Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Funktionsleder HR og Økonomi, SUA Herning

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD søger en engageret og driftsstærk funktionsleder for HR og økonomi 
 
Om specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger, som med udgangspunkt i borgerens ressourcer skal skabe udvikling mod øget selvstændighed.
 
Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen. Der er i alt ca. 140 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgsmedhjælpere, under ledelse af 13 funktions-/afdelingsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter SUAs drift og udvikling.
 
Hele specialområdet arbejder med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik. I 2017 / 18 gennemgår alle ledere et MacmannBerg-forløb med fokus på systemisk og organisatorisk ledelse. SUA har etableret en ny ledelsesstruktur med fagligt baserede funktionsledere, der danner lederteams i de enkelte driftsklynger.
 
Stillingen er tilknyttet driftsklyngen ”Nørholm” i Herning, og indgår i et lederteam med ialt tre funktionsledere. De to andre funktionsledere har ansvar for hhv. sikkerhed/arbejdsmiljø og for faglighed. Nørholm er et tilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne og afvigende adfærd; heraf flere med dom og misbrugsproblemer. Nørholm rummer både døgn- og dagtilbud og varetager eksterne bostøtteopgaver. Der er syv afdelinger med ialt 35 pladser fordelt på flere adresser i Herning. Dagbeskæftigelsens aktivitets- og samværstilbud er henvendt både til egne og eksterne borgere.
  
Reference og relationer
Som funktionsleder for HR og økonomi får du – sammen med de to andre funktionsledere i lederteamet – ansvaret for den daglige ledelse af driftsklyngen på Nørholm med i alt 67 fastansatte medarbejdere og et antal vikarer.
Du refererer til områdechefen og indgår i funktionsledergruppen sammen med funktionsledere fra de øvrige tilbud under SUA.
Der vil være tæt samarbejde i funktionsledergruppen samt med den centrale
faglige leder og driftsleder.
Eksternt vil der være løbende koordinering med bl.a. sagsbehandlere fra kommuner og offentlige myndigheder.
 
Stillingen
Dine overordnede ansvarsområder er styring af og opfølgning på driftsklyngens økonomi og drift samt ansvar for en række personalerelaterede forhold som løn, ansættelsesvilkår, vagtplaner og styring af personaleforbrug. Du vil ligeledes som en del af  funktionsledereteamet have et ledelsesmæssigt medansvar for personalegruppen ifht. faglighed, sikkerhed, arbejdsmiljø, trivsel (både individuelt og i teams) samt for den løbende kompetenceudvikling.
 
Sideløbende med lederopgaverne i driftsklyngen deltager du i den løbende udvikling af hele specialområdet; herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, som SUA gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af SUAs værdier, visioner og mål og ud fra en grundlæggende anerkendende tilgang og forståelse.
 
Blandt de konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
 

 • Ansvar for økonomi og drift – herunder budgetlægning, løbende budget- og driftsopfølgning, styring af omkostninger mv.
 • Lønkørsel, arbejdstidstilrettelæggelse og styring af personale- og vikarforbrug.
 • Opfølgning på månedlige prognoser for bl.a. indtægter, lønomkostninger og udgifter.
 • Daglig teamledelse af driftsklyngen sammen med lederkollegaer samt tværorganisatorisk fagligt samarbejde i funktionsledergruppen, med områdeledelsen og sekretariatet.
 • Ansættelsessamtaler, overenskomster, kontrakter mv.
 • Håndtering af og opfølgning på fravær, sygdom, indberetninger o.lign.
 • Indkøring og træning af nye medarbejdere.
 • Takstplacering og takstforhandling for borgere i samarbejde med funktionslederkolleger.
 
Faglige kvalifikationer
Den ideelle kandidat har solid erfaring fra en tilsvarende stilling med fokus på økonomistyring, drift og administration af en større, social- og sundhedsfaglig personalegruppe.
 
Der lægges bl.a. vægt på, at du har flg. kvalifikationer:
 • Solid erfaring med økonomistyring og personaleadministration – meget gerne fra det specialiserede socialområde.
 • Erfaring med tilrettelæggelse af arbejdstid og vagtplaner, vurdering af vikarbehov mv.
 • Indsigt i overenskomster og arbejdsretslige forhold.
 • Meget gerne kendskab til drift- og ledelse fra bosted-/institutionsområdet.
 • Kan arbejde, koordinere og kommunikere tværorganisatorisk (relationel koordinering).
 • Erfaring med koordinering og tværgående samarbejde både ledelsesmæssigt og fagligt.
 • Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med sagsbehandlere og myndigheder.
 • Solide IT-kompetencer – herunder erfaring med økonomisystemer og IT-baseret løn- og personaleadministration.
 • Velformuleret i skrift og tale og erfaring med forhandling. 
Personlige kvalifikationer
Et af de væsentligste værktøjer i driftsklyngeledelse er relation koordinering med tæt samarbejde og hyppig kommunikation. Dette er særdeles vigtigt for, at ledelsen på Nørholm skal kunne udøve fælles og sammenstemt ledelse, således at medarbejderne oplever lederteamet som en stærk ledelsesenhed.
 
Derfor er de vigtigste personlige egenskaber særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner samt en naturlig lyst til at være medskaber af et velfungerende lederteam. Derudover skal du være faglig velfunderet og have forståelse for at arbejde indenfor et komplekst specialiseret socialområde.
 
Det er vigtigt, at du er: 
 • Meget systematisk, struktureret og har fokus på deadlines, detaljer og løbende opfølgning.
 • Pragmatisk, problemløsende og proaktiv i dit arbejde.
 • Lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt.
 • Fagligt engageret og tager ejerskab for dine opgaver.
 • Både tydeligt rammesættende og anerkendende i din lederstil.
 • Er i stand til at holde fokus og bevare roen i konfliktprægede situationer. 
Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af egne funktionsområder og af specialområdet som helhed samt at du tager aktiv del i markedsføringen af vores ydelser og tilbud.
 
Du skal kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, og hvor ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område” og socialt tilsyn er centrale parametre for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd.
 
Løn o.a. vilkår
Løn mv.        I henhold til gældende overenskomst på området.
Lokation        Herning. Egen bil til dagligt brug.
Sprog            Dansk på højt niveau i skrift og tale.
IT                   Daglig bruger af Office pakken samt gerne erfaring med relevante systemer.
Tiltrædelse    Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.              
 
Ansøgning
I rekrutteringsprocessen samarbejder vi med Confidence Search A/S, til hvem din ansøgning skal stiles. Send ansøgning og relevante bilag via dette link: http://confidencesearch.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job%7C25770%20&locale=da_DK
NB! Hvis linket ikke virker ved klik, så marker URL, kopier og sæt ind i internetbrowser.
 
Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at stillingsopslaget først tages ned når der er indgået aftale med en kandidat.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale 

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329755059Phoenix-62ccca4b12018-02-06T12:32:41Funktionsleder HR og Økonomi, SUA HerningSpecialområde Udviklingshæmning og ADHD søger en engageret og driftsstærk funktionsleder for HR og økonomi 
 
Om specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger, som med udgangspunkt i borgerens ressourcer skal skabe udvikling mod øget selvstændighed.
 
Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen. Der er i alt ca. 140 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgsmedhjælpere, under ledelse af 13 funktions-/afdelingsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter SUAs drift og udvikling.
 
Hele specialområdet arbejder med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik. I 2017 / 18 gennemgår alle ledere et MacmannBerg-forløb med fokus på systemisk og organisatorisk ledelse. SUA har etableret en ny ledelsesstruktur med fagligt baserede funktionsledere, der danner lederteams i de enkelte driftsklynger.
 
Stillingen er tilknyttet driftsklyngen ”Nørholm” i Herning, og indgår i et lederteam med ialt tre funktionsledere. De to andre funktionsledere har ansvar for hhv. sikkerhed/arbejdsmiljø og for faglighed. Nørholm er et tilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne og afvigende adfærd; heraf flere med dom og misbrugsproblemer. Nørholm rummer både døgn- og dagtilbud og varetager eksterne bostøtteopgaver. Der er syv afdelinger med ialt 35 pladser fordelt på flere adresser i Herning. Dagbeskæftigelsens aktivitets- og samværstilbud er henvendt både til egne og eksterne borgere.
  
Reference og relationer
Som funktionsleder for HR og økonomi får du – sammen med de to andre funktionsledere i lederteamet – ansvaret for den daglige ledelse af driftsklyngen på Nørholm med i alt 67 fastansatte medarbejdere og et antal vikarer.
Du refererer til områdechefen og indgår i funktionsledergruppen sammen med funktionsledere fra de øvrige tilbud under SUA.
Der vil være tæt samarbejde i funktionsledergruppen samt med den centrale
faglige leder og driftsleder.
Eksternt vil der være løbende koordinering med bl.a. sagsbehandlere fra kommuner og offentlige myndigheder.
 
Stillingen
Dine overordnede ansvarsområder er styring af og opfølgning på driftsklyngens økonomi og drift samt ansvar for en række personalerelaterede forhold som løn, ansættelsesvilkår, vagtplaner og styring af personaleforbrug. Du vil ligeledes som en del af  funktionsledereteamet have et ledelsesmæssigt medansvar for personalegruppen ifht. faglighed, sikkerhed, arbejdsmiljø, trivsel (både individuelt og i teams) samt for den løbende kompetenceudvikling.
 
Sideløbende med lederopgaverne i driftsklyngen deltager du i den løbende udvikling af hele specialområdet; herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, som SUA gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af SUAs værdier, visioner og mål og ud fra en grundlæggende anerkendende tilgang og forståelse.
 
Blandt de konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
 
 • Ansvar for økonomi og drift – herunder budgetlægning, løbende budget- og driftsopfølgning, styring af omkostninger mv.
 • Lønkørsel, arbejdstidstilrettelæggelse og styring af personale- og vikarforbrug.
 • Opfølgning på månedlige prognoser for bl.a. indtægter, lønomkostninger og udgifter.
 • Daglig teamledelse af driftsklyngen sammen med lederkollegaer samt tværorganisatorisk fagligt samarbejde i funktionsledergruppen, med områdeledelsen og sekretariatet.
 • Ansættelsessamtaler, overenskomster, kontrakter mv.
 • Håndtering af og opfølgning på fravær, sygdom, indberetninger o.lign.
 • Indkøring og træning af nye medarbejdere.
 • Takstplacering og takstforhandling for borgere i samarbejde med funktionslederkolleger.
 
Faglige kvalifikationer
Den ideelle kandidat har solid erfaring fra en tilsvarende stilling med fokus på økonomistyring, drift og administration af en større, social- og sundhedsfaglig personalegruppe.
 
Der lægges bl.a. vægt på, at du har flg. kvalifikationer:
 • Solid erfaring med økonomistyring og personaleadministration – meget gerne fra det specialiserede socialområde.
 • Erfaring med tilrettelæggelse af arbejdstid og vagtplaner, vurdering af vikarbehov mv.
 • Indsigt i overenskomster og arbejdsretslige forhold.
 • Meget gerne kendskab til drift- og ledelse fra bosted-/institutionsområdet.
 • Kan arbejde, koordinere og kommunikere tværorganisatorisk (relationel koordinering).
 • Erfaring med koordinering og tværgående samarbejde både ledelsesmæssigt og fagligt.
 • Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med sagsbehandlere og myndigheder.
 • Solide IT-kompetencer – herunder erfaring med økonomisystemer og IT-baseret løn- og personaleadministration.
 • Velformuleret i skrift og tale og erfaring med forhandling. 
Personlige kvalifikationer
Et af de væsentligste værktøjer i driftsklyngeledelse er relation koordinering med tæt samarbejde og hyppig kommunikation. Dette er særdeles vigtigt for, at ledelsen på Nørholm skal kunne udøve fælles og sammenstemt ledelse, således at medarbejderne oplever lederteamet som en stærk ledelsesenhed.
 
Derfor er de vigtigste personlige egenskaber særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner samt en naturlig lyst til at være medskaber af et velfungerende lederteam. Derudover skal du være faglig velfunderet og have forståelse for at arbejde indenfor et komplekst specialiseret socialområde.
 
Det er vigtigt, at du er: 
 • Meget systematisk, struktureret og har fokus på deadlines, detaljer og løbende opfølgning.
 • Pragmatisk, problemløsende og proaktiv i dit arbejde.
 • Lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt.
 • Fagligt engageret og tager ejerskab for dine opgaver.
 • Både tydeligt rammesættende og anerkendende i din lederstil.
 • Er i stand til at holde fokus og bevare roen i konfliktprægede situationer. 
Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af egne funktionsområder og af specialområdet som helhed samt at du tager aktiv del i markedsføringen af vores ydelser og tilbud.
 
Du skal kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, og hvor ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område” og socialt tilsyn er centrale parametre for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd.
 
Løn o.a. vilkår
Løn mv.        I henhold til gældende overenskomst på området.
Lokation        Herning. Egen bil til dagligt brug.
Sprog            Dansk på højt niveau i skrift og tale.
IT                   Daglig bruger af Office pakken samt gerne erfaring med relevante systemer.
Tiltrædelse    Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.              
 
Ansøgning
I rekrutteringsprocessen samarbejder vi med Confidence Search A/S, til hvem din ansøgning skal stiles. Send ansøgning og relevante bilag via dette link: http://confidencesearch.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job%7C25770%20&locale=da_DK
NB! Hvis linket ikke virker ved klik, så marker URL, kopier og sæt ind i internetbrowser.
 
Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at stillingsopslaget først tages ned når der er indgået aftale med en kandidat.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale 

 
2018-02-20T01:03:36.580 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD søger en engageret og driftsstærk funktionsleder for HR og økonomi Om specialområdetSpecialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger, som med udgangspunkt i borgerens ressourcer skal skabe udvikling mod øget selvstændighed. Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen. Der er i alt ca. 140 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgsmedhjælpere, under ledelse af 13 funktions- afdelingsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter SUAs drift og udvikling. Hele specialområdet arbejder med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik. I 2017 18 gennemgår alle ledere et MacmannBerg-forløb med fokus på systemisk og organisatorisk ledelse. SUA har etableret en ny ledelsesstruktur med fagligt baserede funktionsledere, der danner lederteams i de enkelte driftsklynger. Stillingen er tilknyttet driftsklyngen Nørholm i Herning, og indgår i et lederteam med ialt tre funktionsledere. De to andre funktionsledere har ansvar for hhv. sikkerhed arbejdsmiljø og for faglighed. Nørholm er et tilbud til voksne med nedsat psykisk funktionsevne og afvigende adfærd heraf flere med dom og misbrugsproblemer. Nørholm rummer både døgn- og dagtilbud og varetager eksterne bostøtteopgaver. Der er syv afdelinger med ialt 35 pladser fordelt på flere adresser i Herning. Dagbeskæftigelsens aktivitets- og samværstilbud er henvendt både til egne og eksterne borgere. Reference og relationerSom funktionsleder for HR og økonomi får du sammen med de to andre funktionsledere i lederteamet ansvaret for den daglige ledelse af driftsklyngen på Nørholm med i alt 67 fastansatte medarbejdere og et antal vikarer.Du refererer til områdechefen og indgår i funktionsledergruppen sammen med funktionsledere fra de øvrige tilbud under SUA.Der vil være tæt samarbejde i funktionsledergruppen samt med den centralefaglige leder og driftsleder.Eksternt vil der være løbende koordinering med bl.a. sagsbehandlere fra kommuner og offentlige myndigheder. StillingenDine overordnede ansvarsområder er styring af og opfølgning på driftsklyngens økonomi og drift samt ansvar for en række personalerelaterede forhold som løn, ansættelsesvilkår, vagtplaner og styring af personaleforbrug. Du vil ligeledes som en del af funktionsledereteamet have et ledelsesmæssigt medansvar for personalegruppen ifht. faglighed, sikkerhed, arbejdsmiljø, trivsel (både individuelt og i teams) samt for den løbende kompetenceudvikling. Sideløbende med lederopgaverne i driftsklyngen deltager du i den løbende udvikling af hele specialområdet herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, som SUA gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af SUAs værdier, visioner og mål og ud fra en grundlæggende anerkendende tilgang og forståelse. Blandt de konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.: Ansvar for økonomi og drift herunder budgetlægning, løbende budget- og driftsopfølgning, styring af omkostninger mv. Lønkørsel, arbejdstidstilrettelæggelse og styring af personale- og vikarforbrug. Opfølgning på månedlige prognoser for bl.a. indtægter, lønomkostninger og udgifter. Daglig teamledelse af driftsklyngen sammen med lederkollegaer samt tværorganisatorisk fagligt samarbejde i funktionsledergruppen, med områdeledelsen og sekretariatet. Ansættelsessamtaler, overenskomster, kontrakter mv. Håndtering af og opfølgning på fravær, sygdom, indberetninger o.lign. Indkøring og træning af nye medarbejdere. Takstplacering og takstforhandling for borgere i samarbejde med funktionslederkolleger. Faglige kvalifikationerDen ideelle kandidat har solid erfaring fra en tilsvarende stilling med fokus på økonomistyring, drift og administration af en større, social- og sundhedsfaglig personalegruppe. Der lægges bl.a. vægt på, at du har flg. kvalifikationer: Solid erfaring med økonomistyring og personaleadministration meget gerne fra det specialiserede socialområde. Erfaring med tilrettelæggelse af arbejdstid og vagtplaner, vurdering af vikarbehov mv. Indsigt i overenskomster og arbejdsretslige forhold. Meget gerne kendskab til drift- og ledelse fra bosted- institutionsområdet. Kan arbejde, koordinere og kommunikere tværorganisatorisk (relationel koordinering). Erfaring med koordinering og tværgående samarbejde både ledelsesmæssigt og fagligt. Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med sagsbehandlere og myndigheder. Solide IT-kompetencer herunder erfaring med økonomisystemer og IT-baseret løn- og personaleadministration. Velformuleret i skrift og tale og erfaring med forhandling. Personlige kvalifikationerEt af de væsentligste værktøjer i driftsklyngeledelse er relation koordinering med tæt samarbejde og hyppig kommunikation. Dette er særdeles vigtigt for, at ledelsen på Nørholm skal kunne udøve fælles og sammenstemt ledelse, således at medarbejderne oplever lederteamet som en stærk ledelsesenhed. Derfor er de vigtigste personlige egenskaber særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner samt en naturlig lyst til at være medskaber af et velfungerende lederteam. Derudover skal du være faglig velfunderet og have forståelse for at arbejde indenfor et komplekst specialiseret socialområde. Det er vigtigt, at du er: Meget systematisk, struktureret og har fokus på deadlines, detaljer og løbende opfølgning. Pragmatisk, problemløsende og proaktiv i dit arbejde. Lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt. Fagligt engageret og tager ejerskab for dine opgaver. Både tydeligt rammesættende og anerkendende i din lederstil. Er i stand til at holde fokus og bevare roen i konfliktprægede situationer. Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af egne funktionsområder og af specialområdet som helhed samt at du tager aktiv del i markedsføringen af vores ydelser og tilbud. Du skal kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, og hvor Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og socialt tilsyn er centrale parametre for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd. Løn o.a. vilkårLøn mv. I henhold til gældende overenskomst på området.Lokation Herning. Egen bil til dagligt brug.Sprog Dansk på højt niveau i skrift og tale.IT Daglig bruger af Office pakken samt gerne erfaring med relevante systemer.Tiltrædelse Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. AnsøgningI rekrutteringsprocessen samarbejder vi med Confidence Search A S, til hvem din ansøgning skal stiles. Send ansøgning og relevante bilag via dette link: http: confidencesearch.dk ledige-stillinger ?hr show-job 7C25770 20 locale da_DKNB! Hvis linket ikke virker ved klik, så marker URL, kopier og sæt ind i internetbrowser. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at stillingsopslaget først tages ned når der er indgået aftale med en kandidat.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenix62ccca4b101000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-19T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=26b4800d-10da-472b-a190-386986c047150EuropaDanmarkJyllandVestjyllandHerning3102169Nørholm Dagbeskæftigelse11Allingevej 27400HerningDKDanmarkORS/62ccca4b_logo.gifORS/Small/62ccca4b_logo.gif0
Hilhol@rm.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent520531EmplyMinimum pakken - 35 dage0001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=62ccca4bhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=62ccca4bhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=62ccca4b&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=62ccca4b&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/1.jpgMed et job indenfor Ledelse får du en spændende hverdag, der byder på mange nye udfordringer. 12008011Dansk3Læse/ tale933393Funktionsleder6Ledelse352858796Hilde HolstHilhol@rm.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK