Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Forsyningstilsynet søger jurister

Er du ambitiøs og nysgerrig på energisektoren? Trives du i en organisation med flad struktur og effektivt teamwork, hvor du samtidig får mulighed for at gå i dybden med dit arbejde? Så har vi 5 spændende og meget forskellige stillinger for analytisk stærke jurister i centrene VOL, NET, DEMA og TERI. Forsyningstilsynet søger både nyuddannede og erfarne jurister, fuldmægtige såvel som konsulenter.

Velkommen til Forsyningstilsynet
Som jurist i Forsyningstilsynet får du mulighed for en bred indføring i reguleringen af energiområdet, som har en stor samfundsmæssig betydning. Forsyningstilsynets arbejde er koncentreret om energiinfrastrukturen, der er naturlige monopoler. Forsyningstilsynets regulering skal fremme rimelige priser for anvendelsen af infrastrukturen og rimelige vilkår for tilslutning til infrastrukturen. Forsyningstilsynet arbejde gavner både forbrugere, erhvervsvirksomheder og producenter.

Andre aspekter af energimarkederne har også Forsyningstilsynets opmærksomhed. Det drejer sig om overvågning og analyse af markederne – nationalt som internationalt - for at sikre sund konkurrence og gennemsigtighed. En vigtig opgave for Forsyningstilsynet er at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling.

På den internationale scene arbejder Forsyningstilsynet med at få de indre markeder for energi til at fungere gennem et tæt samarbejde med andre europæiske energiregulatorer.

Fælles for stillingerne tilbyder vi:

 • En grundig indføring i det energiretlige og i det forvaltningsretlige område
 • Plads til nytænkning og en stor grad af selvstændighed
 • Mulighed for at udnytte, udfordre og udvikle dine faglige kompetencer sammen med kompetente kollegaer
 • Deltagelse i et team og en organisation, hvor samarbejde, kommunikation og fleksibilitet er vigtige elementer, og hvor du bliver udfordret på dine faglige og personlige kompetencer
Hvilken af vore 5 ledige stillinger matcher dine kompetencer og interesse?

 • DEMA (Center for Detail, Energibesparelser og Markedsmæssighed) Vi søger en jurist til tilsynet med energiselskabernes aftaler og økonomiske regulering. Vi fører bl.a. tilsyn med, om distributionsselskaberne uberettiget overfører midler til koncern- eller interesseforbundne selskaber. Det gør vi med udgangspunkt i OECD´s og SKAT´s transfer pricing regler. Vi fører også tilsyn med netvirksomhedernes tiltag mod diskriminerende adfærd på elmarkedet (compliance). Som jurist i DEMA skal du gøre brug af og udvikle dig inden for energirettens mange grænseflader, men særligt Transfer Pricing, aftalefortolkning, forvaltningsret, herunder sagsbehandling, selskabsret og regnskabsforståelse samt viden om markeder og virksomhedernes driftsøkonomi. I DEMA´s sager har du løbende dialog med både selskaber, brancheorganisationer og andre myndigheder.
 • NET (Center for Nettilslutning og tariffer) søger to jurister til nyoprettet center. NET behandler sager om godkendelse af netselskabernes anmeldelser af nye tarifmetoder og nye vilkår for fleksibilitet i el- og gasnettet, som bl.a. skal understøtte den grønne omstilling på el- og gasområdet. Du vil ligeledes kunne få sager om reglerne for nettilslutning, som bl.a. kan vedrøre rammerne for indpasning af biogas i naturgasnettet eller godkendelse af selskabernes krav til nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg i elnettet. I NET deltager vi også i EU-samarbejdet om harmonisering af regler for systemdrift af transmissionsnettet, som skal understøtte forsyningssikkerheden og det indre marked for elektricitet. Endelig behandler centeret indberetninger fra kommunerne om indtægter fra kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, hvor tilsynet vurderer, i hvilket omfang disse indtægter skal modregnes i de kommunale bloktilskud. Dine opgaver i centeret vil primært bestå i konkret sagsbehandling af anmeldelser, hvor der skal udarbejdes både mindre og større afgørelser, og hvor du vil skulle indgå i dialog med både virksomheder og andre myndigheder. I NET arbejder vi i spændingsfeltet mellem jura, teknik og økonomi og vi samarbejder derfor også på tværs af faggrupper. Foruden energirettens særlovgivning vil du som jurist i NET skulle gøre brug af og udvikle dig inden for energirettens mange grænseflader, som f.eks. forvaltningsret, ejendomsret og økonomiske nøglebegreber.
 • TERI (Center for Transmission, Engrosmarked, REMIT og Internationale forhold) søger en erfaren og faglig stærk juridisk konsulent til gasteamet, der beskæftiger sig med det danske og europæisk engrosmarked for gas. Du vil komme til at samarbejde med regulatorer i EU i regi af EU-agenturet ACER om udviklingen af de europæiske gasmarkeder. Du vil i samarbejde med økonomer og jurister i gasteamet skulle arbejde med at føre tilsyn med gasnettet i Nordsøen og bestemme, hvad der er en rimelig tarif for transport samt føre tilsyn med transportvilkårene i det danske offshore gasnet. Du vil få opgaver vedrørende godkendelse af Energinets metoder og forskellige tilsynsopgaver nationalt og internationalt, hvor du vil komme til at beskæftige dig med EU-retlige og forvaltningsretlige spørgsmål. Du vil skulle udøve juridisk kvalitetssikring af teamets produkter. Du er desuden en stærk og sikker producent, og du behersker både dansk og engelsk i skrift og tale. Du har ikke nødvendigvis kendskab til energiret eller branchen, men det er en fordel. Rejseaktivitet i forbindelse med internationale møder og forhandlinger kan forekomme.
 • VOL (Center for Varme – Omkostninger & Leveringsvilkår) søger jurister med erfaring, der bl.a kan sparre og kvalitetssikre kollegaers arbejde med tilsyn og regulering inden for varmeforsyningslovens prisbestemmelser. I VOL vil du beskæftige dig med regler for fjernvarmeselskabernes indregning af omkostninger i deres priser og med vurdering af rimelighed i selskabernes leveringsvilkår (f.eks. branchevejledninger). Det gælder enten i forbindelse med enkeltstående konkrete sager eller som led i temabaserede kontrolundersøgelser. Der er i stillingerne mulighed for at medvirke ved beslutninger omkring centerets prioriteringer og linje i sagerne. I VOL indgår man i et team af jurister og modtager også selv sparring.
Din Profil

Vi lægger vægt på, at du er fagligt stærk, at du kan din forvaltningsret og har en interesse for energiområdet. Derudover forestiller vi os, at du:

 • Er cand.jur. eller cand.merc.jur., gerne med erfaring med sagsbehandling. Alternativt kan du være advokat med indgående kendskab til det forvaltningsretlige område
 • Arbejder selvstændigt, men også værdsætter at være en del af et team og trives i rollen som sparringspartner
 • Har gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt og er god til at skære en problemstilling til
 • Er empatisk og lyttende
 • Har drive og gennemslagskraft.
Det er en fordel - men ikke et krav - hvis du har erfaring fra centraladministrationen eller evt. energibranchen. Det vigtigste er dog, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye fagområder og komplekst stof.

Et socialt arbejdsmiljø med fokus på faglig udvikling
I Forsyningstilsynet er vi 125 engagerede medarbejdere, der skaber rammerne for en effektiv, sikker og innovativ energiforsyning. Vi bor i nye, flotte omgivelser i Frederiksværk.
Du bliver en del af en organisation med en flad struktur og et godt socialt miljø, hvor faglig sparring og udvikling er i fokus. Arbejdsmiljøet er energisk og inspirerende med plads til læring og ambitioner, hvor du som medarbejder er med til at træffe vigtige beslutninger. Du vil i det daglige opleve frihed og fleksibilitet, som er med til at skabe en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Forsyningstilsynets strategi indeholder bl.a. indsatsområderne ” Styrket udvikling og faglig ekspertise” og ”Godt arbejdsliv og attraktiv arbejdsplads”. Disse indsatsområder arbejder vi intenst og seriøst med til glæde for vores medarbejdere. Bl.a. har vi udviklet et nyt on-boarding koncept, som betyder, at nye medarbejdere gennemgår en række interne kurser med henblik på at få overblik over Forsyningstilsynets forskellige arbejdsområder.

Interesseret?
Har vi fanget din interesse, så tøv endelig ikke med at søge stillingerne gennem linket her på siden. Angiv venligst hvilken eller hvilke af stillinger, du søger. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, herunder eksamensbeviser for bachelor- og kandidatuddannelse. Kontaktpersoner for stillingerne er:

 • DEMA - kontorchef Barbara Hoffmann Christiansen, bhch@forsyningstilsynet.dk, tlf. 41715368.
 • NET – kontorchef Camilla Brovang, cabr@forsyningstilsynet.dk, tlf. 41714325
 • TERI - - kontorchef Mads Lyndrup, ml@forsyningstilsynet.dk, tlf. 41715404
 • VOL - kontorchef Christian Parbøl, cp@forsyningstilsynet.dk, tlf. 41714317.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen kan du kontakte HR-fuldmægtig Louise Thomassen, loft@forsyningstilsynet.dk, tlf. 29488108.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 og 4. Vi indkalder dog også løbende til samtale, så du opfordres til at søge hurtigt. Du kan blive bedt om at gennemgå forskellige tests i rekrutteringsforløbet.

Tiltrædelse snarest muligt. Din ansættelse vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Du vil blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent eller evt. chefkonsulent ud fra en samlet vurdering af de kompetencer og erfaringer, som du har i forhold til stillingens indhold.

Alle, uanset etnisk baggrund, alder og køn, opfordres til at søge.Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.