Fagligt dygtig daginstitutionssocialrådgiver til Borgercenter Børn og Unge Amagers tidlige forebyggende indsats

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du – ligesom os – for at styrke det tidligt forebyggende arbejde og skabe gode overgange mellem daginstitutionerne og myndighedsområdet til gavn for Amagers udsatte familier?

Ønsker du en hverdag med stor fleksibilitet med fokus på høj faglighed og kreativitet?

Så er dette en unik mulighed for at kunne bruge dine socialfaglige kompetencer som daginstitutionssocialrådgiver i Borgercenter Børn og Unge Amager

Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager) er én af i alt fem enheder i Borgercenter Børn og Unge, som er en del af Københavns Kommunes Socialforvaltning. Vi er ca. 200 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, der varetager myndighedsansvaret for bydelens udsatte børn og unge i alderen 0-18(23) år. Vores arbejde er baseret på høj faglighed, systematik og samarbejde med borgerne. I BBU Amager er det naturligt for os at have et højt fagligt ambitionsniveau og løbende udvikle kompetencer, metoder og indsatser.

Amager er en bydel i vækst, og vi har behov for at udvide vores tidligt forebyggende indsats. Derfor søger vi en daginstitutionssocialrådgiver til vores gruppe.

Om stillingen
Din funktion som daginstitutionssocialrådgiver er central for den tidlige forebyggende indsats i BBU Amager, da teamet er bindeled mellem daginstitutionerne og forvaltningen.

Kerneopgaven er at støtte op om tidlig opsporing af udsatte børn i tæt samarbejde med personalet i daginstitutionerne. Herunder at identificere risikofaktorer omkring familien tidligt i barnets liv og brobygge til BBU Amager. Du vil have en koordinerende funktion i forhold til en fælles indsats mellem familierne og deres netværk, daginstitutioner, BBU Amager og andre relevante samarbejdspartnere.

Som daginstitutionssocialrådgiver fungerer du som socialfaglig sparringspartner for det pædagogiske personale og ledelse i daginstitutionerne med det formål, at øge antallet af relevante underretninger ud fra en afdækning af bekymringsniveau omkring familien og en vurdering af børnenes trivsel og udvikling. Du skal desuden understøtte og sikre tidlig forældreinddragelse.

Funktionen som daginstitutionsrådgiver indebærer tæt samarbejde og sparring med sagsbehandlere og andre fagpersoner i BBU Amager. Du vil altså fungere som brobygger og gennemgående fagperson mellem daginstitutioner og BBU Amager i tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere og skabe en koordineret, sammenhængende og tidlig indsats, hvor familien oplever sig inddraget.

Opgaver
Daginstitutionssocialrådgiveropgaven er bred og i udvikling. Du har derfor mulighed for at være med til at sætte dit præg på opgaver og retning for indsatsen

Du vil bl.a. skulle

 • Understøtte den faglige og skriftlige kommunikation mellem daginstitutionerne og BBU Amager. Herunder kvalificere underretninger og udtalelser fra institutionerne, så de er relevante og rettidige  
 • Være til stede og tilgængelig for faglig sparring både for personalet i daginstitutionerne og for dine kollegaer i BBU Amager
 • Afholde oplæg i daginstitutionerne om bl.a. tidlig opsporing/risiko- og beskyttelsesfaktorer, underretninger, sagsforløb, mm.  
 • Deltage i tværfaglige samarbejdsfora med bl.a. støttepædagoger, psykologer, tale/høre-lærere og sundhedsplejersker
 • Afholde råd- og vejledningssamtaler med forældre. Herunder afdækning af privat og professionelt netværk og henvisning til tilbud i civilsamfundet og almensektor.
 • Koordinere, facilitere og/eller deltage i møder med deltagelse af sagsbehandler, forældre, netværk og evt. øvrige relevante samarbejdspartnere for at sikre, at viden overdrages fra daginstitutionen – og understøtte forældrenes samarbejde med forvaltningen 
 • Være sparringspartner for dine kollegaer i BBU Amager i forhold til tidlig indsats og støttemuligheder i Børne og Ungdomsforvaltningen 
 • Understøtte myndighedsarbejdet i BBU Amager ved at deltage i makkerskaber med sagsbehandler, hvis det vurderes relevant. Dertil vil du (særligt i ferieperioder) varetage myndighedsopgaver i huset efter behov.

Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet socialrådgiver eller formidler, og har flere års erfaring med børneområdet, gerne fra myndighedsområdet eller en tilsvarende konsulentfunktion  eller fremskudt funktion.

Erfaring med tværfagligt samarbejde i praksis er en fordel – men ikke et krav.

Du vil skulle arbejde i krydsfeltet mellem det pædagogiske område og myndighedssagsbehandlingen, og det er derfor væsentligt, at du har kendskab til Serviceloven og erfaring med at arbejde med familier i svære situationer fx på grund af skilsmisse, kriser, psykisk sygdom, misbrug samt omsorgssvigt og mistrivsel hos mindre børn.

Derudover forventer vi, at du

 • kan se det meningsfulde i – og motiveres af – det tidligt forebyggende arbejde, og har mod på at gå den ekstra mil for opstarten af det gode sagsforløb for familierne
 • er fagligt engageret, interesseret og velfunderet i småbørnsområdet; herunder kendskab til psykologisk udviklingsteori (0-6-årige) og til risiko og beskyttelsesfaktorer (gerne metoderne Signs Of Safety, ICS og LØFT)
 • er god til at kommunikere og skabe tillidsfulde relationer til både borgere, samarbejdspartnere og kollegaer
 • har stærke formidlingsevner både som mødeleder, oplægsholder og sparringspartner – herunder også er stærk i skriftlig formidling
 • er udviklingsorienteret og ønsker at være medvirkende til løbende at sætte retning på opgaven, i takt med faglige, organisatoriske og politiske forandringer på området
 • er initiativrig i forhold til løsning af teamets fælles opgaver
 • har stærke samarbejdsevner og en nysgerrig anerkendende tilgang til praksis  
 • kan arbejde systematisk og er god til at organisere din arbejdsdag selvstændigt

Det får du hos os

 • En enestående mulighed for at bidrage til og udvikle den tidlige forebyggende indsats for udsatte børn og familier på Amager med fokus på de politiske strategier på området
 • En bred kontaktflade til både personalet i daginstitutionerne og dine kolleger i BBU Amager, til forældre og andre samarbejdspartnere
 • En spændende og varieret hverdag præget af mange forskellige faglige opgaver
 • Høj grad af indflydelse og ansvar
 • God faglig sparring fra kolleger, faglig koordinator og ledelse samt supervision
 • Stor frihedsgrad og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse (i samarbejde med dit team)
 • En stilling, hvor du får mulighed for at gøre din erfaring og vidende gældende, også i arbejdet med at udvikle funktionen i BBU Amager.

Du vil blive en del af vores team på i alt fire daginstitutionssocialrådgivere, som er forankret i vores myndighedsgruppe Børneliv. Du vil have arbejdssted i BBU Amager, men også have din daglige gang i daginstitutionerne.

Vi har mange forskellige funktioner i vores hus – blandt andet sagsbehandlere, skolesocialrådgivere, psykologer, familiebehandlere m.fl. For alle funktioner i BBU Amager er der et tæt samarbejde såvel internt i grupperne som på tværs af grupperne. Vi har et rigtig godt arbejdsklima med fokus på faglig udvikling og har et godt socialt sammenhold i enheden med vægt på god sparring og godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på fuld tid – og ønskes besat fra den 1. november 2021. Ansættelse kan først finde sted, når der er indhentet udvidet straffe- og børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte daginstitutionssocialrådgiverne:
Sofie Schieck på 2637 5701, Stine Skovlund Pedersen på 2446 8724 eller afdelingsleder Johanna Rasmusen på 2818 7228.

Sammen med din motiverede ansøgning bedes du vedhæfte CV.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 15. september 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 21. september 2021.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Fagligt dygtig daginstitutionssocialrådgiver til Borgercenter Børn og Unge Amagers tidlige forebyggende indsats

Brænder du – ligesom os – for at styrke det tidligt forebyggende arbejde og skabe gode overgange mellem daginstitutionerne og myndighedsområdet til gavn for Amagers udsatte familier?

Ønsker du en hverdag med stor fleksibilitet med fokus på høj faglighed og kreativitet?

Så er dette en unik mulighed for at kunne bruge dine socialfaglige kompetencer som daginstitutionssocialrådgiver i Borgercenter Børn og Unge Amager

Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager) er én af i alt fem enheder i Borgercenter Børn og Unge, som er en del af Københavns Kommunes Socialforvaltning. Vi er ca. 200 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, der varetager myndighedsansvaret for bydelens udsatte børn og unge i alderen 0-18(23) år. Vores arbejde er baseret på høj faglighed, systematik og samarbejde med borgerne. I BBU Amager er det naturligt for os at have et højt fagligt ambitionsniveau og løbende udvikle kompetencer, metoder og indsatser.

Amager er en bydel i vækst, og vi har behov for at udvide vores tidligt forebyggende indsats. Derfor søger vi en daginstitutionssocialrådgiver til vores gruppe.

Om stillingen
Din funktion som daginstitutionssocialrådgiver er central for den tidlige forebyggende indsats i BBU Amager, da teamet er bindeled mellem daginstitutionerne og forvaltningen.

Kerneopgaven er at støtte op om tidlig opsporing af udsatte børn i tæt samarbejde med personalet i daginstitutionerne. Herunder at identificere risikofaktorer omkring familien tidligt i barnets liv og brobygge til BBU Amager. Du vil have en koordinerende funktion i forhold til en fælles indsats mellem familierne og deres netværk, daginstitutioner, BBU Amager og andre relevante samarbejdspartnere.

Som daginstitutionssocialrådgiver fungerer du som socialfaglig sparringspartner for det pædagogiske personale og ledelse i daginstitutionerne med det formål, at øge antallet af relevante underretninger ud fra en afdækning af bekymringsniveau omkring familien og en vurdering af børnenes trivsel og udvikling. Du skal desuden understøtte og sikre tidlig forældreinddragelse.

Funktionen som daginstitutionsrådgiver indebærer tæt samarbejde og sparring med sagsbehandlere og andre fagpersoner i BBU Amager. Du vil altså fungere som brobygger og gennemgående fagperson mellem daginstitutioner og BBU Amager i tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere og skabe en koordineret, sammenhængende og tidlig indsats, hvor familien oplever sig inddraget.

Opgaver
Daginstitutionssocialrådgiveropgaven er bred og i udvikling. Du har derfor mulighed for at være med til at sætte dit præg på opgaver og retning for indsatsen

Du vil bl.a. skulle

 • Understøtte den faglige og skriftlige kommunikation mellem daginstitutionerne og BBU Amager. Herunder kvalificere underretninger og udtalelser fra institutionerne, så de er relevante og rettidige  
 • Være til stede og tilgængelig for faglig sparring både for personalet i daginstitutionerne og for dine kollegaer i BBU Amager
 • Afholde oplæg i daginstitutionerne om bl.a. tidlig opsporing/risiko- og beskyttelsesfaktorer, underretninger, sagsforløb, mm.  
 • Deltage i tværfaglige samarbejdsfora med bl.a. støttepædagoger, psykologer, tale/høre-lærere og sundhedsplejersker
 • Afholde råd- og vejledningssamtaler med forældre. Herunder afdækning af privat og professionelt netværk og henvisning til tilbud i civilsamfundet og almensektor.
 • Koordinere, facilitere og/eller deltage i møder med deltagelse af sagsbehandler, forældre, netværk og evt. øvrige relevante samarbejdspartnere for at sikre, at viden overdrages fra daginstitutionen – og understøtte forældrenes samarbejde med forvaltningen 
 • Være sparringspartner for dine kollegaer i BBU Amager i forhold til tidlig indsats og støttemuligheder i Børne og Ungdomsforvaltningen 
 • Understøtte myndighedsarbejdet i BBU Amager ved at deltage i makkerskaber med sagsbehandler, hvis det vurderes relevant. Dertil vil du (særligt i ferieperioder) varetage myndighedsopgaver i huset efter behov.

Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet socialrådgiver eller formidler, og har flere års erfaring med børneområdet, gerne fra myndighedsområdet eller en tilsvarende konsulentfunktion  eller fremskudt funktion.

Erfaring med tværfagligt samarbejde i praksis er en fordel – men ikke et krav.

Du vil skulle arbejde i krydsfeltet mellem det pædagogiske område og myndighedssagsbehandlingen, og det er derfor væsentligt, at du har kendskab til Serviceloven og erfaring med at arbejde med familier i svære situationer fx på grund af skilsmisse, kriser, psykisk sygdom, misbrug samt omsorgssvigt og mistrivsel hos mindre børn.

Derudover forventer vi, at du

 • kan se det meningsfulde i – og motiveres af – det tidligt forebyggende arbejde, og har mod på at gå den ekstra mil for opstarten af det gode sagsforløb for familierne
 • er fagligt engageret, interesseret og velfunderet i småbørnsområdet; herunder kendskab til psykologisk udviklingsteori (0-6-årige) og til risiko og beskyttelsesfaktorer (gerne metoderne Signs Of Safety, ICS og LØFT)
 • er god til at kommunikere og skabe tillidsfulde relationer til både borgere, samarbejdspartnere og kollegaer
 • har stærke formidlingsevner både som mødeleder, oplægsholder og sparringspartner – herunder også er stærk i skriftlig formidling
 • er udviklingsorienteret og ønsker at være medvirkende til løbende at sætte retning på opgaven, i takt med faglige, organisatoriske og politiske forandringer på området
 • er initiativrig i forhold til løsning af teamets fælles opgaver
 • har stærke samarbejdsevner og en nysgerrig anerkendende tilgang til praksis  
 • kan arbejde systematisk og er god til at organisere din arbejdsdag selvstændigt

Det får du hos os

 • En enestående mulighed for at bidrage til og udvikle den tidlige forebyggende indsats for udsatte børn og familier på Amager med fokus på de politiske strategier på området
 • En bred kontaktflade til både personalet i daginstitutionerne og dine kolleger i BBU Amager, til forældre og andre samarbejdspartnere
 • En spændende og varieret hverdag præget af mange forskellige faglige opgaver
 • Høj grad af indflydelse og ansvar
 • God faglig sparring fra kolleger, faglig koordinator og ledelse samt supervision
 • Stor frihedsgrad og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse (i samarbejde med dit team)
 • En stilling, hvor du får mulighed for at gøre din erfaring og vidende gældende, også i arbejdet med at udvikle funktionen i BBU Amager.

Du vil blive en del af vores team på i alt fire daginstitutionssocialrådgivere, som er forankret i vores myndighedsgruppe Børneliv. Du vil have arbejdssted i BBU Amager, men også have din daglige gang i daginstitutionerne.

Vi har mange forskellige funktioner i vores hus – blandt andet sagsbehandlere, skolesocialrådgivere, psykologer, familiebehandlere m.fl. For alle funktioner i BBU Amager er der et tæt samarbejde såvel internt i grupperne som på tværs af grupperne. Vi har et rigtig godt arbejdsklima med fokus på faglig udvikling og har et godt socialt sammenhold i enheden med vægt på god sparring og godt humør.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på fuld tid – og ønskes besat fra den 1. november 2021. Ansættelse kan først finde sted, når der er indhentet udvidet straffe- og børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte daginstitutionssocialrådgiverne:
Sofie Schieck på 2637 5701, Stine Skovlund Pedersen på 2446 8724 eller afdelingsleder Johanna Rasmusen på 2818 7228.

Sammen med din motiverede ansøgning bedes du vedhæfte CV.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 15. september 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 21. september 2021.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.