. Kandidater der kommer fra ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark vil have 3 måneders prøvetid. 


Er du blevet fristet og vil vide mere?
Du kan høre mere om stillingen eller komme forbi på et uforpligtende og fortroligt besøg ved henvendelse hos Centerdirektør Jan Erik Henriksen 2033 2174


Ansøgning
Send ansøgning via nedenstående link. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 12. oktober 2021. Der forventes afholdt samtaler torsdag d. 25. oktober 2021.
Ansøgning skal være vedlagt CV samt dokumentation for ansættelser udenfor OUH (anciennitetskort eller andet, hvor ansættelsessted, periode og stillingsbetegnelse fremgår).

 

Vi ser frem til, at høre fra dig !

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.