Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Erfaren chef til Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser

Kan du med en stærk ledelseskraft, solide samarbejdsevner og relationer i sektoren sikre retningen for et relativt nyetableret institut, hvor vi måler vores succes på vores evne til at skabe fremragende undervisning?Vi har forlænget ansøgningsperioden til jobbet, fordi vi gerne vil udvide vores kandidatfelt. Den rigtige kandidat skal internt have fokus på at videreudvikle teamet på i alt otte uddannelsesledere, for herigennem at skabe et stærkt ledelsesmæssigt fundament for den gode udvikling i undervisningsforløbene på vores uddannelser. Vi har desuden brug for en kandidat, der kan begå sig eksternt i tætte relationer med relevante samarbejdspartnere på sundhedsområdet.På Københavns Professionshøjskole (KP) uddanner vi fagprofessionelle, der lykkes både ude i praksis og i tæt samarbejde med praksis. Vi ved, at kompetente og myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. Vi realiserer vores vision gennem fremragende undervisning.Instituttet er relativt nyetableret efter fusionen mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol i marts 2018, hvilket giver mulighed for at udnytte det faglige og didaktiske potentiale på tværs af uddannelserne. Vi rummer Danmarks største sygeplejerskeuddannelse, og udbyder desuden to forskellige ernæringsuddannelser. Instituttet er placeret på Det Sundhedsfaglige Fakultet, og har cirka 220 medarbejdere, der består af undervisere, administrative medarbejdere og uddannelsesledere. Vores ca. 4.100 studerende er fordelt på tre fysiske lokaliteter på Nørrebro og i Hillerød.Om jobbet
Dit ledelsesansvar omfatter strategiske, faglige, økonomiske og driftsmæssige opgaver, og du har det direkte personaleansvar for dine uddannelsesledere samt en mindre stab.Omdrejningspunktet for din ledelse er vores grunduddannelser samt forskning- og udviklingsområdet, hvor du skal tegne Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne både i og uden for KP. Du skal samarbejde med aftagere og eksterne interessenter om udvikling af uddannelserne, så vores dimittender bliver endnu stærkere bl.a. på de kliniske/praktiske færdigheder.Grunduddannelserne leder du gennem instituttets uddannelsesledere, og her skal du fortsætte arbejdet med at etablere det nye samlede institut. Et vigtigt element heri er etablering af et solidt arbejdsfællesskab i ledelsesteamet, så det ud fra et fælles udgangspunkt kan bedrive stærk faglig ledelse af underviserkollegiet.Gennem din forsknings- og udviklingsleder skal du sikre retning, relevans og kvalitet i instituttets forsknings- og udviklingsarbejde. Ambitionen er, at instituttet herigennem kan bidrage endnu mere systematisk til udviklingen af uddannelserne og professionerne generelt. Det er bl.a. afgørende, at den eksterne finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter øges over de kommende år.Desuden er du ansvarlig for instituttets bidrag til KP’s efter- og videreuddannelsesudbud, som spiller en vigtigt rolle for skolens fortsatte udvikling.Du indgår i fakultetsledelsen på Det Sundhedsfaglige Fakultet, hvor du har et tæt samarbejde med dekanen og dine to institutchefkollegaer – dette er et naturligt rum for videndeling og sparring.Desuden bliver du en del af KP’s samlede ledelsesfællesskab, hvor du sammen med dine chef- og lederkollegaer på tværs af organisationen kommer til at spille en vigtig rolle i realiseringen af KP’s ledelsesgrundlag. Vi har formuleret seks ledelsesprincipper, som er pejlemærker for vores ledelse, og dermed helt afgørende for, at vi som organisation kan lykkes med vores høje ambitioner.Om dig
Vi forestiller os, at du har solide ledelseskompetencer og erfaring med ledelse af ledere fra enten uddannelsessektoren, den kommunale sektor, sundhedsvæsenet eller andre relevante sektorer. Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund, hvor det er en væsentlig fordel at være uddannet inden for sygepleje eller ernæring og sundhed.Herudover forventer vi, at du har:

 • erfaring med forandrings-, implementerings- og effektiviseringsprocesser
 • et godt kendskab til sundhedsuddannelser og den sundhedsfaglige praksis
 • et veludbygget netværk blandt uddannelsernes aftagere og interessenter
 • erfaring med økonomistyring.


Du er strategisk stærk og i stand til både at anlægge et langsigtet perspektiv på uddannelserne og på professionernes praksis og at arbejde her og nu med strategiimplementering. Du formår i den forbindelse at sætte faglig retning og mobilisere stolthed og engagement hos dine højt kvalificerede medarbejdere.Det er desuden en af dine helt stærke sider, at du kan navigere i en kompleks og politisk styret organisation og dens omverden, og trives med at etablere og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Du skal med sikker professionalisme kunne repræsentere KP og instituttets uddannelser eksternt.Det er afgørende, at du brænder for ledelse og for at indgå i stærke arbejdsfællesskaber nedad, opad og på tværs med øje for at organisationen samlet set skal lykkes med sine mål.Vi tilbyder
Du bliver en del af en organisation, som varetager én af velfærdssamfundets allervigtigste opgaver, og hvor bevidstheden herom sætter sit præg på opgaveløsningen i hverdagen. Som deltager i KP’s ledelsesfællesskab får du mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vores strategi når helt ud i undervisningslokalerne og bliver kulturskabende for den måde, vi uddanner vores studerende på.Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som institutchef med start den 1. september 2019.Ansættelse og aflønning sker efter relevant overenskomst mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation. Ansættes du på AC-overenskomsten ansættes du i lønramme 37. Ansættes du på CO10 overenskomsten ansættes du på løntrin 1 for ledere. Der vil desuden være mulighed for personligt tillæg efter forhandling, ligesom du er omfattet af Københavns Professionshøjskoles resultatløn for ledere. Stillingen vil muligvis kunne besættes på åremål i 5 år med evt. forlængelse i op til 3 år.Den primære arbejdsplads er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N. Der vil også være ledelsesopgaver på instituttets øvrige lokaliteter i Sigurdsgade 26, 2200 København N. og på Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød.Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og om vores strategi.For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet Randi Brinckmann på telefon 5163 2800 eller seniorkonsulent fra Mercuri Urval Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576.Du kan rekvirere KP’s ledelsesgrundlag ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Syders på tlf. 2429 6327 eller på mail masy@kp.dk.Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest tirsdag den 18. juni 2019 kl. 10:00. Bemærk tidspunktet!Tidligere indsendte ansøgninger til jobbet vi blive taget i betragtning, og indgå i den samlede vurdering, medmindre ansøger vælger at tilbagekalde ansøgningen.Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 20. juni og 2. samtaler fredag den 28. juni 2019. Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med 2. samtalerne. Der er afsat tid til tilbagemeldingssamtale på testen den 24. og 25. juni 2019.Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330033828Phoenix-6eccdaa912019-06-04T00:00:00Erfaren chef til Institut for Sygeplejerske- og ErnæringsuddannelserKan du med en stærk ledelseskraft, solide samarbejdsevner og relationer i sektoren sikre retningen for et relativt nyetableret institut, hvor vi måler vores succes på vores evne til at skabe fremragende undervisning?Vi har forlænget ansøgningsperioden til jobbet, fordi vi gerne vil udvide vores kandidatfelt. Den rigtige kandidat skal internt have fokus på at videreudvikle teamet på i alt otte uddannelsesledere, for herigennem at skabe et stærkt ledelsesmæssigt fundament for den gode udvikling i undervisningsforløbene på vores uddannelser. Vi har desuden brug for en kandidat, der kan begå sig eksternt i tætte relationer med relevante samarbejdspartnere på sundhedsområdet.På Københavns Professionshøjskole (KP) uddanner vi fagprofessionelle, der lykkes både ude i praksis og i tæt samarbejde med praksis. Vi ved, at kompetente og myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. Vi realiserer vores vision gennem fremragende undervisning.Instituttet er relativt nyetableret efter fusionen mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol i marts 2018, hvilket giver mulighed for at udnytte det faglige og didaktiske potentiale på tværs af uddannelserne. Vi rummer Danmarks største sygeplejerskeuddannelse, og udbyder desuden to forskellige ernæringsuddannelser. Instituttet er placeret på Det Sundhedsfaglige Fakultet, og har cirka 220 medarbejdere, der består af undervisere, administrative medarbejdere og uddannelsesledere. Vores ca. 4.100 studerende er fordelt på tre fysiske lokaliteter på Nørrebro og i Hillerød.Om jobbet
Dit ledelsesansvar omfatter strategiske, faglige, økonomiske og driftsmæssige opgaver, og du har det direkte personaleansvar for dine uddannelsesledere samt en mindre stab.Omdrejningspunktet for din ledelse er vores grunduddannelser samt forskning- og udviklingsområdet, hvor du skal tegne Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne både i og uden for KP. Du skal samarbejde med aftagere og eksterne interessenter om udvikling af uddannelserne, så vores dimittender bliver endnu stærkere bl.a. på de kliniske/praktiske færdigheder.Grunduddannelserne leder du gennem instituttets uddannelsesledere, og her skal du fortsætte arbejdet med at etablere det nye samlede institut. Et vigtigt element heri er etablering af et solidt arbejdsfællesskab i ledelsesteamet, så det ud fra et fælles udgangspunkt kan bedrive stærk faglig ledelse af underviserkollegiet.Gennem din forsknings- og udviklingsleder skal du sikre retning, relevans og kvalitet i instituttets forsknings- og udviklingsarbejde. Ambitionen er, at instituttet herigennem kan bidrage endnu mere systematisk til udviklingen af uddannelserne og professionerne generelt. Det er bl.a. afgørende, at den eksterne finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter øges over de kommende år.Desuden er du ansvarlig for instituttets bidrag til KP’s efter- og videreuddannelsesudbud, som spiller en vigtigt rolle for skolens fortsatte udvikling.Du indgår i fakultetsledelsen på Det Sundhedsfaglige Fakultet, hvor du har et tæt samarbejde med dekanen og dine to institutchefkollegaer – dette er et naturligt rum for videndeling og sparring.Desuden bliver du en del af KP’s samlede ledelsesfællesskab, hvor du sammen med dine chef- og lederkollegaer på tværs af organisationen kommer til at spille en vigtig rolle i realiseringen af KP’s ledelsesgrundlag. Vi har formuleret seks ledelsesprincipper, som er pejlemærker for vores ledelse, og dermed helt afgørende for, at vi som organisation kan lykkes med vores høje ambitioner.Om dig
Vi forestiller os, at du har solide ledelseskompetencer og erfaring med ledelse af ledere fra enten uddannelsessektoren, den kommunale sektor, sundhedsvæsenet eller andre relevante sektorer. Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund, hvor det er en væsentlig fordel at være uddannet inden for sygepleje eller ernæring og sundhed.Herudover forventer vi, at du har:

 • erfaring med forandrings-, implementerings- og effektiviseringsprocesser
 • et godt kendskab til sundhedsuddannelser og den sundhedsfaglige praksis
 • et veludbygget netværk blandt uddannelsernes aftagere og interessenter
 • erfaring med økonomistyring.


Du er strategisk stærk og i stand til både at anlægge et langsigtet perspektiv på uddannelserne og på professionernes praksis og at arbejde her og nu med strategiimplementering. Du formår i den forbindelse at sætte faglig retning og mobilisere stolthed og engagement hos dine højt kvalificerede medarbejdere.Det er desuden en af dine helt stærke sider, at du kan navigere i en kompleks og politisk styret organisation og dens omverden, og trives med at etablere og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Du skal med sikker professionalisme kunne repræsentere KP og instituttets uddannelser eksternt.Det er afgørende, at du brænder for ledelse og for at indgå i stærke arbejdsfællesskaber nedad, opad og på tværs med øje for at organisationen samlet set skal lykkes med sine mål.Vi tilbyder
Du bliver en del af en organisation, som varetager én af velfærdssamfundets allervigtigste opgaver, og hvor bevidstheden herom sætter sit præg på opgaveløsningen i hverdagen. Som deltager i KP’s ledelsesfællesskab får du mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vores strategi når helt ud i undervisningslokalerne og bliver kulturskabende for den måde, vi uddanner vores studerende på.Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som institutchef med start den 1. september 2019.Ansættelse og aflønning sker efter relevant overenskomst mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation. Ansættes du på AC-overenskomsten ansættes du i lønramme 37. Ansættes du på CO10 overenskomsten ansættes du på løntrin 1 for ledere. Der vil desuden være mulighed for personligt tillæg efter forhandling, ligesom du er omfattet af Københavns Professionshøjskoles resultatløn for ledere. Stillingen vil muligvis kunne besættes på åremål i 5 år med evt. forlængelse i op til 3 år.Den primære arbejdsplads er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N. Der vil også være ledelsesopgaver på instituttets øvrige lokaliteter i Sigurdsgade 26, 2200 København N. og på Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød.Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og om vores strategi.For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet Randi Brinckmann på telefon 5163 2800 eller seniorkonsulent fra Mercuri Urval Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576.Du kan rekvirere KP’s ledelsesgrundlag ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Syders på tlf. 2429 6327 eller på mail masy@kp.dk.Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest tirsdag den 18. juni 2019 kl. 10:00. Bemærk tidspunktet!Tidligere indsendte ansøgninger til jobbet vi blive taget i betragtning, og indgå i den samlede vurdering, medmindre ansøger vælger at tilbagekalde ansøgningen.Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 20. juni og 2. samtaler fredag den 28. juni 2019. Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med 2. samtalerne. Der er afsat tid til tilbagemeldingssamtale på testen den 24. og 25. juni 2019.Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

2019-06-19T00:52:39.277 Kan du med en stærk ledelseskraft, solide samarbejdsevner og relationer i sektoren sikre retningen for et relativt nyetableret institut, hvor vi måler vores succes på vores evne til at skabe fremragende undervisning? Vi har forlænget ansøgningsperioden til jobbet, fordi vi gerne vil udvide vores kandidatfelt. Den rigtige kandidat skal internt have fokus på at videreudvikle teamet på i alt otte uddannelsesledere, for herigennem at skabe et stærkt ledelsesmæssigt fundament for den gode udvikling i undervisningsforløbene på vores uddannelser. Vi har desuden brug for en kandidat, der kan begå sig eksternt i tætte relationer med relevante samarbejdspartnere på sundhedsområdet. På Københavns Professionshøjskole (KP) uddanner vi fagprofessionelle, der lykkes både ude i praksis og i tæt samarbejde med praksis. Vi ved, at kompetente og myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer. Vi realiserer vores vision gennem fremragende undervisning. Instituttet er relativt nyetableret efter fusionen mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol i marts 2018, hvilket giver mulighed for at udnytte det faglige og didaktiske potentiale på tværs af uddannelserne. Vi rummer Danmarks største sygeplejerskeuddannelse, og udbyder desuden to forskellige ernæringsuddannelser. Instituttet er placeret på Det Sundhedsfaglige Fakultet, og har cirka 220 medarbejdere, der består af undervisere, administrative medarbejdere og uddannelsesledere. Vores ca. 4.100 studerende er fordelt på tre fysiske lokaliteter på Nørrebro og i Hillerød. Om jobbet Dit ledelsesansvar omfatter strategiske, faglige, økonomiske og driftsmæssige opgaver, og du har det direkte personaleansvar for dine uddannelsesledere samt en mindre stab. Omdrejningspunktet for din ledelse er vores grunduddannelser samt forskning- og udviklingsområdet, hvor du skal tegne Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne både i og uden for KP. Du skal samarbejde med aftagere og eksterne interessenter om udvikling af uddannelserne, så vores dimittender bliver endnu stærkere bl.a. på de kliniske praktiske færdigheder. Grunduddannelserne leder du gennem instituttets uddannelsesledere, og her skal du fortsætte arbejdet med at etablere det nye samlede institut. Et vigtigt element heri er etablering af et solidt arbejdsfællesskab i ledelsesteamet, så det ud fra et fælles udgangspunkt kan bedrive stærk faglig ledelse af underviserkollegiet. Gennem din forsknings- og udviklingsleder skal du sikre retning, relevans og kvalitet i instituttets forsknings- og udviklingsarbejde. Ambitionen er, at instituttet herigennem kan bidrage endnu mere systematisk til udviklingen af uddannelserne og professionerne generelt. Det er bl.a. afgørende, at den eksterne finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter øges over de kommende år. Desuden er du ansvarlig for instituttets bidrag til KP s efter- og videreuddannelsesudbud, som spiller en vigtigt rolle for skolens fortsatte udvikling. Du indgår i fakultetsledelsen på Det Sundhedsfaglige Fakultet, hvor du har et tæt samarbejde med dekanen og dine to institutchefkollegaer dette er et naturligt rum for videndeling og sparring. Desuden bliver du en del af KP s samlede ledelsesfællesskab, hvor du sammen med dine chef- og lederkollegaer på tværs af organisationen kommer til at spille en vigtig rolle i realiseringen af KP s ledelsesgrundlag. Vi har formuleret seks ledelsesprincipper, som er pejlemærker for vores ledelse, og dermed helt afgørende for, at vi som organisation kan lykkes med vores høje ambitioner. Om dig Vi forestiller os, at du har solide ledelseskompetencer og erfaring med ledelse af ledere fra enten uddannelsessektoren, den kommunale sektor, sundhedsvæsenet eller andre relevante sektorer. Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund, hvor det er en væsentlig fordel at være uddannet inden for sygepleje eller ernæring og sundhed. Herudover forventer vi, at du har: erfaring med forandrings-, implementerings- og effektiviseringsprocesser et godt kendskab til sundhedsuddannelser og den sundhedsfaglige praksis et veludbygget netværk blandt uddannelsernes aftagere og interessenter erfaring med økonomistyring. Du er strategisk stærk og i stand til både at anlægge et langsigtet perspektiv på uddannelserne og på professionernes praksis og at arbejde her og nu med strategiimplementering. Du formår i den forbindelse at sætte faglig retning og mobilisere stolthed og engagement hos dine højt kvalificerede medarbejdere. Det er desuden en af dine helt stærke sider, at du kan navigere i en kompleks og politisk styret organisation og dens omverden, og trives med at etablere og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere internt i organisationen og eksternt. Du skal med sikker professionalisme kunne repræsentere KP og instituttets uddannelser eksternt. Det er afgørende, at du brænder for ledelse og for at indgå i stærke arbejdsfællesskaber nedad, opad og på tværs med øje for at organisationen samlet set skal lykkes med sine mål. Vi tilbyder Du bliver en del af en organisation, som varetager én af velfærdssamfundets allervigtigste opgaver, og hvor bevidstheden herom sætter sit præg på opgaveløsningen i hverdagen. Som deltager i KP s ledelsesfællesskab får du mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vores strategi når helt ud i undervisningslokalerne og bliver kulturskabende for den måde, vi uddanner vores studerende på. Løn- og ansættelsesvilkår Du ansættes som institutchef med start den 1. september 2019. Ansættelse og aflønning sker efter relevant overenskomst mellem Finansministeriet og forhandlingsberettiget organisation. Ansættes du på AC-overenskomsten ansættes du i lønramme 37. Ansættes du på CO10 overenskomsten ansættes du på løntrin 1 for ledere. Der vil desuden være mulighed for personligt tillæg efter forhandling, ligesom du er omfattet af Københavns Professionshøjskoles resultatløn for ledere. Stillingen vil muligvis kunne besættes på åremål i 5 år med evt. forlængelse i op til 3 år. Den primære arbejdsplads er beliggende på Tagensvej 86, 2200 København N. Der vil også være ledelsesopgaver på instituttets øvrige lokaliteter i Sigurdsgade 26, 2200 København N. og på Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød. Vil du vide mere? Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet. Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og om vores strategi. For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet Randi Brinckmann på telefon 5163 2800 eller seniorkonsulent fra Mercuri Urval Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576. Du kan rekvirere KP s ledelsesgrundlag ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Syders på tlf. 2429 6327 eller på mail masy@kp.dk. Interesseret? Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest tirsdag den 18. juni 2019 kl. 10:00. Bemærk tidspunktet! Tidligere indsendte ansøgninger til jobbet vi blive taget i betragtning, og indgå i den samlede vurdering, medmindre ansøger vælger at tilbagekalde ansøgningen. Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 20. juni og 2. samtaler fredag den 28. juni 2019. Der vil indgå personlighedstest i forbindelse med 2. samtalerne. Der er afsat tid til tilbagemeldingssamtale på testen den 24. og 25. juni 2019. Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.11jobnet6eccdaa9100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-18T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=122538&DepartmentId=9592&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavnEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnFrederiksberg3536931Administration + Efter- og videreuddannelser11Tagensvej 862200København N51632800DKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent769600JobNet4997008499700810028-05-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=6eccdaa9https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=6eccdaa9https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=6eccdaa9&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=6eccdaa9&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgErfaren chef til Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser12008311Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske10Sundhed77Pleje og omsorg361938520noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330102544Sygeplejersker til visitation af sygepleje i KøbenhavnBasic Kunne du tænke dig at arbejde med at visitere hjemmesygepleje til borgere under 65 år, der bor i eget hjem og har komplekse sundhedsudfordringer så som misbrug, svær somatisk sygdom, handicaps og psykiatriske sygdomme? Så er stillingen hér helt sikkert noget for dig. Og særligt hvis du er god til problemløsning og kan se dig selv i en rent administrativ stilling hvor du bliver fagligt og personligt udfordret. Vi søger to nye kollegaer snarest muligt. Den ene stilling er et barselsvikariat på Center Nord og den anden stilling er en fast stilling på Center Syd. Stillingerne er på minimum 32 timer ugentligt men rigtig gerne 37 timer. Om os Borgercenter Hjemmepleje er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Borgercenter Hjemmepleje består af en central stab og hjemmeplejevisitation på Østerbro og to hjemmeplejecentre, hvor sygeplejevisitatorerne sidder lokalt på samme adresse som hjemmesygeplejegruppen. Som visiterende sygeplejerske får du til opgave at sikre, at tildeling af sygepleje sker på grundlag af lægens ordination, udskrivningsrapporter og jf. Borgercenter Hjemmeplejes tildelingskriterier for sygepleje. Du skal ved tildeling af sygepleje også have fokus på den enkelte borgers ressourcer og vurdere om borgeren har et udviklingspotentiale og indtænke rehabiliterende sygepleje i borgerforløbene. Du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige visitatorer i Borgercenter Hjemmeplejen, herunder også hjemmeplejen, de udekørende medarbejdere samt driftskoordinatorerne. VI er midt i en stor udviklingsproces, hvor hele den sociale hjemmepleje skal overgå fra CSC Omsorg til Cura og FSIII. Det betyder, at der i hverdagen er ekstra fokus på udvikling og dokumentationspraksis. Om dig Vi forventer, at du: er autoriseret sygeplejerske har erfaring fra primærsektoren enten som sygeplejerske eller visitator har stor forståelse for myndighedsfunktionen og er systematisk og struktureret har bred sygeplejefaglig erfaring fra primær-sektoren, herunder gerne viden om psykiatri, misbrug, handicap, forebyggelse og sundhedsfremme har stor indsigt i sundhedsvæsenets organisering og arbejdsdeling har handlekompetencer ift. understøttelse af borgers egne ressourcer har gode samarbejdsevner, imødekommende og tillidsvækkende adfærd kan håndtere konflikter, bevare overblik og træffe beslutninger i en kompleks hverdag har gode kommunikationsevner både mundtlig og skriftlig har gode IT-færdigheder og kender måske allerede CSC eller Cura. Vi tilbyder Et selvstændigt job og alsidigt job, hvor kompleksiteten er stor Et job med en stor kontaktflade blandt andet internt i Socialforvaltningen og til praktiserende læger, sygehuse etc Dygtige kollegaer med høj faglighed og tværfaglige kompetencer Et fagligt miljø, hvor du telefonisk vil få borgerkontakt i din visitation samt et tæt samarbejde med kollegaer i sygeplejen og hjemmeplejen Arbejdstid på hverdage og i dagtimer i tidsrummet 07.30-16.00. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Kim Bo Christensen på 2048 3732 eller konstitueret enhedsleder Jan Munkholm på 3069 7276 efter kl. 10.00. Søg via nedenstående link senest onsdag den 23. oktober 2019. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 44.

Kunne du tænke dig at arbejde med at visitere hjemmesygepleje til borgere under 65 år, der bor i eget hjem og har komplekse sundhedsudfordringer så som misbrug, svær somatisk sygdom, handicaps og psykiatriske sygdomme? Så er stillingen hér helt sikkert noget for dig. Og særligt hvis du er god til problemløsning og kan se dig selv i en rent administrativ stilling hvor du bliver fagligt og personligt udfordret.

Vi søger to nye kollegaer snarest muligt. Den ene stilling er et barselsvikariat på Center Nord og den anden stilling er en fast stilling på Center Syd.
Stillingerne er på minimum 32 timer ugentligt men rigtig gerne 37 timer.

Om os
Borgercenter Hjemmepleje er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Borgercenter Hjemmepleje består af en central stab og hjemmeplejevisitation på Østerbro og to hjemmeplejecentre, hvor sygeplejevisitatorerne sidder lokalt på samme adresse som hjemmesygeplejegruppen.

Som visiterende sygeplejerske får du til opgave at sikre, at tildeling af sygepleje sker på grundlag af lægens ordination, udskrivningsrapporter og jf. Borgercenter Hjemmeplejes tildelingskriterier for sygepleje. Du skal ved tildeling af sygepleje også have fokus på den enkelte borgers ressourcer og vurdere om borgeren har et udviklingspotentiale og indtænke rehabiliterende sygepleje i borgerforløbene.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige visitatorer i Borgercenter Hjemmeplejen, herunder også hjemmeplejen, de udekørende medarbejdere samt driftskoordinatorerne.

VI er midt i en stor udviklingsproces, hvor hele den sociale hjemmepleje skal overgå fra CSC Omsorg til Cura og FSIII. Det betyder, at der i hverdagen er ekstra fokus på udvikling og dokumentationspraksis.

Om dig
Vi forventer, at du:

 • er autoriseret sygeplejerske
 • har erfaring fra primærsektoren enten som sygeplejerske eller visitator
 • har stor forståelse for myndighedsfunktionen og er systematisk og struktureret
 • har bred sygeplejefaglig erfaring fra primær-sektoren, herunder gerne viden om psykiatri, misbrug, handicap, forebyggelse og sundhedsfremme
 • har stor indsigt i sundhedsvæsenets organisering og arbejdsdeling
 • har handlekompetencer ift. understøttelse af borgers egne ressourcer
 • har gode samarbejdsevner, imødekommende og tillidsvækkende adfærd
 • kan håndtere konflikter, bevare overblik og træffe beslutninger i en kompleks hverdag
 • har gode kommunikationsevner – både mundtlig og skriftlig
 • har gode IT-færdigheder og kender måske allerede CSC eller Cura.

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt job og alsidigt job, hvor kompleksiteten er stor
 • Et job med en stor kontaktflade blandt andet internt i Socialforvaltningen og til praktiserende læger, sygehuse etc
 • Dygtige kollegaer med høj faglighed og tværfaglige kompetencer
 • Et fagligt miljø, hvor du telefonisk vil få borgerkontakt i din visitation samt et tæt samarbejde med kollegaer i sygeplejen og hjemmeplejen
 • Arbejdstid på hverdage og i dagtimer i tidsrummet 07.30-16.00.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Kim Bo Christensen på 2048 3732 eller konstitueret enhedsleder Jan Munkholm på 3069 7276 efter kl. 10.00.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 23. oktober 2019.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 44.

ORS/Small/fd6c8faf_logo.pngDen Sociale Hjemmepleje - Center SydKøbenhavn S2019-10-08T11:01:55.9302019-10-23T00:00:00
330087196Sygeplejerske med specialfunktion til Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse på ungdomspsykiatrisk ambulatoriumRobot Ambulatorium for unge Afsnittet modtager unge mellem 14 og 17 år, der har brug for udredning og behandling for psykiatriske problemstillinger. De unge kan desuden have vanskeligheder i skolen, problemer med trivsel, sociale færdigheder og almen udvikling. De unge udredes og behandles i 4 tværfaglige teams i tæt samarbejde med deres forældre og andet netværk. Der lægges vægt på at styrke den unge og familiens mulighed for Empowerment og Recovery, så behandlingen tager afsæt i den enkeltes families behov. Vi samarbejder med Skolen for Recovery, som udbyder kurser for familierne, de unge og behandlerne. Team 1, hvor vi søger en ny kollega, er Klinik for selvmordsforebyggelse, som varetager udredning og behandling af børn og unge med selvskade og selvmordsadfærd herunder DAT-behandling, som kører med en fast behandlergruppe. Team 1 har desuden tilknyttet et SATS-puljeprojekt omhandlende webbaseret behandling til unge med selvskade, som samarbejder tæt med klinikken. Kompetencecenteret har overordnet 3 funktioner: 1. En klinisk funktion for hele BUC`s optageområde. 2. En overordnet rådgivende og undervisende funktion knyttet til Regionen. 3: Samarbejde med forskningen indenfor feltet. Team 2 og 3 varetager basale udrednings- og behandlingsopgaver indenfor bl.a. ADHD, angst, depression, OCD og autismespektrum forstyrrelser. Team 3 varetager desuden den højt specialiserede funktion med udredning og behandling af børn og unge med bipolar lidelse. Team 4 har ligeledes en højt specialiseret funktion med udredning af unge med kønsidentitetsforstyrrelser. Jobbet En spændende, udfordrende, meningsfuld og alsidig stilling, som indeholder dels en klinisk funktion med behandling udredning af børn og unge indenfor klinikkens målgruppe og dels en udviklings- og projektledelsesfunktion under Kompetencecenteret - herunder kontakten med vores interne og eksterne snitflader i form af kommuner, regioner, forskningsregi, såvel som andre kliniske afdelinger, der kommer i berøring med børn og unge med selvmordsadfærd og eller selvskade. Eksempler på opgaver: Behandling udredning af henviste børn og unge til klinikken Undervisende og rådgivende funktion for interne og eksterne samarbejdspartnere Varetage Kompetencecenterets telefonrådgivning Deltage i diverse møder og konferencer med samarbejdspartnere inden for feltet Tæt samarbejde med forskningsregi knyttet til Kompetencecenteret B195 er en del af et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse, der sætter medarbejdertrivsel højest på dagsordenen. Centrets medarbejdere og ledere arbejder desuden på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. Vi er: Et afsnit, hvor den unge og forældre bliver mødt med respekt og anerkendelse. Et afsnit med højt specialiserede funktioner under konstant udvikling Et afsnit hvor der arbejdes med forbedringskultur og grundlæggende værdier som tillid, retfærdighed og gennemsigtighed Et afsnit, hvor du får store muligheder for faglig og personlig udvikling, og hvor der hersker frihed under ansvar indenfor Centerledelsens gældende retningslinjer for delegerede opgaver for sygeplejersker Et afsnit, hvor du har selvstændigt sagsansvar for mellem 10-15 patientforløb ud over dine opgaver som tovholder. Et afsnit hvor arbejdet er tilrettelagt på baggrund af et tværfagligt fundament Et afsnit, hvor du får mulighed relevante kurser, mod at du kommer tilbage med fornyet viden og deler den med dine kollegaer Vi forventer Du er en erfaren behandler med baggrund i voksenpsykiatri og eller børne- ungdomspsykiatri eller anden relevant erfaring med børn, unge og deres familier. Du er Specialsygeplejerske, Master eller anden relevant uddannelse Du er udadvendt og kan være opsøgende på eksisterende og potentielle samarbejdspartnere samt interne og eksterne snitflader Du har erfaring med projektarbejde ledelse og kan arbejde i en omskiftelig hverdag med akutte opgaver Du er indstillet på at have mange bolde i luften Du er god til at planlægge, strukturere og koordinere Du har erfaring med selvmordsrisikovurderinger Du har undervisningserfaring Du har erfaring med støttende samtaler terapi og eller psykoedukation Du har erfaring med inddragelse af familier pårørende. Du har gode evner til at arbejde selvstændigt og kan planlægge dit arbejde. Du har gode samarbejdsevner, kan reflektere og arbejde udviklingsorienteret. Du har gode IT-kompetencer og eller er bekendt med Sundhedsplatformen Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer uge i dagtiden mandag til fredag. Stillingen ønskes besat senest 1. november 2019 eller snarest derefter. I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse. Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Referencer bliver hentet fra din nuværende leder. Ansøgningsprocedure Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm sendes elektronisk. Følg nedenstående link. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Windsmose, tlf. 3864 1172 eller 3864 1173 eller mail. Mette.windsmose.01@regionh.dk Ansøgningsfrist mandag den 14. oktober 2019 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43. Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling. Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Ambulatorium for Unge, B195 Adresse: Lersø Park alle 107, 1. By: 2100 København Ø. Telefon: 38 64 11 73 Web-adresse: www.psykiatri-regionh.dk

Ambulatorium for unge

Afsnittet modtager unge mellem 14 og 17 år, der har brug for udredning og behandling for psykiatriske problemstillinger. De unge kan desuden have vanskeligheder i skolen, problemer med trivsel, sociale færdigheder og almen udvikling. De unge udredes og behandles i 4 tværfaglige teams i tæt samarbejde med deres forældre og andet netværk. Der lægges vægt på at styrke den unge og familiens mulighed for Empowerment og Recovery, så behandlingen tager afsæt i den enkeltes families behov. Vi samarbejder med Skolen for Recovery, som udbyder kurser for familierne, de unge og behandlerne.Team 1, hvor vi søger en ny kollega, er Klinik for selvmordsforebyggelse, som varetager udredning og behandling af børn og unge med selvskade og selvmordsadfærd – herunder DAT-behandling, som kører med en fast behandlergruppe. Team 1 har desuden tilknyttet et SATS-puljeprojekt omhandlende webbaseret behandling til unge med selvskade, som samarbejder tæt med klinikken. Kompetencecenteret har overordnet 3 funktioner: 1. En klinisk funktion for hele BUC`s optageområde. 2. En overordnet rådgivende og undervisende funktion knyttet til Regionen. 3: Samarbejde med forskningen indenfor feltet.

Team 2 og 3 varetager basale udrednings- og behandlingsopgaver indenfor bl.a. ADHD, angst, depression, OCD og autismespektrum forstyrrelser. Team 3 varetager desuden den højt specialiserede funktion med udredning og behandling af børn og unge med bipolar lidelse.

Team 4 har ligeledes en højt specialiseret funktion med udredning af unge med kønsidentitetsforstyrrelser.

JobbetEn spændende, udfordrende, meningsfuld og alsidig stilling, som indeholder dels en klinisk funktion med behandling/udredning af børn og unge indenfor klinikkens målgruppe og dels en udviklings- og projektledelsesfunktion under Kompetencecenteret - herunder kontakten med vores interne og eksterne snitflader i form af kommuner, regioner, forskningsregi, såvel som andre kliniske afdelinger, der kommer i berøring med børn og unge med selvmordsadfærd og/eller selvskade.Eksempler på opgaver: • Behandling/udredning af henviste børn og unge til klinikken
 • Undervisende og rådgivende funktion for interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Varetage Kompetencecenterets telefonrådgivning
 • Deltage i diverse møder og konferencer med samarbejdspartnere inden for feltet
 • Tæt samarbejde med forskningsregi knyttet til Kompetencecenteret
B195 er en del af et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse, der sætter medarbejdertrivsel højest på dagsordenen. Centrets medarbejdere og ledere arbejder desuden på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.Vi er: • Et afsnit, hvor den unge og forældre bliver mødt med respekt og anerkendelse.
 • Et afsnit med højt specialiserede funktioner under konstant udvikling
 • Et afsnit hvor der arbejdes med forbedringskultur og grundlæggende værdier som tillid, retfærdighed og gennemsigtighed
 • Et afsnit, hvor du får store muligheder for faglig og personlig udvikling, og hvor der hersker frihed under ansvar indenfor Centerledelsens gældende retningslinjer for delegerede opgaver for sygeplejersker
 • Et afsnit, hvor du har selvstændigt sagsansvar for mellem 10-15 patientforløb ud over dine opgaver som tovholder.
 • Et afsnit hvor arbejdet er tilrettelagt på baggrund af et tværfagligt fundament
 • Et afsnit, hvor du får mulighed relevante kurser, mod at du kommer tilbage med fornyet viden og deler den med dine kollegaer


Vi forventer • Du er en erfaren behandler med baggrund i voksenpsykiatri og eller/ børne- ungdomspsykiatri eller anden relevant erfaring med børn, unge og deres familier.
 • Du er Specialsygeplejerske, Master eller anden relevant uddannelse
 • Du er udadvendt og kan være opsøgende på eksisterende – og potentielle samarbejdspartnere samt interne og eksterne snitflader
 • Du har erfaring med projektarbejde/ledelse og kan arbejde i en omskiftelig hverdag med akutte opgaver
 • Du er indstillet på at have mange bolde i luften
 • Du er god til at planlægge, strukturere og koordinere
 • Du har erfaring med selvmordsrisikovurderinger
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med støttende samtaler/terapi og/eller psykoedukation
 • Du har erfaring med inddragelse af familier/pårørende.
 • Du har gode evner til at arbejde selvstændigt og kan planlægge dit arbejde.
 • Du har gode samarbejdsevner, kan reflektere og arbejde udviklingsorienteret.
 • Du har gode IT-kompetencer og/eller er bekendt med Sundhedsplatformen
Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer/uge i dagtiden mandag til fredag. Stillingen ønskes besat senest 1. november 2019 eller snarest derefter.I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Referencer bliver hentet fra din nuværende leder.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer mm sendes elektronisk. Følg nedenstående link.Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Windsmose, tlf. 3864 1172 eller 3864 1173 eller mail. Mette.windsmose.01@regionh.dkAnsøgningsfrist mandag den 14. oktober 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Ambulatorium for Unge, B195

Adresse: Lersø Park alle 107, 1.

By: 2100 København Ø.

Telefon: 38 64 11 73

Web-adresse: www.psykiatri-regionh.dk

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling BispebjergKøbenhavn NV2019-09-10T00:00:002019-10-14T00:00:00
330097910Sygeplejerske - vikariat 1 år.Robot C6201 lukket afsnit (Rigshospitalet) søger Sygeplejerske til stilling i blandede vagter fortrinsvis dag- og aftenvagter på Psykiatrisk Center København i 1-års vikariat. 6201 er et lukket intensivt afsnit med plads til 11 patienter med alle slags psykiatriske diagnoser. Vi modtager primært patienter fra indre by og Østerbro. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor inddragelse af patienter og pårørende er i centrum. Vi kan bl.a. tilbyde dig: Et afsnit i udvikling med fokus på høj faglighed Et afsnit der arbejder patient- og pårørendeinddragende med fokus på patientens behov Et afsnit der er i gang med implementering af Safeward-modellen En alsidig personalegruppe der prioriterer hinanden også socialt Stor indflydelse på udviklingen i afsnittet Stor indflydelse på eget arbejde Et spændende arbejdsmiljø, hvor faglighed prioriteres meget højt Supervision hver anden onsdag Sygeplejefaglig klinik onsdage modsat supervision Fokus på patient-og personalesikkerhed, konflikthåndtering og forebyggelse af vold En engageret og erfaren personalegruppe med en ligelig fordeling af mænd og kvinder Vi forventer, at du Er sød og rar og vil andre mennesker det godt At du ønsker at møde på arbejde for at gøre en forskel sammen med patienterne Har autorisation som sygeplejerske Gerne har psykiatrisk erfaring Ønsker at udvikle dig fagligt Kan eller har et ønske om, at arbejde recovery-orienteret og patientinddragende Tager ansvar og arbejder selvstændigt Er ærlig og initiativrig Kan trives i et afsnit hvor der er plads til alsidighed og højt til loftet Er faglig engageret og brænder for sygeplejefaglig udvikling Er omstillings-og forandringsparat Ansættelsesvilkår: Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøgningsfrist: fredag den 18.10. 2019 klokken 12.00. Ansøgning inkl. CV skal uploades elektronisk via jobportal. Kontakt afdelingssygeplejerske Tue Lodahl pr. telefon 29 40 54 91 for yderligere information.C6201 lukket afsnit (Rigshospitalet) søger

Sygeplejerske til stilling i blandede vagter fortrinsvis dag- og aftenvagter på Psykiatrisk Center København i 1-års vikariat. 6201 er et lukket intensivt afsnit med plads til 11 patienter med alle slags psykiatriske diagnoser.

Vi modtager primært patienter fra indre by og Østerbro. Behandlingen og sygeplejen er tilrettelagt ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor inddragelse af patienter og pårørende er i centrum.

Vi kan bl.a. tilbyde dig: • Et afsnit i udvikling med fokus på høj faglighed

 • Et afsnit der arbejder patient- og pårørendeinddragende med fokus på patientens behov

 • Et afsnit der er i gang med implementering af Safeward-modellen

 • En alsidig personalegruppe der prioriterer hinanden også socialt

 • Stor indflydelse på udviklingen i afsnittet

 • Stor indflydelse på eget arbejde

 • Et spændende arbejdsmiljø, hvor faglighed prioriteres meget højt

 • Supervision hver anden onsdag

 • Sygeplejefaglig klinik onsdage modsat supervision

 • Fokus på patient-og personalesikkerhed, konflikthåndtering og forebyggelse af vold

 • En engageret og erfaren personalegruppe med en ligelig fordeling af mænd og kvinder

Vi forventer, at du

 • Er sød og rar og vil andre mennesker det godt
 • At du ønsker at møde på arbejde for at gøre en forskel sammen med patienterne
 • Har autorisation som sygeplejerske
 • Gerne har psykiatrisk erfaring
 • Ønsker at udvikle dig fagligt
 • Kan eller har et ønske om, at arbejde recovery-orienteret og patientinddragende
 • Tager ansvar og arbejder selvstændigt
 • Er ærlig og initiativrig
 • Kan trives i et afsnit hvor der er plads til alsidighed og højt til loftet
 • Er faglig engageret og brænder for sygeplejefaglig udvikling
 • Er omstillings-og forandringsparat


Ansættelsesvilkår: Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsfrist: fredag den 18.10. 2019 klokken 12.00.

Ansøgning inkl. CV skal uploades elektronisk via jobportal.

Kontakt afdelingssygeplejerske Tue Lodahl pr. telefon 29 40 54 91 for yderligere information.Psykiatrisk Center KøbenhavnKøbenhavn Ø2019-09-30T00:00:002019-10-18T00:00:00
330098076Sygeplejerske søges til ambulatorium for spiseforstyrrelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk CenterRobot Jobbet En erfaren sygeplejerske, 37 timer til ambulatorium for spiseforstyrrelse ønskes fra 1.12.2019 eller hurtigst muligt. Ambulatorium for spiseforstyrrelser B132 har 30 ansatte. Der er 27 tværfaglige behandlere tilknyttet afsnittet, heraf er 9 sygeplejersker. Ambulatoriet varetager udredning og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i alderen 4 til 17 år. Ambulatoriet er en del af regionens højtspecialiserede behandlingstilbud og mange af patienterne har komplekse sygdomsforløb og mange har komorbiditet. Behandlinger er overvejende familiebaseret terapi med stor inddragelse af forældrene. Sygeplejersken er tilknyttet vores højt specialiserede funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser-en funktion, som omfatter ambulatorium, dagafsnit med familiebehandling og døgn afsnit- i daglig tale kaldet Spiseforstyrrelsessøjlen . I alle enheder er familien direkte og aktivt involveret i behandlingen. Bispebjerg er en af de tre afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi varetager udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år, der henvist på mistanke om psykisk sygdom. Vi tilbyder Ansættelse i afsnit, der prioriterer faglig udvikling højt. Vi består af en gruppe meget engagerede medarbejdere, som har mange års erfaring med at arbejde tværfagligt. De primære arbejdsopgaver er fortrinsvis behandling af spiseforstyrrelser i ambulatoriet ud fra afsnittets udvalgte referencerammer, familie baseret terapi, FBT. Afsnittet har fokus på udvikling af en forbedringskultur efter leanmodel. Arbejdet er tilrettelagt efter et fast ugeskema. Vi lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø. Vi forventer At du er fagligt engageret og har interesse for vores særlige målgruppe, herunder har kompetencerne eller interesse i at kunne behandle børn unge. Vi søger en sygeplejerske, med relevant klinisk erfaring samt gode samarbejdsevner. Opgaven kræver stor selvstændighed hvorfor der forventes gode evner til at overskue, prioritere og udføre opgaverne i samarbejde med sine kollegaer i teamet. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer ugentligt. Løn aftales i henhold til overenskomst. I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse. Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Ansøgningsprocedure Ansøgning med CV, eventuelle bilag, herunder autorisation sendes elektronisk. Følg nedenstående link. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Trine Frimann 38646673 Ansøgningsfrist 18.10.19 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25.10.19 Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg Adresse: Bispebjerg Bakke 30 2400 København NV Telefon: 38 64 10 00 Web-adresse: www.buc-regionh.dkJobbet

En erfaren sygeplejerske, 37 timer til ambulatorium for spiseforstyrrelse ønskes fra 1.12.2019 eller hurtigst muligt.Ambulatorium for spiseforstyrrelser B132 har 30 ansatte. Der er 27 tværfaglige behandlere tilknyttet afsnittet, heraf er 9 sygeplejersker.Ambulatoriet varetager udredning og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i alderen 4 til 17 år. Ambulatoriet er en del af regionens højtspecialiserede behandlingstilbud og mange af patienterne har komplekse sygdomsforløb og mange har komorbiditet. Behandlinger er overvejende familiebaseret terapi med stor inddragelse af forældrene.Sygeplejersken er tilknyttet vores højt specialiserede funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser-en funktion, som omfatter ambulatorium, dagafsnit med familiebehandling og døgn afsnit- i daglig tale kaldet ”Spiseforstyrrelsessøjlen”. I alle enheder er familien direkte og aktivt involveret i behandlingen.Bispebjerg er en af de tre afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi varetager udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år, der henvist på mistanke om psykisk sygdom.Vi tilbyder

Ansættelse i afsnit, der prioriterer faglig udvikling højt. Vi består af en gruppe meget engagerede medarbejdere, som har mange års erfaring med at arbejde tværfagligt.

De primære arbejdsopgaver er fortrinsvis behandling af spiseforstyrrelser i ambulatoriet ud fra afsnittets udvalgte referencerammer, familie baseret terapi, FBT.

Afsnittet har fokus på udvikling af en forbedringskultur efter leanmodel. Arbejdet er tilrettelagt efter et fast ugeskema. Vi lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø.Vi forventer

At du er fagligt engageret og har interesse for vores særlige målgruppe, herunder har kompetencerne eller interesse i at kunne behandle børn/unge. Vi søger en sygeplejerske, med relevant klinisk erfaring samt gode samarbejdsevner. Opgaven kræver stor selvstændighed hvorfor der forventes gode evner til at overskue, prioritere og udføre opgaverne i samarbejde med sine kollegaer i teamet.AnsættelsesvilkårStillingen er på 37 timer ugentligt. Løn aftales i henhold til overenskomst.I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, eventuelle bilag, herunder autorisation sendes elektronisk. Følg nedenstående link.Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Trine Frimann 38646673Ansøgningsfrist 18.10.19

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 25.10.19Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg

Adresse: Bispebjerg Bakke 30

2400 København NV

Telefon: 38 64 10 00

Web-adresse: www.buc-regionh.dk

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling BispebjergKøbenhavn NV2019-09-30T00:00:002019-10-18T00:00:00
330098094Sygeplejerske til Videncenter for Sårheling og dermatologisk sengeafsnitRobot Sygeplejerske 32 37 timer pr. uge i skiftende vagter med start fra 1. december eller efter aftale til fastansættelse. Sengeafsnittet har 20 senge. Du kan blive en del af et velfungerende sengeafsnit, hvor: der er mange erfarne sygeplejersker, og derfor også plads til at være nyuddannet der ydes sygepleje af høj kvalitet til patienter i alle aldersgrupper du kommer til at pleje og behandle patienter med alle typer af problemsår , psoriasis, atopisk dermatit, hudtumorer, infektiøse- og bulløse hudsygdomme Vi ønsker, at du er interesseret i: behandling af sår dermatologisk sygepleje et tæt samarbejde med kollegaer og dermed en høj grad af vidensdeling til stadighed at udvikle sygeplejeopgaver Lidt om vores afdeling: Vi har to sygeplejersker med specialfunktion ansat i sengeafsnittet og samarbejdet i sygeplejegruppen er præget af indbyrdes sparring. Arbejds- og læringsmiljø vægtes meget højt, og vi prioriterer tid til patientnær supervision og vejledning. Vi prioriterer tid til samtaler, både de uformelle, i frokostpausen, som vi holder sammen, og de faglige som blandt andet får plads på vores morgenmøder, sygeplejekonferencer og tværfaglige møder. Det er vigtigt for os, fordi vi mener, at et godt og udviklende samarbejde bygger på kendskab til hinanden, tillid og respekt. Vi tilbyder ud over ovenstående: Et godt kollegaskab med plads til humor. Introduktion i dagvagt på hverdage den første måned. Herefter er der kontinuerligt mulighed for supervision og vejledning som beskrevet ovenfor. Vi arbejder 8. timer pr. vagt, og der er mulighed for at samle de ekstra timer til en friuge hver 12. uge. Weekendvagt hver 3. uge i 8 timers vagter og vagtbyrden er 3 7 vagter på 4 uger. Rotationsordning mellem sengeafsnit og sårambulatoriet. Man er i ambulatoriet i tre måneder ad gangen, hvor man arbejder i dagvagt. Det er frivilligt, om man vil deltage i rotationsordningen. Intern hud- og såruddannelse fordelt på 9 moduler over en treårig periode. Hvis ovenstående vækker din nysgerrighed, er du meget velkommen til at ringe og eller komme forbi og se vores afdeling. Vi glæder os meget til at høre fra dig. Vi holder ansættelsessamtaler løbende. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure Vil du vide mere, kan du ringe til afdelingssygeplejerske Anne Mikkelsen tlf.: 21 38 11 84. Ansøgningsfristen er den 20.10.2019 kl. 24.00. Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.Sygeplejerske 32/37 timer pr. uge i skiftende vagter med start fra 1. december eller efter aftale til fastansættelse. Sengeafsnittet har 20 senge.

Du kan blive en del af et velfungerende sengeafsnit, hvor:

 • der er mange erfarne sygeplejersker, og derfor også plads til at være nyuddannet
 • der ydes sygepleje af høj kvalitet til patienter i alle aldersgrupper
 • du kommer til at pleje og behandle patienter med alle typer af “problemsår”, psoriasis, atopisk dermatit, hudtumorer, infektiøse- og bulløse hudsygdomme
Vi ønsker, at du er interesseret i:

 • behandling af sår
 • dermatologisk sygepleje
 • et tæt samarbejde med kollegaer og dermed en høj grad af vidensdeling
 • til stadighed at udvikle sygeplejeopgaver
Lidt om vores afdeling:

 • Vi har to sygeplejersker med specialfunktion ansat i sengeafsnittet og samarbejdet i sygeplejegruppen er præget af indbyrdes sparring.
 • Arbejds- og læringsmiljø vægtes meget højt, og vi prioriterer tid til patientnær supervision og vejledning.
 • Vi prioriterer tid til samtaler, både de uformelle, i frokostpausen, som vi holder sammen, og de faglige som blandt andet får plads på vores morgenmøder, sygeplejekonferencer og tværfaglige møder. Det er vigtigt for os, fordi vi mener, at et godt og udviklende samarbejde bygger på kendskab til hinanden, tillid og respekt.
Vi tilbyder ud over ovenstående:

 • Et godt kollegaskab med plads til humor.
 • Introduktion i dagvagt på hverdage den første måned. Herefter er der kontinuerligt mulighed for supervision og vejledning som beskrevet ovenfor.
 • Vi arbejder 8. timer pr. vagt, og der er mulighed for at samle de ekstra timer til en friuge hver 12. uge.
 • Weekendvagt hver 3. uge i 8 timers vagter og vagtbyrden er 3 – 7 vagter på 4 uger.
 • Rotationsordning mellem sengeafsnit og sårambulatoriet. Man er i ambulatoriet i tre måneder ad gangen, hvor man arbejder i dagvagt. Det er frivilligt, om man vil deltage i rotationsordningen.
 • Intern hud- og såruddannelse fordelt på 9 moduler over en treårig periode.
Hvis ovenstående vækker din nysgerrighed, er du meget velkommen til at ringe og/eller komme forbi og se vores afdeling.

Vi glæder os meget til at høre fra dig. Vi holder ansættelsessamtaler løbende.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Vil du vide mere, kan du ringe til afdelingssygeplejerske Anne Mikkelsen tlf.: 21 38 11 84.

Ansøgningsfristen er den 20.10.2019 kl. 24.00.

Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.Bispebjerg HospitalKøbenhavn NV2019-09-30T00:00:002019-10-30T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Sygeplejersker til visitation af sygepleje i København

Den Sociale Hjemmepleje - Center Syd

København S
Kunne du tænke dig at arbejde med at visitere hjemmesygepleje til borgere under 65 år, der bor i eget hjem og har komplekse sundhedsudfordringer så som misbrug, svær somatisk sygdom, handicaps og psykiatriske sygdomme? Så er stillingen hér helt sikk...
Indrykket:8. oktober 2019
Udløbsdato:23. oktober 2019

Sygeplejerske med specialfunktion til Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse på ungdomspsykiatrisk ambulatorium

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg

København NV
Ambulatorium for unge Afsnittet modtager unge mellem 14 og 17 år, der har brug for udredning og behandling for psykiatriske problemstillinger. De unge kan desuden have vanskeligheder i skolen, problemer med trivsel, sociale færdigheder og almen udvi...
Indrykket:10. september 2019
Udløbsdato:14. oktober 2019

Sygeplejerske - vikariat 1 år.

Psykiatrisk Center København

København Ø
C6201 lukket afsnit (Rigshospitalet) søger Sygeplejerske til stilling i blandede vagter fortrinsvis dag- og aftenvagter på Psykiatrisk Center København i 1-års vikariat. 6201 er et lukket intensivt afsnit med plads til 11 patienter med alle slags ps...
Indrykket:30. september 2019
Udløbsdato:18. oktober 2019

Sygeplejerske søges til ambulatorium for spiseforstyrrelser på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg

København NV
Jobbet En erfaren sygeplejerske, 37 timer til ambulatorium for spiseforstyrrelse ønskes fra 1.12.2019 eller hurtigst muligt. Ambulatorium for spiseforstyrrelser B132 har 30 ansatte. Der er 27 tværfaglige behandlere tilknyttet afsnittet, heraf er 9 s...
Indrykket:30. september 2019
Udløbsdato:18. oktober 2019

Sygeplejerske til Videncenter for Sårheling og dermatologisk sengeafsnit

Bispebjerg Hospital

København NV
Sygeplejerske 32 37 timer pr. uge i skiftende vagter med start fra 1. december eller efter aftale til fastansættelse. Sengeafsnittet har 20 senge. Du kan blive en del af et velfungerende sengeafsnit, hvor: der er mange erfarne sygeplejersker, og der...
Indrykket:30. september 2019
Udløbsdato:30. oktober 2019