Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Fuldmægtige til Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i Fredericia

 

Fredericia, Rigspolitiet, Koncernstyring

Vil du være med til at videreudvikle et landsdækkende sekretariat, som er en vigtig brik i indsatsen for at få kriminalitetstruede unge på ret køl? Er du samtidig en dygtig jurist med interesse for nævnsbetjening og sagsbehandling i komplekse sager med mange aktører? Så er du måske vores nye fuldmægtig i Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat i Fredericia.

Som led i den politiske aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet er der oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, som træffer afgørelser i sager om børn og unge, som er mistænkt eller dømt for at have begået alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Nævnet skal sikre en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til den unge i form af både forbedringsforløb og straksreaktioner, som er af opdragende og så vidt muligt også genoprettende karakter. Det er bestemt i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, at politiet skal stille sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet og sekretariatet i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt på nævnets hjemmeside, www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk.

I vores sekretariat er vi lige nu 24 jurister, 9 administrative kolleger og 6 studentermedhjælpere. Tilsammen betjener vi Ungdomskriminalitetsnævnet i hele landet. Vi har kontorer i henholdsvis København, Næstved, Aarhus og Fredericia.

Som vores nye kollega skal du være med til at videreudvikle sekretariatet og løse de mange forskellige opgaver, der følger med. Du bliver dermed en væsentlig brik i den igangværende implementering af ungdomskriminalitetsreformen, der skal forebygge kriminalitet blandt 10-17-årige. Du bliver en del af et juridisk miljø og skal sammen med dine juridiske og administrative kolleger udvikle det kollegiale og faglige fællesskab på tværs af sekretariatets lokationer.

Du leverer nævnsbetjening af høj kvalitet
Din vigtigste opgave er at betjene Ungdomskriminalitetsnævnet. Det betyder, at du løbende forbereder og kvalitetssikrer sagerne, som nævnet skal behandle, og at du under nævnsmøderne – som afholdes løbende i alle politikredse – fungerer som nævnssekretær. En af dine opgaver i nævnsbetjeningen er bl.a. samarbejde med forebyggelsesenhederne i politiet, kommunerne og ungekriminalforsorgen om at forberede og formidle nævnets afgørelser.

Ud over den løbende nævnsbetjening løser Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat en række opgaver, som knytter sig til nævnsbetjeningen. Det drejer sig bl.a. om planlægning af møderne i nævnets koordinationsudvalg og formandskab, udarbejdelse af årsberetning, bidrag til folketingsbesvarelser og pressehenvendelser. Du kan også indgå i arbejdet med at håndtere aktindsigtsanmodninger samt udarbejde ledelsesinformation om sekretariatets sagsbehandling mv.

Du har pionerånd krydret med gode juridiske kompetencer
Vi forventer, at du er uddannet jurist, og din faglighed og dine forvaltningsretslige kompetencer er i top. Du evner hurtigt at sætte dig ind i komplicerede sager og identificere relevante problemstillinger. Vi ser gerne, at du har erfaring med betjening af et kommunalt børn- og ungeudvalg, nævnsbetjening, politi eller anklagemyndighed. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring med klagesagsbehandling i sager om udsatte børn og unge el.lign.

Det er vigtigt, at du ønsker at virke på en landsdækkende arbejdsplads, der er etableret på flere adresser, og hvor fleksibilitet, kommunikation over afstande og rejseaktivitet er en del af den daglige opgaveløsning.

Du er som person kendetegnet ved at koordinere, skabe overblik og arbejde struktureret og løsningsorienteret – også når det går stærkt. Du har mange forskellige samarbejdsflader, både internt og eksternt, og det kræver, at du er god til at skabe netværk og generelt trives med tværfagligt samarbejde, herunder løbende skriftlig og mundtlig dialog med samarbejdspartnerne, ligesom du trives med opgaver af praktisk karakter, som også er en del af arbejdet. Du er medspiller i et fagligt dygtigt team, hvor du aktivt byder ind, når der skal findes løsninger. Sideløbende arbejder du selvstændigt med opgaverne i sekretariatet.

Du skriver og leverer skarpe produkter af høj kvalitet til tiden. Samtidig har du flair for og lyst til at bidrage til udvikling af gode processer og er i stand til at få dem til at fungere i praksis, ligesom du skal være omstillingsparat, når de ændrer sig i takt med udviklingen. Du trives med at arbejde i en organisation, der har stor politisk bevågenhed, og du har en veludviklet politisk forståelse.

Ansættelsesforhold
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du indplaceres som fuldmægtig.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med tjenestested i Fredericia. Det forventes dog, at du i nogle tilfælde også vil skulle deltage i møder og opgaver på de øvrige lokationer i landet, ligesom der generelt må forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med Ungdomskriminalitetsnævnets møder, hvorfor det vil være en fordel med et kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Jesper Faurholt på tlf. 4137 0962. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 16 og 17.

Ansøgningsfrist: 16. april 2021Om Rigspolitiet
I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.