Faglig teamkoordinator til §85 og værestedet Ritas Corner under Center for Socialpsykiatri

Du er enten sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog eller anden relevant humanistisk faguddannelse. Din faglige baggrund er ikke afgørende, men der ønskes en med erfaring og interesse indenfor det psykiatriske og pædagogiske område.  
  
Vi søger en engageret og faglig stærk person med teamkoordinator funktion, som har motivationen til, at vi bliver en af Danmarks bedste socialpsykiatrier.   
  
Værestedet Ritas Corner  er en del af Center for Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune. Det er et socialpsykiatrisk værested, jf. Servicelovens§ 104, for voksne borgere med sindslidelser og socialt sårbare. Derfra tilbydes også korte og længerevarende støtte jf. Servicelovens § 85 og § 99 - se hvad vi tilbyder her
 
Kerneopgaven skal være omdrejningspunktet og leveres med høj kvalitet og udvikling for borgerne ud fra Center for Socialpsykiatris mission, vision og faglige strategi.  
  
  
Om stillingen  
Som teamkoordinatoren vil du være den daglige faglige koordinator og refererer du til områdelederen. Stillingen er på 37 timer i dagvagter og teamkoordinatoren indgår i normeringen.  
Du vil blive teamkoordinator for en tværfaglig medarbejdergruppe på ca. 14 ansatte. 
  
Som teamkoordinator har du ansvar for  
 • den daglige og faglige koordination og opgaveløsning i personalegruppen i samarbejde med leder   
 • kvalitetssikring af dokumentation. Kan se vigtigheden i høj faglighed i dokumentationen 
 • faglig gennemgangsperson på værestedet Ritas Corner 
 • en del af fremmødeprofilen  
 • opfølgning på sygemeldinger afbud til samarbejdspartnere og evt. indkalde ekstra personale   
 • at have forståelse for fælles økonomi  
 • ad hoc opgaver for leder  
 • mødeindkaldelse til interne og eksterne samarbejdspartnere  
 • at afholde og opfølgning på faglige borgere konferencer og koordinationsmøder 
 • at vagtplanlægning, herunder registrering i OPUS vagtplan aftales med leder   
 • at ferieplanlægning aftales med leder   
 • at være medansvarlig for personalemøder  
 • at medvirke til undervisning og vejledning af beboere og pårørende  
 • at medvirke til undervisning og vejledning af elever og studerende  
 • kvalitetssikring af dokumentationskrav og opfølgning på pædagogiske handleplaner   
 • at varetage § 85 ydelser, herunder dokumentation af handleplaner  
 • at koordinere og udføre § 85 og delegering af indsatser til de øvrige faggrupper  
 • at holde fokus på kerneopgaven og medvirke til inddragelse af borgeren til største mulige udnyttelse af borgerens egne ressourcer   
 • at bidrage til udvikling af opgavevaretagelsen, herunder udvikling af kerneopgaven 
 • at delegere § 85 opgaver til de øvrige kollegaer og i denne forbindelse yde vejledning og supervision  
 • se tværfagligt samarbejde som essentielt, idet du fungere som bindeled 
Krav og forventninger til teamkoordinatoren, du  
 • håndterer problemløsninger i teamet med psykisk overskud, robusthed og overblik   
 • er loyal overfor trufne beslutninger fra ledergruppen  
 • er loyal overfor trufne faglige beslutninger  
 • efterlever Vordingborg Kommunes 'Vor værdier'  
 • efterlever centerets mission, vision og faglige strategi  
 • har gode IT kompetencer og stærke dokumentationskompetencer   
 • har kontinuerlig fokus på kvalitet og udvikling  
 • er struktureret, kan danne overblik og koordinering af opgaver 
 • har god selvindsigt, humor og en positiv tilgang til arbejdet 
 • evner at tage ansvar, træffe beslutninger og arbejde selvstændigt og samtidig være en god teamplayer 
 • kan se muligheder frem for begrænsninger i opgaveløsning – vi løfter opgaven, hvor det giver mening 
 • har forståelse for fordeling af ressourcer – rette kompetencer til rette opgave 
 • har kørekort og kan anvende egen bil 
Stillingens særlige funktioner  
 • Koordinering og planlægning samt uddelegering i teamet.  
 • Vagtplanlægning og registrering i OPUS vagtplan.  
 • Netværksmøder i teamkoordinatorgruppen for Centret. 
 • Netværksmøder med Afdeling for Psykiatri og Handicap.  
 • Netværksmøder med samarbejdspartner, ex. Behandlingspsykiatrien. 
Teamkoordinatorens kvalifikationer  
De er uddannet sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller pædagog – se profil og stillingsbeskrivelse her 
 
Ansøgningsfristen er den 23. februar 2018 og vi afholder ansættelsessamtaler den 2. marts 2018. Der vil evt. indhentes referencer efter nærmere aftale med ansøgere.  
  
Forventet tiltrædelse er den 1. maj 2018 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Din arbejdsplads vil være Ritas Corner, Valdemarsgade 2A, 4760 Vordingborg 
  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Rikke Herskind Romonoff på telefon 40 99 44 74, tirsdag og onsdag mellem klokken 9.00 og klokken 14.00. 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her