Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Erfaren projektleder til ambitiøst COVID-19 forskningsprojekt

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger en erfaren forskningsprojektleder til ambitiøst forskningsprojekt vedrørende de afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet

Har du stor erfaring med at gennemføre projekter og kan sikre, at de kommer i mål? Har du lyst til at medvirke til, at evidensbaserede forskningsresultater bliver omsat til viden i sundhedsvæsenet?
Hvis ja, så har vi en spændende, nyoprettet stilling som projektleder til et tre-årigt forskningsprojekt ved Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Om projektet
Med udgangspunkt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og øvrige landsdækkende registre vil projektet søge at svare på følgende spørgsmål vedrørende de afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet: Hvordan blev kontaktmønstrene til sundhedsvæsenet ændret efter udbruddet? Hvordan blev kvaliteten af udredning, behandling og rehabilitering påvirket? Hvad kan vi lære af de observerede effekter med henblik på håndtering af en lignende epidemi i fremtiden samt i et bredere folkesundhedsperspektiv at bidrage med viden og læring, som kan udbredes og udnyttes for at forbedre sundhedsvæsenet, til gavn for patienter og borgere?

Projektet gennemføres som registerstudie gennem Danmarks Statistiks forskerservere. Det planlægges at gennemføre en større tværgående analyse af effekterne på sundhedsområdet bredt set samt 21 dyberegående analyser på områder, hvor det kan forventes, at der potentielt har været afledte effekter af COVID-19 epidemien,fx områder med tidskritisk sygdom.

Projektet er organiseret med en styregruppe, bestående af sundhedsfaglige ledere, faglige repræsentanter fra kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper, styrelser på sundhedsområdet samt Danske Patienter. Herudover med en ekspertgruppe bestående af analysestærke repræsentanter for relevante databaseområder. Endelig er en analyseenhed under opbygning i RKKP's Videncenter, som denne stilling tilknyttes.
Projektet søges finansieret via fondsbevillinger, men er dækket af underskudsgaranti stillet af de 5 regioner i det første år mhp. umiddelbar igangsættelse.

 

Om stillingen

Som projektleder vil du være tovholder for at drive projektets faser samt afrapportering i henhold til den fastlagte milepælsplan og aftalte leverancer.

Dine opgaver vil blandt andet være at:
 • forestå koordinering og kommunikation i projektet
 • planlægning af og opfølgning på aftalte milepæle og forventede leverancer
 • planlægge og afholde møder samt sparre med samarbejdspartnere omkring de enkelte delprojekter på de udvalgte sundhedsområder, herunder repræsentanter fra de kliniske styregrupper for de kliniske kvalitetsdatabaser
 • indgå i faglige drøftelser vedrørende analysedesigns, metodevalg og lignende
 • analysere registerdata i samarbejde med bl.a. projektets tilknyttede statistiker/datamanager, RKKP's analyseenhed, databaseteams og databasernes styregrupper
 • være ansvarlig for at udarbejde ansøgninger mhp. at opnå fondsbevilling
 • være RKKP’s Videnscenters indgang for projektet
 • indgå i planlægning, administrativ bistand og procesunderstøttelse til bl.a. udarbejdelse af projektets rapporter og/eller videnskabelige artikler

Om dig
Vi lægger vægt på, at du:
.
 • har dokumenteret erfaring og interesse for projektarbejde og procesfacilitering på forskningsområdet
 • kan forestå selvstændig projektledelse med en koordinerende funktion i samarbejde med styre- og ekspertgruppe samt tilknyttede forskere og de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper, inkl. RKKP teams
 • formår at forbinde detalje og overblik i din opgaveløsning
 • har stærke skriftlige og mundtlige formidlingskompetencer på både dansk og engelsk
 • har en relevant videregående akademisk uddannelse f.eks. sundhedsfaglig kandidatuddannelse, gerne dokumenteret forskningsmetodeuddannelse, fx ph.d. grad.

Som person er det vigtigt, at du:
 • kan gribe og lande opgaver på egen hånd og har en sikker fornemmelse for andre mennesker, for inddragelse, relationer og netværk
 • er en stærk kommunikator med forståelse for organisatoriske og politiske processer
 • er en god formidler, både på skrift og i tale
 • har gennemslagskraft
 • er administrativt stærk

Om os 
RKKP er en tværregional netværksorganisation bygget op omkring RKKP’s Videncenter, styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser og de multidisciplinære cancergrupper (DMCG’erne). RKKP er med drift af 85 kliniske kvalitetsdatabaser en central aktør i kvalitetsudviklingen i det danske sundhedsvæsen.

Vi tilbyder:
 • en dynamisk organisation i rivende udvikling med strategiske mål for 2019-2023
 • en organisation, hvor vi hele tiden stræber efter at blive bedre
 • tværfagligt samarbejde i teams
 • høj faglighed og stærk kollegial støtte og sparring
 • god mulighed for selv at præge den daglige arbejdstilrettelæggelse
 • en uhøjtidelig omgangstone
Løn og ansættelse
Stillingen er til besættelse pr. 1/1-2021 eller snarest muligt. Stillingen er garanteret i ét år, men søges finansieret i projektets fulde løbetid på 3 år, Stillingen er på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i gældende overens­komst med mulighed for forhandling af kvalifikations- og funktionstillæg.
 
Arbejdsstedet er på en af RKKP's lokationer på Odense Universitetshospital, i Aarhus (Regionshuset) eller København (Frederiksberg Hospital).

Du skal regne med nogen rejseaktivitet i forbindelse med møder til gennemførelse af de enkelte delprojekter, samt i kontakten til kolleger i RKKP.

Ansøgning
Send os din ansøgning, dit cv, og evt. andre relevante dokumenter via vores online system senest søndag den 8. november 2020.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 11. november 2020.


Hvis du har lyst til at høre nærmere om stillingen og projektet, er du velkommen til at kontakte:
Charlotte Cerqueira, afdelingsleder, ph.d., mobil 2921 4916 eller mail chasoa@rkkp.dk,
Jens Winther Jensen, direktør, MPH, mobil 2488 8428 eller mail jwj@rkkp.dk,
Jan Mainz, styregruppeformand, professor, direktør, ph.d., MPA, mobil 2557 9033 eller mail
Jan.Mainz@rn.dk

Om RKKP
RKKP leverer viden til et bedre sundhedsvæsen. I RKKP stræber vi efter høj og ensartet kvalitet i sundhedsvæsnet – til gavn for borgere og patienter. Vi understøtter, at der skabes enighed om, hvad der er ”god behandling”, vi analyserer data og producerer viden i et tæt samarbejde med klinikere, patienter og ledelser i regionerne og på hospitalerne. Se mere om RKKP på www.rkkp.dk/om-rkkp.

Samvirker ? troværdighed ? engagement ? meningsfuldhed

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.