Er du vores nye lektor/adjunkt, som kan forske og undervise indenfor dagtilbudsområdet i Center for Pædagogik?

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger dig, der har en stærk pædagogisk forskningsprofil som både kan undervise og forske inden for dagtilbudsområdet (0-6 år). Du skal undervise pædagogstuderende og varetage forsknings- og udviklingsopgaver i forskningsmiljøet “Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed”.

På Professionshøjskolen Absalon arbejder vi målrettet for at bidrage aktivt til udvikling af pædagogprofessionen gennem forskning og udvikling i regionen. I forskningsmiljøet “Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed” arbejder vi med et stærkt fokus på dagtilbud. Du bliver især en del af forskningsmiljøets fokus på, hvordan forskellige familiers og børns trivsel i de tidlige år og deres livsmuligheder kan styrkes. Du kan læse mere her (https://phabsalon.dk/forskning/forskningsmiljoeer/paedagogisk-arbejde-med-familier-boern-og-udsathed).

Du kan bidrage til forskningsmiljøet med et blik for social ulighed, familie- og børnelivs forskellige former, og hvilke mulighedsrum og dilemmaer, der er i det praksisfelt. Heriblandt har du øje for fællesskabers betydning for børns udviklingsmuligheder. Vi har tradition for deltagerinvolverende forskning, og at udvikle praksis sammen med aktører, der har indsigt i børneliv. Det er en fordel at have erfaring med at inddrage professionelle, familier og/ eller børn som deltagere i de processer og at være metodisk og teoretisk alsidig.

I Center for Pædagogik er der et tæt samspil mellem pædagoguddannelse, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling samt omverdenen. Forsknings- og udviklingsprojekter indgår som en del af de studerendes undervisning, projekter, workshops og opgaveskrivning. Vi lægger vægt på, at pædagogstuderende allerede i deres uddannelse er en del af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det sker fx når de er med til at skabe viden om, hvordan samarbejde mellem forældre og professionelle kan styrkes i praksis.

På Professionshøjskolen Absalon har vi en Stab for Forskning og Udvikling, samt projekt- og økonomikonsulenter, som administrativt kan understøtte fx projektansøgninger og budgetlægning, mens forskningsmiljøerne står for initiativer dertil, og det er også miljøerne, der har faglig ledelse i de processer.

Din profil
Du har en ph.d. og en pædagogisk forskerprofil indenfor dagtilbudsområdet med erfaring i både at undervise og samarbejde med praksis. Du har erfaring med og kan se dig selv i følgende:

Din pædagogiske forskning er inden for dagtilbudsområdet, hvor du også har interesse for at undervise. I udviklingen af vores undervisning indgår både viden fra professioner, praksis og forskning. Du kan tænke og arbejde tværdisciplinært med kolleger med forskellige fagligheder, og når opgaver og undervisning kalder på det. Du kan fx. have indsigt i, hvordan familie- og børneliv i dagtilbud forbinder sig til kulturliv, skole og fritid og/ socialfaglige områder, og hvilke udviklingsrum der er for, at forskellige familier og børn kan få og have det godt.

Kan lede forsknings- og udviklingsprojekter. Du har erfaring med projektledelse, og det er en fordel at have erfaring med forsknings- og udviklingsprocesser, der involverer mange aktører på én gang. Du kan bedrive praksisnær forskning.

Viden om fondsansøgninger. Du har erfaring med at søge og hjemhente eksterne forsknings- og udviklingsmidler og du har erfaring med afrapportering og videnskabelig redelighed. Du er god til allerede i ansøgningsfasen at stå for tæt kontakt og samarbejde med partnere i praksis og kolleger.

Du publicerer i videnskabelige tidsskrifter - i de danske, og også gerne i de nordiske eller engelsksprogede. Du har erfaring med at formidle din viden mundtlig og skriftligt til professionelle, studerende og en bredere omverdenen fx som oplægsholder, i lærebøger eller debatindlæg.

Derudover forventer vi os, at du:

 • har en master- eller kandidatuddannelse indenfor det pædagogiske fagområde eller et område tæt beslægtet hermed
 • er vant til at formidle fagligt stof og til at engagere studerende i forsknings- og udviklingsprojekter.

Dine arbejdsopgaver
I hovedtræk kan du forvente en ligelig fordeling mellem forskningsopgaver og undervisningsopgaver, dog kan der i perioder være forskel på fordelingen. Dine arbejdsopgaver vil være inden for følgende områder:

Forsknings- og udviklingsopgaver. Du vil i særlig grad være tilknyttet forskningsmiljøet; ”Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed”. Der kan også være opgaver relateret til centrets forskningsmiljø; ”Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde”, samt være samarbejder på tværs af Absalons andre centre. Du kan være projektleder på forskellige forsknings- og udviklingsopgaver og med ansvar for forskningsdesigns, videnskabelig publicering, afrapportering og kontakt med interessenter m.m. Du kan ansøge fonde og puljer for at hjemtage midler til projekter med relevans for forskningsmiljøet, samt for det pædagogiske område i almindelighed og for regional udvikling.

Undervisning på pædagoguddannelsen og til tider efter- og videreuddannelsen. Du får undervisningsopgaver på pædagoguddannelsen indenfor specialiseringen Dagtilbud. Læs om Studieordning og lovgrundlag her (https://phabsalon.dk/uddannelser/paedagog/om-uddannelsen/studieordning-og-lovgrundlag).

Undervisning tilrettelægges og evalueres i et team af undervisere, der løbende samarbejder om at udvikle kvalitet og videngrundlag. Undervisningsopgaver vil være indenfor dagtilbudsområdet for dels at uddanne kommende pædagoger indenfor området og dels for at bidrage til, at viden fra forsknings- og udviklingsopgaverne indgår i undervisningen. Det kan fx. ske ved at involvere studerende i udviklings- og forskningsprojekter. Der kan også til tider være undervisningsopgaver i efter- og videreuddannelse regi, hvor du, i samarbejde med chefkonsulenter, selv eller i et mindre team planlægger og evaluerer undervisningsforløb.

Dine kolleger
Du bliver en del af Center for Pædagogik med én centerchef, fem uddannelsesledere og over 110 dedikerede og fagligt stærke undervisere. Heraf har fire docenter fagligt ansvar for to forskellige forskningsmiljøer og tre er konsulenter med ansvar for efter- og videreuddannelsesområdet.

Center for Pædagogik er fordelt på fire campusser, som er Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F. Du må forvente at skulle deltage i aktiviteter på alle fire campus.

Dit faste tilhørsforhold ift. undervisning på pædagoguddannelsen tænkes at blive i Roskilde, men der er mulighed for fast tilhørsforhold på Campus Slagelse. Hjemmearbejde er en mulighed i det omfang, hvor det er muligt ift. arbejdsopgaverne. Undervisning vil altid være fysisk.

Sådan ansøger du
 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
 • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. oktober 2022.
 • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte: Centerchef Katrine Wolin på tlf. 7248 1671, mail kwo@pha.dk (ferie uge 27, 28 og 29) eller Docent Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt 72481259, mail lesc@pha.dk (ferie uge 28, 29, 30 og 31)
 • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her (https://phabsalon.dk/om-absalon/job-i-absalon) eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 12. august 2022.
 • Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 19. august og 2. ansættelsessamtale den 23. august 2022.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Alt efter dine kvalifikationer vil du blive ansat som adjunkt eller lektor.
På Absalon er adjunkturet en 4-årig uddannelsesstilling. Det understøtter vi gennem Absalons lektorkvalificeringsforløb, som alle nyansatte adjunkter deltager i, og alle får tilknyttet en vejleder. For at blive ansat som lektor forudsætter det en positiv lektorbedømmelse inden for stillingstrukturens anvendelsesområde.

Du har mulighed for at søge merit på baggrund af tidligere erhvervede kompetencer og kvalifikationer. Dette vil blive drøftet i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Du kan læse mere om rammerne for ansættelse som adjunkt eller lektor i vores stillingsstruktur her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458).

Hvis du er lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen (CVU-stillingsstrukturen), skal du sammen med din ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. Du kan læse mere her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673). Anmodningen skal være på maksimalt 8 sider sammen med en redegørelse for dine kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1, der vedrører kompetence til at arbejde med forskning og udvikling. I forbindelse med eventuel ansættelse igangsættes en bedømmelsesproces.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Er du vores nye lektor/adjunkt, som kan forske og undervise indenfor dagtilbudsområdet i Center for Pædagogik?

Vi søger dig, der har en stærk pædagogisk forskningsprofil som både kan undervise og forske inden for dagtilbudsområdet (0-6 år). Du skal undervise pædagogstuderende og varetage forsknings- og udviklingsopgaver i forskningsmiljøet “Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed”.

På Professionshøjskolen Absalon arbejder vi målrettet for at bidrage aktivt til udvikling af pædagogprofessionen gennem forskning og udvikling i regionen. I forskningsmiljøet “Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed” arbejder vi med et stærkt fokus på dagtilbud. Du bliver især en del af forskningsmiljøets fokus på, hvordan forskellige familiers og børns trivsel i de tidlige år og deres livsmuligheder kan styrkes. Du kan læse mere her (https://phabsalon.dk/forskning/forskningsmiljoeer/paedagogisk-arbejde-med-familier-boern-og-udsathed).

Du kan bidrage til forskningsmiljøet med et blik for social ulighed, familie- og børnelivs forskellige former, og hvilke mulighedsrum og dilemmaer, der er i det praksisfelt. Heriblandt har du øje for fællesskabers betydning for børns udviklingsmuligheder. Vi har tradition for deltagerinvolverende forskning, og at udvikle praksis sammen med aktører, der har indsigt i børneliv. Det er en fordel at have erfaring med at inddrage professionelle, familier og/ eller børn som deltagere i de processer og at være metodisk og teoretisk alsidig.

I Center for Pædagogik er der et tæt samspil mellem pædagoguddannelse, efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling samt omverdenen. Forsknings- og udviklingsprojekter indgår som en del af de studerendes undervisning, projekter, workshops og opgaveskrivning. Vi lægger vægt på, at pædagogstuderende allerede i deres uddannelse er en del af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det sker fx når de er med til at skabe viden om, hvordan samarbejde mellem forældre og professionelle kan styrkes i praksis.

På Professionshøjskolen Absalon har vi en Stab for Forskning og Udvikling, samt projekt- og økonomikonsulenter, som administrativt kan understøtte fx projektansøgninger og budgetlægning, mens forskningsmiljøerne står for initiativer dertil, og det er også miljøerne, der har faglig ledelse i de processer.

Din profil
Du har en ph.d. og en pædagogisk forskerprofil indenfor dagtilbudsområdet med erfaring i både at undervise og samarbejde med praksis. Du har erfaring med og kan se dig selv i følgende:

Din pædagogiske forskning er inden for dagtilbudsområdet, hvor du også har interesse for at undervise. I udviklingen af vores undervisning indgår både viden fra professioner, praksis og forskning. Du kan tænke og arbejde tværdisciplinært med kolleger med forskellige fagligheder, og når opgaver og undervisning kalder på det. Du kan fx. have indsigt i, hvordan familie- og børneliv i dagtilbud forbinder sig til kulturliv, skole og fritid og/ socialfaglige områder, og hvilke udviklingsrum der er for, at forskellige familier og børn kan få og have det godt.

Kan lede forsknings- og udviklingsprojekter. Du har erfaring med projektledelse, og det er en fordel at have erfaring med forsknings- og udviklingsprocesser, der involverer mange aktører på én gang. Du kan bedrive praksisnær forskning.

Viden om fondsansøgninger. Du har erfaring med at søge og hjemhente eksterne forsknings- og udviklingsmidler og du har erfaring med afrapportering og videnskabelig redelighed. Du er god til allerede i ansøgningsfasen at stå for tæt kontakt og samarbejde med partnere i praksis og kolleger.

Du publicerer i videnskabelige tidsskrifter - i de danske, og også gerne i de nordiske eller engelsksprogede. Du har erfaring med at formidle din viden mundtlig og skriftligt til professionelle, studerende og en bredere omverdenen fx som oplægsholder, i lærebøger eller debatindlæg.

Derudover forventer vi os, at du:

 • har en master- eller kandidatuddannelse indenfor det pædagogiske fagområde eller et område tæt beslægtet hermed
 • er vant til at formidle fagligt stof og til at engagere studerende i forsknings- og udviklingsprojekter.

Dine arbejdsopgaver
I hovedtræk kan du forvente en ligelig fordeling mellem forskningsopgaver og undervisningsopgaver, dog kan der i perioder være forskel på fordelingen. Dine arbejdsopgaver vil være inden for følgende områder:

Forsknings- og udviklingsopgaver. Du vil i særlig grad være tilknyttet forskningsmiljøet; ”Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed”. Der kan også være opgaver relateret til centrets forskningsmiljø; ”Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde”, samt være samarbejder på tværs af Absalons andre centre. Du kan være projektleder på forskellige forsknings- og udviklingsopgaver og med ansvar for forskningsdesigns, videnskabelig publicering, afrapportering og kontakt med interessenter m.m. Du kan ansøge fonde og puljer for at hjemtage midler til projekter med relevans for forskningsmiljøet, samt for det pædagogiske område i almindelighed og for regional udvikling.

Undervisning på pædagoguddannelsen og til tider efter- og videreuddannelsen. Du får undervisningsopgaver på pædagoguddannelsen indenfor specialiseringen Dagtilbud. Læs om Studieordning og lovgrundlag her (https://phabsalon.dk/uddannelser/paedagog/om-uddannelsen/studieordning-og-lovgrundlag).

Undervisning tilrettelægges og evalueres i et team af undervisere, der løbende samarbejder om at udvikle kvalitet og videngrundlag. Undervisningsopgaver vil være indenfor dagtilbudsområdet for dels at uddanne kommende pædagoger indenfor området og dels for at bidrage til, at viden fra forsknings- og udviklingsopgaverne indgår i undervisningen. Det kan fx. ske ved at involvere studerende i udviklings- og forskningsprojekter. Der kan også til tider være undervisningsopgaver i efter- og videreuddannelse regi, hvor du, i samarbejde med chefkonsulenter, selv eller i et mindre team planlægger og evaluerer undervisningsforløb.

Dine kolleger
Du bliver en del af Center for Pædagogik med én centerchef, fem uddannelsesledere og over 110 dedikerede og fagligt stærke undervisere. Heraf har fire docenter fagligt ansvar for to forskellige forskningsmiljøer og tre er konsulenter med ansvar for efter- og videreuddannelsesområdet.

Center for Pædagogik er fordelt på fire campusser, som er Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F. Du må forvente at skulle deltage i aktiviteter på alle fire campus.

Dit faste tilhørsforhold ift. undervisning på pædagoguddannelsen tænkes at blive i Roskilde, men der er mulighed for fast tilhørsforhold på Campus Slagelse. Hjemmearbejde er en mulighed i det omfang, hvor det er muligt ift. arbejdsopgaverne. Undervisning vil altid være fysisk.

Sådan ansøger du
 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
 • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder senest den 1. oktober 2022.
 • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte: Centerchef Katrine Wolin på tlf. 7248 1671, mail kwo@pha.dk (ferie uge 27, 28 og 29) eller Docent Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt 72481259, mail lesc@pha.dk (ferie uge 28, 29, 30 og 31)
 • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her (https://phabsalon.dk/om-absalon/job-i-absalon) eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest den 12. august 2022.
 • Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 19. august og 2. ansættelsessamtale den 23. august 2022.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Alt efter dine kvalifikationer vil du blive ansat som adjunkt eller lektor.
På Absalon er adjunkturet en 4-årig uddannelsesstilling. Det understøtter vi gennem Absalons lektorkvalificeringsforløb, som alle nyansatte adjunkter deltager i, og alle får tilknyttet en vejleder. For at blive ansat som lektor forudsætter det en positiv lektorbedømmelse inden for stillingstrukturens anvendelsesområde.

Du har mulighed for at søge merit på baggrund af tidligere erhvervede kompetencer og kvalifikationer. Dette vil blive drøftet i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Du kan læse mere om rammerne for ansættelse som adjunkt eller lektor i vores stillingsstruktur her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458).

Hvis du er lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen (CVU-stillingsstrukturen), skal du sammen med din ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. Du kan læse mere her (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673). Anmodningen skal være på maksimalt 8 sider sammen med en redegørelse for dine kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1, der vedrører kompetence til at arbejde med forskning og udvikling. I forbindelse med eventuel ansættelse igangsættes en bedømmelsesproces.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.