Ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog eller social/sundhedsfaglig medarbejdere med passion for specialpædagogik søges til barselsvikariat på Bosager Aktivitets- og Samværstilbud

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Bosager Aktivitets- og Samværstilbud – BAS - er et specialiseret pædagogisk tilbud til 53 borgere. Borgerne har behov for et særligt §104 tilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne.

BAS arbejder tværfagligt med pædagoger, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter og er uddannelsesinstitution for PAU-elever og pædagogstuderende. Derudover er der samarbejde med fysioterapeut, sygeplejerske, SSA, SSH, køkkenass. på Botilbud Bosager og eksterne samarbejdspartnere som Oligofreniteamet og VISO.

Bosager har fokus på vision og kerneopgave, som er:

Bosager – bedre end i går.

I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet.

Siden 2016 har vi haft fokus på rehabiliterende tilgang kombineret med fokus på borgernes håb og drømme. Medarbejderne var i 2016-2017 på 4 dages efteruddannelse med netop dette fokus. Herefter er KRAP implementeret som pædagogisk metode. Netop nu er der fokus på at øge viden omkring autisme og demens. Næste spændende vidensområde bliver sanseintegration og –stimuli.

På Bosager skal den fælles viden hele tiden øges, da vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder – det er godt for borgerne, dig og Bosager!

DU er med til at give borgerne et liv med livskvalitet ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder.

Det betyder, at du samtidig med at levere højt specialiseret faglighed bl.a. skal dokumentere, yde personlig pleje, indlevelse, omsorg, rydde op og give din faglige viden videre til kolleger, så vi sammen udvikler os til gavn for borgerne og vores egen faglige udvikling.

DU kan se, indtænke og bruge din ergoterapeutiske faglighed i de daglige opgaver omkring og sammen med borgerne. Du skal arbejde med aktivitetsanalyser og have fokus på at vedligeholde og træne borgernes færdigheder. Du skal kunne planlægge og formidle udviklingsforløb sammen med borgerne og samtidig kunne observere og videreformidle din faglige viden til kolleger på en anderkendende og respektfuld måde – samtidig skal du være interesseret i at lære af andre fagligheder. Du kan arbejde med stimulation ift. sanser, motorik og sprog. Du må meget gerne være uddannet i – og have erfaring med – Sensoriske Profiler og/eller dysfagi.

DU arbejder ud fra borgernes pædagogiske handleplaner, så borgernes hverdag er genkendelig, indholdsrig og tryg. Dette gøres ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgernes nærmeste udviklingszone og deres håb og drømme. Du skal være klar på at deltage og afholde borgernes møder, så vi sikrer at der altid er fokus på kvalitet og udvikling i borgernes liv.

DU har altid borgerne og deres historie i centrum. Samtidig forventer vi at du ved, at relationen er afgørende for det samspil du kan opnå med borgerne og at ansvaret for den gode og positive relation er dit.

DU skal følge de aftaler og strukturer, der er omkring den enkelte borger og hele gruppen, så alle oplever genkendelighed og mening. Derfor er det vigtigt, at du som person er verbalt tydelig, har et tydeligt kropssprog og kan være handleanvisende ift. de borgere, der har brug for dette, for at være trygge.

DU må forvente at blive faglig udfordret i forhold til dine opgaver og være klar til at tænke kreativt og løsningsorienteret. Samtidig får du mulighed for at få stor indflydelse på hverdagen indenfor de givne rammer, da beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt.

Du behøver ikke have erfaring, men lyst til at lære nyt om metoder og specialpædagogik, så sørger vi for oplæringen. Det, du ikke kan i forvejen, kan vi lære dig fordi DU er læringsparat.

VI tilbyder dig:

  • Et meningsfuldt, udviklende og givende arbejde, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
  • En arbejdsplads, der p.t. er first movers i DK på arbejdet med VR-briller - både i arbejdet med god introduktion for dig og for borgerne, som oplevelses- og aktivitet.
  • En arbejdsplads, hvor vi har stort fokus på arbejdsmiljøet.

AMR Anne-Grethe Petz (BAS gr. 2, 2037 1482) eller TR for SL Jeanette D. Pedersen (mobil 2790 0188) uddyber gerne dette yderligere ved kontakt.

DU vil blive en del af en personalegruppe, som er engagerede og sparringsparate. Der arbejdes i grupper, men med fokus på at vi skal kunne rotere i huset og dermed opnå størst mulig vidensdeling og forståelse omkring borgerne. Du vil opleve, at der arbejdes målrettet med fagligheden i et aktivitets- og samværstilbud, hvor opgaven er at arbejde ud fra en anerkendende tilgang. Du skal arbejde med KRAP, totalkommunikation, TTT, autisme pædagogik og døv/blindepædagogik, så borgerne i relationen med dig, oplever at blive set, hørt og forstået.

DU skal være klar til forskellige fysiske og psykiske udfordringer – herunder hjælp til multihandicappede borgere, som har brug for meget hjælp til alle dagens gøremål. Der er borgere med væsentlige psykiske udfordringer – herunder bl.a. udadreagerende adfærd - som har brug for, at du med din professionalisme holder fast i deres strukturer og hjælper dem til at løse svære situationer i hverdagen.  

Du skal have kørekort og være klar til at køre i Bosagers busser. Vi sørger for, at du får oplæring.

Formalia:

Opstart:           15. september 2022

Arbejdssted:    Bosager 2, 6400 Sønderborg (lige ved Alssundbroen).

Arbejdstid:       34 timer ugentlig.

Ansøgningsprocessen:

Søg stillingen via linket i dette jobopslag – medsend CV, uddannelsesbevis.

Ansøgningsfrist er søndag d.26.6.22. Vi afholder samtaler løbende og senest d. 05.07.22.

Ansættelsesudvalget består af områdeleder, afdelingsleder, TR og kommende kolleger.

Synes du ovenstående lyder spændende, så kontakt afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen mobil 27 90 45 05 for en rundvisning eller uddybende information.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog eller social/sundhedsfaglig medarbejdere med passion for specialpædagogik søges til barselsvikariat på Bosager Aktivitets- og Samværstilbud

Bosager Aktivitets- og Samværstilbud – BAS - er et specialiseret pædagogisk tilbud til 53 borgere. Borgerne har behov for et særligt §104 tilbud på baggrund af deres betydelige og varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne.

BAS arbejder tværfagligt med pædagoger, ergoterapeuter, pædagogiske assistenter og er uddannelsesinstitution for PAU-elever og pædagogstuderende. Derudover er der samarbejde med fysioterapeut, sygeplejerske, SSA, SSH, køkkenass. på Botilbud Bosager og eksterne samarbejdspartnere som Oligofreniteamet og VISO.

Bosager har fokus på vision og kerneopgave, som er:

Bosager – bedre end i går.

I fællesskab skaber vi rammen, så den enkelte borger oplever livskvalitet.

Siden 2016 har vi haft fokus på rehabiliterende tilgang kombineret med fokus på borgernes håb og drømme. Medarbejderne var i 2016-2017 på 4 dages efteruddannelse med netop dette fokus. Herefter er KRAP implementeret som pædagogisk metode. Netop nu er der fokus på at øge viden omkring autisme og demens. Næste spændende vidensområde bliver sanseintegration og –stimuli.

På Bosager skal den fælles viden hele tiden øges, da vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder – det er godt for borgerne, dig og Bosager!

DU er med til at give borgerne et liv med livskvalitet ud fra den enkeltes forudsætninger og muligheder.

Det betyder, at du samtidig med at levere højt specialiseret faglighed bl.a. skal dokumentere, yde personlig pleje, indlevelse, omsorg, rydde op og give din faglige viden videre til kolleger, så vi sammen udvikler os til gavn for borgerne og vores egen faglige udvikling.

DU kan se, indtænke og bruge din ergoterapeutiske faglighed i de daglige opgaver omkring og sammen med borgerne. Du skal arbejde med aktivitetsanalyser og have fokus på at vedligeholde og træne borgernes færdigheder. Du skal kunne planlægge og formidle udviklingsforløb sammen med borgerne og samtidig kunne observere og videreformidle din faglige viden til kolleger på en anderkendende og respektfuld måde – samtidig skal du være interesseret i at lære af andre fagligheder. Du kan arbejde med stimulation ift. sanser, motorik og sprog. Du må meget gerne være uddannet i – og have erfaring med – Sensoriske Profiler og/eller dysfagi.

DU arbejder ud fra borgernes pædagogiske handleplaner, så borgernes hverdag er genkendelig, indholdsrig og tryg. Dette gøres ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på borgernes nærmeste udviklingszone og deres håb og drømme. Du skal være klar på at deltage og afholde borgernes møder, så vi sikrer at der altid er fokus på kvalitet og udvikling i borgernes liv.

DU har altid borgerne og deres historie i centrum. Samtidig forventer vi at du ved, at relationen er afgørende for det samspil du kan opnå med borgerne og at ansvaret for den gode og positive relation er dit.

DU skal følge de aftaler og strukturer, der er omkring den enkelte borger og hele gruppen, så alle oplever genkendelighed og mening. Derfor er det vigtigt, at du som person er verbalt tydelig, har et tydeligt kropssprog og kan være handleanvisende ift. de borgere, der har brug for dette, for at være trygge.

DU må forvente at blive faglig udfordret i forhold til dine opgaver og være klar til at tænke kreativt og løsningsorienteret. Samtidig får du mulighed for at få stor indflydelse på hverdagen indenfor de givne rammer, da beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt.

Du behøver ikke have erfaring, men lyst til at lære nyt om metoder og specialpædagogik, så sørger vi for oplæringen. Det, du ikke kan i forvejen, kan vi lære dig fordi DU er læringsparat.

VI tilbyder dig:

  • Et meningsfuldt, udviklende og givende arbejde, med løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
  • En arbejdsplads, der p.t. er first movers i DK på arbejdet med VR-briller - både i arbejdet med god introduktion for dig og for borgerne, som oplevelses- og aktivitet.
  • En arbejdsplads, hvor vi har stort fokus på arbejdsmiljøet.

AMR Anne-Grethe Petz (BAS gr. 2, 2037 1482) eller TR for SL Jeanette D. Pedersen (mobil 2790 0188) uddyber gerne dette yderligere ved kontakt.

DU vil blive en del af en personalegruppe, som er engagerede og sparringsparate. Der arbejdes i grupper, men med fokus på at vi skal kunne rotere i huset og dermed opnå størst mulig vidensdeling og forståelse omkring borgerne. Du vil opleve, at der arbejdes målrettet med fagligheden i et aktivitets- og samværstilbud, hvor opgaven er at arbejde ud fra en anerkendende tilgang. Du skal arbejde med KRAP, totalkommunikation, TTT, autisme pædagogik og døv/blindepædagogik, så borgerne i relationen med dig, oplever at blive set, hørt og forstået.

DU skal være klar til forskellige fysiske og psykiske udfordringer – herunder hjælp til multihandicappede borgere, som har brug for meget hjælp til alle dagens gøremål. Der er borgere med væsentlige psykiske udfordringer – herunder bl.a. udadreagerende adfærd - som har brug for, at du med din professionalisme holder fast i deres strukturer og hjælper dem til at løse svære situationer i hverdagen.  

Du skal have kørekort og være klar til at køre i Bosagers busser. Vi sørger for, at du får oplæring.

Formalia:

Opstart:           15. september 2022

Arbejdssted:    Bosager 2, 6400 Sønderborg (lige ved Alssundbroen).

Arbejdstid:       34 timer ugentlig.

Ansøgningsprocessen:

Søg stillingen via linket i dette jobopslag – medsend CV, uddannelsesbevis.

Ansøgningsfrist er søndag d.26.6.22. Vi afholder samtaler løbende og senest d. 05.07.22.

Ansættelsesudvalget består af områdeleder, afdelingsleder, TR og kommende kolleger.

Synes du ovenstående lyder spændende, så kontakt afdelingsleder Bodil N. Wilhelmsen mobil 27 90 45 05 for en rundvisning eller uddybende information.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.