Forretningsprojektledere med en skarp pen og stort drive

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du en stærk projektleder, der kan drive projekter og skrive skarpe beslutningsoplæg og høringssvar? Kan du nedbryde komplekse spørgsmål og kommunikere, så andre forstår pointerne – både skriftligt, mundtligt og visuelt? Ser du samarbejde som et stærkt middel til at drive opgaver fremad, og har du projektlederværktøjskassen i orden? Så kunne du måske være en af vores nye forretningsprojektledere.

Skattestyrelsen ønsker at styrke sin it-udvikling, så fremtidens it-løsninger i endnu højere grad imødekommer forretningens behov. Vi søger derfor kollegaer med en stærk projektfaglighed, som kan være en del af et nyt koncept med dedikerede forretningsprojektledere, der skal gennemføre modning af initiativer, inden de indmeldes som foranalyser, og som skal kunne understøtte projektinitiativer videre frem til gevinstrealisering. I arbejdet vil du skulle understøtte det ledelsesmæssige ejerskab i Skattestyrelsen og bidrage til, at gevinsterne modnes og høstes.

De første opgaver bliver på kryptovalutaområdet, hvor Skattestyrelsen skal implementere et kommende EU-direktiv (DAC8), eller på området for dele- og platformsøkonomi, hvor arbejdet med implementering af EU-direktiv (DAC7) allerede er igangsat i forhold til analysefasen.

Kryptovaluta og platformsøkonomi i Procesudvikling
Afdelingen for Procesudvikling står i de kommende år over for en større opgave med at planlægge, udvikle og implementere den forretnings- og it-mæssige understøttelse af indberetning og international udveksling af oplysninger om kryptovalutahandel samt dele- og platformsøkonomi.

Du bliver som forretningsprojektleder ansat i kontoret Projektkoordinering. Dine primære opgaver skal du dog løse i tæt samarbejde med to kolleger (procesejere) fra kontoret International Dataudveksling. International Dataudveksling har det faglige ansvar for at implementere aftaler om udveksling af skatteoplysninger - fra de indledende forhandlinger til den egentlige implementering af en it-løsning.

Styring og overblik
Du vil få en central rolle i at sikre den gode projektstyring fra projektmodningsstadiet til ibrugtagning af en sikker it-løsning. Kryptovalutaområdet og området for dele- og platformsøkonomi er fagligt komplekse størrelser, som der er stort fokus på - både internt i Skattestyrelsen og fra politisk hold. Derfor har dine kolleger brug for dine projektlederkompetencer til at sikre planlægning, koordinering og facilitering. Du skal varetage administrationsopgaven i forbindelse med projektledelsen af initiativet og understøtte styregruppeformanden, der er vores underdirektør for afdelingen Procesudvikling. Det er i det hele taget dig, vi spørger, når vi har brug for det store overblik og de præcise formuleringer, fx ved besvarelse af høringer.

Vores forventninger til dig
Som vores nye forretningsprojektleder forestiller vi os, at du:

  • kan se dig selv som del af et team, der sammen har ansvar for, at projektet kommer i mål
  • er drivende i din opgaveløsning og byder ind med alle de værktøjer, du har som projektleder
  • arbejder struktureret og har fokus på værdiskabelsen af projektet – både de kortsigtede deadlines og langsigtede gevinsters realisering
  • bidrager til opfølgning på leverancer inden for de fastsatte rammer for økonomi, tid, kvalitet og risici
  • er en vigtig drivkraft i interessenthåndtering og kommunikation, hvor det centrale er at sikre enighed om det forretningsmæssige slutmål, målbeskrivelse og gevinstrealisering
For at varetage rollen med succes er det vigtigt, at du er god til at skabe relationer, kan sikre den gode dialog og er fleksibel og åben i din tilgang til dine kolleger og den mangfoldighed, der gør sig gældende i deres opgaver og faglighed.

Det er nødvendigt, at du har erfaring med projektledelse. Det kan være en fordel, hvis du har erfaring fra en offentlig myndighed eller anden politisk styret organisation. Vigtigst er dog din evne til at bringe den gode projektledelse i spil og din lyst til at planlægge og sikre overblik på tværs. Du kan eksempelvis have kørt egne selvstændige projekter eller været del-projektleder på større projekter. Du har muligvis en akademisk uddannelse, med det er ikke en betingelse, så længe du kan matche den ønskede projektledelseserfaring.

Af hensyn til vores udenlandske samarbejdspartnere kan du begå dig på både dansk og engelsk i skrift og tale.

Få et stort netværk og sparring med dygtige kolleger
Organisatorisk bliver du ansat i enheden Projektkoordinering, som koordinerer it-pipelines, yder administrativ støtte til afdelingen Procesudvikling samt sikrer tværgående overblik og styring på projektområdet.

I Projektkoordinering får du seks engagerede kolleger. Kollegerne i International Dataudveksling bliver ligeledes en stor del af din dagligdag. Der vil være tæt gensidig sparring om udvikling af projektlederrollen og god støtte til hinandens projekter i nødvendigt omfang.

Som forretningsprojektleder kommer du til at spille en vigtig rolle i forhold til at få omsat Skattestyrelsens nye koncept for projektmodning til virkelighed og få afprøvet og udviklet konceptets analytiske værktøjskasse.

Du vil som forretningsprojektleder indgå i et nyt netværk for forretningsprojektledere i Skattestyrelsen, hvor du er med til at udvikle forretningsprojektlederrollen og governance på projektområdet.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send ansøgning, CV og eventuel dokumentation for uddannelse og kompetencer via linket ”Søg stillingen” senest den 7. august 2022. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte funktionsleder Kim Rosner Pedersen på telefon 72 37 70 28 eller kontorchef Lotte Maglehøj Hansen på 72 37 23 05.

Vi indkalder til samtaler løbende. For kandidater, der går videre i processen, skal du forvente at afsætte tid til personanalyse, logikanalyse og evt. en faglig case samt en 2. samtale onsdag den 17. august 2022. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest og referencer.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Copenhagen Towers 1, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

Skattestyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Forretningsprojektledere med en skarp pen og stort drive

Er du en stærk projektleder, der kan drive projekter og skrive skarpe beslutningsoplæg og høringssvar? Kan du nedbryde komplekse spørgsmål og kommunikere, så andre forstår pointerne – både skriftligt, mundtligt og visuelt? Ser du samarbejde som et stærkt middel til at drive opgaver fremad, og har du projektlederværktøjskassen i orden? Så kunne du måske være en af vores nye forretningsprojektledere.

Skattestyrelsen ønsker at styrke sin it-udvikling, så fremtidens it-løsninger i endnu højere grad imødekommer forretningens behov. Vi søger derfor kollegaer med en stærk projektfaglighed, som kan være en del af et nyt koncept med dedikerede forretningsprojektledere, der skal gennemføre modning af initiativer, inden de indmeldes som foranalyser, og som skal kunne understøtte projektinitiativer videre frem til gevinstrealisering. I arbejdet vil du skulle understøtte det ledelsesmæssige ejerskab i Skattestyrelsen og bidrage til, at gevinsterne modnes og høstes.

De første opgaver bliver på kryptovalutaområdet, hvor Skattestyrelsen skal implementere et kommende EU-direktiv (DAC8), eller på området for dele- og platformsøkonomi, hvor arbejdet med implementering af EU-direktiv (DAC7) allerede er igangsat i forhold til analysefasen.

Kryptovaluta og platformsøkonomi i Procesudvikling
Afdelingen for Procesudvikling står i de kommende år over for en større opgave med at planlægge, udvikle og implementere den forretnings- og it-mæssige understøttelse af indberetning og international udveksling af oplysninger om kryptovalutahandel samt dele- og platformsøkonomi.

Du bliver som forretningsprojektleder ansat i kontoret Projektkoordinering. Dine primære opgaver skal du dog løse i tæt samarbejde med to kolleger (procesejere) fra kontoret International Dataudveksling. International Dataudveksling har det faglige ansvar for at implementere aftaler om udveksling af skatteoplysninger - fra de indledende forhandlinger til den egentlige implementering af en it-løsning.

Styring og overblik
Du vil få en central rolle i at sikre den gode projektstyring fra projektmodningsstadiet til ibrugtagning af en sikker it-løsning. Kryptovalutaområdet og området for dele- og platformsøkonomi er fagligt komplekse størrelser, som der er stort fokus på - både internt i Skattestyrelsen og fra politisk hold. Derfor har dine kolleger brug for dine projektlederkompetencer til at sikre planlægning, koordinering og facilitering. Du skal varetage administrationsopgaven i forbindelse med projektledelsen af initiativet og understøtte styregruppeformanden, der er vores underdirektør for afdelingen Procesudvikling. Det er i det hele taget dig, vi spørger, når vi har brug for det store overblik og de præcise formuleringer, fx ved besvarelse af høringer.

Vores forventninger til dig
Som vores nye forretningsprojektleder forestiller vi os, at du:

  • kan se dig selv som del af et team, der sammen har ansvar for, at projektet kommer i mål
  • er drivende i din opgaveløsning og byder ind med alle de værktøjer, du har som projektleder
  • arbejder struktureret og har fokus på værdiskabelsen af projektet – både de kortsigtede deadlines og langsigtede gevinsters realisering
  • bidrager til opfølgning på leverancer inden for de fastsatte rammer for økonomi, tid, kvalitet og risici
  • er en vigtig drivkraft i interessenthåndtering og kommunikation, hvor det centrale er at sikre enighed om det forretningsmæssige slutmål, målbeskrivelse og gevinstrealisering
For at varetage rollen med succes er det vigtigt, at du er god til at skabe relationer, kan sikre den gode dialog og er fleksibel og åben i din tilgang til dine kolleger og den mangfoldighed, der gør sig gældende i deres opgaver og faglighed.

Det er nødvendigt, at du har erfaring med projektledelse. Det kan være en fordel, hvis du har erfaring fra en offentlig myndighed eller anden politisk styret organisation. Vigtigst er dog din evne til at bringe den gode projektledelse i spil og din lyst til at planlægge og sikre overblik på tværs. Du kan eksempelvis have kørt egne selvstændige projekter eller været del-projektleder på større projekter. Du har muligvis en akademisk uddannelse, med det er ikke en betingelse, så længe du kan matche den ønskede projektledelseserfaring.

Af hensyn til vores udenlandske samarbejdspartnere kan du begå dig på både dansk og engelsk i skrift og tale.

Få et stort netværk og sparring med dygtige kolleger
Organisatorisk bliver du ansat i enheden Projektkoordinering, som koordinerer it-pipelines, yder administrativ støtte til afdelingen Procesudvikling samt sikrer tværgående overblik og styring på projektområdet.

I Projektkoordinering får du seks engagerede kolleger. Kollegerne i International Dataudveksling bliver ligeledes en stor del af din dagligdag. Der vil være tæt gensidig sparring om udvikling af projektlederrollen og god støtte til hinandens projekter i nødvendigt omfang.

Som forretningsprojektleder kommer du til at spille en vigtig rolle i forhold til at få omsat Skattestyrelsens nye koncept for projektmodning til virkelighed og få afprøvet og udviklet konceptets analytiske værktøjskasse.

Du vil som forretningsprojektleder indgå i et nyt netværk for forretningsprojektledere i Skattestyrelsen, hvor du er med til at udvikle forretningsprojektlederrollen og governance på projektområdet.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Send ansøgning, CV og eventuel dokumentation for uddannelse og kompetencer via linket ”Søg stillingen” senest den 7. august 2022. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, kan du kontakte funktionsleder Kim Rosner Pedersen på telefon 72 37 70 28 eller kontorchef Lotte Maglehøj Hansen på 72 37 23 05.

Vi indkalder til samtaler løbende. For kandidater, der går videre i processen, skal du forvente at afsætte tid til personanalyse, logikanalyse og evt. en faglig case samt en 2. samtale onsdag den 17. august 2022. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest og referencer.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Arbejdsstedet er Copenhagen Towers 1, Hannemanns Allé 25, 2300 København S.

Skattestyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.