Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skal du være med til at opbygge og præge udviklingen af Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon?

Brænder du for den logistiske tjeneste og herunder uddanne, vejlede og kontrollere soldater og delinger?

Kan du holde struktur og overblik i en kompleks hverdag, hvor regler og bestemmelser skal overholdes samtidig med at du giver de bedste forudsætninger for at kompagniet kan uddanne dygtige soldater?

Om os

XIII Lette Infanteribataljon (XIII) og Slesvigske Fodregiment blev oprettet 1. januar 2019 på Haderslev Kaserne. Bataljonen er en professionel kampbataljon, der er underlagt 2. Brigade, men som i det daglige indgår i Slesvigske Fodregiment.

På nuværende tidspunkt består XIII af en stab, 1. Lette infanterikompagni (SRS), 2. Lette Infanterikompagni (SRS), 4. Uddannelseskompagni samt det netop oprettede Stabskompagni.

XIII er let bevæbnet og udrustet med lette køretøjer, hvilket samlet set gør XIII velegnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

Stabskompagniet er i den indledningsvise fase af sin opbygning og fokus lige nu er at opbygge vores Panserværnsmissil deling samt forsynings og transport deling.

Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som alle vil kunne støtte de tre lette infanterikompagnier i deres kamp. Stabskompagniets rolle er således at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.

Om stillingen

Som forsyningshjælper bliver du en del af kommandodelingens forsyningssektion. I sektionen er der op til fem mand udover dig; én sektionsfører, én sanitetsbefalingsmand og tre forsyningshjælpere/kørere. Du skal i samarbejde med de øvrige i forsyningssektionen sikre dig, at kompagniet kontinuerligt har det materiel, som skal bruges til aktuelle opgaver.

Du vil indledningsvis være med til at opbygge kompagniets beholdninger og struktur i SAP. Herefter overgå til den daglige drift og styring af kompagniets logistik- og forsyningstjeneste i samarbejde med de andre soldater i din sektion.

Din hverdag bliver omskiftelig med tjeneste både på kontor og ude ved kompagniets enheder og materiel. I stillingen vil der derfor både indgå arbejde på computer, men også en række fysiske aktiviteter, som at flytte og klargøre materiel og ammunition.

I stillingen vil du få berøring med våben, ammunition og sensitivt materiel, hvorfor det er vigtigt, at du er ansvarlig og sætter en ære i at have styr på tingene.

Arbejdet i forsyningshjælper ligger sommetider på skæve tidspunkter. Øvelser og kurser forekommer flere gange årligt, derfor må du forudse at være væk hjemmefra i kortere eller længere perioder.

Om dig

Du er korporal eller en erfaren konstabel, med et godt udviklingspotentiale.

Det er en fordel hvis du har erfaring med indholdet i stillingen som forsyningshjælper, gerne i et stabskompagni. Dog vægter viljen til at uddanne dig højt.

Det er ønskeligt, at du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og CE.

Af logistiske kompetencer vil nedenstående være en fordel:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- SAP kursus (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk forsyningssektion, kommandodeling og stabskompagni.

Vi ansætter først og fremmest på de personlige egenskaber, så derfor er det vigtigt for os at finde det rette match mellem teamet og kandidaten.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon

Skal du være med til at opbygge og præge udviklingen af Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon?

Brænder du for den logistiske tjeneste og herunder uddanne, vejlede og kontrollere soldater og delinger?

Kan du holde struktur og overblik i en kompleks hverdag, hvor regler og bestemmelser skal overholdes samtidig med at du giver de bedste forudsætninger for at kompagniet kan uddanne dygtige soldater?

Om os

XIII Lette Infanteribataljon (XIII) og Slesvigske Fodregiment blev oprettet 1. januar 2019 på Haderslev Kaserne. Bataljonen er en professionel kampbataljon, der er underlagt 2. Brigade, men som i det daglige indgår i Slesvigske Fodregiment.

På nuværende tidspunkt består XIII af en stab, 1. Lette infanterikompagni (SRS), 2. Lette Infanterikompagni (SRS), 4. Uddannelseskompagni samt det netop oprettede Stabskompagni.

XIII er let bevæbnet og udrustet med lette køretøjer, hvilket samlet set gør XIII velegnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

Stabskompagniet er i den indledningsvise fase af sin opbygning og fokus lige nu er at opbygge vores Panserværnsmissil deling samt forsynings og transport deling.

Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som alle vil kunne støtte de tre lette infanterikompagnier i deres kamp. Stabskompagniets rolle er således at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.

Om stillingen

Som forsyningshjælper bliver du en del af kommandodelingens forsyningssektion. I sektionen er der op til fem mand udover dig; én sektionsfører, én sanitetsbefalingsmand og tre forsyningshjælpere/kørere. Du skal i samarbejde med de øvrige i forsyningssektionen sikre dig, at kompagniet kontinuerligt har det materiel, som skal bruges til aktuelle opgaver.

Du vil indledningsvis være med til at opbygge kompagniets beholdninger og struktur i SAP. Herefter overgå til den daglige drift og styring af kompagniets logistik- og forsyningstjeneste i samarbejde med de andre soldater i din sektion.

Din hverdag bliver omskiftelig med tjeneste både på kontor og ude ved kompagniets enheder og materiel. I stillingen vil der derfor både indgå arbejde på computer, men også en række fysiske aktiviteter, som at flytte og klargøre materiel og ammunition.

I stillingen vil du få berøring med våben, ammunition og sensitivt materiel, hvorfor det er vigtigt, at du er ansvarlig og sætter en ære i at have styr på tingene.

Arbejdet i forsyningshjælper ligger sommetider på skæve tidspunkter. Øvelser og kurser forekommer flere gange årligt, derfor må du forudse at være væk hjemmefra i kortere eller længere perioder.

Om dig

Du er korporal eller en erfaren konstabel, med et godt udviklingspotentiale.

Det er en fordel hvis du har erfaring med indholdet i stillingen som forsyningshjælper, gerne i et stabskompagni. Dog vægter viljen til at uddanne dig højt.

Det er ønskeligt, at du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og CE.

Af logistiske kompetencer vil nedenstående være en fordel:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- SAP kursus (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for en stærk forsyningssektion, kommandodeling og stabskompagni.

Vi ansætter først og fremmest på de personlige egenskaber, så derfor er det vigtigt for os at finde det rette match mellem teamet og kandidaten.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.