Faglig pædagogisk leder/stedfortræder

Brænder du for børns livsglæde, læring og leg? Evner du at skabe grobund for personalets tillid og det fælles faglige afsæt? Ligger bevidst faglig nysgerrighed og pædagogisk udvikling implicit i både tanke og handling hos dig? Så er stillingen som faglig pædagogisk leder/stedfortræder lige noget for dig.

Vi søger i Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området en nærværende, relationsstærk, ansvarsfuld og handlekraftig faglig pædagogisk leder/stedfortræder pr. 1. april 2020 eller snarest muligt.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området består af fem enheder under samme ledelse. Enhederne ligger geografisk fordelt i Vissenbjerg og rummer dagpleje, vuggestue og tre børnehaver, som tilsammen huser 275 finurlige børn i alderen 0-6 år.

De tre børnehaver og vuggestuen har været ét område siden 2017. For et år siden kom der ny ledelse, og dagplejen blev også en del af vores område. Vi er derfor på mange måder et område i forandring og forankring, hvilket gør, at du har en unik mulighed for at være medskaber af ét samlet unikt fagligt stærkt område.

Fælles for alle vores enheder er, at vi har en anerkendende tilgang til børnene. Omsorg, nærvær og engagement for og til det enkelte barn og dets familie er essentielt. Vi arbejder med en fuldstændig tæt, åben dialog, som redskab for et reelt og ligeværdigt forældresamarbejde.

Desuden har vi et formaliseret og tæt samarbejde med Vissenbjerg Skole omkring overgangen fra børnehave til skole hele det sidste år inden skolestart. Tilsvarende har vi et struktureret samarbejde fra overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi har et målrettet tvær professionelt samarbejde ift. tidlig indsats og Assens Kommunes visioner med sundhedsplejersker, fysioterapeuter, PPR o.l.

Vi er p.t ansat 55 dygtige personaler, som, med hver deres unikke kompetencer, gør vores område fagligt stærkt. For at skabe et dagstilbudsområde af høj kvalitet har flere medarbejdere efteruddannelser i fx sprog, motorik og inklusion. Vi har værdibaseret personaleledelse og fordrer faglighed, fleksibilitet og engagement.

Om jobbet

Du bliver en del af et ledelsesteam, som på sigt skal bestå af en områdeleder, en faglig pædagogisk leder og dig.

Du kommer både til at være på "gulvet" og på kontoret. Det er derfor vigtigt, at du befinder dig godt begge steder og formår at navigere i den vekselvirkning din position som både stedfortræder og faglig pædagogisk leder giver. Hovedvægten af dine opgaver vil være på "gulvet", hvor du skal være rammesættende for det daglige pædagogiske arbejde og den faglige pædagogiske udvikling, bl.a. implementering af den nye dagtilbudslov samt ny styrket læreplan. Derfor skal du både brænde for det pædagogiske arbejde og have et stærkt pædagogisk fundament. Samtidig skal du have interesse for at varetage nogle administrative opgaver, da du skal kunne træde til og stå forrest ved områdelederens fravær.

Dit primære udgangspunkt vil være to af børnehusene, men du skal kunne bevæge dig fleksibelt i mellem alle vores enheder.

I dit arbejde skal du sikre loyalitet i forhold til fælles værdier, mål og indsatser – både fra decentral og centralt hold.

Du vil indgå i et netværk med andre faglige pædagogiske ledere på 0-6 års området i Assens Kommune.

Vi tilbyder

 • Et spændende, dynamisk og ansvarsfuldt job med mange forskellige facetter fordelt på ca. 1/3 ledelse og 2/3 praksis
 • En engageret personalegruppe, som rummer gode kolleger med varme hjerter og godt humør
 • En områdeleder, som ser frem til at byde dig ind i et nyt progressivt ledelsesteam med fokus på kvalitet i kerneopgaven og værdibaseret ledelsesstil
 • Et område i faglig forandring og forankring med fokus på kerneopgaven og pædagogisk kvalitetsudvikling
 • Et spændende udviklingsarbejde med implementeringen af den nye styrkede læreplan, lokal kompetenceudvikling for faglige fyrtårne i dagplejen og børnehusene, samt børns overgang
 • Et tæt samarbejde med forældre og en aktiv forældrebestyrelse
 • Et tæt samarbejde med dagplejepædagogen.

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • er uddannet pædagog og gerne har ledererfaring eller anden erfaring med sparring, feedback og faglig vejledning
 • har mod på at tage en relevant efteruddannelse i ledelse, hvis du ikke allerede har en lederuddannelse
 • har lyst og mod til at stå forrest ved områdeleders fravær
 • formår at skabe sammenhæng i ord og handling og gå forrest i det daglige pædagogiske arbejde
 • en værdibaseret ledelsesstil, der bygger på åbenhed og tillid – og naturligvis Assens Kommunes ledelsesgrundlag
 • er tillidsskabende i samarbejdet med både forældre og pædagogisk personale
 • kan opsøge og omsætte ny faglig viden på 0-6 års området
 • er anerkendende, nærværende og engageret i mødet med børn, forældre og personaler
 • kan arbejde struktureret med handleplaner, læreplaner og digitale medier efter gældende lovgivning
 • er lydhør og bevidst faglig nysgerrig samt udviser tillid og fleksibilitet
 • har gode formidlingsevner og er tydelig i både i skrift og tale.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuldtid med ansættelse senest den 1. april 2020. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakt områdeleder Birgitte Buur på tlf. 23 28 37 30, hvis du har spørgsmål eller gerne vil aftale et besøg. Vi vil nemlig meget gerne hilse på dig og vise vores enheder frem.

Ansættelsesproces

Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2020.

Første samtale afholdes den 5. februar 2020.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus i uge 8.

Anden samtale afholdes den 26. februar 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330150109Phoenix-4c44cd7f12020-01-06T13:00:49.750Faglig pædagogisk leder/stedfortræder

Brænder du for børns livsglæde, læring og leg? Evner du at skabe grobund for personalets tillid og det fælles faglige afsæt? Ligger bevidst faglig nysgerrighed og pædagogisk udvikling implicit i både tanke og handling hos dig? Så er stillingen som faglig pædagogisk leder/stedfortræder lige noget for dig.

Vi søger i Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området en nærværende, relationsstærk, ansvarsfuld og handlekraftig faglig pædagogisk leder/stedfortræder pr. 1. april 2020 eller snarest muligt.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området består af fem enheder under samme ledelse. Enhederne ligger geografisk fordelt i Vissenbjerg og rummer dagpleje, vuggestue og tre børnehaver, som tilsammen huser 275 finurlige børn i alderen 0-6 år.

De tre børnehaver og vuggestuen har været ét område siden 2017. For et år siden kom der ny ledelse, og dagplejen blev også en del af vores område. Vi er derfor på mange måder et område i forandring og forankring, hvilket gør, at du har en unik mulighed for at være medskaber af ét samlet unikt fagligt stærkt område.

Fælles for alle vores enheder er, at vi har en anerkendende tilgang til børnene. Omsorg, nærvær og engagement for og til det enkelte barn og dets familie er essentielt. Vi arbejder med en fuldstændig tæt, åben dialog, som redskab for et reelt og ligeværdigt forældresamarbejde.

Desuden har vi et formaliseret og tæt samarbejde med Vissenbjerg Skole omkring overgangen fra børnehave til skole hele det sidste år inden skolestart. Tilsvarende har vi et struktureret samarbejde fra overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi har et målrettet tvær professionelt samarbejde ift. tidlig indsats og Assens Kommunes visioner med sundhedsplejersker, fysioterapeuter, PPR o.l.

Vi er p.t ansat 55 dygtige personaler, som, med hver deres unikke kompetencer, gør vores område fagligt stærkt. For at skabe et dagstilbudsområde af høj kvalitet har flere medarbejdere efteruddannelser i fx sprog, motorik og inklusion. Vi har værdibaseret personaleledelse og fordrer faglighed, fleksibilitet og engagement.

Om jobbet

Du bliver en del af et ledelsesteam, som på sigt skal bestå af en områdeleder, en faglig pædagogisk leder og dig.

Du kommer både til at være på "gulvet" og på kontoret. Det er derfor vigtigt, at du befinder dig godt begge steder og formår at navigere i den vekselvirkning din position som både stedfortræder og faglig pædagogisk leder giver. Hovedvægten af dine opgaver vil være på "gulvet", hvor du skal være rammesættende for det daglige pædagogiske arbejde og den faglige pædagogiske udvikling, bl.a. implementering af den nye dagtilbudslov samt ny styrket læreplan. Derfor skal du både brænde for det pædagogiske arbejde og have et stærkt pædagogisk fundament. Samtidig skal du have interesse for at varetage nogle administrative opgaver, da du skal kunne træde til og stå forrest ved områdelederens fravær.

Dit primære udgangspunkt vil være to af børnehusene, men du skal kunne bevæge dig fleksibelt i mellem alle vores enheder.

I dit arbejde skal du sikre loyalitet i forhold til fælles værdier, mål og indsatser – både fra decentral og centralt hold.

Du vil indgå i et netværk med andre faglige pædagogiske ledere på 0-6 års området i Assens Kommune.

Vi tilbyder

 • Et spændende, dynamisk og ansvarsfuldt job med mange forskellige facetter fordelt på ca. 1/3 ledelse og 2/3 praksis
 • En engageret personalegruppe, som rummer gode kolleger med varme hjerter og godt humør
 • En områdeleder, som ser frem til at byde dig ind i et nyt progressivt ledelsesteam med fokus på kvalitet i kerneopgaven og værdibaseret ledelsesstil
 • Et område i faglig forandring og forankring med fokus på kerneopgaven og pædagogisk kvalitetsudvikling
 • Et spændende udviklingsarbejde med implementeringen af den nye styrkede læreplan, lokal kompetenceudvikling for faglige fyrtårne i dagplejen og børnehusene, samt børns overgang
 • Et tæt samarbejde med forældre og en aktiv forældrebestyrelse
 • Et tæt samarbejde med dagplejepædagogen.

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • er uddannet pædagog og gerne har ledererfaring eller anden erfaring med sparring, feedback og faglig vejledning
 • har mod på at tage en relevant efteruddannelse i ledelse, hvis du ikke allerede har en lederuddannelse
 • har lyst og mod til at stå forrest ved områdeleders fravær
 • formår at skabe sammenhæng i ord og handling og gå forrest i det daglige pædagogiske arbejde
 • en værdibaseret ledelsesstil, der bygger på åbenhed og tillid – og naturligvis Assens Kommunes ledelsesgrundlag
 • er tillidsskabende i samarbejdet med både forældre og pædagogisk personale
 • kan opsøge og omsætte ny faglig viden på 0-6 års området
 • er anerkendende, nærværende og engageret i mødet med børn, forældre og personaler
 • kan arbejde struktureret med handleplaner, læreplaner og digitale medier efter gældende lovgivning
 • er lydhør og bevidst faglig nysgerrig samt udviser tillid og fleksibilitet
 • har gode formidlingsevner og er tydelig i både i skrift og tale.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuldtid med ansættelse senest den 1. april 2020. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakt områdeleder Birgitte Buur på tlf. 23 28 37 30, hvis du har spørgsmål eller gerne vil aftale et besøg. Vi vil nemlig meget gerne hilse på dig og vise vores enheder frem.

Ansættelsesproces

Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2020.

Første samtale afholdes den 5. februar 2020.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus i uge 8.

Anden samtale afholdes den 26. februar 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Brænder du for børns livsglæde, læring og leg? Evner du at skabe grobund for personalets tillid og det fælles faglige afsæt? Ligger bevidst faglig nysgerrighed og pædagogisk udvikling implicit i både tanke og handling hos dig? Så er stillingen som faglig pædagogisk leder stedfortræder lige noget for dig. Vi søger i Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området en nærværende, relationsstærk, ansvarsfuld og handlekraftig faglig pædagogisk leder stedfortræder pr. 1. april 2020 eller snarest muligt. Hvem er vi Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området består af fem enheder under samme ledelse. Enhederne ligger geografisk fordelt i Vissenbjerg og rummer dagpleje, vuggestue og tre børnehaver, som tilsammen huser 275 finurlige børn i alderen 0-6 år. De tre børnehaver og vuggestuen har været ét område siden 2017. For et år siden kom der ny ledelse, og dagplejen blev også en del af vores område. Vi er derfor på mange måder et område i forandring og forankring, hvilket gør, at du har en unik mulighed for at være medskaber af ét samlet unikt fagligt stærkt område. Fælles for alle vores enheder er, at vi har en anerkendende tilgang til børnene. Omsorg, nærvær og engagement for og til det enkelte barn og dets familie er essentielt. Vi arbejder med en fuldstændig tæt, åben dialog, som redskab for et reelt og ligeværdigt forældresamarbejde. Desuden har vi et formaliseret og tæt samarbejde med Vissenbjerg Skole omkring overgangen fra børnehave til skole hele det sidste år inden skolestart. Tilsvarende har vi et struktureret samarbejde fra overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi har et målrettet tvær professionelt samarbejde ift. tidlig indsats og Assens Kommunes visioner med sundhedsplejersker, fysioterapeuter, PPR o.l. Vi er p.t ansat 55 dygtige personaler, som, med hver deres unikke kompetencer, gør vores område fagligt stærkt. For at skabe et dagstilbudsområde af høj kvalitet har flere medarbejdere efteruddannelser i fx sprog, motorik og inklusion. Vi har værdibaseret personaleledelse og fordrer faglighed, fleksibilitet og engagement. Om jobbet Du bliver en del af et ledelsesteam, som på sigt skal bestå af en områdeleder, en faglig pædagogisk leder og dig. Du kommer både til at være på gulvet og på kontoret. Det er derfor vigtigt, at du befinder dig godt begge steder og formår at navigere i den vekselvirkning din position som både stedfortræder og faglig pædagogisk leder giver. Hovedvægten af dine opgaver vil være på gulvet , hvor du skal være rammesættende for det daglige pædagogiske arbejde og den faglige pædagogiske udvikling, bl.a. implementering af den nye dagtilbudslov samt ny styrket læreplan. Derfor skal du både brænde for det pædagogiske arbejde og have et stærkt pædagogisk fundament. Samtidig skal du have interesse for at varetage nogle administrative opgaver, da du skal kunne træde til og stå forrest ved områdelederens fravær. Dit primære udgangspunkt vil være to af børnehusene, men du skal kunne bevæge dig fleksibelt i mellem alle vores enheder. I dit arbejde skal du sikre loyalitet i forhold til fælles værdier, mål og indsatser både fra decentral og centralt hold. Du vil indgå i et netværk med andre faglige pædagogiske ledere på 0-6 års området i Assens Kommune. Vi tilbyder Et spændende, dynamisk og ansvarsfuldt job med mange forskellige facetter fordelt på ca. 1 3 ledelse og 2 3 praksis En engageret personalegruppe, som rummer gode kolleger med varme hjerter og godt humør En områdeleder, som ser frem til at byde dig ind i et nyt progressivt ledelsesteam med fokus på kvalitet i kerneopgaven og værdibaseret ledelsesstil Et område i faglig forandring og forankring med fokus på kerneopgaven og pædagogisk kvalitetsudvikling Et spændende udviklingsarbejde med implementeringen af den nye styrkede læreplan, lokal kompetenceudvikling for faglige fyrtårne i dagplejen og børnehusene, samt børns overgang Et tæt samarbejde med forældre og en aktiv forældrebestyrelse Et tæt samarbejde med dagplejepædagogen. Hvem er du Vi forventer, at du: er uddannet pædagog og gerne har ledererfaring eller anden erfaring med sparring, feedback og faglig vejledning har mod på at tage en relevant efteruddannelse i ledelse, hvis du ikke allerede har en lederuddannelse har lyst og mod til at stå forrest ved områdeleders fravær formår at skabe sammenhæng i ord og handling og gå forrest i det daglige pædagogiske arbejde en værdibaseret ledelsesstil, der bygger på åbenhed og tillid og naturligvis Assens Kommunes ledelsesgrundlag er tillidsskabende i samarbejdet med både forældre og pædagogisk personale kan opsøge og omsætte ny faglig viden på 0-6 års området er anerkendende, nærværende og engageret i mødet med børn, forældre og personaler kan arbejde struktureret med handleplaner, læreplaner og digitale medier efter gældende lovgivning er lydhør og bevidst faglig nysgerrig samt udviser tillid og fleksibilitet har gode formidlingsevner og er tydelig i både i skrift og tale. Løn og ansættelsesforhold Stillingen er på fuldtid med ansættelse senest den 1. april 2020. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Vil du vide mere Du er velkommen til at kontakt områdeleder Birgitte Buur på tlf. 23 28 37 30, hvis du har spørgsmål eller gerne vil aftale et besøg. Vi vil nemlig meget gerne hilse på dig og vise vores enheder frem. Ansættelsesproces Der er ansøgningsfrist den 1. februar 2020. Første samtale afholdes den 5. februar 2020. Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus i uge 8. Anden samtale afholdes den 26. februar 2020. Vi glæder os til at høre fra dig!10Phoenix4c44cd7f101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-02-01T00:00:000000http://www.assens.dk/vores-kommune/job-i-assens-kommune/job-hos-os/1898550EuropaDanmarkFyn & Sydfynske øerFynAssens3670032Assens Kommune - Områdeinstitution Vissenbjerg11Rådhus Allé 55610AssensDKDanmarkORS/4c44cd7f_logo.pngORS/Small/4c44cd7f_logo.png0
DKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent11111866953AssensPremium18985501006-12-20191106-12-201901-02-20201https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4c44cd7fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=4c44cd7fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4c44cd7f&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4c44cd7f&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/2.jpgFaglig pædagogisk leder/stedfortræder12008001Dansk3Læse/ tale131918Leder6Ledelse363692407hr-support@assens.dkDanmarkDanmark330147749Vedligeholdelsesleder til Nedschroef LangeskovRobot For vores kunde, Nedschroef Langeskov, søger vi en faglig stærk og motiverende vedligeholdelsesleder VIRKSOMHEDEN Nedschroef Langeskov ApS er producent af special- og låsemøtrikker og beskæftiger 70 medarbejdere. Virksomheden er datterselskab af en af Europas førende producenter af befæstelseselementer til automobilindustrien. Produktionen er højteknologisk og udføres efter de højeste internationale kvalitetskrav. Nedschroef-koncernen er et mere end 100 år gammelt og velkonsolideret firma, som på nuværende tidspunkt har mere end 2000 ansatte i Europa. Læs mere på https: www.nedschroef.com STILLINGEN Med reference til den administrerende direktør og i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i tekniske afdeling, produktion samt eksterne samarbejdspartnere bliver dit primære ansvarsområde al vedligehold i og omkring virksomheden. Du skal bidrage konstruktivt og inspirerende til en proces med mange interessenter. Ligesom du ved dit drive og engagement formår selvstændigt at tage ejerskab samt igangsætte og afslutte opgaver, hvor du undertiden må forvente selv at være hands on. Du kan forvente et spændende og udfordrende job i en afvekslende hverdag præget af mange forskelligartede opgaver med frihed under ansvar i en virksomhed med en uformel omgangstone, hvor man arbejder dynamisk og tværfagligt. Du får ledelsesansvaret for dit team i vedligeholdelsesafdelingen samt værkstedet. I alt 4 medarbejdere. Ansvar opgaver: Ledelse og udvikling af dine medarbejdere Planlægning og dokumentation af systematisk vedligehold på maskiner, anlæg og produktionsudstyr Vedligeholdelse af bygninger, inventar og udenoms arealer Ansvarlig for projekter i forbindelse med optimering og udskiftning af maskiner anlæg og produktionsudstyr. Optegne diverse maskindele og udstyr i AutoCAD Indkøb af diverse komponenter og reservedele Forhandling og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og leverandører Udvikling af vedligeholdelsesplaner og -metoder Deltage i diverse tværfaglige projekter møder i virksomheden KANDIDATEN Den ideelle kandidat er har: en relevant faglig teknisk baggrund, og solid erfaring med lign. vedligeholdelsesopgaver erfaring som leder af teknisk personale, som du leder med en motiverende lederstil team orienteret og brænder for at løse faglige udfordringer evner til at kommunikere på tværs af faggrupper. en struktureret tilgang til dit arbejde og forstår at dokumentere det. en systematisk og struktureret tilgang - også i pressede situationer ved nedbrud eller lign. god tegningsforståelse og har erfaring med at tegne i AutoCAD eller lign. erfaring med forebyggende vedligeholdelsesplaner god til at formidle dine mål og dine budskaber. en god og empatisk leder, men kan også træffe beslutninger og stå ved dem. har lyst til at opdatere sig med den nyeste viden inden for teknik og vedligeholdelse erfaring som projektleder vil være en fordel kan tale og skrive dansk, samt engelsk i skrift og tale på fornuftigt niveau. Humør humor, der bidrager til et godt arbejdsmiljø GAGE OG BENEFITS Nedschroef Langeskov tilbyder en konkurrencedygtig gage pakke, der svarer til dine kompetencer og erfaringer. TILTR DELSE Efter aftale, og vi venter gerne på den rette person. Der vil løbende blive indkaldt til interviews. Ansøgning: Vedr. beskyttelse af persondata (GDPR) Af hensyn til beskyttelse af persondata bedes du sikre, at de dokumenter, du fremsender ifm. din ansøgning, ikke indeholder følsomme persondata som f.eks. dit CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuelle forhold mv. For at beskytte dine persondata modtager vi ikke CV, ansøgning mv. via mail. Klik på søg stillingen nedenfor på linket Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

For vores kunde, Nedschroef Langeskov, søger vi en faglig stærk og motiverende vedligeholdelsesleder

VIRKSOMHEDEN
Nedschroef Langeskov ApS er producent af special- og låsemøtrikker og beskæftiger
70 medarbejdere. Virksomheden er datterselskab af en af Europas førende producenter af befæstelseselementer til automobilindustrien.

Produktionen er højteknologisk og udføres efter de højeste internationale kvalitetskrav. Nedschroef-koncernen er et mere end 100 år gammelt og velkonsolideret firma, som på nuværende tidspunkt har mere end 2000 ansatte i Europa.

Læs mere på https://www.nedschroef.com/

STILLINGEN
Med reference til den administrerende direktør og i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i tekniske afdeling, produktion samt eksterne samarbejdspartnere bliver dit primære ansvarsområde al vedligehold i og omkring virksomheden.

Du skal bidrage konstruktivt og inspirerende til en proces med mange interessenter. Ligesom du ved dit drive og engagement formår selvstændigt at tage ejerskab samt igangsætte og afslutte opgaver, hvor du undertiden må forvente selv at være hands on.

Du kan forvente et spændende og udfordrende job i en afvekslende hverdag præget af mange forskelligartede opgaver med frihed under ansvar i en virksomhed med en uformel omgangstone, hvor man arbejder dynamisk og tværfagligt.

Du får ledelsesansvaret for dit team i vedligeholdelsesafdelingen samt værkstedet. I alt 4 medarbejdere.

Ansvar/opgaver:

 • Ledelse og udvikling af dine medarbejdere
 • Planlægning og dokumentation af systematisk vedligehold på maskiner, anlæg og produktionsudstyr
 • Vedligeholdelse af bygninger, inventar og udenoms arealer
 • Ansvarlig for projekter i forbindelse med optimering og udskiftning af maskiner/anlæg og produktionsudstyr.
 • Optegne diverse maskindele og udstyr i AutoCAD
 • Indkøb af diverse komponenter og reservedele
 • Forhandling og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og leverandører
 • Udvikling af vedligeholdelsesplaner og -metoder
 • Deltage i diverse tværfaglige projekter/møder i virksomheden

KANDIDATEN
Den ideelle kandidat er/har:

 • en relevant faglig teknisk baggrund, og solid erfaring med lign. vedligeholdelsesopgaver
 • erfaring som leder af teknisk personale, som du leder med en motiverende lederstil
 • team orienteret og brænder for at løse faglige udfordringer
 • evner til at kommunikere på tværs af faggrupper.
 • en struktureret tilgang til dit arbejde og forstår at dokumentere det.
 • en systematisk og struktureret tilgang - også i pressede situationer ved nedbrud eller lign.
 • god tegningsforståelse og har erfaring med at tegne i AutoCAD eller lign.
 • erfaring med forebyggende vedligeholdelsesplaner
 • god til at formidle dine mål og dine budskaber.
 • en god og empatisk leder, men kan også træffe beslutninger og stå ved dem.
 • har lyst til at opdatere sig med den nyeste viden inden for teknik og vedligeholdelse
 • erfaring som projektleder vil være en fordel
 • kan tale og skrive dansk, samt engelsk i skrift og tale på fornuftigt niveau.
 • Humør/humor, der bidrager til et godt arbejdsmiljø

GAGE OG BENEFITS
Nedschroef Langeskov tilbyder en konkurrencedygtig gage pakke, der svarer til dine kompetencer og erfaringer.

TILTRÆDELSE
Efter aftale, og vi venter gerne på den rette person. Der vil løbende blive indkaldt til interviews.

Ansøgning:
Vedr. beskyttelse af persondata (GDPR)
Af hensyn til beskyttelse af persondata bedes du sikre, at de dokumenter, du fremsender ifm. din ansøgning, ikke indeholder følsomme persondata som f.eks. dit CPR-nummer eller oplysninger om helbredsforhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuelle forhold mv.

For at beskytte dine persondata modtager vi ikke CV, ansøgning mv. via mail.
Klik på "søg stillingen" nedenfor på linket

Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

ConfidenceSearchLangeskov2019-12-24T00:00:002020-02-14T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Vedligeholdelsesleder til Nedschroef Langeskov

ConfidenceSearch

Langeskov
For vores kunde, Nedschroef Langeskov, søger vi en faglig stærk og motiverende vedligeholdelsesleder VIRKSOMHEDEN Nedschroef Langeskov ApS er producent af special- og låsemøtrikker og beskæftiger 70 medarbejdere. Virksomheden er datterselskab af en ...
Indrykket:24. december 2019