Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Et antal adjunkturer i offentlig ret

Ved Juridisk Institut vil et antal 3-årige adjunkturer inden for offentlig ret, herunder skatteret, være ledige til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter nærmere aftale. Tjenestestedet er campus Kolding.

Instituttet arbejder for at sikre høj kvalitet og samfundsmæssig relevans inden for såvel forskning, uddannelse som videnudveksling. Den/de, der ansættes i et adjunktur, skal således bidrage til udvikling, styrkelse og fokusering af instituttets forskning og forskningsaktiviteter, varetage undervisning og vejledning i tilknytning til instituttets centrale uddannelsesaktiviteter samt varetage diverse administrative opgaver i tilknytning til undervisning.

Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside.

Ansøgerne i henhold til nærværende opslag skal kunne bidrage til forskningen inden for offentlig ret, herunder skatteret, og indgå aktivt i forskningssamarbejder med udgangspunkt heri, ligesom ansøgerne skal kunne undervise (på dansk og/eller engelsk) og vejlede inden for det nævnte område.

For at være kvalificeret til stillingen skal ansøgere opfylde Juridisk Instituts meriteringskriterier, der kan findes her. Denne vurdering foretages af et til lejligheden nedsat bedømmelsesudvalg.

For at blive ansat i stillingen skal ansøgere tillige udgøre et match ift. instituttets aktuelle behov, instituttets strategi og de med stillingen forbundne opgaver. Denne vurdering foretages af et til lejligheden nedsat ansættelsesudvalg og sker bl.a. på baggrund af ansøgers forsknings- og undervisningsmæssige profil, karakteren af bedøm­melsen, ansøgers forskningsplan, ansøgers forventede bidrag til instituttets udvikling samt informationerne og indtrykkene fra en eventuel ansættelsessamtale.

Den/de, der ansættes, forventes at udvise engagement og synlighed i forhold til instituttet og at bidrage positivt til instituttets arbejdsmiljø, dagligdag og løbende drift.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC og forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

* Motiveret ansøgning
* CV
* Eksamensbeviser
* Fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes.
* Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for ansøgers undervisningskvalifikationer og en redegørelse for ansøgers læringssyn og refleksioner over undervisningsmetoder og udvikling heraf.
* 3-årig forskningsplan indeholdende oplysninger om planlagte forskningsaktiviteter og publiceringsplaner.
* Op til 3 videnskabelige publikationer, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af ansøgers bidrag som en del af den pågældende pdf-fil. Ansøgers ph.d.-afhandling skal fremsendes som en af de påberåbte publikationer. Den skriftlige bedømmelse heraf bedes tillige medsendt.

Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Institutleder Camilla Hørby Jensen
Tlf. + 45 65 50 21 98
Mail: chj@sam.sdu.dk

Ansøgningsprocedure

Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere (min. 5) til faglig bedømmelse (short-listing) ud fra en over­ordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres forsknings- og undervisningsprofil bedst matcher stillingsopslaget og instituttets rekrutteringsbehov.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale. Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg.

Ifølge SDU's interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling være mindst 3 kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes. Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav i forhold til stillingsopslaget vil ikke blive bedømt af bedømmelsesudvalget

Shortlisting og test vil evt. blive anvendt i bedømmelsesprocessen. (dette fremgår allerede ovenfor).

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF(ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

_______________________________________________________

Juridisk Institut er en de af det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der består af i alt 6 institutter. Instituttet har ca. 50 fastansatte medarbejdere fordelt på fire forskningsgrupper (Privatret, Erhvervsforvaltningsret, International ret og Retten i samfundet) og et sekretariat. Hertil kommer en række deltidsansatte under­visere. Juridisk Institut udbyder den traditionelle jurauddannelse samt kombinationsuddannelsen HA (jur.)/cand.merc.(jur.). Instituttet varetager endvidere undervisningen i de øvrige juridiske fag, der udby­des på SDU.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.