Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forbrugerklagenævnet søger sagkyndig til området for varme, ventilation og sanitetsteknik (VVS)

Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos en erhvervsdrivende. Nævnenes Hus varetager sekretariatsbe-tjeningen af Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet anvender undersøgelser, udført af personer med teknisk ekspertise og stor fag-lig viden (også kaldet sagkyndige) inden for det område, som sagen vedrører. Den sagkyndige skal ved undersøgelse af fx en vare eller ydelse vurdere, om varen/ydelsen har den fejl, som forbrugeren klager over, og hvad årsagen til fejlen er eller kan være.

Nævnenes Hus ønsker at modtage ansøgninger fra sagkyndige med teknisk viden og stor praktisk erfa-ring på området for varme, ventilation og sanitetsteknik.

Nævnenes Hus har adresse i Viborg i Midtjylland. Da arbejdet som sagkyndig som udgangspunkt ud-føres hos en af parterne, ønsker vi at modtage ansøgninger fra ansøgere fra hele landet. Du vil kunne påregne kørselsaktivitet.

Dine opgaver
Du skal bistå sekretariatet i konkrete klagesager. Opgaverne består som udgangspunkt i at;

  • gennemlæse sagens dokumenter.
  • foretage tekniske undersøgelser af produktet.
  • formidle undersøgelsernes resultat i en skriftlig udtalelse, som skal være skrevet i et klart og letforståeligt sprog.
Det betyder konkret, at du skal kunne vurdere, hvad fejlen på det pågældende produkt skyldes, herun-der om det kan være en materiale- eller konstruktionsfejl, almindeligt brug eller forbrugerens uhen-sigtsmæssige brug mv.

De primære klagesager på området omhandler pillefyr, brændeovn, spabade, armaturer, varmepumper mm.

Du skal kunne levere resultatet af undersøgelsen inden for de frister, der er aftalt med Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus stiller ikke lokaler eller værktøj mv. til rådighed for undersøgelsen.

Opgaven som sagkyndig er begrænset i omfang, og du vil med fordel kunne varetage opgaven ved siden af et andet arbejde.

Om dig
Vi forventer, at du har;

  • en relevant uddannelse og/eller faglig erfaring inden for området, fx blikkenslager, energispe-cialist eller installationstekniker.
  • et indgående kendskab til varme, ventilation og sanitetsteknik, herunder de produkter der an-vendes inden for området og de ydelser der leveres.
  • gode skriftlige formuleringsevner.
Samtalen
Inden en eventuel samtale fremsender vi en opgave, som vi beder dig om at løse og medbringe til samtalen.

Honorering
Honorering sker på baggrund af en kontrakt mellem den sagkyndige og Nævnenes Hus. Vi aflønner som udgangspunkt efter en fast takst pr. opgave. Derudover dækker Nævnenes Hus omkostninger til kørsel og yderligere udgifter efter konkret aftale og ud fra fastlagte tariffer, som fremgår af kontrakten.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sagkyndigansvarlig Mette Kristensen på tlf.: 72 40 58 04 eller e-mail mnk@naevneneshus.dk.

Ansøgning
Ansøgning inkl. CV fremsendes til Nævnenes Hus via styrelsens elektroniske rekrutteringssystem. Ansøgningen og CV’et skal omfatte oplysninger om både nuværende og tidligere ansættelser, samt en beskrivelse af såvel teoretisk som praktisk erfaring med området.

Ansøgningsfristen er 15. februar 2020.

Nævnenes Hus - Lige ret for alle
Nævnenes Hus er en styrelse placeret centralt i Viborg. I Nævnenes Hus samarbejder jurister, teknikere og sekretærer om at understøtte én af de bærende søjler i vort samfund: Retfærdighed. Vi arbejder for de grundlæggende principper om, at alle er lige for loven, og alle har lige adgang til loven. Det gør vi ved at betjene og understøtte uafhængige klagenævn med et grundigt og kompetent teknisk og juridisk forarbejde, så nævnene kan træffe korrekte afgørelser til tiden. Dette kræver en høj faglighed og en effektiv digitaliseret forvaltning, der er båret af synergi gennem samarbejde i en løbende dialog med vores omverden.

Du kan læse mere om Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere, uanset personliig baggrund, til at søge.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.