Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Familiekonsulent til flygtningeafdelingen i FamilieCentret Randers

Familiekonsulent

FamilieCentret, Randers kommune, søger en familiekonsulent til flygtningeafdelingen, 37 timer ugentligt, snarest muligt.

Der er tale om dag, aften og weekendarbejde og skiftende arbejdstid. Det er nødvendigt med rådighed over bil.
Flygtningeafdelingen er en forebyggende dagforanstaltning for flygtningefamilier med børn med særlig behov for støtte. Der arbejder 17 familiekonsulenter i Flygtningeafdelingen.

Det er Myndighedsrådgiveren, der visiterer familierne til FamilieCentret og indsatsen planlægges ud fra de mål, der er beskrevet i handleplanen.

Vores hovedopgave er at yde støtte til øget trivsel for flygtninge og deres børn og understøtte familierne og lette integrationen i det danske samfund. En stor del af familierne har haft traumatiske oplevelser, som på forskellig vis belaster familierne. De fleste opgaver foregår med tolk og i familiernes eget hjem.

Familiekonsulentens opgaver kan eksempelvis bestå af følgende:

 • Familiesamtaler
 • Samtaleforløb med børn/unge og/eller deres forældre
 • Kompenserende pædagogiske opgaver med børnene og de unge
 • Praktisk hjælp, f.eks. kørsel, bankbesøg, rengøring i lettere omfang
 • Tværfagligt samarbejde med bl.a. familierådgivere m.v.
 • Kriseintervention
 • Deltagelse i netværksmøder og opfølgningsmøder m.v.
 • Udfærdigelse af statusrapporter og notater til myndighedsområdet
 • Dokumentation af arbejdet med familierne via dagbogsnotater.

Vi forventer, at du
 • Har en uddannelse som pædagog
 • Har en teoretisk viden og praktisk erfaring med børne- og familieområdet og viden og interesse for traumer og PTSD
 • Besidder interesse, engagement og empati i forhold til traumatiserede flygtningefamilier og udsatte børn og unge
 • Er indstillet på at arbejde med tolk
 • Er en ”holdspiller” og samtidigt evner at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk
 • Har gode samarbejdsevner, er udviklingsorienteret, har handlekraft og godt humør
 • Kan bevare overblikket i dagligdagen
 • Bidrager til et positivt og energisk arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling og kollegial sparring og deltagelse i supervision
 • har gode skriftlige kompetencer og er god til at anvende IT
 • Har gode skriftlige evner
 • Har evne og vilje til at reflektere over både dig selv og andre og derved udvikle egne og andres faglige og kompetence.
 • Er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstider og kan planlægge din arbejdstid effektivt.
 • Arbejder efter Randers kommunes værdigrundlag og FamilieCentrets politikker og procedurer

Vi tilbyder
 • Kollegaer, med høj professionalisme og faglighed
 • Et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • En udfordrende og uforudsigelig hverdag
 • Faglig udvikling, bl.a. via supervision med ekstern supervisor
 • En arbejdsplads i udvikling og med en arbejdskultur, som bygger på anerkendelse, ansvarlighed, engagement
 • En arbejdsplads som har fokus på kompetenceudvikling og kvalitet
 • Derudover en medarbejdergruppe, præget af dynamik, masser af humor og en uhøjtidelig stemning.

Om FamilieCentret:
FamilieCentret er organiseret under Børn og Familie i Randers kommune og har afdelinger med; familiekonsulenter, psykologer, familiestøttemedarbejdere, flygtningekonsulenter, familieplejekonsulenter og konsulenter i døgn/ dagtilbuddet.

Derudover er der et administrativt team, en serviceassistent og et ledelsesteam med fire afdelingsledere og en centerleder.

FamilieCentret hører sammen med Krisecentret, Center for pædagogisk psykologisk rådgivning, MyndighedsCentret og UngeCentret organisatorisk til i Børn og familie i Randers Kommune og tager udviklingsstrategisk afsæt i følgende.
 • Tidlig og forebyggende indsats. Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes.
 • Helhedsorienteret indsats. Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med én kommune.
 • Målrettet indsats. Der skal fokus på effekt i foranstaltningerne.

Hvis du vil vide mere om stillingen, organisationen eller os, er du meget velkommen til at ringe til afdelingsleder Orla Jørgensen tlf. 2330 3407 mellem kl. 8 -9, ligesom du kan se mere på Randers Kommunes hjemmeside under Børn og Familieudførerområdet – Familiehuset.

Vi vil gøre opmærksom på, at Børn og Familieudførerområdet har skiftet navn til FamilieCentret. Det er ikke slået igennem alle steder endnu. Derudover at hjemmesiden desværre ikke er opdateret ift. sidste nyt.

Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst samt regler om ny løndannelse.

Ved ansættelse indhentes børne– og straffeattester.

Ansøgning med relevant dokumentation for uddannelser og tidligere beskæftigelse sendes via Randers kommunes rekrutteringssystem senest søndag den 22. april 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag, den 26. april 2018.

Stillingen er med tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansættelsesforhold
Fastansættelse - fuldtid

Tiltrædelse
snarest muligt

Ansøgningsfrist
22.04.18 23:59

Virksomhedens oplysninger
FamilieCentret

Kontaktperson
Orla Jørgensen

 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her