Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Funktionschef ved Retten i Glostrup

En stilling som retsassessor indtil videre med funktion som chef for fogedretten ved Retten i Glostrup er ledig fra den 1. september 2020.

Som funktionschef i fogedretten bliver du – i samarbejde med afdelingslederen – daglig leder af fogedafdelingen, der i sagsantal er landets største.

Afdelingen består for tiden af 15 fastansatte kontormedarbejdere. Derudover er tilknyttet 2-4 uddannelsesdommerfuldmægtige og i perioder også færdiguddannede dommerfuldmægtige.

Funktionschefen har ansvaret for:

  • En effektiv og fagligt korrekt sagsbehandling
  • Afdelingens faglige udvikling og videndeling, herunder oplæringen af afdelingens uddannelsesfuldmægtige
  • Afholdelsen af medarbejdersamtaler med afdelingslederen og afdelingens juridiske medarbejdere
  • Samarbejdet med rettens øvrige afdelinger
Funktionschefen foretager desuden konkret sagsbehandling i blandt andet tvistfogedsager, tvangsauktioner, umiddelbare fogedforretninger, udsættelsessager og deltager sammen med afdelingens øvrige jurister også i familierettens behandling af tvangsfuldbyrdelsessager.

Du kan få mulighed for at behandle straffesager og civile sager i det omfang, de øvrige opgaver tillader det.

Du bliver en del af rettens ledelsesgruppe, der består af den øverste ledelse samt funktionschef og afdelingsleder fra hver specialafdeling. Funktionschefen skal i samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe bidrage til, at Retten i Glostrup til stadighed arbejder i overensstemmelse med Danmarks Domstoles værdier, mål og indsatsområder.

Retten i Glostrup har i alt ca. 115 medarbejdere, heraf 30-35 jurister. Selv om vi har travlt, lægger vi stor vægt på et godt fagligt arbejdsmiljø. Vi har en velfungerende personaleforening. Vi bor i ideelle lokaler ca. 3 minutters gang fra Glostrup Station, centralt for S-tog og tværgående hurtigbusser. Vi har gode parkeringsforhold, hvad enten du kommer i bil eller på cykel.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til kst. præsident Katrine B. B. Eriksen eller retsassessor Anja Olsen på tlf. 43 23 14 00.

Kvalifikationer
Varetagelse af en funktionschefstilling forudsætter:

  • Gode lederegenskaber
  • Juridisk kandidateksamen og særdeles gode faglige kvalifikationer
  • Lyst til ledelse inden for rammerne af Danmarks Domstoles ledelsespolitik
  • En veludviklet samarbejdsevne
  • Troværdighed og god kommunikationsevne
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Udnævnelse som retsassessor forudsætter, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Hvis du ikke har gennemført en landsretskonstitution, vil du blive ansat som dommerfuldmægtig efter Akademikeroverenskomsten og konstitueret i stillingen som funktionschef med henblik på udnævnelse, når du har gennemført en konstitution i landsretten med et tilfredsstillende resultat. Det forventes, at du ansøger om at få en landsretskonstitution senest 2-3 år efter din konstitution.

Til stillingen som retsassessor er knyttet et personligt tillæg. For varetagelsen af funktionen som chef ydes et midlertidigt funktionstillæg og for varetagelsen af ledelsesansvaret i fogedretten ved Retten i Glostrup ydes endnu et midlertidigt funktionstillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 57.274,61 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2020-niveau).

Pensionsbidraget af tillæggene udgør 13,35 pct., hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 10. august 2020.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.
Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.