Faglig teamkoordinator til Team Dag (barselsvikar) - Det Specialiserede Område, Brønderslev Kommune

Er du villig til at gå forrest, og kan du få andre med? Drives du af at gøre en forskel, for de mennesker, vi er her for - og tør du prøve nye, utraditionelle løsninger af? - så har vi jobbet til dig.  

Om stillingen/arbejdspladsen

Vores nuværende teamkoordinator skal hjem og passe den kommende familieforøgelse. Derfor søger vi en barselsvikar for vores nuværende teamkoordinator til Team Dag fra 1. april 2021. 

Det Specialiserede Område varetager sagsbehandlingen indenfor servicelovens kap.14 for borgere med fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsniveau. Vi varetager derfor sagsbehandling indenfor servicelovens §§ 85, 95, 96, 103, 104, 107, 108, 110 samt bevilling af misbrugsbehandling. Målgruppen for Det Specialiserede Område er primært borgere over 30 år, eller unge, der er tilkendt førtidspension. Vi er 15 dygtige medarbejdere, som organisatorisk er opdelt i to teams med hver deres faglige teamkoordinator. Afdelingen består af Team Døgn og Team Dag og et administrativt team. Vi er fysisk placeret på Dronninglund Rådhus.   
 
Dine opgaver:
Jobbet som faglig teamkoordinator i Team Dag har udgangspunkt i borgere, som bor i egen bolig.  Der er tale om et alsidigt job, hvor du blandt andet vil skulle være med til at:  

 • Planlægge og afholde ugentlige teammøder samt sikre læring og udvikling i teamet 
 • Sikre de faglige, juridiske og kvalitetsmæssige standarder i arbejdet og løbende sparring til rådgiverne i teamet. 
 • Holde dig opdateret og følge udviklingen inden for det specialiserede socialområde til videre omsætning og formidling i Det Specialiserede Område
 • Vedligeholde, udvikle og formidle hensigtsmæssige arbejdsgange og procedurer
 • Identificere, planlægge, iværksætte og følge op på decentrale lærings forløb på gruppe - og individniveau 
 • Foretage tilsyn på udvalgte områder i sagsarbejdet og sikre kvaliteten i arbejdet 
 • Være sparringspartner og evt. bisidder for medarbejdere og ledelse i vanskelige sager og kan yde hjælp til besvarelse af klagesager. I spidsbelastninger sagsbehandler koordinator også sager.  
 • Understøtte ledelsen i at skabe rum for og hjælpe med innovation i hverdagens løsninger, planlægning og praksis. 
 • Deltagelse eller ansvar for relevante arbejdsgrupper ift. Implementering af nye arbejdsgange, lovgivning eller lign. 
 • Overblik over snitflader til det specialiserede socialområde samt sikre fokus på dette i teamet. 
Vi forventer du har:
 
Faglige kompetencer:
 • Har en relevant socialfaglig uddannelse og meget gerne erfaring med faglig ledelse og koordinering. 
 • Har indgående erfaring med myndighedsrollen og gerne med bostøtte- og dagtilbudsområdet. 
 • Har indgående kendskab til det specialiserede socialområde og de gældende lovgivninger. Specifikt for Team dag er ansvarsområdet Servicelovens § 85, § 82 a og § 82b, § 95 og § 96, § 97 § 98 § 100, §101, § 103 §104 § 110 samt Sundhedsloven § 141 og § 142. 
 • Er stærkt motiveret for at løse kerneopgaven i en myndighedsafdeling hvor opgaveprioritering, systematik og flow samt kvalitet i sagsarbejdet er i fokus. 
 • Kan føre tilsyn med at gældende love, bekendtgørelser og administrative forskrifter følges
 • Har relevant faglig viden og indsigt og kvalificeret kan indgå i faglige beslutningsprocesser.
 • Har erfaring, interesse og flair for at arbejde med faglige problemstillinger. 
 • Har overblik, indsigt og ideer til hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsgange og administration. At du har et udviklingsorienteret blik på vores opgaver og at du har evne til at spotte, sprede og (videre)udvikle løsninger i Det Specialiserede Område.  
 • Har gode formidlings- og kommunikationsevner samt kan skabe en god og tillidsfuld kontakt.  
Personlige kompetencer:
 • Er rollemodel i udmøntning af Det Specialiserede Områdes værdigrundlag.  
 • At du har et godt humør og ser positivt og konstruktivt på de opgaver der må komme. 
 • Kan kommunikere klart, og lede- og fordele opgaver, så alle ved hvad der forventes, og går i den ønskede retning.
 • Arbejder struktureret, systematisk og har fokus på detaljen uden at fortabe dig i den.
 • Arbejde selvstændigt og kreativt samt går forrest i at træffe gode afgørelser, så flest mulig får den bedst mulige indsats. 
Vi kan tilbyde:
 • Et udfordrende og selvstændigt job
 • Et velfungerende kollegialt fællesskab 
 • En spændende og travl arbejdsplads, hvor vi arbejder med mål og kvalitetsstyring 
 • En afdeling i rivende udvikling, hvor vi ser muligheder før begrænsninger 
 Løn og ansættelsesvilkår
 • Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation 
 • Ansøgningsfrist: 3 februar. Det forventes, at der afholdes samtaler den 10. februar.  
 • Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte,  

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:
Afdelingsleder Karen Vraa Jensen tlf. 99455309 eller
Teamkoordinator Joan Dahl tlf. 99455951
I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.
 
Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: 
 • At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer
 • At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen
 • At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv 
 • At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune
Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel.
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.