Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Erfarne forskere søges til VIA: Docenter/forskningsledere til nye forskningsområder

(For an English version of the call for applications see this link: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=12956&VacatureID=1048315)

3-4 dygtige docenter/forskningsledere søges til et nyt forskningscenter på VIA University College inden for områderne professionsrettet uddannelse, praksis samt evaluering og evidens.

Forskerne skal være med til at skabe og udvikle et forskningsmiljø og bidrage til vores vidensproduktion med afsæt i praksis. Over de seneste år er både kvantiteten og kvaliteten af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter steget, og den udvikling skal intensiveres til gavn for hele sektoren og de professioner, vi uddanner.

Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er et interdisciplinært center, der leverer ny viden og understøtter professionsuddannelserne og de professionelle. Centeret rekrutterer til fire forskningsprogrammer:

Professionspolicy
Ifølge gældende lovgivning har professionshøjskolerne til opgave ”…at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” (Retsinformation, LBK nr. 152 af 27/02/2018.) Der er således betydelige krav og forventninger til professionshøjskolesektorens nøglerolle for samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed.

Dette forskningsprogram undersøger karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling. Programmets forskningsfokus omfatter temaerne: historik, ressourcer, metoder og aktiviteter, samfundsmæssig indvirkning/effekt samt professionsforskningens særegenhed, genstandsfelt og kvalitet. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Program for professionspolicy skal stille viden til rådighed for professionerne, bidrage med at vidensinformere udviklingen af professionsuddannelserne og tilvejebringe viden om, hvordan UC-sektoren kan blive endnu bedre til at løfte sin komplekse opgave.

Praksis
At arbejde praksisnært er iboende i UC-sektorens lovmæssigt fastsatte eksistensgrundlag og en gennemgående værdi for vores medarbejdere. Men der er ikke altid klarhed omkring, hvor praksis egentlig findes henne, hvordan vi identificerer den, og hvordan vi adskiller den fra andre konstruerede felter som teori, (anvendt) viden, profession, arbejde og uddannelse. Disse problemstillinger er centrale i Program for praksisstudier, hvor vi arbejder med, hvad praksisrettethed indebærer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, så vi på det bedst informerede grundlag kan udvikle kvaliteten af vores praksisrelationer på tværs af vores mange uddannelser og professioner.

Uddannelseskvalitet
I forskningsprogrammet for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, med at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Forskningsprogrammet har særligt fokus på at udvikle viden om professionsrettet videregående uddannelse og på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten af vores professionsuddannelser til gavn for samfundsudviklingen.

Evaluering og evidens
Program for Evaluering og evidens har en målsætning om at styrke grundlaget for professionelles arbejde med viden og ønsker at inkludere både et snævert, klassisk evidensbegreb og en række andre valide kilder til viden i samklang med professionelle praktikeres erfaringer, refleksioner og observationer. Dette forskningsprogram skal levere metodeteoretisk forskning, der understøtter den metodiske og analytiske værktøjskasse hos VIAs forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere. Endelig kan programmets aktiviteter også gennem forskningsbaseret evaluering udvikle ny viden inden for en række andre faglige områder med henblik på at bidrage til professionsuddannelsernes vidensgrundlag.

For stillingen inden for det evalueringsfaglige område gælder, at du både skal bidrage til evalueringsfaglig forskning og udvikling samt bidrage til VIAs evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter.

Generelle forventninger
Angiv i din ansøgning hvilket af forskningsprogrammerne du er interesseret i. For alle stillinger gælder, at du skal have solide og varierede metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk. Du skal selvstændigt kunne udvikle ny viden, lede forskningsprojekter og bidrage til udviklingen af et kollektivt, forskningsfagligt miljø. I varierende omfang vil docenterne/forskningslederne også kunne påregne at indgå i undervisningsaktiviteter på grunduddannelser, efter-videreuddannelsesudbud eller i vores interne udbud af kompetenceudviklingskurser for kolleger.

Der ligger en særlig forpligtelse i, at den viden, du producerer, skal nå bredt ud, hvor den kan gøre gavn. VIAs viden skal bruges som rygstød for de professionelle, vi uddanner, og den skal bringes ind i de politiske beslutningsprocesser, så disse kan foregå på det bedst mulige grundlag. Samtidig skal du på baggrund af dit vidensarbejde kunne producere tidsskriftartikler, der høster international anerkendelse i forskningskredse.

Som docent/forskningsleder på VIA skal du være med til at realisere VIAs strategi om at sætte samfundsmæssige aftryk. Det betyder, at din vidensproduktion skal bidrage til de enkelte uddannelser, til kompetenceudvikling af kolleger og til det fælles vidensgrundlag - lokalt, nationalt og internationalt. Du vil således også skulle bidrage til forskningsbaseret analyse og evaluering til offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og private aktører med henblik på at kvalificere og vidensbasere beslutningsprocesser i, med og om professionel praksis.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster.

Ansættes du i stillingen som docent, er den tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016.

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627.

Ansøgere med en anden profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingen blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid.

Arbejdsstedets adresse er Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Sanne Haase på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk.

Ønsker du at søge en af stillingerne vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

  • CV indeholdende dokumentation for uddannelse, publikationsliste samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring.

  • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge.Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR.

Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 31. juli 2019.

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 37 og 2. ansættelsessamtale i uge 38 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller efter aftale med kandidaten.

Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330046733Phoenix-f233d36912019-06-21T00:00:00Erfarne forskere søges til VIA: Docenter/forskningsledere til nye forskningsområder

(For an English version of the call for applications see this link: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=12956&VacatureID=1048315)

3-4 dygtige docenter/forskningsledere søges til et nyt forskningscenter på VIA University College inden for områderne professionsrettet uddannelse, praksis samt evaluering og evidens.

Forskerne skal være med til at skabe og udvikle et forskningsmiljø og bidrage til vores vidensproduktion med afsæt i praksis. Over de seneste år er både kvantiteten og kvaliteten af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter steget, og den udvikling skal intensiveres til gavn for hele sektoren og de professioner, vi uddanner.

Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er et interdisciplinært center, der leverer ny viden og understøtter professionsuddannelserne og de professionelle. Centeret rekrutterer til fire forskningsprogrammer:

Professionspolicy
Ifølge gældende lovgivning har professionshøjskolerne til opgave ”…at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” (Retsinformation, LBK nr. 152 af 27/02/2018.) Der er således betydelige krav og forventninger til professionshøjskolesektorens nøglerolle for samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed.

Dette forskningsprogram undersøger karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling. Programmets forskningsfokus omfatter temaerne: historik, ressourcer, metoder og aktiviteter, samfundsmæssig indvirkning/effekt samt professionsforskningens særegenhed, genstandsfelt og kvalitet. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Program for professionspolicy skal stille viden til rådighed for professionerne, bidrage med at vidensinformere udviklingen af professionsuddannelserne og tilvejebringe viden om, hvordan UC-sektoren kan blive endnu bedre til at løfte sin komplekse opgave.

Praksis
At arbejde praksisnært er iboende i UC-sektorens lovmæssigt fastsatte eksistensgrundlag og en gennemgående værdi for vores medarbejdere. Men der er ikke altid klarhed omkring, hvor praksis egentlig findes henne, hvordan vi identificerer den, og hvordan vi adskiller den fra andre konstruerede felter som teori, (anvendt) viden, profession, arbejde og uddannelse. Disse problemstillinger er centrale i Program for praksisstudier, hvor vi arbejder med, hvad praksisrettethed indebærer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, så vi på det bedst informerede grundlag kan udvikle kvaliteten af vores praksisrelationer på tværs af vores mange uddannelser og professioner.

Uddannelseskvalitet
I forskningsprogrammet for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, med at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Forskningsprogrammet har særligt fokus på at udvikle viden om professionsrettet videregående uddannelse og på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten af vores professionsuddannelser til gavn for samfundsudviklingen.

Evaluering og evidens
Program for Evaluering og evidens har en målsætning om at styrke grundlaget for professionelles arbejde med viden og ønsker at inkludere både et snævert, klassisk evidensbegreb og en række andre valide kilder til viden i samklang med professionelle praktikeres erfaringer, refleksioner og observationer. Dette forskningsprogram skal levere metodeteoretisk forskning, der understøtter den metodiske og analytiske værktøjskasse hos VIAs forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere. Endelig kan programmets aktiviteter også gennem forskningsbaseret evaluering udvikle ny viden inden for en række andre faglige områder med henblik på at bidrage til professionsuddannelsernes vidensgrundlag.

For stillingen inden for det evalueringsfaglige område gælder, at du både skal bidrage til evalueringsfaglig forskning og udvikling samt bidrage til VIAs evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter.

Generelle forventninger
Angiv i din ansøgning hvilket af forskningsprogrammerne du er interesseret i. For alle stillinger gælder, at du skal have solide og varierede metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk. Du skal selvstændigt kunne udvikle ny viden, lede forskningsprojekter og bidrage til udviklingen af et kollektivt, forskningsfagligt miljø. I varierende omfang vil docenterne/forskningslederne også kunne påregne at indgå i undervisningsaktiviteter på grunduddannelser, efter-videreuddannelsesudbud eller i vores interne udbud af kompetenceudviklingskurser for kolleger.

Der ligger en særlig forpligtelse i, at den viden, du producerer, skal nå bredt ud, hvor den kan gøre gavn. VIAs viden skal bruges som rygstød for de professionelle, vi uddanner, og den skal bringes ind i de politiske beslutningsprocesser, så disse kan foregå på det bedst mulige grundlag. Samtidig skal du på baggrund af dit vidensarbejde kunne producere tidsskriftartikler, der høster international anerkendelse i forskningskredse.

Som docent/forskningsleder på VIA skal du være med til at realisere VIAs strategi om at sætte samfundsmæssige aftryk. Det betyder, at din vidensproduktion skal bidrage til de enkelte uddannelser, til kompetenceudvikling af kolleger og til det fælles vidensgrundlag - lokalt, nationalt og internationalt. Du vil således også skulle bidrage til forskningsbaseret analyse og evaluering til offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og private aktører med henblik på at kvalificere og vidensbasere beslutningsprocesser i, med og om professionel praksis.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster.

Ansættes du i stillingen som docent, er den tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016.

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627.

Ansøgere med en anden profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingen blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid.

Arbejdsstedets adresse er Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Sanne Haase på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk.

Ønsker du at søge en af stillingerne vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

  • CV indeholdende dokumentation for uddannelse, publikationsliste samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring.

  • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge.Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR.

Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 31. juli 2019.

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 37 og 2. ansættelsessamtale i uge 38 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller efter aftale med kandidaten.

Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

 

2019-08-01T00:52:01.357 (For an English version of the call for applications see this link: https: ssl1.peoplexs.com Peoplexs22 CandidatesPortalNoLogin Vacancy.cfm?PortalID 12956 VacatureID 1048315) 3-4 dygtige docenter forskningsledere søges til et nyt forskningscenter på VIA University College inden for områderne professionsrettet uddannelse, praksis samt evaluering og evidens. Forskerne skal være med til at skabe og udvikle et forskningsmiljø og bidrage til vores vidensproduktion med afsæt i praksis. Over de seneste år er både kvantiteten og kvaliteten af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter steget, og den udvikling skal intensiveres til gavn for hele sektoren og de professioner, vi uddanner. Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er et interdisciplinært center, der leverer ny viden og understøtter professionsuddannelserne og de professionelle. Centeret rekrutterer til fire forskningsprogrammer: Professionspolicy Ifølge gældende lovgivning har professionshøjskolerne til opgave …at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. (Retsinformation, LBK nr. 152 af 27 02 2018.) Der er således betydelige krav og forventninger til professionshøjskolesektorens nøglerolle for samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed. Dette forskningsprogram undersøger karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling. Programmets forskningsfokus omfatter temaerne: historik, ressourcer, metoder og aktiviteter, samfundsmæssig indvirkning effekt samt professionsforskningens særegenhed, genstandsfelt og kvalitet. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Program for professionspolicy skal stille viden til rådighed for professionerne, bidrage med at vidensinformere udviklingen af professionsuddannelserne og tilvejebringe viden om, hvordan UC-sektoren kan blive endnu bedre til at løfte sin komplekse opgave. Praksis At arbejde praksisnært er iboende i UC-sektorens lovmæssigt fastsatte eksistensgrundlag og en gennemgående værdi for vores medarbejdere. Men der er ikke altid klarhed omkring, hvor praksis egentlig findes henne, hvordan vi identificerer den, og hvordan vi adskiller den fra andre konstruerede felter som teori, (anvendt) viden, profession, arbejde og uddannelse. Disse problemstillinger er centrale i Program for praksisstudier, hvor vi arbejder med, hvad praksisrettethed indebærer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, så vi på det bedst informerede grundlag kan udvikle kvaliteten af vores praksisrelationer på tværs af vores mange uddannelser og professioner. Uddannelseskvalitet I forskningsprogrammet for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, med at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Forskningsprogrammet har særligt fokus på at udvikle viden om professionsrettet videregående uddannelse og på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten af vores professionsuddannelser til gavn for samfundsudviklingen. Evaluering og evidens Program for Evaluering og evidens har en målsætning om at styrke grundlaget for professionelles arbejde med viden og ønsker at inkludere både et snævert, klassisk evidensbegreb og en række andre valide kilder til viden i samklang med professionelle praktikeres erfaringer, refleksioner og observationer. Dette forskningsprogram skal levere metodeteoretisk forskning, der understøtter den metodiske og analytiske værktøjskasse hos VIAs forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere. Endelig kan programmets aktiviteter også gennem forskningsbaseret evaluering udvikle ny viden inden for en række andre faglige områder med henblik på at bidrage til professionsuddannelsernes vidensgrundlag. For stillingen inden for det evalueringsfaglige område gælder, at du både skal bidrage til evalueringsfaglig forskning og udvikling samt bidrage til VIAs evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter. Generelle forventninger Angiv i din ansøgning hvilket af forskningsprogrammerne du er interesseret i. For alle stillinger gælder, at du skal have solide og varierede metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk. Du skal selvstændigt kunne udvikle ny viden, lede forskningsprojekter og bidrage til udviklingen af et kollektivt, forskningsfagligt miljø. I varierende omfang vil docenterne forskningslederne også kunne påregne at indgå i undervisningsaktiviteter på grunduddannelser, efter-videreuddannelsesudbud eller i vores interne udbud af kompetenceudviklingskurser for kolleger. Der ligger en særlig forpligtelse i, at den viden, du producerer, skal nå bredt ud, hvor den kan gøre gavn. VIAs viden skal bruges som rygstød for de professionelle, vi uddanner, og den skal bringes ind i de politiske beslutningsprocesser, så disse kan foregå på det bedst mulige grundlag. Samtidig skal du på baggrund af dit vidensarbejde kunne producere tidsskriftartikler, der høster international anerkendelse i forskningskredse. Som docent forskningsleder på VIA skal du være med til at realisere VIAs strategi om at sætte samfundsmæssige aftryk. Det betyder, at din vidensproduktion skal bidrage til de enkelte uddannelser, til kompetenceudvikling af kolleger og til det fælles vidensgrundlag - lokalt, nationalt og internationalt. Du vil således også skulle bidrage til forskningsbaseret analyse og evaluering til offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og private aktører med henblik på at kvalificere og vidensbasere beslutningsprocesser i, med og om professionel praksis. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster. Ansættes du i stillingen som docent, er den tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23 10 2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler. Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04 07 2016. Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 183358 og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 203627. Ansøgere med en anden profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingen blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid. Arbejdsstedets adresse er Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Er du interesseret? Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Sanne Haase på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk. Ønsker du at søge en af stillingerne vedhæft da følgende materialer til din ansøgning: CV indeholdende dokumentation for uddannelse, publikationsliste samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring. Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge.Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen. Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR. Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 31. juli 2019. Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 37 og 2. ansættelsessamtale i uge 38 2019. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller efter aftale med kandidaten. Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http: www.via.dk da om-via job personoplysninger. VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dk.11jobnetf233d369100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-07-31T00:00:000000http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?CustomerCode=VIA3&PortalID=12952&VacatureID=10482660EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3547395VIA University College11Hedeager 28200Aarhus NDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent778434JobNet5004923500492310014-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/6.jpgErfarne forskere søges til VIA: Docenter/forskningsledere til nye forskningsområder12007991Dansk3Læse/ tale123707Forskningsleder6Ledelse13Forskning og udvikling362096852noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK