Faglig koordinator til Ungeafdelingen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til vores Ungeafdeling søger vi i en socialfaglig koordinator, som er kompetent, struktureret og lydhør, som er tværfaglig og dialogsøgende i sit mindset, og som kan vise resultater gennem samarbejde og faglig koordination.

I Billund Kommune er vi ambitiøse i arbejdet med unge. Vi arbejder med effektfulde indsatser skabt i et samarbejde med unge, deres familier og netværk. Vi dyrker mulighederne frem for begrænsningerne og understøtter, at alle unge ved fælles hjælp bliver livsduelige.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet Socialrådgiver evt. med en overbygning.
 • Har indgående erfaring med kommunalt myndighedsarbejde efter Servicelovens børne og/eller voksenparagraffer og er i stand til at vejlede og koordinere Socialteamet, der arbejder med unge i alderen 15-30 år med behov for en indsats efter Serviceloven.
 • Har forståelse for og indsigt i den socialpædagogiske understøttelse af handleplanerne – herunder at betingelserne for de socialpædagogiske indsatser afhænger af specifikke og realistiske målbeskrivelser, og at et konstruktivt samarbejde mellem myndigheds- og udførerfunktioner er afgørende for at kunne lykkes.
 • Er faglig dygtig, kvalitetsbevidst og parat til at tage egen praksis op som genstand for refleksion både i dialogen med teamet, der består af Socialrådgivere og Ungekonsulenter, og med afdelingens øvrige kollegaer – herunder fx Beskæftigelsesrådgivere, Mentorer og UU-Vejledere.
 • Er handlekraftig, tillidsvækkende og dialogsøgende, og trives med at gå foran i sager og situationer, som udfordrer teamet eller enkelte kollegaer.
 • Kan være lydhør, tydelig og kravsættende på en rolig og anerkendende facon – også i samarbejdet med de unges forældre og samarbejdspartnere fx i psykiatrien, på opholdssteder og institutioner.
 • Er god til systematisk helhedsorienteret sagsbehandling og har gode formuleringsevner, både mundtligt og skriftligt.
 • Kan sikre lovmedholdeligheden, gennemføre kvalitetstilsyn, ajourføre arbejdsgange, sikre ny viden på området til teamet og genvurdere sager
 • Er opsøgende på nye og anderledes løsninger, er resultatorienteret og elsker at komme i mål – både med de menneskelige og administrative opgaver
 • Er en god kollega, der kan bidrage fagligt og socialt til teamet, koordinatorfællesskabet og ledelsen, og som er en god ambassadør for Ungeafdelingen og teamet i tværfaglige arbejdsgrupper og som superbruger af vores fagsystemer, DUBU og Nexus.  
 • Trives med en travl og til tider uforudsigelig hverdag

Din nye arbejdsplads

Billund Kommune er en arbejdsplads med højt til loftet og med en værdibaseret personalepolitik.

Vi arbejder efter et mindset om ”Ved Fælles Hjælp”, hvor det er naturligt at inddrage og samskabe løsninger med borgerne og netværket. 

Organisatorisk er Socialteamet, sammen med Beskæftigelsesteamet og UU, placeret i Ungeafdelingen, som er en del af Unge og Familieområdet i Billund kommune. Der er i afdelingen et ønske om at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af de tre teams.

Vi har til huse i et storrumskontor på Tinghusgade 12, 1. sal på Campus i Grindsted. 

Socialteamets målgruppe er unge 15-30-årige, der er omfattet af indsatser og foranstaltninger efter Serviceloven, og som har brug for støtte i relation til sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Fælles for alle medarbejdere er, at vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i den unges ressource. Vi har fokus på forebyggende og målrettede indsatser og vi arbejder i høj grad på tværs af de forskellige faggrupper og lovgivninger. Vores mål er, med udgangspunkt i den unges potentialer, at skabe sammenhæng i indsatsen og tænkningen, så flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse, opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver livsduelige.

Om jobbet

Som Faglig Koordinator i Ungeafdelingen bidrager du med viden og erfaring til den faglige ledelse og koordination af teamet. Faglig Koordinator har ikke ansvar for personaleledelse, men samarbejder tæt med ledelsen om den faglige retning i teamet og hele afdelingen – herunder ift. implementering af de faglige, organisatoriske og ressourcemæssige udviklingsmål med afsæt i strategiske visioner og konkrete handleplaner og målsætninger på ungeområdet.   

Du koordinerer og fordeler sager på teammøder, er tovholder og afgørelsesreferent på visitationer og gennemfører kvalitetstilsyn og sagsgennemgange. Du understøtter teamet i udførslen af arbejdet og sikrer at opgaverne løses på et højt fagligt og etisk grundlag. Du er opdateret på lovgivning, udmøntning og overholdelse af kvalitetsstandarder. Du indgår i faglig sparring og sikrer, at medarbejderne er fagligt opdateret og bistår medarbejderne i svære sager. Du påtager dig helt naturligt enkelte, presserende sagsbehandlingsopgaver, fx når der er spidsbelastning i afdelingen eller når der er spændende udviklingsopgaver. Du er opmærksom på at der skal være ligevægt mellem behov, indsats og takst i de faglige vurderinger – samtidig er du risikovillig og kan indgå i kreative løsninger, når det er relevant for opgaven. Du er grundlæggende optaget af, at unge bliver livsduelige, hvorfor du i dine socialfaglige overvejelser helt naturligt indtænker uddannelse, beskæftigelse og hverdagslivets aktører – fordi disse er afgørende for unges mentale sundhed og muligheder for at opnå langsigtet trivsel og selvstændighed.

Du er Afdelingslederens socialfaglige sparringspartner og sammen arbejder I på at udbrede en teamkultur med fokus på åbenhed, selvrefleksion og organisatorisk læring.

Udover dine socialfaglige opgaver er du i stand til og indstillet på at arbejde i overlappende fagområder – herunder i tæt koordination og på tværs af lovkomplekser og med vores øvrige kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

 • Et attraktivt job, der giver mulighed for at afprøve dine tværfaglige kompetencer
 • Meningsfulde opgaver i en borgervendt organisation, hvor man tager livsfaserne alvorligt og indretter strukturer efter borgernes behov
 • Et team og en afdeling med et højt fagligt niveau, med klare ambitioner og tydelige målsætninger 
 • Faglig støtte og opbakning fra kollegaer og ledelse
 • Faglige udfordringer med indflydelse og ansvar – og med rig mulighed for at bringe din faglighed i spil og udvikle den fremadrettet.
 • En mulighed for at gøre en forskel i en afdeling med ambitioner om at være de bedste til unge!

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til KL’s overenskomster med en række faglige organisationer om løn og ansættelsesvilkår. Lønnen forhandles i henhold til princippet Lokal Løndannelse.

Ansættelsen er med tiltrædelse efter aftale eller pr. 1. november 2021

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Leder af Ungeafdelingen, Trine Rosenbæk, på tlf. 24 20 00 97.

Ansøgningsfrist 19. september 2021 kl. 24.00

Ansættelsessamtaler afholdes 23. september 2021.

37 timer.

Der indhentes børneattest.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Faglig koordinator til Ungeafdelingen

Til vores Ungeafdeling søger vi i en socialfaglig koordinator, som er kompetent, struktureret og lydhør, som er tværfaglig og dialogsøgende i sit mindset, og som kan vise resultater gennem samarbejde og faglig koordination.

I Billund Kommune er vi ambitiøse i arbejdet med unge. Vi arbejder med effektfulde indsatser skabt i et samarbejde med unge, deres familier og netværk. Vi dyrker mulighederne frem for begrænsningerne og understøtter, at alle unge ved fælles hjælp bliver livsduelige.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er uddannet Socialrådgiver evt. med en overbygning.
 • Har indgående erfaring med kommunalt myndighedsarbejde efter Servicelovens børne og/eller voksenparagraffer og er i stand til at vejlede og koordinere Socialteamet, der arbejder med unge i alderen 15-30 år med behov for en indsats efter Serviceloven.
 • Har forståelse for og indsigt i den socialpædagogiske understøttelse af handleplanerne – herunder at betingelserne for de socialpædagogiske indsatser afhænger af specifikke og realistiske målbeskrivelser, og at et konstruktivt samarbejde mellem myndigheds- og udførerfunktioner er afgørende for at kunne lykkes.
 • Er faglig dygtig, kvalitetsbevidst og parat til at tage egen praksis op som genstand for refleksion både i dialogen med teamet, der består af Socialrådgivere og Ungekonsulenter, og med afdelingens øvrige kollegaer – herunder fx Beskæftigelsesrådgivere, Mentorer og UU-Vejledere.
 • Er handlekraftig, tillidsvækkende og dialogsøgende, og trives med at gå foran i sager og situationer, som udfordrer teamet eller enkelte kollegaer.
 • Kan være lydhør, tydelig og kravsættende på en rolig og anerkendende facon – også i samarbejdet med de unges forældre og samarbejdspartnere fx i psykiatrien, på opholdssteder og institutioner.
 • Er god til systematisk helhedsorienteret sagsbehandling og har gode formuleringsevner, både mundtligt og skriftligt.
 • Kan sikre lovmedholdeligheden, gennemføre kvalitetstilsyn, ajourføre arbejdsgange, sikre ny viden på området til teamet og genvurdere sager
 • Er opsøgende på nye og anderledes løsninger, er resultatorienteret og elsker at komme i mål – både med de menneskelige og administrative opgaver
 • Er en god kollega, der kan bidrage fagligt og socialt til teamet, koordinatorfællesskabet og ledelsen, og som er en god ambassadør for Ungeafdelingen og teamet i tværfaglige arbejdsgrupper og som superbruger af vores fagsystemer, DUBU og Nexus.  
 • Trives med en travl og til tider uforudsigelig hverdag

Din nye arbejdsplads

Billund Kommune er en arbejdsplads med højt til loftet og med en værdibaseret personalepolitik.

Vi arbejder efter et mindset om ”Ved Fælles Hjælp”, hvor det er naturligt at inddrage og samskabe løsninger med borgerne og netværket. 

Organisatorisk er Socialteamet, sammen med Beskæftigelsesteamet og UU, placeret i Ungeafdelingen, som er en del af Unge og Familieområdet i Billund kommune. Der er i afdelingen et ønske om at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af de tre teams.

Vi har til huse i et storrumskontor på Tinghusgade 12, 1. sal på Campus i Grindsted. 

Socialteamets målgruppe er unge 15-30-årige, der er omfattet af indsatser og foranstaltninger efter Serviceloven, og som har brug for støtte i relation til sociale, fysiske eller psykiske udfordringer.

Fælles for alle medarbejdere er, at vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i den unges ressource. Vi har fokus på forebyggende og målrettede indsatser og vi arbejder i høj grad på tværs af de forskellige faggrupper og lovgivninger. Vores mål er, med udgangspunkt i den unges potentialer, at skabe sammenhæng i indsatsen og tænkningen, så flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse, opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver livsduelige.

Om jobbet

Som Faglig Koordinator i Ungeafdelingen bidrager du med viden og erfaring til den faglige ledelse og koordination af teamet. Faglig Koordinator har ikke ansvar for personaleledelse, men samarbejder tæt med ledelsen om den faglige retning i teamet og hele afdelingen – herunder ift. implementering af de faglige, organisatoriske og ressourcemæssige udviklingsmål med afsæt i strategiske visioner og konkrete handleplaner og målsætninger på ungeområdet.   

Du koordinerer og fordeler sager på teammøder, er tovholder og afgørelsesreferent på visitationer og gennemfører kvalitetstilsyn og sagsgennemgange. Du understøtter teamet i udførslen af arbejdet og sikrer at opgaverne løses på et højt fagligt og etisk grundlag. Du er opdateret på lovgivning, udmøntning og overholdelse af kvalitetsstandarder. Du indgår i faglig sparring og sikrer, at medarbejderne er fagligt opdateret og bistår medarbejderne i svære sager. Du påtager dig helt naturligt enkelte, presserende sagsbehandlingsopgaver, fx når der er spidsbelastning i afdelingen eller når der er spændende udviklingsopgaver. Du er opmærksom på at der skal være ligevægt mellem behov, indsats og takst i de faglige vurderinger – samtidig er du risikovillig og kan indgå i kreative løsninger, når det er relevant for opgaven. Du er grundlæggende optaget af, at unge bliver livsduelige, hvorfor du i dine socialfaglige overvejelser helt naturligt indtænker uddannelse, beskæftigelse og hverdagslivets aktører – fordi disse er afgørende for unges mentale sundhed og muligheder for at opnå langsigtet trivsel og selvstændighed.

Du er Afdelingslederens socialfaglige sparringspartner og sammen arbejder I på at udbrede en teamkultur med fokus på åbenhed, selvrefleksion og organisatorisk læring.

Udover dine socialfaglige opgaver er du i stand til og indstillet på at arbejde i overlappende fagområder – herunder i tæt koordination og på tværs af lovkomplekser og med vores øvrige kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder

 • Et attraktivt job, der giver mulighed for at afprøve dine tværfaglige kompetencer
 • Meningsfulde opgaver i en borgervendt organisation, hvor man tager livsfaserne alvorligt og indretter strukturer efter borgernes behov
 • Et team og en afdeling med et højt fagligt niveau, med klare ambitioner og tydelige målsætninger 
 • Faglig støtte og opbakning fra kollegaer og ledelse
 • Faglige udfordringer med indflydelse og ansvar – og med rig mulighed for at bringe din faglighed i spil og udvikle den fremadrettet.
 • En mulighed for at gøre en forskel i en afdeling med ambitioner om at være de bedste til unge!

Løn og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til KL’s overenskomster med en række faglige organisationer om løn og ansættelsesvilkår. Lønnen forhandles i henhold til princippet Lokal Løndannelse.

Ansættelsen er med tiltrædelse efter aftale eller pr. 1. november 2021

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til Leder af Ungeafdelingen, Trine Rosenbæk, på tlf. 24 20 00 97.

Ansøgningsfrist 19. september 2021 kl. 24.00

Ansættelsessamtaler afholdes 23. september 2021.

37 timer.

Der indhentes børneattest.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.