Fonden GRO Kvindekrisecenter søger erfaren Socialrådgiver

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Fonden GRO Kvindekrisecenter er et krisecenter på Sydsjælland. Vi er etableret som en almennyttig fond oprettet som en privat selvejende institution. Fondens formål er at forebygge og støtte familier med vold i nære relationer. Krisecenteret er et midlertidigt botilbud efter SEL §109 for krise- og voldsudsatte kvinder og børn. Krisecenteret har plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn. Kvinderne og deres børn har været udsat for vold eller trusler om vold af fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller materiel karakter, stalking eller andre former for overgreb.

På Fonden GRO Kvindekrisecenter tilbyder vi krisehjælp og akut ophold, tryghed og sikkerhed, socialpædagogisk støtte og socialfaglig rådgivning samt bearbejdning af vold og traumer til kvinder og børn. Vi forebygger, støtter og styrker voldsudsatte kvinder og børn gennem samvær, samtaler og deltagelse i rehabiliterende aktiviteter.  

Vi er en ny, spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt, og hvor trivsel og udvikling følges ad, og der er lydhørhed for dine ideer og faglige input. 

Fonden GRO Kvindekrisecenter arbejder ud fra et samlet værdigrundlag af ordentlighed. Ordentlighed handler for os om respekt, tillid, troværdighed og kvalitet og om at gøre sig umage i arbejdet med kvinder og børn. At udvise ordentlighed i en faglig sammenhæng betyder for os, at kvinder og børn oplever sig mødt på en respektfuld måde, oplever sig taget seriøst i deres problemstilling, oplever loyalitet overfor de aftaler, vi indgår sammen og oplever, at de bliver hjulpet på bedst mulig vis med det, de ønsker hjælp til. Det betyder også, at vi har forventninger til kvinder og børn og stiller krav til dem om samarbejde og aktiv deltagelse i egen rehabilitering.  
 

  • ?Vi møder andre mennesker med tillid, respekt, ydmyghed og åbenhed og en positiv og konstruktiv kommunikation.
  • Vi er velforberedte i forhold til de opgaver, vi skal løse med kvinder og børn og med hinanden som ansatte på krisecentret.
  • Vi har en høj etisk standard for vores arbejde og de relationer, vi indgår i med kvinder og børn på vores krisecenter og med vores samarbejdspartnere.
  • Vi har en høj faglig kompetence, som vi ønsker, at kvinder og børn og samarbejdspartnere skal kunne mærke i mødet med os.


Om stillingen: 
På Fonden GRO Kvindekrisecenter vil du have funktion som børne- familierådgiver, og du vil indgå i et team, der varetager kontaktpersonsopgaver for kvinder og børn på krisecentret både i dag- og aftentimer.
Din primære opgave er at skabe ro og forudsigelighed, tryghed og stabilitet og udvikling i kvinder og børns liv, så de kan vokse sig stærkere og fri af vold under deres ophold på GRO.

Dine opgaver vil indebære løbende samtaler med kvinder og børn om deres ophold på krisecenteret, og du skal i samarbejde med kvinderne medvirke til at skabe struktur, tryghed og sikkerhed i hverdagen.
Vi forventer, at du har mod på at arbejde relations orienteret og deltager i aktiviteter med kvinder og børn i og udenfor huset. Herudover er der opgaver af praktisk karakter, som er forbundet med driften af krisecenteret, som også er en del af jobbet.  

Du vil blive en del af en socialfagligt team, hvor du skal samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og være med til at udvikle indsatsen, den socialfaglige profil for krisecenteret og vores navn udadtil. Du forventes derfor at efterleve vores værdigrundlag i praksis. 

Din profil:  
Du er uddannet socialrådgiver, og har med fordel flere fagligheder og du har myndighedserfaring fra fx børne- familie, voksen eller beskæftigelses -området eller indenfor psykiatri, fra et opholdssted eller et rådgivnings- bo- og behandlingstilbud. Du brænder for at arbejde med socialt udsatte børn og voksne, med fokus på at støtte op om deres trivsel og udvikling, styrke mor-barn relationen og kvindens forældreevne. 
Du taler meget gerne andre sprog end dansk.

Du brænder for det socialfaglige og pædagogiske arbejde i relation til målgruppen.  Du kan se de pædagogiske udfordringer og læring i selv de små ting. Du skal metodisk og struktureret kunne foretage observationer og lave beskrivelser samt foretage vurderinger af kvinder og børns behov i en social og voldsfaglig kontekst. 
Du kan skriftliggøre dine beskrivelser og observationer i journalsystem. Vi udarbejder opholdsplaner med individuelle og konkrete mål samt laver løbende opfølgning på arbejdet med kvinder og børn.

Vi ser meget gerne, at du har erfaring med vores anvendte metoder og tilgang og kan arbejde med en ressourceorienteret, anerkendende og empowerment baseret tilgang til målgruppen. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at arbejde med mennesker fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde og har forståelse for begreberne, social kontrol, skam og ære og deres betydning i denne sammenhæng. Det vil være en fordel, at du har krisecentererfaring eller erfaring fra arbejdet med voldsudsatte.

Du trives med at arbejde selvstændigt, men også i team. Du har stor fleksibilitet i forhold til vagtplanlægning og skiftende vagter, så den samlede drift hænger sammen. Du er indstillet på at arbejde med et meningsfuldt, men også et psykisk krævende job, hvor du bruger dig selv personligt. Du er ydmyg i forhold til opgaven og villig til at lære og lære fra dig. Du kan lide at arbejde med mennesker i relationer og fællesskaber. Du kender dine egne grænser og kan bevare roen og overblikket i arbejdet med kriseramte og sårbare kvinder og børn. Du møder dine omgivelser med tillid og et smil.

Løn- og ansættelsesforhold:
Vi søger en Socialrådgiver med tiltrædelse pr. 1. december 2021 eller snarest muligt. 
Arbejdstiden vil være skiftende vagter alle ugens dage, både dag- og aftenarbejde. Weekendarbejde skal forventes hver 2-3 uge. Bagvagt med rådighedsfunktion forventes hver 7-8 uge. Stillingen er 37 timer pr. uge eksklusive frokost. 

Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Løn og ansættelsesforhold fastsættes i overenskomstlignende forhold. Stillinger lønnes efter kvalifikationer og kompetencer. Ved ansættelse indhentes børne - og straffeattester. For mere info på www.fondengro.dk Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Krisecenterledelsen på 73706950 eller 44127979.
Send din ansøgning til os senest den torsdag den 14. oktober 2021 via knappen "Send ansøgning". Vi forventer at afholde samtaler mandag den 25. oktober 9.00-15.00.   
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Fonden GRO Kvindekrisecenter søger erfaren Socialrådgiver

Fonden GRO Kvindekrisecenter er et krisecenter på Sydsjælland. Vi er etableret som en almennyttig fond oprettet som en privat selvejende institution. Fondens formål er at forebygge og støtte familier med vold i nære relationer. Krisecenteret er et midlertidigt botilbud efter SEL §109 for krise- og voldsudsatte kvinder og børn. Krisecenteret har plads til 9 kvinder og deres medfølgende børn. Kvinderne og deres børn har været udsat for vold eller trusler om vold af fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller materiel karakter, stalking eller andre former for overgreb.

På Fonden GRO Kvindekrisecenter tilbyder vi krisehjælp og akut ophold, tryghed og sikkerhed, socialpædagogisk støtte og socialfaglig rådgivning samt bearbejdning af vold og traumer til kvinder og børn. Vi forebygger, støtter og styrker voldsudsatte kvinder og børn gennem samvær, samtaler og deltagelse i rehabiliterende aktiviteter.  

Vi er en ny, spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor det faglige niveau vægtes højt, og hvor trivsel og udvikling følges ad, og der er lydhørhed for dine ideer og faglige input. 

Fonden GRO Kvindekrisecenter arbejder ud fra et samlet værdigrundlag af ordentlighed. Ordentlighed handler for os om respekt, tillid, troværdighed og kvalitet og om at gøre sig umage i arbejdet med kvinder og børn. At udvise ordentlighed i en faglig sammenhæng betyder for os, at kvinder og børn oplever sig mødt på en respektfuld måde, oplever sig taget seriøst i deres problemstilling, oplever loyalitet overfor de aftaler, vi indgår sammen og oplever, at de bliver hjulpet på bedst mulig vis med det, de ønsker hjælp til. Det betyder også, at vi har forventninger til kvinder og børn og stiller krav til dem om samarbejde og aktiv deltagelse i egen rehabilitering.  
 

  • ?Vi møder andre mennesker med tillid, respekt, ydmyghed og åbenhed og en positiv og konstruktiv kommunikation.
  • Vi er velforberedte i forhold til de opgaver, vi skal løse med kvinder og børn og med hinanden som ansatte på krisecentret.
  • Vi har en høj etisk standard for vores arbejde og de relationer, vi indgår i med kvinder og børn på vores krisecenter og med vores samarbejdspartnere.
  • Vi har en høj faglig kompetence, som vi ønsker, at kvinder og børn og samarbejdspartnere skal kunne mærke i mødet med os.


Om stillingen: 
På Fonden GRO Kvindekrisecenter vil du have funktion som børne- familierådgiver, og du vil indgå i et team, der varetager kontaktpersonsopgaver for kvinder og børn på krisecentret både i dag- og aftentimer.
Din primære opgave er at skabe ro og forudsigelighed, tryghed og stabilitet og udvikling i kvinder og børns liv, så de kan vokse sig stærkere og fri af vold under deres ophold på GRO.

Dine opgaver vil indebære løbende samtaler med kvinder og børn om deres ophold på krisecenteret, og du skal i samarbejde med kvinderne medvirke til at skabe struktur, tryghed og sikkerhed i hverdagen.
Vi forventer, at du har mod på at arbejde relations orienteret og deltager i aktiviteter med kvinder og børn i og udenfor huset. Herudover er der opgaver af praktisk karakter, som er forbundet med driften af krisecenteret, som også er en del af jobbet.  

Du vil blive en del af en socialfagligt team, hvor du skal samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere og være med til at udvikle indsatsen, den socialfaglige profil for krisecenteret og vores navn udadtil. Du forventes derfor at efterleve vores værdigrundlag i praksis. 

Din profil:  
Du er uddannet socialrådgiver, og har med fordel flere fagligheder og du har myndighedserfaring fra fx børne- familie, voksen eller beskæftigelses -området eller indenfor psykiatri, fra et opholdssted eller et rådgivnings- bo- og behandlingstilbud. Du brænder for at arbejde med socialt udsatte børn og voksne, med fokus på at støtte op om deres trivsel og udvikling, styrke mor-barn relationen og kvindens forældreevne. 
Du taler meget gerne andre sprog end dansk.

Du brænder for det socialfaglige og pædagogiske arbejde i relation til målgruppen.  Du kan se de pædagogiske udfordringer og læring i selv de små ting. Du skal metodisk og struktureret kunne foretage observationer og lave beskrivelser samt foretage vurderinger af kvinder og børns behov i en social og voldsfaglig kontekst. 
Du kan skriftliggøre dine beskrivelser og observationer i journalsystem. Vi udarbejder opholdsplaner med individuelle og konkrete mål samt laver løbende opfølgning på arbejdet med kvinder og børn.

Vi ser meget gerne, at du har erfaring med vores anvendte metoder og tilgang og kan arbejde med en ressourceorienteret, anerkendende og empowerment baseret tilgang til målgruppen. Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at arbejde med mennesker fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde og har forståelse for begreberne, social kontrol, skam og ære og deres betydning i denne sammenhæng. Det vil være en fordel, at du har krisecentererfaring eller erfaring fra arbejdet med voldsudsatte.

Du trives med at arbejde selvstændigt, men også i team. Du har stor fleksibilitet i forhold til vagtplanlægning og skiftende vagter, så den samlede drift hænger sammen. Du er indstillet på at arbejde med et meningsfuldt, men også et psykisk krævende job, hvor du bruger dig selv personligt. Du er ydmyg i forhold til opgaven og villig til at lære og lære fra dig. Du kan lide at arbejde med mennesker i relationer og fællesskaber. Du kender dine egne grænser og kan bevare roen og overblikket i arbejdet med kriseramte og sårbare kvinder og børn. Du møder dine omgivelser med tillid og et smil.

Løn- og ansættelsesforhold:
Vi søger en Socialrådgiver med tiltrædelse pr. 1. december 2021 eller snarest muligt. 
Arbejdstiden vil være skiftende vagter alle ugens dage, både dag- og aftenarbejde. Weekendarbejde skal forventes hver 2-3 uge. Bagvagt med rådighedsfunktion forventes hver 7-8 uge. Stillingen er 37 timer pr. uge eksklusive frokost. 

Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Løn og ansættelsesforhold fastsættes i overenskomstlignende forhold. Stillinger lønnes efter kvalifikationer og kompetencer. Ved ansættelse indhentes børne - og straffeattester. For mere info på www.fondengro.dk Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Krisecenterledelsen på 73706950 eller 44127979.
Send din ansøgning til os senest den torsdag den 14. oktober 2021 via knappen "Send ansøgning". Vi forventer at afholde samtaler mandag den 25. oktober 9.00-15.00.   
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.