Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ergoterapeut i RegionsRygcentret - Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

En stilling som barselsvikar i 9 måneder med mulighed for forlængelse som ergoterapeut/koordinator ved Hospitalsenheden Midt, Forskningsenhed for Sygemeldte, Regional Rygklinik, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Stillingen er med tjeneste på Forskningsenhed for Sygemeldte, Regional Rygklinik, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg.

Ud over Forskningsenhed for Sygemeldte består Regional Rygklinik af Medicinsk Rygklinik og Kirurgisk Rygklinik.
 
Forskningsenheden og det kliniske arbejde ledes af en reumatologisk overlæge, mens det tværfaglige samarbejde ledes af en socialoverlæge. Herudover består medarbejderne af fysioterapeut, psykolog og sekretær.

Organisatorisk refererer ergoterapeuten til den reumatologiske overlæge og til socialoverlægen.
 
Arbejdsopgaver/Ansvarsområder:
Ergoterapeuten har ligesom sociallægen koordinatorfunktion i forhold til specifikke patienter med henblik på at sikre sammenhæng i patientens rehabiliteringsforløb. Dette omfatter plan for tilbagevenden til arbejdet i samarbejde med patienten og ofte også rådgivning om smerter og smertehåndteringsteknikker.

Opgaverne indebærer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Dette indbefatter bl.a. udarbejdelse af referat af første koordinatorsamtale, der sendes til kommunen, samt udarbejdelse af slutstatus med efterfølgende godkendelse af reumatolog og det tværfaglige team. Desuden er der funktioner både i og uden for huset samt kontakt på individ- og gruppeniveau.
 
Ergoterapeuten varetager kontakt til arbejdsplads og evt. arbejdspladsbesøg med henblik på at informere om rygsmerternes betydning for arbejdets udførelse, evt. skånehensyn samt formodet varighed af smerter og funktionsbegrænsning. Denne indsats udføres på baggrund af sundhedsfaglig viden fra det tværfaglige team og viden om de lovgivningsmæssige muligheder på beskæftigelsesområdet. Der vil dermed i et vist omfang forekomme kørsel i arbejdstiden.
 
Ved behov varetager ergoterapeuten desuden arbejdspladsbesøg med henblik på vurdering af patientens fysiske belastninger på arbejdspladsen og yder specifik rådgivning vedr. muligheder for at reducere belastningerne, f.eks. i form af hjælpemidler. 
 
Ergoterapeuten fungerer som vejleder i forhold til det tværfaglige team på det aktivitetsmæssige område. Desuden deltager ergoterapeuten i udvikling af det tværsektorielle samarbejde og indgår i det overordnede samarbejde med kommunerne, herunder sygedagpengeafdelinger og sagsbehandlere.
 
Der søges en autoriseret ergoterapeut evt. med relevant videreuddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger har solid erfaring inden for rehabiliteringsområdet. Endvidere vægtes det, at ansøger har erfaring med tværfagligt samarbejde. Det forventes, at ergoterapeuten har lyst og evne til at bidrage til opretholdelse af høj faglig kvalitet og udvikling i afdelingen.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Forskningsenhed for Sygemeldte (tidl. Center for Bevægeapparatlidelser) er et hospitalsbaseret tilbud til patienter sygemeldt i 1-3 (4) måneder for lænderygsmerter eller nakke-skuldersmerter med fokus på arbejdsfastholdelse. Tilbuddet omfatter en hurtig helbredsmæssig udredning hos reumatolog og fysioterapeut og for nogle patienter yderligere et tværfagligt forløb styret af en koordinator.

Ergoterapeuten indgår i det tværfaglige team som koordinator og foretager desuden i et mindre omfang arbejdspladsbesøg med henblik på beskrivelse af fysiske belastninger på arbejdspladsen samt rådgivning om hjælpemidler.

Tilbuddet omfatter patienter bosat i kommuner i Visitationsområde Vest (vest for E-45) samt Randers, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Horsens og Odder Kommune, for nakke-skulder patienterne dog færre kommuner.

Som led i etableringen af udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte patienter, udføres forskning i hvilke indsatser, der virker bedst. Forskningen foregår i samarbejde med Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest og Defactum, Region Midtjylland.

Om Regionshospitalet Silkeborg
Regionshospitalet Silkeborg er en del af Hospitalsenhed Midt, som består af regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Regionshospitalet Silkeborg er i fuld gang med at udvikle hospitals­ydelser, der direkte målrettes patientens, kommunernes og de praktiserende lægers behov. Alt sammen med det for øje at skabe det excellente patientforløb, hvor opgaven er at blive i stand til at forudse og identificere nye patientforløb, hvor ambitionen er omlægning fra akut til planlagt forløb og fra stationær til ambulant forløb.

Etablering af et innovativt og udviklende samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer er centralt i arbejdet mod excellente patientforløb.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Ole Kudsk Jensen, tlf. 78 41 76 54.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 1. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329743676Phoenix-4e52046012018-01-18T16:01:14.940Ergoterapeut i RegionsRygcentret - Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center, Regionshospitalet SilkeborgEn stilling som barselsvikar i 9 måneder med mulighed for forlængelse som ergoterapeut/koordinator ved Hospitalsenheden Midt, Forskningsenhed for Sygemeldte, Regional Rygklinik, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Stillingen er med tjeneste på Forskningsenhed for Sygemeldte, Regional Rygklinik, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg.

Ud over Forskningsenhed for Sygemeldte består Regional Rygklinik af Medicinsk Rygklinik og Kirurgisk Rygklinik.
 
Forskningsenheden og det kliniske arbejde ledes af en reumatologisk overlæge, mens det tværfaglige samarbejde ledes af en socialoverlæge. Herudover består medarbejderne af fysioterapeut, psykolog og sekretær.

Organisatorisk refererer ergoterapeuten til den reumatologiske overlæge og til socialoverlægen.
 
Arbejdsopgaver/Ansvarsområder:
Ergoterapeuten har ligesom sociallægen koordinatorfunktion i forhold til specifikke patienter med henblik på at sikre sammenhæng i patientens rehabiliteringsforløb. Dette omfatter plan for tilbagevenden til arbejdet i samarbejde med patienten og ofte også rådgivning om smerter og smertehåndteringsteknikker.

Opgaverne indebærer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Dette indbefatter bl.a. udarbejdelse af referat af første koordinatorsamtale, der sendes til kommunen, samt udarbejdelse af slutstatus med efterfølgende godkendelse af reumatolog og det tværfaglige team. Desuden er der funktioner både i og uden for huset samt kontakt på individ- og gruppeniveau.
 
Ergoterapeuten varetager kontakt til arbejdsplads og evt. arbejdspladsbesøg med henblik på at informere om rygsmerternes betydning for arbejdets udførelse, evt. skånehensyn samt formodet varighed af smerter og funktionsbegrænsning. Denne indsats udføres på baggrund af sundhedsfaglig viden fra det tværfaglige team og viden om de lovgivningsmæssige muligheder på beskæftigelsesområdet. Der vil dermed i et vist omfang forekomme kørsel i arbejdstiden.
 
Ved behov varetager ergoterapeuten desuden arbejdspladsbesøg med henblik på vurdering af patientens fysiske belastninger på arbejdspladsen og yder specifik rådgivning vedr. muligheder for at reducere belastningerne, f.eks. i form af hjælpemidler. 
 
Ergoterapeuten fungerer som vejleder i forhold til det tværfaglige team på det aktivitetsmæssige område. Desuden deltager ergoterapeuten i udvikling af det tværsektorielle samarbejde og indgår i det overordnede samarbejde med kommunerne, herunder sygedagpengeafdelinger og sagsbehandlere.
 
Der søges en autoriseret ergoterapeut evt. med relevant videreuddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger har solid erfaring inden for rehabiliteringsområdet. Endvidere vægtes det, at ansøger har erfaring med tværfagligt samarbejde. Det forventes, at ergoterapeuten har lyst og evne til at bidrage til opretholdelse af høj faglig kvalitet og udvikling i afdelingen.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Forskningsenhed for Sygemeldte (tidl. Center for Bevægeapparatlidelser) er et hospitalsbaseret tilbud til patienter sygemeldt i 1-3 (4) måneder for lænderygsmerter eller nakke-skuldersmerter med fokus på arbejdsfastholdelse. Tilbuddet omfatter en hurtig helbredsmæssig udredning hos reumatolog og fysioterapeut og for nogle patienter yderligere et tværfagligt forløb styret af en koordinator.

Ergoterapeuten indgår i det tværfaglige team som koordinator og foretager desuden i et mindre omfang arbejdspladsbesøg med henblik på beskrivelse af fysiske belastninger på arbejdspladsen samt rådgivning om hjælpemidler.

Tilbuddet omfatter patienter bosat i kommuner i Visitationsområde Vest (vest for E-45) samt Randers, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Horsens og Odder Kommune, for nakke-skulder patienterne dog færre kommuner.

Som led i etableringen af udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte patienter, udføres forskning i hvilke indsatser, der virker bedst. Forskningen foregår i samarbejde med Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest og Defactum, Region Midtjylland.

Om Regionshospitalet Silkeborg
Regionshospitalet Silkeborg er en del af Hospitalsenhed Midt, som består af regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Regionshospitalet Silkeborg er i fuld gang med at udvikle hospitals­ydelser, der direkte målrettes patientens, kommunernes og de praktiserende lægers behov. Alt sammen med det for øje at skabe det excellente patientforløb, hvor opgaven er at blive i stand til at forudse og identificere nye patientforløb, hvor ambitionen er omlægning fra akut til planlagt forløb og fra stationær til ambulant forløb.

Etablering af et innovativt og udviklende samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer er centralt i arbejdet mod excellente patientforløb.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Ole Kudsk Jensen, tlf. 78 41 76 54.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 1. marts 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
2018-02-22T16:06:59.830 En stilling som barselsvikar i 9 måneder med mulighed for forlængelse som ergoterapeut koordinator ved Hospitalsenheden Midt, Forskningsenhed for Sygemeldte, Regional Rygklinik, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Om stillingenStillingen er med tjeneste på Forskningsenhed for Sygemeldte, Regional Rygklinik, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg.Ud over Forskningsenhed for Sygemeldte består Regional Rygklinik af Medicinsk Rygklinik og Kirurgisk Rygklinik. Forskningsenheden og det kliniske arbejde ledes af en reumatologisk overlæge, mens det tværfaglige samarbejde ledes af en socialoverlæge. Herudover består medarbejderne af fysioterapeut, psykolog og sekretær.Organisatorisk refererer ergoterapeuten til den reumatologiske overlæge og til socialoverlægen. Arbejdsopgaver Ansvarsområder:Ergoterapeuten har ligesom sociallægen koordinatorfunktion i forhold til specifikke patienter med henblik på at sikre sammenhæng i patientens rehabiliteringsforløb. Dette omfatter plan for tilbagevenden til arbejdet i samarbejde med patienten og ofte også rådgivning om smerter og smertehåndteringsteknikker.Opgaverne indebærer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Dette indbefatter bl.a. udarbejdelse af referat af første koordinatorsamtale, der sendes til kommunen, samt udarbejdelse af slutstatus med efterfølgende godkendelse af reumatolog og det tværfaglige team. Desuden er der funktioner både i og uden for huset samt kontakt på individ- og gruppeniveau. Ergoterapeuten varetager kontakt til arbejdsplads og evt. arbejdspladsbesøg med henblik på at informere om rygsmerternes betydning for arbejdets udførelse, evt. skånehensyn samt formodet varighed af smerter og funktionsbegrænsning. Denne indsats udføres på baggrund af sundhedsfaglig viden fra det tværfaglige team og viden om de lovgivningsmæssige muligheder på beskæftigelsesområdet. Der vil dermed i et vist omfang forekomme kørsel i arbejdstiden. Ved behov varetager ergoterapeuten desuden arbejdspladsbesøg med henblik på vurdering af patientens fysiske belastninger på arbejdspladsen og yder specifik rådgivning vedr. muligheder for at reducere belastningerne, f.eks. i form af hjælpemidler. Ergoterapeuten fungerer som vejleder i forhold til det tværfaglige team på det aktivitetsmæssige område. Desuden deltager ergoterapeuten i udvikling af det tværsektorielle samarbejde og indgår i det overordnede samarbejde med kommunerne, herunder sygedagpengeafdelinger og sagsbehandlere. Der søges en autoriseret ergoterapeut evt. med relevant videreuddannelse. Der lægges vægt på, at ansøger har solid erfaring inden for rehabiliteringsområdet. Endvidere vægtes det, at ansøger har erfaring med tværfagligt samarbejde. Det forventes, at ergoterapeuten har lyst og evne til at bidrage til opretholdelse af høj faglig kvalitet og udvikling i afdelingen.Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her. Om afdelingenForskningsenhed for Sygemeldte (tidl. Center for Bevægeapparatlidelser) er et hospitalsbaseret tilbud til patienter sygemeldt i 1-3 (4) måneder for lænderygsmerter eller nakke-skuldersmerter med fokus på arbejdsfastholdelse. Tilbuddet omfatter en hurtig helbredsmæssig udredning hos reumatolog og fysioterapeut og for nogle patienter yderligere et tværfagligt forløb styret af en koordinator.Ergoterapeuten indgår i det tværfaglige team som koordinator og foretager desuden i et mindre omfang arbejdspladsbesøg med henblik på beskrivelse af fysiske belastninger på arbejdspladsen samt rådgivning om hjælpemidler.Tilbuddet omfatter patienter bosat i kommuner i Visitationsområde Vest (vest for E-45) samt Randers, Favrskov, Skanderborg, Hedensted, Horsens og Odder Kommune, for nakke-skulder patienterne dog færre kommuner.Som led i etableringen af udrednings- og behandlingsforløb for sygemeldte patienter, udføres forskning i hvilke indsatser, der virker bedst. Forskningen foregår i samarbejde med Klinisk Socialmedicin Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest og Defactum, Region Midtjylland.Om Regionshospitalet SilkeborgRegionshospitalet Silkeborg er en del af Hospitalsenhed Midt, som består af regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.Regionshospitalet Silkeborg er i fuld gang med at udvikle hospitals ydelser, der direkte målrettes patientens, kommunernes og de praktiserende lægers behov. Alt sammen med det for øje at skabe det excellente patientforløb, hvor opgaven er at blive i stand til at forudse og identificere nye patientforløb, hvor ambitionen er omlægning fra akut til planlagt forløb og fra stationær til ambulant forløb.Etablering af et innovativt og udviklende samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer er centralt i arbejdet mod excellente patientforløb.Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkLøn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Ole Kudsk Jensen, tlf. 78 41 76 54. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 1. marts 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.10Phoenix4e520460101000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-22T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=3e908f6b-ae1c-4b6a-9108-f257d42e58ff0EuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3080595Diagnostisk Center11Falkevej 18600SilkeborgDKDanmarkORS/4e520460_logo.gifORS/Small/4e520460_logo.gif0
olejesen@rm.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset510831EmplyMinimum pakken - 35 dage0001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4e520460https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=4e520460https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4e520460&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4e520460&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgØnsker du et spændende job som Ergoterapeut? Hos Diagnostisk Center tilbyder vi arbejdsplads med fokus på den enkelte medarbejder.12008311Dansk3Læse/ tale322905Ergoterapeut10Sundhed352353598Ole Kudsk Jensenolejesen@rm.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK