Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Funktionschef ved Retten i Nykøbing Falster

En stilling som retsassessor indtil videre med funktion som chef i foged- og skifteretten ved Retten i Nykøbing Falster er ledig til besættelse fra den 1. januar 2021.

Som funktionschef for foged- og skifteretten i Nykøbing Falster får du det overordnede ansvar for en velfungerende og veletableret, men også travl afdeling.

Arbejdsopgaver
Funktionschefen er leder af foged- og skifteretten og varetager den daglige ledelse i forening med afdelingslederen.

Funktionschefen har ansvaret for:

  • Organisering af afdelingen, herunder ansvaret for, at der til stadighed foretages optimal sagsbehandling
  • Afdelingens personale, der for tiden består af ca. 15 kontorfunktionærer og tre til fire øvrige jurister
  • Afholdelse af medarbejdersamtaler med afdelingslederen og afdelingens juridiske medarbejdere.
Derudover foretager funktionschefen konkret sagsbehandling i fogedretten i blandt andet tvistfogedsager, tvangsauktioner, samværssager, umiddelbare fogedforretninger og udsættelsessager. I skifteretten foretager funktionschefen konkret sagsbehandling blandt andet i tvistsager, konkursboer, gældssaneringer, rekonstruktionssager, konkurskarantænesager og bobestyrerboer.

Funktionschefen er sammen med afdelingslederen repræsentanter i den samlede ledelse.

Du vil som funktionschef en dag om ugen være tilknyttet retsafdelingen til behandling af hovedforhandlinger i enten straffesager eller civile sager.

Kvalifikationer
Varetagelse af en funktionschefstilling forudsætter:

  • Gode lederegenskaber
  • Juridisk kandidateksamen og særdeles gode faglige kvalifikationer
  • Lyst til ledelse inden for rammerne af Danmarks Domstoles ledelsespolitik
  • En veludviklet samarbejdsevne
  • Troværdighed og god kommunikationsevne.
Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte retspræsident Henning Larsen på hla@domstol.dk eller på tlf. 99 68 44 02 / 50 98 28 24.

Du kan desuden læse mere om retten på www.domstol.dk/nykoebingfalster.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Udnævnelse som retsassessor forudsætter, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.

Hvis du ikke har gennemført en landsretskonstitution, vil du blive ansat som dommerfuldmægtig efter Akademikeroverenskomsten og konstitueret i stillingen som funktionschef med henblik på udnævnelse, når du har gennemført en konstitution i landsretten med et tilfredsstillende resultat. Det forventes, at du ansøger om at få en landsretskonstitution senest 2-3 år efter din konstitution.

Til stillingen som retsassessor er knyttet et personligt, stillingsmæssigt tillæg, og for varetagelsen af funktionen som chef ydes et midlertidigt funktionstillæg. Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 54.737,16 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. april 2020-niveau).

Pensionsbidraget af tillæggene udgør 13,35 pct., hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.

Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.

Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 20. oktober 2020.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.