Faglig demenskoordinator i Herlev Kommune

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Herlev Kommune søger en faglig demenskoordinator, da tidligere kollega har fået lederstilling i kommunen. Stillingen er på 35 timer.
Du vil sammen med 2 demenskoordinatorer og Aktivitetscentret være ansvarlig for kvalificerede faglige indsatser til kommunens demensramte i eget hjem og på plejecentre.
 
Du brænder for demensområdet og for at gøre en forskel i borgernes hverdag. Du har udpræget sans for borger- / pårørende inddragelse, motivationsskabelse og facilitering af mest mulig selvstændig handlekompetence og egenomsorg.
 
Herlev Kommune tager afsæt i evidens baserede tilgange som Sensory Profile, CST, ADEX, Aktivitetsteori og Sundhedspædagogik- og Neuropædagogik. Du arbejder anerkendende og er en stærk relationsskaber samt kommunikator mundtligt og skriftligt. Du er velbevandret IT-mæssigt og dokumenterer ubesværet i EOJ i henhold til gældende regler.
 
Du refererer til teamleder i Aktivitetscentret, og dine nærmeste kolleger er 2 demenskoordinatorer samt Aktivitetscentrets aktivitetsmedarbejdere, fysio- og ergoterapeuter.
 
Aktivitetscentret indgår i funktionsenheden Sundhed og Rehabilitering, der varetager en bred vifte af tilbud indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, forløbsprogrammer, genoptræning, hverdagsrehabilitering og aktivitetstilbud til borgere, der ikke er i stand til at benytte sig af kommunens frivillige foreningstilbud. Vi har til huse på forskellige adresser, indtil vi om nogle år samles i stort nyt hus.
 
Du og din teamleder har det overordnede ansvar for fortsat implementering og udvikling af evidensbaseret viden og faglig praksis indenfor området.  Stillingen vil derfor rumme undervisning, sparring, vejledning af tværfaglige kolleger i hele kommunen udover konkrete borgerrettede indsatser. Erfaring og lyst til at være primus motor på processer til implementering og videnskabelse vil derfor være afgørende.
 
Hovedansvarsområder

 • Sikre borgerne målrettede og individuelt tilpassede evidensbaserede demensfaglige indsatser.
 • Varetage undervisning, sparring og processer, der vedvarende sikrer og udvikler en kvalitativ stærk faglig praksis.
 • Forløbskoordination af komplekse demensforløb; herunder koordination af samarbejde, indsatser og overgange med aktører internt, praktiserende læge, Hukommelsesklinik, nabokommuner, patientforeninger m.fl.
 • Gå ind i fastlåste demensproblematikker og facilitere konstruktive alternativer.
 • Varetage hjemmebesøg - til målgruppe jf. Region Hovedstadens ”Forløbsprogram for demens” - mhp. dialog og sparring til borgere med demens eller mistanke om demens samt deres pårørende for at støtte self efficacy og sundhedsfremme.
 • Iværksætte, evaluere og tilpasse individuelle borgerrettede indsatser i samarbejde med Hjemmepleje, De Midlertidige Pladser og Plejecentre.
 • Støtte ved ansøgning om værgemål.
 • Facilitering af netværksgrupper samt undervisning af patient- og pårørendegrupper.
 • Løbende dokumentation i KMD Nexus jf. gældende retningslinjer.
 • Arbejde med udgangspunkt i forløbsprogram, retningslinjer samt kvalitetsstandarder.
 
Faglige kvalifikationer
 • Grunduddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.
 • Diplommoduler indenfor demens.
 • Anden tilsvarende og relevant efteruddannelse fx indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.
 • Har kompetencer og erfaring som demenskoordinator.
 • Formår at understøtte mestring hos borgere og pårørende til demensramte.
 • Bred erfaring med den ældre medicinske patient.
 • Magter at sætte retning og samskabe brede samarbejder og konstruktiv tværfaglig koordinering
   
Personlige kvalifikationer
 • Er fagligt ambitiøs og går målrettet efter en helhedsorienteret rehabiliterende og evidensbaseret demensfaglig praksis.
 • Arbejder selvstændigt med stor ansvarsfølelse.
 • Bevarer ro, overblik og udviser handlekompetence i akutte situationer
 • Strukturerer, prioriterer og organiserer ubesværet opgaver, koordinering, undervisning, sparring på forskellige lokationer og med forskellige aktører.
 • Er innovativ, har en positiv og anerkendende tilgang til opgave- og problemløsning
 • Er dialogisk, inddragende og oplever tværfagligt samarbejde som helt afgørende for gode helhedsorienterede borgerforløb
 • Har et godt humør og bidrager stabilt til et konstruktiv og anerkendende arbejdsmiljø.
   
Vi kan tilbyde:
 • Høj grad af medindflydelse og tilrettelæggelse af egne indsatser.
 • Et fagligt miljø der tilstræber individuelle rehabiliterende evidensbaserede indsatser.
 • Et fagligt udviklingsorienteret kollegialt fællesskab med demensvejledere og aktivitetscentrets medarbejdere.
 • Et aktivt og udfordrende ansvarsområde
 • Støttende, søde og inspirerende kolleger og brede samarbejdsflader
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst med lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte funktionsleder Marianne Kahla tlf. 4452 6274 eller teamleder Tove Lundgaard på tlf. nr. 4452  6201
 
Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. september kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtale
Forventes afholdt den 22. og 23. september 2021.
 
Tiltrædelse
1. november 2020.
 
Ansøgning
Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Faglig demenskoordinator i Herlev Kommune

Herlev Kommune søger en faglig demenskoordinator, da tidligere kollega har fået lederstilling i kommunen. Stillingen er på 35 timer.
Du vil sammen med 2 demenskoordinatorer og Aktivitetscentret være ansvarlig for kvalificerede faglige indsatser til kommunens demensramte i eget hjem og på plejecentre.
 
Du brænder for demensområdet og for at gøre en forskel i borgernes hverdag. Du har udpræget sans for borger- / pårørende inddragelse, motivationsskabelse og facilitering af mest mulig selvstændig handlekompetence og egenomsorg.
 
Herlev Kommune tager afsæt i evidens baserede tilgange som Sensory Profile, CST, ADEX, Aktivitetsteori og Sundhedspædagogik- og Neuropædagogik. Du arbejder anerkendende og er en stærk relationsskaber samt kommunikator mundtligt og skriftligt. Du er velbevandret IT-mæssigt og dokumenterer ubesværet i EOJ i henhold til gældende regler.
 
Du refererer til teamleder i Aktivitetscentret, og dine nærmeste kolleger er 2 demenskoordinatorer samt Aktivitetscentrets aktivitetsmedarbejdere, fysio- og ergoterapeuter.
 
Aktivitetscentret indgår i funktionsenheden Sundhed og Rehabilitering, der varetager en bred vifte af tilbud indenfor forebyggelse, sundhedsfremme, forløbsprogrammer, genoptræning, hverdagsrehabilitering og aktivitetstilbud til borgere, der ikke er i stand til at benytte sig af kommunens frivillige foreningstilbud. Vi har til huse på forskellige adresser, indtil vi om nogle år samles i stort nyt hus.
 
Du og din teamleder har det overordnede ansvar for fortsat implementering og udvikling af evidensbaseret viden og faglig praksis indenfor området.  Stillingen vil derfor rumme undervisning, sparring, vejledning af tværfaglige kolleger i hele kommunen udover konkrete borgerrettede indsatser. Erfaring og lyst til at være primus motor på processer til implementering og videnskabelse vil derfor være afgørende.
 
Hovedansvarsområder

 • Sikre borgerne målrettede og individuelt tilpassede evidensbaserede demensfaglige indsatser.
 • Varetage undervisning, sparring og processer, der vedvarende sikrer og udvikler en kvalitativ stærk faglig praksis.
 • Forløbskoordination af komplekse demensforløb; herunder koordination af samarbejde, indsatser og overgange med aktører internt, praktiserende læge, Hukommelsesklinik, nabokommuner, patientforeninger m.fl.
 • Gå ind i fastlåste demensproblematikker og facilitere konstruktive alternativer.
 • Varetage hjemmebesøg - til målgruppe jf. Region Hovedstadens ”Forløbsprogram for demens” - mhp. dialog og sparring til borgere med demens eller mistanke om demens samt deres pårørende for at støtte self efficacy og sundhedsfremme.
 • Iværksætte, evaluere og tilpasse individuelle borgerrettede indsatser i samarbejde med Hjemmepleje, De Midlertidige Pladser og Plejecentre.
 • Støtte ved ansøgning om værgemål.
 • Facilitering af netværksgrupper samt undervisning af patient- og pårørendegrupper.
 • Løbende dokumentation i KMD Nexus jf. gældende retningslinjer.
 • Arbejde med udgangspunkt i forløbsprogram, retningslinjer samt kvalitetsstandarder.
 
Faglige kvalifikationer
 • Grunduddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut.
 • Diplommoduler indenfor demens.
 • Anden tilsvarende og relevant efteruddannelse fx indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.
 • Har kompetencer og erfaring som demenskoordinator.
 • Formår at understøtte mestring hos borgere og pårørende til demensramte.
 • Bred erfaring med den ældre medicinske patient.
 • Magter at sætte retning og samskabe brede samarbejder og konstruktiv tværfaglig koordinering
   
Personlige kvalifikationer
 • Er fagligt ambitiøs og går målrettet efter en helhedsorienteret rehabiliterende og evidensbaseret demensfaglig praksis.
 • Arbejder selvstændigt med stor ansvarsfølelse.
 • Bevarer ro, overblik og udviser handlekompetence i akutte situationer
 • Strukturerer, prioriterer og organiserer ubesværet opgaver, koordinering, undervisning, sparring på forskellige lokationer og med forskellige aktører.
 • Er innovativ, har en positiv og anerkendende tilgang til opgave- og problemløsning
 • Er dialogisk, inddragende og oplever tværfagligt samarbejde som helt afgørende for gode helhedsorienterede borgerforløb
 • Har et godt humør og bidrager stabilt til et konstruktiv og anerkendende arbejdsmiljø.
   
Vi kan tilbyde:
 • Høj grad af medindflydelse og tilrettelæggelse af egne indsatser.
 • Et fagligt miljø der tilstræber individuelle rehabiliterende evidensbaserede indsatser.
 • Et fagligt udviklingsorienteret kollegialt fællesskab med demensvejledere og aktivitetscentrets medarbejdere.
 • Et aktivt og udfordrende ansvarsområde
 • Støttende, søde og inspirerende kolleger og brede samarbejdsflader
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst med lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte funktionsleder Marianne Kahla tlf. 4452 6274 eller teamleder Tove Lundgaard på tlf. nr. 4452  6201
 
Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest den 15. september kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtale
Forventes afholdt den 22. og 23. september 2021.
 
Tiltrædelse
1. november 2020.
 
Ansøgning
Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.