Forsvarets Efterretningstjeneste søger sagsbehandler til udvikling af den militære sikkerhedstjeneste

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som referenceVil du være med til at udvikle og implementere nye sikkerhedstiltag i Forsvaret? Kunne du tænke dig at medvirke aktivt til at udforme beslutninger af betydning for Danmarks sikkerhed? Er du som person udadvendt med gode samarbejdsevner og et bredt kendskab til hele Forsvaret?
Har du et grundigt kendskab til bestemmelsesgrundlaget for den militære sikkerhedstjeneste, og har du arbejdet i en sikkerhedsorganisation i Forsvaret f.eks. som sikkerhedsofficer?

Så skal du søge jobbet som sagsbehandler for udvikling af den forebyggende militære sikkerhedstjeneste i Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) Afdeling for Militær Sikkerhed.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Vi søger en major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant med solid erfaring inden for militær sikkerhed, der kan samarbejde internt i Forebyggende Sikkerhed og på tværs, både i Afdelingen for Militær Sikkerhed, i FE internt og i styrelserne under Forsvarsministeriets departement.

Samtidig skal du være en dygtig formidler – både skriftligt og mundtligt – og have erfaring som sagsbehandler på styrelses- eller departementsniveauet.

Du skal kunne arbejde tæt sammen med andre eksperter inden for militær sikkerhed
Stillingen er meget udadvendt, og du skal repræsentere Forebyggende Sikkerhed under studie- og udviklingsarbejde, under møder og som uddanner i fag inden for militær sikkerhed.

Du får en hverdag med et stort ansvar, hvor du inden for rammerne i høj grad kan tilrettelægge din hverdag med stor personlig frihed. Du skal derfor kunne optræde ansvarsfuldt, nytænkende og forudseende. Fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige personlige egenskaber, som vi leder efter hos vores kommende kollega.

Det er vigtigt, at du fleksibelt kan skifte mellem administrative opgaver, projektledelse og undervisning med fokus på vores brugere og elever.

Stillingen er en oplagt mulighed for på sigt at søge andre stillinger inden for den militære sikkerhedstjeneste som f.eks. inspektør, kursusleder eller sikkerhedsrådgiver.

Der vil forekomme rejseaktivitet i Danmark og udlandet i begrænset omfang.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • koordinere, udvikle og redigere det samlede bestemmelsesgrundlag, primært FKOBST 358-1, under inddragelse af fageksperter på de sikkerhedsmæssige delområder. Du skal derfor have et særdeles grundigt kendskab til FKOBST 358-1, ”Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste”.
 • følge og bidrage til udviklingen af nationale og internationale sikkerhedsbestemmelser, herunder NATO’s og EU’s.
 • opstille og drive sekretariatsvirksomheden for Forsvarsministeriets Sikkerhedsudvalg, herunder virke som sekretær under udvalgsmøderne, samt på vegne af formanden tillige virke som formel kontaktperson til udvalget og koordinator imellem dets medlemmer.
 • bidrage til og deltage som underviser i periodiske sikkerhedsorienteringer, kurser m.m.
 • indgå i ad-hoc-grupper, der sendes ud på inspektioner og eftersyn.

Du og din baggrund er vigtig

 • Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn.
 • Erfaring med militær sikkerhed, herunder et grundigt kendskab til FKOBST 358-1 og tillige gerne NATO’s AC-35-dokument.
 • Undervisningserfaring og -lyst.
 • Tidligere tjeneste som sikkerhedsofficer. Sikkerhedsofficerskursus skal være gennemført inden for de seneste fem år (i modsat fald skal kurset tages inden for det første år i stillingen).
 • Erfaring fra internationale operationer.
Det er ønskeligt, at følgende uddannelser er gennemført – men ikke et ultimativt krav

 • Forsvarets Sikringskursus
 • DBI Eksamineret Sikkerhedsleder.
 • NATO Security Officer Course
Din nye arbejdsplads
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, den nationale IT-sikkerhedsmyndighed samt Danmarks militære sikkerhedstjeneste.
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at bidrage til et sikkert Danmark, hvor vores viden og handlinger giver Danmark et strategisk og operativt forspring. .

Stillingen er placeret i en sektion i den Militære Sikkerhedsafdeling. Afdelingen har det koordinerende ansvar for den samlede militære sikkerhed inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Afdelingen leder og kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i Forsvaret hvad angår forebyggende sikkerhed og kontraefterretning, den udgiver de overordnede sikkerhedsbestemmelser for den militære sikkerhed, og afdelingen udfører rådgivning og kontrol m.m.

Det faglige niveau inden for militær sikkerhed er højt, og vi prioriterer kvalitet og faglighed i opgaveløsningen. Kvaliteten af dine produkter skal derfor være høj, da de vil fremstå som eksempler på FE’s virke og ansigt udadtil. Vi kan love dig, at du vil indtræde i en nøglefunktion med vide rammer til opgaverne i en sektion, hvor faglighed, ansvarsfølelse, tillid og godt humør er i højsædet.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen er en officersstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen. Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning, CV og gerne din seneste FOKUS-bedømmlese via stillingsopslaget senest den 19. februar 2023.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 8 og stiler mod en ansættelse fra 1. juni 2023.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-partner på 3332 5566, lokal 2232.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”UDSYN”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Forsvarets Efterretningstjeneste søger sagsbehandler til udvikling af den militære sikkerhedstjenesteVil du være med til at udvikle og implementere nye sikkerhedstiltag i Forsvaret? Kunne du tænke dig at medvirke aktivt til at udforme beslutninger af betydning for Danmarks sikkerhed? Er du som person udadvendt med gode samarbejdsevner og et bredt kendskab til hele Forsvaret?
Har du et grundigt kendskab til bestemmelsesgrundlaget for den militære sikkerhedstjeneste, og har du arbejdet i en sikkerhedsorganisation i Forsvaret f.eks. som sikkerhedsofficer?

Så skal du søge jobbet som sagsbehandler for udvikling af den forebyggende militære sikkerhedstjeneste i Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) Afdeling for Militær Sikkerhed.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Vi søger en major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant med solid erfaring inden for militær sikkerhed, der kan samarbejde internt i Forebyggende Sikkerhed og på tværs, både i Afdelingen for Militær Sikkerhed, i FE internt og i styrelserne under Forsvarsministeriets departement.

Samtidig skal du være en dygtig formidler – både skriftligt og mundtligt – og have erfaring som sagsbehandler på styrelses- eller departementsniveauet.

Du skal kunne arbejde tæt sammen med andre eksperter inden for militær sikkerhed
Stillingen er meget udadvendt, og du skal repræsentere Forebyggende Sikkerhed under studie- og udviklingsarbejde, under møder og som uddanner i fag inden for militær sikkerhed.

Du får en hverdag med et stort ansvar, hvor du inden for rammerne i høj grad kan tilrettelægge din hverdag med stor personlig frihed. Du skal derfor kunne optræde ansvarsfuldt, nytænkende og forudseende. Fleksibilitet og samarbejdsevne er vigtige personlige egenskaber, som vi leder efter hos vores kommende kollega.

Det er vigtigt, at du fleksibelt kan skifte mellem administrative opgaver, projektledelse og undervisning med fokus på vores brugere og elever.

Stillingen er en oplagt mulighed for på sigt at søge andre stillinger inden for den militære sikkerhedstjeneste som f.eks. inspektør, kursusleder eller sikkerhedsrådgiver.

Der vil forekomme rejseaktivitet i Danmark og udlandet i begrænset omfang.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • koordinere, udvikle og redigere det samlede bestemmelsesgrundlag, primært FKOBST 358-1, under inddragelse af fageksperter på de sikkerhedsmæssige delområder. Du skal derfor have et særdeles grundigt kendskab til FKOBST 358-1, ”Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste”.
 • følge og bidrage til udviklingen af nationale og internationale sikkerhedsbestemmelser, herunder NATO’s og EU’s.
 • opstille og drive sekretariatsvirksomheden for Forsvarsministeriets Sikkerhedsudvalg, herunder virke som sekretær under udvalgsmøderne, samt på vegne af formanden tillige virke som formel kontaktperson til udvalget og koordinator imellem dets medlemmer.
 • bidrage til og deltage som underviser i periodiske sikkerhedsorienteringer, kurser m.m.
 • indgå i ad-hoc-grupper, der sendes ud på inspektioner og eftersyn.

Du og din baggrund er vigtig

 • Du er kaptajn/kaptajnløjtnant eller major/orlogskaptajn.
 • Erfaring med militær sikkerhed, herunder et grundigt kendskab til FKOBST 358-1 og tillige gerne NATO’s AC-35-dokument.
 • Undervisningserfaring og -lyst.
 • Tidligere tjeneste som sikkerhedsofficer. Sikkerhedsofficerskursus skal være gennemført inden for de seneste fem år (i modsat fald skal kurset tages inden for det første år i stillingen).
 • Erfaring fra internationale operationer.
Det er ønskeligt, at følgende uddannelser er gennemført – men ikke et ultimativt krav

 • Forsvarets Sikringskursus
 • DBI Eksamineret Sikkerhedsleder.
 • NATO Security Officer Course
Din nye arbejdsplads
FE arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.

FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, den nationale IT-sikkerhedsmyndighed samt Danmarks militære sikkerhedstjeneste.
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at bidrage til et sikkert Danmark, hvor vores viden og handlinger giver Danmark et strategisk og operativt forspring. .

Stillingen er placeret i en sektion i den Militære Sikkerhedsafdeling. Afdelingen har det koordinerende ansvar for den samlede militære sikkerhed inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde. Afdelingen leder og kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i Forsvaret hvad angår forebyggende sikkerhed og kontraefterretning, den udgiver de overordnede sikkerhedsbestemmelser for den militære sikkerhed, og afdelingen udfører rådgivning og kontrol m.m.

Det faglige niveau inden for militær sikkerhed er højt, og vi prioriterer kvalitet og faglighed i opgaveløsningen. Kvaliteten af dine produkter skal derfor være høj, da de vil fremstå som eksempler på FE’s virke og ansigt udadtil. Vi kan love dig, at du vil indtræde i en nøglefunktion med vide rammer til opgaverne i en sektion, hvor faglighed, ansvarsfølelse, tillid og godt humør er i højsædet.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Stillingen er en officersstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen. Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som i resten af Forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning, CV og gerne din seneste FOKUS-bedømmlese via stillingsopslaget senest den 19. februar 2023.

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted fra uge 8 og stiler mod en ansættelse fra 1. juni 2023.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til den lokale HR-partner på 3332 5566, lokal 2232.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores beretning, ”UDSYN”, hvor du bl.a. kan få oplysninger om FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige forhold.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.