Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Erfaren IT-konsulent med et brændende hjerte for IT-sikkerhed og lyst til at arbejde med nye teknologier

Digitaliseringen i den finansielle sektor stiger i disse år betragteligt og Danmark topper  
digitaliseringsindekset i EU. På samme tid er der sket en forøgelse af cyberkriminalitet, hvilket giver stor ledelsesmæssig og politisk bevågenhed. Vi har brug for flere dygtige kollegaer, der vil tage del i arbejdet med at sikre en stabil og sikker IT-anvendelse i den finansielle sektor.  
 
IT-tilsynsarbejdet i Finanstilsynets er meget varieret, og kræver stor selvstændighed med planlægning, gennemførsel og rapportering af inspektioner, løbende overvågning af sektoren, risikovurderinger af institutter, samt bidrag til national og international lovgivning på EU niveau.  
 
Et vigtigt element i vores arbejde er den løbende dialog med sektoren. Du vil, med afsæt i din høje faglighed og reguleringen på IT-området, kommunikere Finanstilsynets budskaber til forskellige ledelseslag i de finansielle virksomheder. Det er derfor vigtigt, at du som person har mod på og evner at argumentere og kommunikere dine budskaber klart og tydeligt til direktioner og bestyrelser, såvel som IT-faglige ledere i sektoren.  
 
Du får desuden mulighed for at være med til at opbygge vores ekspertisecenter for teknologiområder som f.eks. cloudanvendelse, blockchain, softwarerobotter, machine learning og kunstig intelligens. Med afsæt i din naturlige interesse og lyst til at arbejde med og forstå teknologier, får du mulighed for at specialisere og dygtiggøre dig yderligere. Her vil du kunne arbejde med dine teknologivurderinger og få stor indflydelse på kommende tilsynspraksis.  
 
Hvilke opgaver skal du især løse?  
Du vil som en del af IT-tilsynet være med til at løse en vigtig samfundsopgave - du er med til at præge udviklingen og sætte rammerne for IT-anvendelsen, hvor du vil få stor indsigt i den finansielle sektor, såvel som indflydelse på tilsynet med de finansielle virksomheder. Som en del af IT-tilsynsopgaverne vil du samtidigt være ansvarlig for at vurdere om, de finansielle virksomheder overholder lovgivningen tilstrækkeligt, og hvorvidt de opretholder et højt modenhedsniveau indenfor en række områder relateret til IT-sikkerhed, drift, og ikke mindst ledelsesstyringen heraf.  
 
Derudover fungerer kontoret som et ekspertisekontor og assisterer resten af Finanstilsynets kontorer ved IT- faglige problemstillinger, og deltager derfor på dele af deres inspektioner mv. Nedenfor fremgår en række af de opgaver som kontoret vagetager, og hvor du vil skulle medvirke i opgaveløsningen.  
 
• Gennemførelse af IT-inspektioner og temaundersøgelser, samt løbende udvikling af inspektionsmetoder, undersøgelsesprogrammer og værktøjer.  
• Internationalt tilsynssamarbejde og fælles gennemførsel af IT-inspektioner med andre europæiske tilsyn, den europæiske centralbank, samt Danmarks Nationalbank.  
• Deltagelse i internationale ekspertarbejdsgrupper der bidrager til udarbejdelsen af direktiver og retningslinjer, samt løbende vedligeholdelse af IT lovgivningen i EU.  
• Løbende vurderinger af nye teknologier og ikke mindst risikovurderinger heraf.  
• Sparring og hjælp til Finanstilsynets mange forskellige fagkontorer.  
 
Vi forventer at den finansielle sektors stigende anvendelse af nye teknologier, som eksempelvis machine learning og kunstig intelligens, vil kræve grundige vurderinger, men også at kendte områder, som eksempelvis øgede anvendelse af softwarerobotter, vil kræve yderligere opfølgning. Vores og dine tilsynsopgaver er derfor både varierende og udfordrende, og med til at løfte en vigtig samfundsopgave omkring cybertruslerne.  
 
Det vil derfor også kræve din og kontorets indsats, da vi er ved at opbygge og udvikle kontoret som et ekspertisecenter for teknologianvendelse. I de mange opgaver er det nødvendigt, at du med din erfaring kan bidrage med faglige vurderinger af, hvad der er væsentligt og ikke mindst, hvor du ser de forskellige risici. Du vil nemlig sammen med dine kollegaer i kontoret skulle forholde dig til relevante vilkår og lovgivning på en række områder. Eksempelvis vil du arbejde med sektorens outsourcing af væsentlige aktiviteter, herunder sikre at outsourcingbekendtgørelsen efterleves, arbejde med vurdering af nyetablerede finansielle virksomheder, tilladelser til at etablere betalingstjenestevirksomhed, og på baggrund heraf assistere de øvrige kontorers tilsynsopgaver.  
 
Det internationale arbejde foregår i regi af det europæiske tilsyn EBA i London, såvel som ECB / EBA i Frankfurt. I disse arbejdsgrupper vil du som repræsentant for Danmark varetage danske interesser, og deltage i det løbende lovgivningsarbejde, samt den nationale implementering heraf, og derigennem præge udviklingen indenfor fremtidens tilsyn i koordination med nationale og europæiske kollegaer.  
 
Vores nye kollega?  
Du fungerer godt med en høj grad af selvstændighed i dit arbejde, og du værdsætter stor medindflydelse på planlægning og løsning af de mange arbejdsopgaver, som vores kontor spænder over. Du værdsætter et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at grine lidt af sig selv og hinanden, også når vi har travlt. Dine opgaver bliver varierede, og du skal kunne spænde over arbejdsuger med alt fra tilsyn i de finansielle virksomheder, forvaltningsmæssige problemstillinger til assistance indenfor nye teknologiområder hos de øvrige kontorer i Finanstilsynet. Samtidigt vil du være med til udvikle IT-lovgivningen og deltage i internationale ekspert og videndelingsgrupper.  
 
Du bliver en del af et team med erfarne konsulenter og teknologisk kompetente kollegaer med forskellige uddannelsesbaggrunde og faglige profiler. Som person vægter du ansvaret for dine kollegaer og dit team højt. Du forstår vigtigheden af et dynamisk og proaktivt samarbejde i kontoret, hvor du sætter en ære i et højt fagligt miljø, og du stræber konstant efter at dygtiggøre og forbedre os som team og kontor.  
 
Du er handlekraftig og kan bevare overblikket, også i de pressede situationer. I opgaveløsningen er du fremsynet og detaljeorienteret, samt trives med at arbejde i teams. Du vil indgå i et kontor, hvor der lægges vægt på en uformel omgangstone, hvor alles meninger og vurderinger har betydning for kontorets resultater, og hvor gode initiativer værdsættes og påskønnes af hele teamet.  
 
Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:  
 
1. Du har en solid og bred forståelse for IT-sikkerhed, risikostyring og governance  
Din stærke faglighed og grundighed gør dig i stand til fra starten at kunne gennemføre inspektioner sammen med dine kollegaer, og myndigt at kunne præsentere forhold for de finansielle virksomheders øverste direktioner og bestyrelser.  
 
2. Du har en stærk interesse for den teknologiske udvikling  
Du har en grundlæggende nysgerrig og undersøgende tilgang i forhold til de muligheder og udfordringer den teknologiske udvikling giver, og bruger dialog som et middel til løbende at opnå ny indsigt.  
 
3. Du er en god kommunikatør  
Du trives med mange samarbejdssnitflader internt og eksternt, og har gode kommunikationsevner både i form af målrettet skriftlig formidling og klare mundtlige fremstillinger.  
 
4. Du vil være med til at løse samfundsopgaven omkring cybertruslerne  
Du brænder for, gennem tilsyn, at sikre at den finansielle sektor har robuste digitale forretningsmodeller og er tilstrækkelig robust i forhold til cybertrusler.  
 
Derudover forestiller vi os, at du:  
 
• kan demonstrere solid IT revisionserfaring/IT-sikkerhedserfaring fra konsulentbranchen eller lignende. Kendskab til den finansielle sektor er naturligvis en fordel, men absolut ikke et krav.  
• har erfaring med selvstændig planlægning, gennemførelse og afrapportering af interne eller eksterne undersøgelser af IT-forhold.  
• har erfaring med og indgående kendskab til IT-sikkerhedsstandarder, f.eks. ISO2700X og COBIT.  
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.  
 
Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har en fleksibel indretning af arbejdsdagene, hvor hensynet til en god balance imellem familielivet og arbejdslivet vægtes højt. Du vil opleve en høj grad af medbestemmelse i planlægningen af dine arbejdsopgaver, en god udviklingspolitik, der giver dig mulighed for løbende at dygtiggøre dig indenfor dine fagområder, en flekstidsordning med en høj grad af fleksibilitet, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber.  
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest fredag den 2. marts 2018 kl. 12.00. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.  
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Vi planlægger at afholde samtaler i uge 10 og 11.  
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef René Bergman på 33 55 82 21.  
Du kan også ringe til vicekontorchef Adam Al-Saffar på 33 55 83 22.  
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Søren Bay Ivarsson på 91 33 70 82.  
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på http://www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329760877Phoenix-38cd61bc12018-02-13T17:05:09.630Erfaren IT-konsulent med et brændende hjerte for IT-sikkerhed og lyst til at arbejde med nye teknologierDigitaliseringen i den finansielle sektor stiger i disse år betragteligt og Danmark topper  
digitaliseringsindekset i EU. På samme tid er der sket en forøgelse af cyberkriminalitet, hvilket giver stor ledelsesmæssig og politisk bevågenhed. Vi har brug for flere dygtige kollegaer, der vil tage del i arbejdet med at sikre en stabil og sikker IT-anvendelse i den finansielle sektor.  
 
IT-tilsynsarbejdet i Finanstilsynets er meget varieret, og kræver stor selvstændighed med planlægning, gennemførsel og rapportering af inspektioner, løbende overvågning af sektoren, risikovurderinger af institutter, samt bidrag til national og international lovgivning på EU niveau.  
 
Et vigtigt element i vores arbejde er den løbende dialog med sektoren. Du vil, med afsæt i din høje faglighed og reguleringen på IT-området, kommunikere Finanstilsynets budskaber til forskellige ledelseslag i de finansielle virksomheder. Det er derfor vigtigt, at du som person har mod på og evner at argumentere og kommunikere dine budskaber klart og tydeligt til direktioner og bestyrelser, såvel som IT-faglige ledere i sektoren.  
 
Du får desuden mulighed for at være med til at opbygge vores ekspertisecenter for teknologiområder som f.eks. cloudanvendelse, blockchain, softwarerobotter, machine learning og kunstig intelligens. Med afsæt i din naturlige interesse og lyst til at arbejde med og forstå teknologier, får du mulighed for at specialisere og dygtiggøre dig yderligere. Her vil du kunne arbejde med dine teknologivurderinger og få stor indflydelse på kommende tilsynspraksis.  
 
Hvilke opgaver skal du især løse?  
Du vil som en del af IT-tilsynet være med til at løse en vigtig samfundsopgave - du er med til at præge udviklingen og sætte rammerne for IT-anvendelsen, hvor du vil få stor indsigt i den finansielle sektor, såvel som indflydelse på tilsynet med de finansielle virksomheder. Som en del af IT-tilsynsopgaverne vil du samtidigt være ansvarlig for at vurdere om, de finansielle virksomheder overholder lovgivningen tilstrækkeligt, og hvorvidt de opretholder et højt modenhedsniveau indenfor en række områder relateret til IT-sikkerhed, drift, og ikke mindst ledelsesstyringen heraf.  
 
Derudover fungerer kontoret som et ekspertisekontor og assisterer resten af Finanstilsynets kontorer ved IT- faglige problemstillinger, og deltager derfor på dele af deres inspektioner mv. Nedenfor fremgår en række af de opgaver som kontoret vagetager, og hvor du vil skulle medvirke i opgaveløsningen.  
 
• Gennemførelse af IT-inspektioner og temaundersøgelser, samt løbende udvikling af inspektionsmetoder, undersøgelsesprogrammer og værktøjer.  
• Internationalt tilsynssamarbejde og fælles gennemførsel af IT-inspektioner med andre europæiske tilsyn, den europæiske centralbank, samt Danmarks Nationalbank.  
• Deltagelse i internationale ekspertarbejdsgrupper der bidrager til udarbejdelsen af direktiver og retningslinjer, samt løbende vedligeholdelse af IT lovgivningen i EU.  
• Løbende vurderinger af nye teknologier og ikke mindst risikovurderinger heraf.  
• Sparring og hjælp til Finanstilsynets mange forskellige fagkontorer.  
 
Vi forventer at den finansielle sektors stigende anvendelse af nye teknologier, som eksempelvis machine learning og kunstig intelligens, vil kræve grundige vurderinger, men også at kendte områder, som eksempelvis øgede anvendelse af softwarerobotter, vil kræve yderligere opfølgning. Vores og dine tilsynsopgaver er derfor både varierende og udfordrende, og med til at løfte en vigtig samfundsopgave omkring cybertruslerne.  
 
Det vil derfor også kræve din og kontorets indsats, da vi er ved at opbygge og udvikle kontoret som et ekspertisecenter for teknologianvendelse. I de mange opgaver er det nødvendigt, at du med din erfaring kan bidrage med faglige vurderinger af, hvad der er væsentligt og ikke mindst, hvor du ser de forskellige risici. Du vil nemlig sammen med dine kollegaer i kontoret skulle forholde dig til relevante vilkår og lovgivning på en række områder. Eksempelvis vil du arbejde med sektorens outsourcing af væsentlige aktiviteter, herunder sikre at outsourcingbekendtgørelsen efterleves, arbejde med vurdering af nyetablerede finansielle virksomheder, tilladelser til at etablere betalingstjenestevirksomhed, og på baggrund heraf assistere de øvrige kontorers tilsynsopgaver.  
 
Det internationale arbejde foregår i regi af det europæiske tilsyn EBA i London, såvel som ECB / EBA i Frankfurt. I disse arbejdsgrupper vil du som repræsentant for Danmark varetage danske interesser, og deltage i det løbende lovgivningsarbejde, samt den nationale implementering heraf, og derigennem præge udviklingen indenfor fremtidens tilsyn i koordination med nationale og europæiske kollegaer.  
 
Vores nye kollega?  
Du fungerer godt med en høj grad af selvstændighed i dit arbejde, og du værdsætter stor medindflydelse på planlægning og løsning af de mange arbejdsopgaver, som vores kontor spænder over. Du værdsætter et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at grine lidt af sig selv og hinanden, også når vi har travlt. Dine opgaver bliver varierede, og du skal kunne spænde over arbejdsuger med alt fra tilsyn i de finansielle virksomheder, forvaltningsmæssige problemstillinger til assistance indenfor nye teknologiområder hos de øvrige kontorer i Finanstilsynet. Samtidigt vil du være med til udvikle IT-lovgivningen og deltage i internationale ekspert og videndelingsgrupper.  
 
Du bliver en del af et team med erfarne konsulenter og teknologisk kompetente kollegaer med forskellige uddannelsesbaggrunde og faglige profiler. Som person vægter du ansvaret for dine kollegaer og dit team højt. Du forstår vigtigheden af et dynamisk og proaktivt samarbejde i kontoret, hvor du sætter en ære i et højt fagligt miljø, og du stræber konstant efter at dygtiggøre og forbedre os som team og kontor.  
 
Du er handlekraftig og kan bevare overblikket, også i de pressede situationer. I opgaveløsningen er du fremsynet og detaljeorienteret, samt trives med at arbejde i teams. Du vil indgå i et kontor, hvor der lægges vægt på en uformel omgangstone, hvor alles meninger og vurderinger har betydning for kontorets resultater, og hvor gode initiativer værdsættes og påskønnes af hele teamet.  
 
Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:  
 
1. Du har en solid og bred forståelse for IT-sikkerhed, risikostyring og governance  
Din stærke faglighed og grundighed gør dig i stand til fra starten at kunne gennemføre inspektioner sammen med dine kollegaer, og myndigt at kunne præsentere forhold for de finansielle virksomheders øverste direktioner og bestyrelser.  
 
2. Du har en stærk interesse for den teknologiske udvikling  
Du har en grundlæggende nysgerrig og undersøgende tilgang i forhold til de muligheder og udfordringer den teknologiske udvikling giver, og bruger dialog som et middel til løbende at opnå ny indsigt.  
 
3. Du er en god kommunikatør  
Du trives med mange samarbejdssnitflader internt og eksternt, og har gode kommunikationsevner både i form af målrettet skriftlig formidling og klare mundtlige fremstillinger.  
 
4. Du vil være med til at løse samfundsopgaven omkring cybertruslerne  
Du brænder for, gennem tilsyn, at sikre at den finansielle sektor har robuste digitale forretningsmodeller og er tilstrækkelig robust i forhold til cybertrusler.  
 
Derudover forestiller vi os, at du:  
 
• kan demonstrere solid IT revisionserfaring/IT-sikkerhedserfaring fra konsulentbranchen eller lignende. Kendskab til den finansielle sektor er naturligvis en fordel, men absolut ikke et krav.  
• har erfaring med selvstændig planlægning, gennemførelse og afrapportering af interne eller eksterne undersøgelser af IT-forhold.  
• har erfaring med og indgående kendskab til IT-sikkerhedsstandarder, f.eks. ISO2700X og COBIT.  
 
Hvordan er dine ansættelsesvilkår?  
Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest.  
 
Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har en fleksibel indretning af arbejdsdagene, hvor hensynet til en god balance imellem familielivet og arbejdslivet vægtes højt. Du vil opleve en høj grad af medbestemmelse i planlægningen af dine arbejdsopgaver, en god udviklingspolitik, der giver dig mulighed for løbende at dygtiggøre dig indenfor dine fagområder, en flekstidsordning med en høj grad af fleksibilitet, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber.  
 
Sådan ansøger du  
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest fredag den 2. marts 2018 kl. 12.00. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.  
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Vi planlægger at afholde samtaler i uge 10 og 11.  
 
Spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef René Bergman på 33 55 82 21.  
Du kan også ringe til vicekontorchef Adam Al-Saffar på 33 55 83 22.  
 
Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Søren Bay Ivarsson på 91 33 70 82.  
 
Du kan læse mere om Finanstilsynet på http://www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.
2018-03-03T01:53:53.603 Digitaliseringen i den finansielle sektor stiger i disse år betragteligt og Danmark topper digitaliseringsindekset i EU. På samme tid er der sket en forøgelse af cyberkriminalitet, hvilket giver stor ledelsesmæssig og politisk bevågenhed. Vi har brug for flere dygtige kollegaer, der vil tage del i arbejdet med at sikre en stabil og sikker IT-anvendelse i den finansielle sektor. IT-tilsynsarbejdet i Finanstilsynets er meget varieret, og kræver stor selvstændighed med planlægning, gennemførsel og rapportering af inspektioner, løbende overvågning af sektoren, risikovurderinger af institutter, samt bidrag til national og international lovgivning på EU niveau. Et vigtigt element i vores arbejde er den løbende dialog med sektoren. Du vil, med afsæt i din høje faglighed og reguleringen på IT-området, kommunikere Finanstilsynets budskaber til forskellige ledelseslag i de finansielle virksomheder. Det er derfor vigtigt, at du som person har mod på og evner at argumentere og kommunikere dine budskaber klart og tydeligt til direktioner og bestyrelser, såvel som IT-faglige ledere i sektoren. Du får desuden mulighed for at være med til at opbygge vores ekspertisecenter for teknologiområder som f.eks. cloudanvendelse, blockchain, softwarerobotter, machine learning og kunstig intelligens. Med afsæt i din naturlige interesse og lyst til at arbejde med og forstå teknologier, får du mulighed for at specialisere og dygtiggøre dig yderligere. Her vil du kunne arbejde med dine teknologivurderinger og få stor indflydelse på kommende tilsynspraksis. Hvilke opgaver skal du især løse? Du vil som en del af IT-tilsynet være med til at løse en vigtig samfundsopgave - du er med til at præge udviklingen og sætte rammerne for IT-anvendelsen, hvor du vil få stor indsigt i den finansielle sektor, såvel som indflydelse på tilsynet med de finansielle virksomheder. Som en del af IT-tilsynsopgaverne vil du samtidigt være ansvarlig for at vurdere om, de finansielle virksomheder overholder lovgivningen tilstrækkeligt, og hvorvidt de opretholder et højt modenhedsniveau indenfor en række områder relateret til IT-sikkerhed, drift, og ikke mindst ledelsesstyringen heraf. Derudover fungerer kontoret som et ekspertisekontor og assisterer resten af Finanstilsynets kontorer ved IT- faglige problemstillinger, og deltager derfor på dele af deres inspektioner mv. Nedenfor fremgår en række af de opgaver som kontoret vagetager, og hvor du vil skulle medvirke i opgaveløsningen. • Gennemførelse af IT-inspektioner og temaundersøgelser, samt løbende udvikling af inspektionsmetoder, undersøgelsesprogrammer og værktøjer. • Internationalt tilsynssamarbejde og fælles gennemførsel af IT-inspektioner med andre europæiske tilsyn, den europæiske centralbank, samt Danmarks Nationalbank. • Deltagelse i internationale ekspertarbejdsgrupper der bidrager til udarbejdelsen af direktiver og retningslinjer, samt løbende vedligeholdelse af IT lovgivningen i EU. • Løbende vurderinger af nye teknologier og ikke mindst risikovurderinger heraf. • Sparring og hjælp til Finanstilsynets mange forskellige fagkontorer. Vi forventer at den finansielle sektors stigende anvendelse af nye teknologier, som eksempelvis machine learning og kunstig intelligens, vil kræve grundige vurderinger, men også at kendte områder, som eksempelvis øgede anvendelse af softwarerobotter, vil kræve yderligere opfølgning. Vores og dine tilsynsopgaver er derfor både varierende og udfordrende, og med til at løfte en vigtig samfundsopgave omkring cybertruslerne. Det vil derfor også kræve din og kontorets indsats, da vi er ved at opbygge og udvikle kontoret som et ekspertisecenter for teknologianvendelse. I de mange opgaver er det nødvendigt, at du med din erfaring kan bidrage med faglige vurderinger af, hvad der er væsentligt og ikke mindst, hvor du ser de forskellige risici. Du vil nemlig sammen med dine kollegaer i kontoret skulle forholde dig til relevante vilkår og lovgivning på en række områder. Eksempelvis vil du arbejde med sektorens outsourcing af væsentlige aktiviteter, herunder sikre at outsourcingbekendtgørelsen efterleves, arbejde med vurdering af nyetablerede finansielle virksomheder, tilladelser til at etablere betalingstjenestevirksomhed, og på baggrund heraf assistere de øvrige kontorers tilsynsopgaver. Det internationale arbejde foregår i regi af det europæiske tilsyn EBA i London, såvel som ECB EBA i Frankfurt. I disse arbejdsgrupper vil du som repræsentant for Danmark varetage danske interesser, og deltage i det løbende lovgivningsarbejde, samt den nationale implementering heraf, og derigennem præge udviklingen indenfor fremtidens tilsyn i koordination med nationale og europæiske kollegaer. Vores nye kollega? Du fungerer godt med en høj grad af selvstændighed i dit arbejde, og du værdsætter stor medindflydelse på planlægning og løsning af de mange arbejdsopgaver, som vores kontor spænder over. Du værdsætter et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at grine lidt af sig selv og hinanden, også når vi har travlt. Dine opgaver bliver varierede, og du skal kunne spænde over arbejdsuger med alt fra tilsyn i de finansielle virksomheder, forvaltningsmæssige problemstillinger til assistance indenfor nye teknologiområder hos de øvrige kontorer i Finanstilsynet. Samtidigt vil du være med til udvikle IT-lovgivningen og deltage i internationale ekspert og videndelingsgrupper. Du bliver en del af et team med erfarne konsulenter og teknologisk kompetente kollegaer med forskellige uddannelsesbaggrunde og faglige profiler. Som person vægter du ansvaret for dine kollegaer og dit team højt. Du forstår vigtigheden af et dynamisk og proaktivt samarbejde i kontoret, hvor du sætter en ære i et højt fagligt miljø, og du stræber konstant efter at dygtiggøre og forbedre os som team og kontor. Du er handlekraftig og kan bevare overblikket, også i de pressede situationer. I opgaveløsningen er du fremsynet og detaljeorienteret, samt trives med at arbejde i teams. Du vil indgå i et kontor, hvor der lægges vægt på en uformel omgangstone, hvor alles meninger og vurderinger har betydning for kontorets resultater, og hvor gode initiativer værdsættes og påskønnes af hele teamet. Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen: 1. Du har en solid og bred forståelse for IT-sikkerhed, risikostyring og governance Din stærke faglighed og grundighed gør dig i stand til fra starten at kunne gennemføre inspektioner sammen med dine kollegaer, og myndigt at kunne præsentere forhold for de finansielle virksomheders øverste direktioner og bestyrelser. 2. Du har en stærk interesse for den teknologiske udvikling Du har en grundlæggende nysgerrig og undersøgende tilgang i forhold til de muligheder og udfordringer den teknologiske udvikling giver, og bruger dialog som et middel til løbende at opnå ny indsigt. 3. Du er en god kommunikatør Du trives med mange samarbejdssnitflader internt og eksternt, og har gode kommunikationsevner både i form af målrettet skriftlig formidling og klare mundtlige fremstillinger. 4. Du vil være med til at løse samfundsopgaven omkring cybertruslerne Du brænder for, gennem tilsyn, at sikre at den finansielle sektor har robuste digitale forretningsmodeller og er tilstrækkelig robust i forhold til cybertrusler. Derudover forestiller vi os, at du: • kan demonstrere solid IT revisionserfaring IT-sikkerhedserfaring fra konsulentbranchen eller lignende. Kendskab til den finansielle sektor er naturligvis en fordel, men absolut ikke et krav. • har erfaring med selvstændig planlægning, gennemførelse og afrapportering af interne eller eksterne undersøgelser af IT-forhold. • har erfaring med og indgående kendskab til IT-sikkerhedsstandarder, f.eks. ISO2700X og COBIT. Hvordan er dine ansættelsesvilkår? Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. I forbindelse med ansættelse skal du fremvise straffeattest. Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har en fleksibel indretning af arbejdsdagene, hvor hensynet til en god balance imellem familielivet og arbejdslivet vægtes højt. Du vil opleve en høj grad af medbestemmelse i planlægningen af dine arbejdsopgaver, en god udviklingspolitik, der giver dig mulighed for løbende at dygtiggøre dig indenfor dine fagområder, en flekstidsordning med en høj grad af fleksibilitet, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber. Sådan ansøger du Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest fredag den 2. marts 2018 kl. 12.00. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi planlægger at afholde samtaler i uge 10 og 11. Spørgsmål? Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef René Bergman på 33 55 82 21. Du kan også ringe til vicekontorchef Adam Al-Saffar på 33 55 83 22. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Søren Bay Ivarsson på 91 33 70 82. Du kan læse mere om Finanstilsynet på http: www.finanstilsynet.dk særligt under rubrikken Karriere . Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.11Jobnet38cd61bc100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-02T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=110856&DepartmentId=6207&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3111080Finanstilsynet11Århusgade 1102100København ØDKDanmark155.7067586012.58810210
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent525915JobNet47717561000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=38cd61bchttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=38cd61bchttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=38cd61bc&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=38cd61bc&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Finans_og_oekonomi/Oekonomi/3.jpgSom Revisor hos Finanstilsynet bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12008001Dansk3Læse/ tale241104Revisor3Økonomi353021843Søren Bay Ivarssonnoreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK