Funktionsleder til Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus ved Præhospitalets AMK Vagtcentral

Brænder du for ledelse? Så har vi en nyoprettet stilling som funktionsleder for Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus med ansættelsessted i Holstebro – tiltrædelse ønskes snarest muligt.
 
AMK Vagtcentralen søger en funktionsleder for sagsbehandlerne ved Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus.  Kørselskontoret tager imod opkald fra patienter og hospitaler vedrørende siddende transporter. Derudover behandles ansøgninger om tilskud til kørsel i forbindelse med patienttransporter til og fra hospitaler i Region Midt, samt administrationen af patienttransporter ved specialbehandlinger udenfor Region Midtjylland og i udlandet. Kørselskontoret i Holstebro står for ca. 70.000 udbetalinger og Aarhus for 9.000 udbetalinger årligt og samlet 430.000 siddende patienttransport.

Kørselskontoret står overfor en større opgave i forhold til digitalisering af arbejdsgange, som f.eks. skal bidrage til automatisering af arbejdsgange og understøtte sagsbehandlingen. Denne opgave kræver innovative løsninger og skal understøttes med procesledelse. Der er ansat en projektleder i Præhospitalets administration som nærmeste samarbejdspartner i digitaliseringsprocessen.

Funktionslederen for Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus refererer til afdelingsledelsen i AMK Vagtcentral, som består af en ledende overlæge, oversygeplejerske og AMK vagtcentralchef. Du bliver en del af en ledergruppe på 6 ledere i AMK Vagtcentral, som koordinerer og løser opgaverne i AMK vagtcentral, hvorfor vi også indtræder som stedfortrædere i hinandens fravær. Dine to nærmeste kolleger er afdelingssygeplejersken for de sundhedsfaglige visitatorer og funktionslederen for de tekniske kørselsdisponenter på AMK Vagtcentral.

Vi søger
- en leder med evnen til dels at skabe gode relationer, og dels at kunne koordinere internt i organisationen og med eksterne leverandører som f.eks. Midttrafik. Du skal være med til at sikre, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau, herunder at kunne prioritere og formidle med fokus på patientens præmisser og det sammenhængende patientforløb.

- en leder, der prioriterer medarbejderinddragelse og trivsel højt samt sikrer uddannelse og en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan være med til at løse fremtidens opgaver.

- en leder, som ønsker og evner at fremme og udvikle en kultur, præget af stadig stræben efter at gøre den gode opgavevaretagelse endnu bedre til gavn for patienterne, og som er præget af tillidsfuld dialog og parathed til at give og modtage feedback og udnytte enhver lejlighed til læring.

Du skal være rummelig, have overblik og arbejde systematisk og struktureret. Endelig er det væsentligt, at du har et godt humør, stærkt engagement og møder udfordringer positivt.

Du skal være indstillet på en gennemsnitlig ugentlig tilstedeværelse på fire dage i Holstebro og en dag i Aarhus.

Denne stilling er lige noget for dig, hvis du 

 • har ledelseserfaring og gerne en baggrund med offentlig sagsbehandling. Har du en lederuddannelse eller anden relevant uddannelse, vil det være et ekstra plus
 • har evnen til at forstå og formidle lovgivning på et komplekst sagsområde til medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører
 • har flair for brugen af IT- og sagsbehandlingssystemer
 • har personlig gennemslagskraft, er synlig, kreativ og visionær som leder, og på samme tid formår at lade medarbejdere få indblik i og indflydelse på beslutningsprocesser
 • kan sikre en professionel problemhåndtering i vanskelige situationer
 • kan arbejde målrettet mod et godt arbejdsmiljø samt en god og anerkendende kommunikation i afdelingen
 • kan lede implementerings- og udviklingsprocesser i samarbejde med personalet og den øvrige organisation i Præhospitalet
 • kan bidrage til, at afdelingens aktivitets- og kvalitetsmål opfyldes
 • kan sikre effektiv ressourceudnyttelse, have budgetansvar og hermed medvirke til budgetoverholdelse i afdelingen som helhed 
Vi kan tilbyde
 • 26 dygtige sagsbehandlere på Kørselskontoret - (21) Holstebro og (5) Aarhus
 • derudover ca. 90 gode engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund som sygeplejerske, paramediciner, redder, teknisk disponent (logistiker), læge, sekretær, adm. medarbejder, pædagog og socialrådgiver på AMK Vagtcentralen i Aarhus
 • et team, hvor faglighed, udvikling, kvalitetssikring og godt arbejdsmiljø vægtes højt
 • en velfungerende ledergruppe, hvor der er tæt samarbejde og sparring på opgaverne i AMK Vagtcentral
 • en organisation, der er præget af omskiftelighed og udvikling med stor offentlig og politisk bevågenhed
 • et spændende arbejde, hvor du får lov til at arbejde systematisk og innovativt samt bidrage til udviklingen i Præhospitalet, herunder sparring og samarbejde med øvrige medarbejdere i Præhospitalet 
AMK Vagtcentral
AMK Vagtcentralen modtager alle 112-opkald vedrørende akut sygdom og tilskadekomst samt alle bestillinger af akutte og planlagte liggende samt siddende transporter fra hospital, praktiserende læger/vagtlæger og kommuner. AMK Vagtcentralen har også en central rolle i regionens sundhedsberedskab, idet beredskabs-AMK koordinerer indsatsen i hele sundhedsvæsenet i regionen ved større hændelser. Præhospitalet har årligt ansvaret for ca. 550.000 patienter, hvoraf 74.000 er akutte.


Præhospitalet
Præhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland. Vores helt centrale opgave er ”rette hjælp i rette tid til alle patienter”. Vi har ansvaret for det sammenhængende patientforløb fra vi modtager anmodning om hjælp, indtil patienten modtages på et hospital eller afsluttes på stedet. Præhospitalet er i kraft af de opgaver, vi varetager, en arbejdsplads med stor politisk og pressemæssig bevågenhed. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at skærme medarbejderne og skabe ro og rum til at løse afdelingens kerneopgaver.

Præhospitalet er organisatorisk placeret på linje med de øvrige hospitaler i regionen og har som disse både behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsopgaver.
 
1. samtalerunde 7. juni 2019 mellem kl. 08.00-16.00. Samtalen foregår i Holstebro.

Udvælges du til 2. samtalerunde, skal du udføre en mindre BTB-test (bidrag til bedømmelse) senest den 12. juni kl. 16.00. Resultatet af denne test gennemgås ved fremmøde den 13. juni 2019.
 
2. samtalerunde 17. juni 2019 mellem kl. 8.00-13.00. Samtalen foregår i Aarhus.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2019

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsledelsen
AMK Vagtcentralleder Kurt Kongerslev på 40 41 77 73 eller på mail kurkon@rm.dk
Oversygeplejerske Elin Høymark på 21 12 88 79 eller på mail elinhoey@rm.dk 
Ledende overlæge Stefan J. V. Schousboe på 24 98 12 57 eller på mail stefscho@rm.dk

Du kan læse mere om Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk  
Se også filmen om AMK Vagtcentralen på: https://youtu.be/lDHGkR81mxg  
Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Lisbeth Rasmussen
lisrau@rm.dk


Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og HK (lederaftale uden højeste arbejdstid).
Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.
 
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330013035Phoenix-201a3d2712019-04-30T10:03:29.923Funktionsleder til Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus ved Præhospitalets AMK VagtcentralBrænder du for ledelse? Så har vi en nyoprettet stilling som funktionsleder for Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus med ansættelsessted i Holstebro – tiltrædelse ønskes snarest muligt.
 
AMK Vagtcentralen søger en funktionsleder for sagsbehandlerne ved Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus.  Kørselskontoret tager imod opkald fra patienter og hospitaler vedrørende siddende transporter. Derudover behandles ansøgninger om tilskud til kørsel i forbindelse med patienttransporter til og fra hospitaler i Region Midt, samt administrationen af patienttransporter ved specialbehandlinger udenfor Region Midtjylland og i udlandet. Kørselskontoret i Holstebro står for ca. 70.000 udbetalinger og Aarhus for 9.000 udbetalinger årligt og samlet 430.000 siddende patienttransport.

Kørselskontoret står overfor en større opgave i forhold til digitalisering af arbejdsgange, som f.eks. skal bidrage til automatisering af arbejdsgange og understøtte sagsbehandlingen. Denne opgave kræver innovative løsninger og skal understøttes med procesledelse. Der er ansat en projektleder i Præhospitalets administration som nærmeste samarbejdspartner i digitaliseringsprocessen.

Funktionslederen for Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus refererer til afdelingsledelsen i AMK Vagtcentral, som består af en ledende overlæge, oversygeplejerske og AMK vagtcentralchef. Du bliver en del af en ledergruppe på 6 ledere i AMK Vagtcentral, som koordinerer og løser opgaverne i AMK vagtcentral, hvorfor vi også indtræder som stedfortrædere i hinandens fravær. Dine to nærmeste kolleger er afdelingssygeplejersken for de sundhedsfaglige visitatorer og funktionslederen for de tekniske kørselsdisponenter på AMK Vagtcentral.

Vi søger
- en leder med evnen til dels at skabe gode relationer, og dels at kunne koordinere internt i organisationen og med eksterne leverandører som f.eks. Midttrafik. Du skal være med til at sikre, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau, herunder at kunne prioritere og formidle med fokus på patientens præmisser og det sammenhængende patientforløb.

- en leder, der prioriterer medarbejderinddragelse og trivsel højt samt sikrer uddannelse og en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan være med til at løse fremtidens opgaver.

- en leder, som ønsker og evner at fremme og udvikle en kultur, præget af stadig stræben efter at gøre den gode opgavevaretagelse endnu bedre til gavn for patienterne, og som er præget af tillidsfuld dialog og parathed til at give og modtage feedback og udnytte enhver lejlighed til læring.

Du skal være rummelig, have overblik og arbejde systematisk og struktureret. Endelig er det væsentligt, at du har et godt humør, stærkt engagement og møder udfordringer positivt.

Du skal være indstillet på en gennemsnitlig ugentlig tilstedeværelse på fire dage i Holstebro og en dag i Aarhus.

Denne stilling er lige noget for dig, hvis du 
 • har ledelseserfaring og gerne en baggrund med offentlig sagsbehandling. Har du en lederuddannelse eller anden relevant uddannelse, vil det være et ekstra plus
 • har evnen til at forstå og formidle lovgivning på et komplekst sagsområde til medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører
 • har flair for brugen af IT- og sagsbehandlingssystemer
 • har personlig gennemslagskraft, er synlig, kreativ og visionær som leder, og på samme tid formår at lade medarbejdere få indblik i og indflydelse på beslutningsprocesser
 • kan sikre en professionel problemhåndtering i vanskelige situationer
 • kan arbejde målrettet mod et godt arbejdsmiljø samt en god og anerkendende kommunikation i afdelingen
 • kan lede implementerings- og udviklingsprocesser i samarbejde med personalet og den øvrige organisation i Præhospitalet
 • kan bidrage til, at afdelingens aktivitets- og kvalitetsmål opfyldes
 • kan sikre effektiv ressourceudnyttelse, have budgetansvar og hermed medvirke til budgetoverholdelse i afdelingen som helhed 
Vi kan tilbyde
 • 26 dygtige sagsbehandlere på Kørselskontoret - (21) Holstebro og (5) Aarhus
 • derudover ca. 90 gode engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund som sygeplejerske, paramediciner, redder, teknisk disponent (logistiker), læge, sekretær, adm. medarbejder, pædagog og socialrådgiver på AMK Vagtcentralen i Aarhus
 • et team, hvor faglighed, udvikling, kvalitetssikring og godt arbejdsmiljø vægtes højt
 • en velfungerende ledergruppe, hvor der er tæt samarbejde og sparring på opgaverne i AMK Vagtcentral
 • en organisation, der er præget af omskiftelighed og udvikling med stor offentlig og politisk bevågenhed
 • et spændende arbejde, hvor du får lov til at arbejde systematisk og innovativt samt bidrage til udviklingen i Præhospitalet, herunder sparring og samarbejde med øvrige medarbejdere i Præhospitalet 
AMK Vagtcentral
AMK Vagtcentralen modtager alle 112-opkald vedrørende akut sygdom og tilskadekomst samt alle bestillinger af akutte og planlagte liggende samt siddende transporter fra hospital, praktiserende læger/vagtlæger og kommuner. AMK Vagtcentralen har også en central rolle i regionens sundhedsberedskab, idet beredskabs-AMK koordinerer indsatsen i hele sundhedsvæsenet i regionen ved større hændelser. Præhospitalet har årligt ansvaret for ca. 550.000 patienter, hvoraf 74.000 er akutte.


Præhospitalet
Præhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland. Vores helt centrale opgave er ”rette hjælp i rette tid til alle patienter”. Vi har ansvaret for det sammenhængende patientforløb fra vi modtager anmodning om hjælp, indtil patienten modtages på et hospital eller afsluttes på stedet. Præhospitalet er i kraft af de opgaver, vi varetager, en arbejdsplads med stor politisk og pressemæssig bevågenhed. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at skærme medarbejderne og skabe ro og rum til at løse afdelingens kerneopgaver.

Præhospitalet er organisatorisk placeret på linje med de øvrige hospitaler i regionen og har som disse både behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsopgaver.
 
1. samtalerunde 7. juni 2019 mellem kl. 08.00-16.00. Samtalen foregår i Holstebro.

Udvælges du til 2. samtalerunde, skal du udføre en mindre BTB-test (bidrag til bedømmelse) senest den 12. juni kl. 16.00. Resultatet af denne test gennemgås ved fremmøde den 13. juni 2019.
 
2. samtalerunde 17. juni 2019 mellem kl. 8.00-13.00. Samtalen foregår i Aarhus.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2019

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsledelsen
AMK Vagtcentralleder Kurt Kongerslev på 40 41 77 73 eller på mail kurkon@rm.dk
Oversygeplejerske Elin Høymark på 21 12 88 79 eller på mail elinhoey@rm.dk 
Ledende overlæge Stefan J. V. Schousboe på 24 98 12 57 eller på mail stefscho@rm.dk

Du kan læse mere om Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk  
Se også filmen om AMK Vagtcentralen på: https://youtu.be/lDHGkR81mxg  
Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Lisbeth Rasmussen
lisrau@rm.dk


Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og HK (lederaftale uden højeste arbejdstid).
Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.
 
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale 

Brænder du for ledelse? Så har vi en nyoprettet stilling som funktionsleder for Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus med ansættelsessted i Holstebro tiltrædelse ønskes snarest muligt. AMK Vagtcentralen søger en funktionsleder for sagsbehandlerne ved Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus. Kørselskontoret tager imod opkald fra patienter og hospitaler vedrørende siddende transporter. Derudover behandles ansøgninger om tilskud til kørsel i forbindelse med patienttransporter til og fra hospitaler i Region Midt, samt administrationen af patienttransporter ved specialbehandlinger udenfor Region Midtjylland og i udlandet. Kørselskontoret i Holstebro står for ca. 70.000 udbetalinger og Aarhus for 9.000 udbetalinger årligt og samlet 430.000 siddende patienttransport.Kørselskontoret står overfor en større opgave i forhold til digitalisering af arbejdsgange, som f.eks. skal bidrage til automatisering af arbejdsgange og understøtte sagsbehandlingen. Denne opgave kræver innovative løsninger og skal understøttes med procesledelse. Der er ansat en projektleder i Præhospitalets administration som nærmeste samarbejdspartner i digitaliseringsprocessen.Funktionslederen for Kørselskontoret i Holstebro og Aarhus refererer til afdelingsledelsen i AMK Vagtcentral, som består af en ledende overlæge, oversygeplejerske og AMK vagtcentralchef. Du bliver en del af en ledergruppe på 6 ledere i AMK Vagtcentral, som koordinerer og løser opgaverne i AMK vagtcentral, hvorfor vi også indtræder som stedfortrædere i hinandens fravær. Dine to nærmeste kolleger er afdelingssygeplejersken for de sundhedsfaglige visitatorer og funktionslederen for de tekniske kørselsdisponenter på AMK Vagtcentral.Vi søger- en leder med evnen til dels at skabe gode relationer, og dels at kunne koordinere internt i organisationen og med eksterne leverandører som f.eks. Midttrafik. Du skal være med til at sikre, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau, herunder at kunne prioritere og formidle med fokus på patientens præmisser og det sammenhængende patientforløb.- en leder, der prioriterer medarbejderinddragelse og trivsel højt samt sikrer uddannelse og en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan være med til at løse fremtidens opgaver.- en leder, som ønsker og evner at fremme og udvikle en kultur, præget af stadig stræben efter at gøre den gode opgavevaretagelse endnu bedre til gavn for patienterne, og som er præget af tillidsfuld dialog og parathed til at give og modtage feedback og udnytte enhver lejlighed til læring.Du skal være rummelig, have overblik og arbejde systematisk og struktureret. Endelig er det væsentligt, at du har et godt humør, stærkt engagement og møder udfordringer positivt.Du skal være indstillet på en gennemsnitlig ugentlig tilstedeværelse på fire dage i Holstebro og en dag i Aarhus.Denne stilling er lige noget for dig, hvis du har ledelseserfaring og gerne en baggrund med offentlig sagsbehandling. Har du en lederuddannelse eller anden relevant uddannelse, vil det være et ekstra plus har evnen til at forstå og formidle lovgivning på et komplekst sagsområde til medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører har flair for brugen af IT- og sagsbehandlingssystemer har personlig gennemslagskraft, er synlig, kreativ og visionær som leder, og på samme tid formår at lade medarbejdere få indblik i og indflydelse på beslutningsprocesser kan sikre en professionel problemhåndtering i vanskelige situationer kan arbejde målrettet mod et godt arbejdsmiljø samt en god og anerkendende kommunikation i afdelingen kan lede implementerings- og udviklingsprocesser i samarbejde med personalet og den øvrige organisation i Præhospitalet kan bidrage til, at afdelingens aktivitets- og kvalitetsmål opfyldes kan sikre effektiv ressourceudnyttelse, have budgetansvar og hermed medvirke til budgetoverholdelse i afdelingen som helhed Vi kan tilbyde 26 dygtige sagsbehandlere på Kørselskontoret - (21) Holstebro og (5) Aarhus derudover ca. 90 gode engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund som sygeplejerske, paramediciner, redder, teknisk disponent (logistiker), læge, sekretær, adm. medarbejder, pædagog og socialrådgiver på AMK Vagtcentralen i Aarhus et team, hvor faglighed, udvikling, kvalitetssikring og godt arbejdsmiljø vægtes højt en velfungerende ledergruppe, hvor der er tæt samarbejde og sparring på opgaverne i AMK Vagtcentral en organisation, der er præget af omskiftelighed og udvikling med stor offentlig og politisk bevågenhed et spændende arbejde, hvor du får lov til at arbejde systematisk og innovativt samt bidrage til udviklingen i Præhospitalet, herunder sparring og samarbejde med øvrige medarbejdere i Præhospitalet AMK VagtcentralAMK Vagtcentralen modtager alle 112-opkald vedrørende akut sygdom og tilskadekomst samt alle bestillinger af akutte og planlagte liggende samt siddende transporter fra hospital, praktiserende læger vagtlæger og kommuner. AMK Vagtcentralen har også en central rolle i regionens sundhedsberedskab, idet beredskabs-AMK koordinerer indsatsen i hele sundhedsvæsenet i regionen ved større hændelser. Præhospitalet har årligt ansvaret for ca. 550.000 patienter, hvoraf 74.000 er akutte.PræhospitaletPræhospitalet har ansvaret for det præhospitale område i Region Midtjylland. Vores helt centrale opgave er rette hjælp i rette tid til alle patienter . Vi har ansvaret for det sammenhængende patientforløb fra vi modtager anmodning om hjælp, indtil patienten modtages på et hospital eller afsluttes på stedet. Præhospitalet er i kraft af de opgaver, vi varetager, en arbejdsplads med stor politisk og pressemæssig bevågenhed. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at skærme medarbejderne og skabe ro og rum til at løse afdelingens kerneopgaver.Præhospitalet er organisatorisk placeret på linje med de øvrige hospitaler i regionen og har som disse både behandlings-, uddannelses-, kvalitetssikrings- og forskningsopgaver. 1. samtalerunde 7. juni 2019 mellem kl. 08.00-16.00. Samtalen foregår i Holstebro.Udvælges du til 2. samtalerunde, skal du udføre en mindre BTB-test (bidrag til bedømmelse) senest den 12. juni kl. 16.00. Resultatet af denne test gennemgås ved fremmøde den 13. juni 2019. 2. samtalerunde 17. juni 2019 mellem kl. 8.00-13.00. Samtalen foregår i Aarhus.Ansøgningsfrist: 2. juni 2019Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsledelsenAMK Vagtcentralleder Kurt Kongerslev på 40 41 77 73 eller på mail kurkon@rm.dkOversygeplejerske Elin Høymark på 21 12 88 79 eller på mail elinhoey@rm.dk Ledende overlæge Stefan J. V. Schousboe på 24 98 12 57 eller på mail stefscho@rm.dkDu kan læse mere om Præhospitalet på: http: www.ph.rm.dk Se også filmen om AMK Vagtcentralen på: https: youtu.be lDHGkR81mxg Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Lisbeth Rasmussenlisrau@rm.dkLøn- og ansættelsesvilkårAnsættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet.Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og HK (lederaftale uden højeste arbejdstid).Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.Sådan gør duDu kan søge stillingen ved at klikke på Send ansøgning nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenix201a3d27101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-02T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=2e94dc66-9b33-4f53-838d-7a3765dbb3220EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3515755AMK-vagtcentral TKD11Olof Palmes Allé 348200Aarhus NDKDanmarkORS/201a3d27_logo.gifORS/Small/201a3d27_logo.gif0
DKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent750528EmplyMinimum pakken - 35 dage947098ef-29f4-4190-91b2-2cb1ead65dd5_11089800029-04-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=201a3d27https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=201a3d27https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=201a3d27&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=201a3d27&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/6.jpgSøger du nye udfordringer indenfor Ledelse?12007991Dansk3Læse/ tale933393Funktionsleder6Ledelse361627277Lisbeth.rasmussen@rm.dkDanmarkDanmark330027197Funktionsleder for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, SUA Nørholm, HerningBasic Om specialområdetSpecialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer skaber vi udvikling mod øget selvstændighed. Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt inden for regionen. Der er i alt ca. 108 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgshjælpere, under ledelse af 12 funktionsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter specialområdets drift og udvikling. I hele specialområdet arbejder vi med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik.Ledelsesmæssigt arbejder vi med udgangspunkt i den systemiske tankegang, som alle nuværende og fremtidige ledere bliver uddannet i. Dette betyder også, at vi organisatorisk eropdelt i driftsklynger med flere funktionsledere, der samarbejder som et team med forskellige kompetencer. Stillingen er tilknyttet driftsklyngen Nørholm , som er et botilbud i Herning til voksne med udviklingshæmning. Driftsklyngen består af 7 afdelinger, som er fordelt på flere adresser i Herning. Her er plads til 34 borgere, samt 1 plads i akut lejlighed og der er ca. 91 ansatte, hvoraf størstedelen er pædagoger.Udover udviklingshæmning har flere af borgerne tillægsdiagnoser inden for det sociale og psykiatriske diagnosefelt, ligesom flere af borgerne har en dom. Flere af borgere på Nørholm er indskrevet i aktivitets- og samværstilbud, som også er på Nørholm.Det er en stor del af hverdagen på Nørholm at yde en højt specialiseret indsats i forhold til borgernes komplekse problemstillinger, som kan være årsag til en udadreagerende og eller destruktiv adfærd. Vi arbejder målrettet med borgernes muligheder for medbestemmelse og muligheder for at opnå en mere selvstændig tilværelse. Læs mere om Nørholm her: https: www.sua.rm.dk om-os norholm Stillingen Omdrejningspunktet for stillingen er sikkerhed og arbejdsmiljø i hele driftsklyngen. Det er to faktorer, som hænger uløseligt sammen. Et optimalt arbejdsmiljø og sikkerhed giver de bedste betingelser for, at der kan fokuseres på fagligheden og borgerens udvikling. Det giver bedre trivsel for borgerne, hvilket igen giver bedre arbejdsmiljø og øget sikkerhed for personalet. Som funktionsleder for sikkerhed og arbejdsmiljø referer du til områdeledelsen og arbejder tæt sammen med funktionslederen for faglighed og funktionslederen for HR økonomi. Sammen har I ansvar for den daglige ledelse af Nørholm, ligesom I deler personaleansvar. Ledelsesopgaven er meget bredt funderet og omfatter både direkte personaleledelse, faglig sparring og udvikling på arbejdsmiljø og sikkerhed, koordinering, ekstern kommunikation samt tværgående samarbejde både internt og eksternt. Du deltager samtidig i den løbende udvikling af hele specialområdet herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, vi gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af vores mission, vision og værdier, og ud fra en grundlæggende systemisk, anerkendende og læringsfokuseret tilgang. Blandt de konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.: Daglig teamledelse af driftsklyngen sammen med dine lederkollegaer samt tværorganisatorisk fagligt samarbejde i funktionsledergruppen og med områdeledelsen og sekretariatet Ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed bl.a. koordinering og udvikling af arbejdsmiljøindsatsen og sikring af, at retningslinjer for sikkerhed er implementeret og efterleves i den daglige praksis Fokus og løbende opfølgning på kvalitetsmål for sikkerhed og arbejdsmiljø samt dokumentation herfor Aktiv deltagelse i den løbende udvikling af driftsklyngens tilbud og muligheder til borgerne Eksternt samarbejde bl.a. med VISO, pårørende, sygehuse, tilsyn, myndigheder mv. Introduktion til nye medarbejdere Ansvar for bostedernes sikkerhedsberedskab og -procedurer. Håndtering af arbejdsmiljøsager, medicinhåndtering mv. Faglige kvalifikationer Den ideelle kandidat har erfaring fra en tilsvarende stilling med fokus på områder som personaleledelse, motivation, forandrings- og udviklingsprocesser. Men det kan også være, at du har lyst til at prøve kræfter med ledelsesopgaven og har nogle andre erfaringer fra for eksempel arbejdsmiljøarbejde, du kan bringe med ind i stillingen. Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer: Gerne ledererfaring, lederforståelse og erfaring med situationsbestemt ledelse Kendskab til og erfaring fra det specialiserede socialområde En anerkendende pædagogisk tilgang til fagområdet og lederrollen Et godt socialpædagogisk og eller psykologisk fagligt fundament. Kan arbejde, koordinere og kommunikere tværorganisatorisk (relationel koordinering) Indsigt i og gerne erfaring med koordinering af arbejdsmiljøindsats og sikkerhedsprocedurer Du er hjemmevant i brugen af IT, herunder også til dokumenthåndtering og journalisering Personlige kvalifikationerSom person er du fagligt velfunderet og har stærke kommunikations- og samarbejdsevner. Vi lægger vægt på, at du: Arbejder systematisk og er god til at planlægge. kan skabe gode, veldefinerede rammer for dine medarbejdere Besidder en robusthed, der indgyder ro Er lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt. Har fokus på helheden og de gode rammer. Du giver ansvaret og beslutningskompetencen videre til dine medarbejdere Arbejder selvstændigt med egne ansvarsområder under hensyn til rammer, der findes i forvejen Er en videbegærlig og kreativ problemløser, som forstår at omsætte visioner og strategier til hverdagshandlinger Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med myndigheder og samarbejdspartnere Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af dit eget funktionsområde og af specialområdet somhelhed, ligesom du tager aktiv del i markedsføringen af vores ydelser og tilbud. Du skal kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, hvor Dansk kvalitetsmodel på det sociale område og Socialt Tilsyn er centrale parametre for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd. Alle matrikler under Psykiatri og Social er røgfrie, hvilket indebærer, at du ikke ryger i arbejdstiden. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og i henhold til gældende overenskomst på området. Samtaler forventes afviklet den 17. juni 2019Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleOm specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer skaber vi udvikling mod øget selvstændighed. Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt inden for regionen.
 
Der er i alt ca. 108 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgshjælpere, under ledelse af 12 funktionsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter specialområdets drift og udvikling.
 
I hele specialområdet arbejder vi med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik.
Ledelsesmæssigt arbejder vi med udgangspunkt i den systemiske tankegang, som alle nuværende og fremtidige ledere bliver uddannet i. Dette betyder også, at vi organisatorisk er
opdelt i driftsklynger med flere funktionsledere, der samarbejder som et team med forskellige kompetencer.
 
Stillingen er tilknyttet driftsklyngen ”Nørholm", som er et botilbud i Herning til voksne med udviklingshæmning. Driftsklyngen består af 7 afdelinger, som er fordelt på flere adresser i Herning. Her er plads til 34 borgere, samt 1 plads i akut lejlighed og der er ca. 91 ansatte, hvoraf størstedelen er pædagoger.
Udover udviklingshæmning har flere af borgerne tillægsdiagnoser inden for det sociale og psykiatriske diagnosefelt, ligesom flere af borgerne har en dom. Flere af borgere på Nørholm er indskrevet i aktivitets- og samværstilbud, som også er på Nørholm.

Det er en stor del af hverdagen på Nørholm at yde en højt specialiseret indsats i forhold til borgernes komplekse problemstillinger, som kan være årsag til en udadreagerende og/eller destruktiv adfærd. Vi arbejder målrettet med borgernes muligheder for medbestemmelse og muligheder for at opnå en mere selvstændig tilværelse.
 
Læs mere om Nørholm her: https://www.sua.rm.dk/om-os/norholm/
 
 
Stillingen
 
Omdrejningspunktet for stillingen er sikkerhed og arbejdsmiljø i hele driftsklyngen. Det er to faktorer, som hænger uløseligt sammen. Et optimalt arbejdsmiljø og sikkerhed giver de bedste betingelser for, at der kan fokuseres på fagligheden og borgerens udvikling. Det giver bedre trivsel for borgerne, hvilket igen giver bedre arbejdsmiljø og øget sikkerhed for personalet.
 
Som funktionsleder for sikkerhed og arbejdsmiljø referer du til områdeledelsen og arbejder tæt sammen med funktionslederen for faglighed og funktionslederen for HR/økonomi. Sammen har I ansvar for den daglige ledelse af Nørholm, ligesom I deler personaleansvar.
 
Ledelsesopgaven er meget bredt funderet og omfatter både direkte personaleledelse, faglig sparring og udvikling på arbejdsmiljø og sikkerhed, koordinering, ekstern kommunikation samt tværgående samarbejde både internt og eksternt.
 
Du deltager samtidig i den løbende udvikling af hele specialområdet; herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, vi gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af vores mission, vision og værdier, og ud fra en grundlæggende systemisk, anerkendende og læringsfokuseret tilgang.
 
Blandt de konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.:
 
• Daglig teamledelse af driftsklyngen sammen med dine lederkollegaer samt tværorganisatorisk fagligt samarbejde i funktionsledergruppen og med områdeledelsen og sekretariatet
• Ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed; bl.a. koordinering og udvikling af arbejdsmiljøindsatsen og sikring af, at retningslinjer for sikkerhed er implementeret og efterleves i den daglige praksis
• Fokus og løbende opfølgning på kvalitetsmål for sikkerhed og arbejdsmiljø samt dokumentation herfor
• Aktiv deltagelse i den løbende udvikling af driftsklyngens tilbud og muligheder til borgerne
• Eksternt samarbejde bl.a. med VISO, pårørende, sygehuse, tilsyn, myndigheder mv.
• Introduktion til nye medarbejdere
• Ansvar for bostedernes sikkerhedsberedskab og -procedurer.
• Håndtering af arbejdsmiljøsager, medicinhåndtering mv.
 
Faglige kvalifikationer
 
Den ideelle kandidat har erfaring fra en tilsvarende stilling med fokus på områder som personaleledelse, motivation, forandrings- og udviklingsprocesser. Men det kan også være, at du har lyst til at prøve kræfter med ledelsesopgaven og har nogle andre erfaringer fra for eksempel arbejdsmiljøarbejde, du kan bringe med ind i stillingen. Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:
 
 • Gerne ledererfaring, lederforståelse og erfaring med situationsbestemt ledelse
 • Kendskab til og erfaring fra det specialiserede socialområde
 • En anerkendende pædagogisk tilgang til fagområdet og lederrollen
 • Et godt socialpædagogisk og/eller psykologisk fagligt fundament.
 • Kan arbejde, koordinere og kommunikere tværorganisatorisk (relationel koordinering)
 • Indsigt i og gerne erfaring med koordinering af arbejdsmiljøindsats og sikkerhedsprocedurer
 • Du er hjemmevant i brugen af IT, herunder også til dokumenthåndtering og journalisering
 
 
Personlige kvalifikationer
Som person er du fagligt velfunderet og har stærke kommunikations- og samarbejdsevner. Vi lægger vægt på, at du:
 
 • Arbejder systematisk og er god til at planlægge.
 • kan skabe gode, veldefinerede rammer for dine medarbejdere
 • Besidder en robusthed, der indgyder ro
 • Er lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt.
 • Har fokus på helheden og de gode rammer. Du giver ansvaret og beslutningskompetencen videre til dine medarbejdere
 • Arbejder selvstændigt med egne ansvarsområder under hensyn til rammer, der findes i forvejen
 • Er en videbegærlig og kreativ problemløser, som forstår at omsætte visioner og strategier til hverdagshandlinger
 • Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med myndigheder og samarbejdspartnere
   
Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af dit eget funktionsområde og af specialområdet som
helhed, ligesom du tager aktiv del i markedsføringen af vores ydelser og tilbud.
 
Du skal kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, hvor ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område” og Socialt Tilsyn er centrale parametre for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd.
 
Alle matrikler under Psykiatri og Social er røgfrie, hvilket indebærer, at du ikke ryger i arbejdstiden.
 
Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Samtaler forventes afviklet den 17. juni 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


 

ORS/Small/3daff68b_logo.gifNørholm Tværgående funktionerViborg2019-05-20T16:02:01.5972019-06-10T00:00:00
330025984Leder til ny Ungeenhed i Odder KommuneProfile Odder Kommune etablerer en helt ny ungeenhed: En unik mulighed for dig, der vil bedrive ledelse i et tværfagligt miljø, omsætte helhedsorienterede perspektiver til virkelighed og være tæt på de unge. Stillingen Odder Kommune har besluttet at etablere en helt ny ungeenhed og søger nu en afdelingsleder til at stå i spidsen for etableringen og ledelsen af den nye enhed. Den nye afdelingsleder vil spille en væsentlig rolle i udviklings- og implementeringsfasen i efteråret 2019 frem mod Ungeenhedens opstart 1.januar 2020 og vil få stor indflydelse både på eget job og på Ungeenhedens udformning. Målgruppen for Ungeenheden er alle unge i alderen 15-29 år, som har brug for uddannelsesvejledning eller for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven. Ungeenheden skal give unge med komplekse og sammensatte problemer et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Dette skal ske i et tæt samarbejde med den unge samt den unges familie og netværk. I Odder Kommune har man besluttet, at Ungeenheden skal omfatte alle funktioner (myndighed, rådgivning og vejledning), som er nødvendige for at iværksætte, planlægge og koordinere en samlet indsats. Det skal sikre hurtig og smidig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger til gavn for de unge. Ungeenheden får et tæt samarbejde med udførerne på området. Du træder ind i en organisation med korte beslutningsveje, som giver mulighed for at påvirke menings dannelse, mål og retning. Der er ikke langt fra tanke til handling og der er gode forudsætninger for at nedbryde siloer . Ledelsesopgaven Dine væsentligste opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være at: Planlægge og gennemføre etableringsprocessen for den nye enhed og de 15-20 medarbejdere, som skal samles i enheden. Opbygge tætte samarbejdsrelationer til relevante aktører på området både internt og eksternt i kommunen. Etablere en fælles kultur i den nye enhed og en fælles tænkemåde omkring måden at gå til opgaven på, så opgaverne løses bedst muligt. Forstå og agere i de fire store lovkomplekser og myndighedsopgaver, som området dækker. Herunder finde ud af hvordan økonomien skal spille sammen og hvordan man skaber de bedst mulige resultater ud fra den komplekse økonomiske virkelighed. I ledelsesrollen skal du præge og inspirere omgivelserne med et helhedsperspektiv. Herunder opretholde balancen imellem på den ene side at udfordre og inspirere med dine helhedsorienterede idéer - og på den anden side lede en driftsorganisation og sikre implementeringen af ideerne, så de kan mærkes helt ude hos de unge. Den ideelle profil: En relevant videregående uddannelse eksempelvis socialrådgiver, pædagog, lærer, statskundskab eller jura Erfaring fra arbejdet med unge Erfaring med ledelse gerne tværgående ledelsesopgaver med helhedsorientering i fokus Erfaring med at lede drive organisatoriske forandringsprocesser fx som teamleder eller koordinator Erfaring fra en kommune og gerne erfaring med samskabelsesprocesser Økonomisk indsigt og erfaring med drift- og økonomistyring Erfaring med myndighedsudøvelse (dvs. kendskab til offentlig forvaltning, serviceloven, klager, LAB og lignende) Kendskab til det sociale myndighedsområde og beskæftigelsesområdet (dybt kendskab til lovstoffet er ikke en forudsætning) Som menneske har du ry for at være en dygtig relationsopbygger. Du opleves fleksibel og imødekommende og inspirerer dine omgivelser med din lyst og energi på opgaven. Du er nysgerrig på nye løsninger og efterspørger andre perspektiver. Du balancerer mellem respekten for de allerede opnåede erfaringer, men har også modet til at udfordre med dit helhedsperspektiv, hvor det er relevant. Vil du gerne vide mere? Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rådgivning og Visitation Mette Nautrup Bruun på telefon 3051 9014 eller Social- og Borgerservicechef Britta Kempel på telefon 8780 3434. Finder du jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest den 2. juni 2019. OBS! I din ansøgning vil vi bede dig redegøre for hvilke muligheder, udfordringer og paradokser du ser i den konstruktion, Odder Kommune har valgt for den ny Ungeenhed. Videre bedes du beskrive, hvorfor du motiveres af at få netop denne nye organisering af ungeindsatsen til at spille optimalt sammen.
Odder Kommune etablerer en helt ny ungeenhed: En unik mulighed for dig, der vil bedrive ledelse i et tværfagligt miljø, omsætte helhedsorienterede perspektiver til virkelighed og være tæt på de unge.
 
Stillingen 
Odder Kommune har besluttet at etablere en helt ny ungeenhed og søger nu en afdelingsleder til at stå i spidsen for etableringen og ledelsen af den nye enhed. Den nye afdelingsleder vil spille en væsentlig rolle i udviklings- og implementeringsfasen i efteråret 2019 frem mod Ungeenhedens opstart 1.januar 2020 og vil få stor indflydelse både på eget job og på Ungeenhedens udformning.
 
Målgruppen for Ungeenheden er alle unge i alderen 15-29 år, som har brug for uddannelsesvejledning eller for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven.  
Ungeenheden skal give unge med komplekse og sammensatte problemer et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Dette skal ske i et tæt samarbejde med den unge samt den unges familie og netværk. I Odder Kommune har man besluttet, at Ungeenheden skal omfatte alle funktioner (myndighed, rådgivning og vejledning), som er nødvendige for at iværksætte, planlægge og koordinere en samlet indsats. Det skal sikre hurtig og smidig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger til gavn for de unge. Ungeenheden får et tæt samarbejde med udførerne på området.  
Du træder ind i en organisation med korte beslutningsveje, som giver mulighed for at påvirke menings­dannelse, mål og retning. Der er ikke langt fra tanke til handling og der er gode forudsætninger for at nedbryde ”siloer”. 
 
Ledelsesopgaven 
Dine væsentligste opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være at:  
 • Planlægge og gennemføre etableringsprocessen for den nye enhed og de 15-20 medarbejdere, som skal samles i enheden.  
 • Opbygge tætte samarbejdsrelationer til relevante aktører på området både internt og eksternt i kommunen.  
 • Etablere en fælles kultur i den nye enhed og en fælles tænkemåde omkring måden at gå til opgaven på, så opgaverne løses bedst muligt. 
 • Forstå og agere i de fire store lovkomplekser og myndighedsopgaver, som området dækker. Herunder finde ud af hvordan økonomien skal spille sammen og hvordan man skaber de bedst mulige resultater ud fra den komplekse økonomiske virkelighed.  
I ledelsesrollen skal du præge og inspirere omgivelserne med et helhedsperspektiv. Herunder opretholde balancen imellem på den ene side at udfordre og inspirere med dine helhedsorienterede idéer - og på den anden side lede en driftsorganisation og sikre implementeringen af ideerne, så de kan mærkes helt ude hos de unge. 
 
Den ideelle profil:  
 • En relevant videregående uddannelse – eksempelvis socialrådgiver, pædagog, lærer, statskundskab eller jura 
 • Erfaring fra arbejdet med unge 
 • Erfaring med ledelse – gerne tværgående ledelsesopgaver med helhedsorientering i fokus 
 • Erfaring med at lede/drive organisatoriske forandringsprocesser – fx som teamleder eller koordinator 
 • Erfaring fra en kommune – og gerne erfaring med samskabelsesprocesser 
 • Økonomisk indsigt og erfaring med drift- og økonomistyring 
 • Erfaring med myndighedsudøvelse (dvs. kendskab til offentlig forvaltning, serviceloven, klager, LAB og lignende)
 • Kendskab til det sociale myndighedsområde og beskæftigelsesområdet (dybt kendskab til lovstoffet er ikke en forudsætning) 
Som menneske har du ry for at være en dygtig relationsopbygger. Du opleves fleksibel og imødekommende og inspirerer dine omgivelser med din lyst og energi på opgaven. Du er nysgerrig på nye løsninger og efterspørger andre perspektiver. Du balancerer mellem respekten for de allerede opnåede erfaringer, men har også modet til at udfordre med dit helhedsperspektiv, hvor det er relevant.  
 
Vil du gerne vide mere?  
Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her 
 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rådgivning og Visitation Mette Nautrup Bruun på telefon 3051 9014 eller Social- og Borgerservicechef Britta Kempel på telefon 8780 3434. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest den 2. juni 2019. 
 
OBS! I din ansøgning vil vi bede dig redegøre for hvilke muligheder, udfordringer og paradokser du ser i den konstruktion, Odder Kommune har valgt for den ny Ungeenhed. Videre bedes du beskrive, hvorfor du motiveres af at få netop denne nye organisering af ungeindsatsen til at spille optimalt sammen.  
 
ORS/Small/1877882f_logo.pngBorgerserviceOdder2019-05-16T16:00:20.4132019-06-02T00:00:00
330025964Leder til ny Ungeenhed i Odder KommuneRobot Odder Kommune etablerer en helt ny ungeenhed: En unik mulighed for dig, der vil bedrive ledelse i et tværfagligt miljø, omsætte helhedsorienterede perspektiver til virkelighed og være tæt på de unge. Stillingen Odder Kommune har besluttet at etablere en helt ny ungeenhed og søger nu en afdelingsleder til at stå i spidsen for etableringen og ledelsen af den nye enhed. Den nye afdelingsleder vil spille en væsentlig rolle i udviklings- og implementeringsfasen i efteråret 2019 frem mod Ungeenhedens opstart 1.januar 2020 og vil få stor indflydelse både på eget job og på Ungeenhedens udformning. Målgruppen for Ungeenheden er alle unge i alderen 15-29 år, som har brug for uddannelsesvejledning eller for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven. Ungeenheden skal give unge med komplekse og sammensatte problemer et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Dette skal ske i et tæt samarbejde med den unge samt den unges familie og netværk. I Odder Kommune har man besluttet, at Ungeenheden skal omfatte alle funktioner (myndighed, rådgivning og vejledning), som er nødvendige for at iværksætte, planlægge og koordinere en samlet indsats. Det skal sikre hurtig og smidig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger til gavn for de unge. Ungeenheden får et tæt samarbejde med udførerne på området. Du træder ind i en organisation med korte beslutningsveje, som giver mulighed for at påvirke menings dannelse, mål og retning. Der er ikke langt fra tanke til handling og der er gode forudsætninger for at nedbryde siloer . Ledelsesopgaven Dine væsentligste opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være at: Planlægge og gennemføre etableringsprocessen for den nye enhed og de 15-20 medarbejdere, som skal samles i enheden. Opbygge tætte samarbejdsrelationer til relevante aktører på området både internt og eksternt i kommunen. Etablere en fælles kultur i den nye enhed og en fælles tænkemåde omkring måden at gå til opgaven på, så opgaverne løses bedst muligt. Forstå og agere i de fire store lovkomplekser og myndighedsopgaver, som området dækker. Herunder finde ud af hvordan økonomien skal spille sammen og hvordan man skaber de bedst mulige resultater ud fra den komplekse økonomiske virkelighed. I ledelsesrollen skal du præge og inspirere omgivelserne med et helhedsperspektiv. Herunder opretholde balancen imellem på den ene side at udfordre og inspirere med dine helhedsorienterede id er - og på den anden side lede en driftsorganisation og sikre implementeringen af ideerne, så de kan mærkes helt ude hos de unge. Den ideelle profil: En relevant videregående uddannelse eksempelvis socialrådgiver, pædagog, lærer, statskundskab eller jura Erfaring fra arbejdet med unge Erfaring med ledelse gerne tværgående ledelsesopgaver med helhedsorientering i fokus Erfaring med at lede drive organisatoriske forandringsprocesser fx som teamleder eller koordinator Erfaring fra en kommune og gerne erfaring med samskabelsesprocesser Økonomisk indsigt og erfaring med drift- og økonomistyring Erfaring med myndighedsudøvelse (dvs. kendskab til offentlig forvaltning, serviceloven, klager, LAB og lignende) Kendskab til det sociale myndighedsområde og beskæftigelsesområdet (dybt kendskab til lovstoffet er ikke en forudsætning) Som menneske har du ry for at være en dygtig relationsopbygger. Du opleves fleksibel og imødekommende og inspirerer dine omgivelser med din lyst og energi på opgaven. Du er nysgerrig på nye løsninger og efterspørger andre perspektiver. Du balancerer mellem respekten for de allerede opnåede erfaringer, men har også modet til at udfordre med dit helhedsperspektiv, hvor det er relevant. Vil du gerne vide mere? Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rådgivning og Visitation Mette Nautrup Bruun på telefon 3051 9014 eller Social- og Borgerservicechef Britta Kempel på telefon 8780 3434. Finder du jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest den 2. juni 2019. OBS! I din ansøgning vil vi bede dig redegøre for hvilke muligheder, udfordringer og paradokser du ser i den konstruktion, Odder Kommune har valgt for den ny Ungeenhed. Videre bedes du beskrive, hvorfor du motiveres af at få netop denne nye organisering af ungeindsatsen til at spille optimalt sammen.

Odder Kommune etablerer en helt ny ungeenhed: En unik mulighed for dig, der vil bedrive ledelse i et tværfagligt miljø, omsætte helhedsorienterede perspektiver til virkelighed og være tæt på de unge.

Stillingen
Odder Kommune har besluttet at etablere en helt ny ungeenhed og søger nu en afdelingsleder til at stå i spidsen for etableringen og ledelsen af den nye enhed. Den nye afdelingsleder vil spille en væsentlig rolle i udviklings- og implementeringsfasen i efteråret 2019 frem mod Ungeenhedens opstart 1.januar 2020 og vil få stor indflydelse både på eget job og på Ungeenhedens udformning.

Målgruppen for Ungeenheden er alle unge i alderen 15-29 år, som har brug for uddannelsesvejledning eller for indsatser efter Serviceloven eller Beskæftigelsesloven.
Ungeenheden skal give unge med komplekse og sammensatte problemer et sammenhængende og helhedsorienteret tilbud. Dette skal ske i et tæt samarbejde med den unge samt den unges familie og netværk. I Odder Kommune har man besluttet, at Ungeenheden skal omfatte alle funktioner (myndighed, rådgivning og vejledning), som er nødvendige for at iværksætte, planlægge og koordinere en samlet indsats. Det skal sikre hurtig og smidig igangsættelse af fleksible og velkoordinerede løsninger til gavn for de unge. Ungeenheden får et tæt samarbejde med udførerne på området.
Du træder ind i en organisation med korte beslutningsveje, som giver mulighed for at påvirke menings­dannelse, mål og retning. Der er ikke langt fra tanke til handling og der er gode forudsætninger for at nedbryde ”siloer”.

Ledelsesopgaven
Dine væsentligste opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være at:

 • Planlægge og gennemføre etableringsprocessen for den nye enhed og de 15-20 medarbejdere, som skal samles i enheden.
 • Opbygge tætte samarbejdsrelationer til relevante aktører på området både internt og eksternt i kommunen.
 • Etablere en fælles kultur i den nye enhed og en fælles tænkemåde omkring måden at gå til opgaven på, så opgaverne løses bedst muligt.
 • Forstå og agere i de fire store lovkomplekser og myndighedsopgaver, som området dækker. Herunder finde ud af hvordan økonomien skal spille sammen og hvordan man skaber de bedst mulige resultater ud fra den komplekse økonomiske virkelighed.

I ledelsesrollen skal du præge og inspirere omgivelserne med et helhedsperspektiv. Herunder opretholde balancen imellem på den ene side at udfordre og inspirere med dine helhedsorienterede idéer - og på den anden side lede en driftsorganisation og sikre implementeringen af ideerne, så de kan mærkes helt ude hos de unge.

Den ideelle profil:

 • En relevant videregående uddannelse – eksempelvis socialrådgiver, pædagog, lærer, statskundskab eller jura
 • Erfaring fra arbejdet med unge
 • Erfaring med ledelse – gerne tværgående ledelsesopgaver med helhedsorientering i fokus
 • Erfaring med at lede/drive organisatoriske forandringsprocesser – fx som teamleder eller koordinator
 • Erfaring fra en kommune – og gerne erfaring med samskabelsesprocesser
 • Økonomisk indsigt og erfaring med drift- og økonomistyring
 • Erfaring med myndighedsudøvelse (dvs. kendskab til offentlig forvaltning, serviceloven, klager, LAB og lignende)
 • Kendskab til det sociale myndighedsområde og beskæftigelsesområdet (dybt kendskab til lovstoffet er ikke en forudsætning)

Som menneske har du ry for at være en dygtig relationsopbygger. Du opleves fleksibel og imødekommende og inspirerer dine omgivelser med din lyst og energi på opgaven. Du er nysgerrig på nye løsninger og efterspørger andre perspektiver. Du balancerer mellem respekten for de allerede opnåede erfaringer, men har også modet til at udfordre med dit helhedsperspektiv, hvor det er relevant.

Vil du gerne vide mere?
Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her
 
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Rådgivning og Visitation Mette Nautrup Bruun på telefon 3051 9014 eller Social- og Borgerservicechef Britta Kempel på telefon 8780 3434.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade din ansøgning og CV senest den 2. juni 2019.

OBS! I din ansøgning vil vi bede dig redegøre for hvilke muligheder, udfordringer og paradokser du ser i den konstruktion, Odder Kommune har valgt for den ny Ungeenhed. Videre bedes du beskrive, hvorfor du motiveres af at få netop denne nye organisering af ungeindsatsen til at spille optimalt sammen.

IT & IndkøbOdder2019-05-21T00:00:002019-06-02T00:00:00
330022306Excellence Manager - Manufacturing Intelligence - AarhusRobot Are you looking for an opportunity to exert your advanced statistical and project management skills in a setting of many stakeholders? Then we could have the job for you as Excellence Manager in Supply Chain Production Optimisation. We are responsible for driving product and process optimisation projects across Arla Foods dairies globally. Identify, analyse and implement improvements The main purpose of your job is to support the strategy of Arla Foods all the way from analytical preliminary work, over continuous improvements of product and production processes to evaluation using relevant statistical methods and Manufacturing Intelligence tools, like Statistical Process Control, In-line sensors and Design of Experiments. Overall, you support the dairies in using our statistical tools and software across the organisation. To enable production to take fact based decisions for process and product optimisation at our sites one of the key focus areas is Statistical Process Control (SPC). Your primary tasks and responsibilities will be: Roll-out of Statistical Process Control at sites in close collaboration with IT and site SPC responsible Support to sites on technical and statistical questions related to Statistical Process Control Primary contact to supplier of the software for Statistical Process Control In collaboration with HR maintain and develop learning material to enable us to develop the right statistical competencies in the right places In this job you actively contribute to developing and anchoring a strong statistical process control mind-set at our sites. Open-minded expert within Manufacturing Intelligence You hold an MSc in Food or Dairy Science, Chemometrics, Chemistry or similar engineering discipline which has given you the theoretical foundation to become an expert in statistical methods and software programmes. Ideally, you have 5 years of experience in a similar role. Whether your experience derives from the food, pharmaceutical or another industry, you understand production processes. Your background covers vast experience using univariate and multivariate data analysis on process data as well as solid experience with process optimisation and in-line measurements using Manufacturing Intelligence. It motivates you to achieve sustainable results, and you continuously think in terms of utilising process data in an even better way. You thrive on ensuring fact-based recommendations to management for decision-making, showing initiative and power. It comes naturally to you to connect to people, and you are a person who listens and collaborate effortlessly with colleagues regardless of their position. You take pride in following through on your tasks and ensuring timely deliveries and consistent communication to everyone in the projects. Finally, you have a solid command of English, and preferably also German or a Scandinavian language. You will be working across various dairies, primarily in Denmark, Sweden, UK and Germany. Hence, you will spend an amount of your time away from your base in Aarhus, Denmark. The duration of the projects will vary from case to case. Application and contact Please apply no later than 31st of May 2019.

Are you looking for an opportunity to exert your advanced statistical and project management skills in a setting of many stakeholders? Then we could have the job for you as Excellence Manager in Supply Chain – Production Optimisation. We are responsible for driving product and process optimisation projects across Arla Foods’ dairies globally.  

Identify, analyse and implement improvements
The main purpose of your job is to support the strategy of Arla Foods’ all the way from analytical preliminary work, over continuous improvements of product and production processes to evaluation using relevant statistical methods and Manufacturing Intelligence tools, like Statistical Process Control, In-line sensors and Design of Experiments. Overall, you support the dairies in using our statistical tools and software across the organisation.

To enable production to take fact based decisions for process and product optimisation at our sites one of the key focus areas is Statistical Process Control (SPC).

Your primary tasks and responsibilities will be:

 • Roll-out of Statistical Process Control at sites in close collaboration with IT and site SPC responsible
 • Support to sites on technical and statistical questions related to Statistical Process Control
 • Primary contact to supplier of the software for Statistical Process Control
 • In collaboration with HR maintain and develop learning material to enable us to develop the right statistical competencies in the right places

In this job you actively contribute to developing and anchoring a strong statistical process control mind-set at our sites.

Open-minded expert within Manufacturing Intelligence
You hold an MSc in Food or Dairy Science, Chemometrics, Chemistry or similar engineering discipline which has given you the theoretical foundation to become an expert in statistical methods and software programmes. Ideally, you have 5 years of experience in a similar role. Whether your experience derives from the food, pharmaceutical or another industry, you understand production processes. Your background covers vast experience using univariate and multivariate data analysis on process data as well as solid experience with process optimisation and in-line measurements using Manufacturing Intelligence.

It motivates you to achieve sustainable results, and you continuously think in terms of utilising process data in an even better way. You thrive on ensuring fact-based recommendations to management for decision-making, showing initiative and power. It comes naturally to you to connect to people, and you are a person who listens and collaborate effortlessly with colleagues regardless of their position. You take pride in following through on your tasks and ensuring timely deliveries and consistent communication to everyone in the projects. Finally, you have a solid command of English, and preferably also German or a Scandinavian language.

You will be working across various dairies, primarily in Denmark, Sweden, UK and Germany. Hence, you will spend an amount of your time away from your base in Aarhus, Denmark. The duration of the projects will vary from case to case.

Application and contact
Please apply no later than 31st of May 2019.

ARLA FOODS AMBAViby J2019-05-10T00:00:002019-05-31T00:00:00
330016798Souschef søges til Radisson Blu Scandinavia Hotel, AarhusRobot Brænder du for at give gæster en fantastisk madoplevelse, og har lyst til at blive en del af et stærkt motiveret team, der arbejder i et privilegeret miljø? Er du typen der kan lide at have travlt, trives med ansvar og elsker at der ikke er to dage der er ens? Så hører vi meget gerne fra dig. På Radisson Blu Scandinavia Hotel har vi fokus på det gode værtskab, service og god gæstekontakt, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af det vi leverer, trods mange bolde i luften. Dette stiller store krav til vores medarbejdere, og ikke mindst vores ledere - derfor søger vi kun de bedste. Vi lover til gengæld, at du får et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at gøre en forskel. Som Souschef hos Radisson Blu Scandinavia Hotel vil du få en spændende hverdag med masser af gæster, udfordringer og gode kolleger. Sammen med dit team har du en helt central plads på hotellet, når I sammen skal give vores gæster den særlige oplevelse, der gør Radisson til det bedste valg. På Radisson Blu Scandinavia Hotel er vi alle t team der er fælles om at skabe Memorable Moments til vores gæster. Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus tilbyder: En unik mulighed for at være med til at tage Radisson Blu Scandinavia Hotel til nye højder. En god og oplevelsesrig arbejdsdag, med masser af udfordringer og varierende arbejdsopgaver Du bliver en del af Radisson Hotel Group, en dynamisk og hurtigt voksende koncern, der giver plads til kreativitet og egne ideer Gode udviklingsmuligheder Passionerede kolleger, der trives på deres arbejdsplads og arbejder mod de samme mål, nemlig at give vores gæster en fantastisk oplevelse Et godt arbejdsmiljø Løn efter kvalifikationer Personprofil Når køkkenchefen er væk, er det dig der styrer slagets gang. Kan du klare mosten og samtidig holde hovedet koldt? Din profil: Du er en ægte team-player og klar i din kommunikation Det er en fordel hvis du har erfaring fra hotelbranchen Du er en fremragende motivator og leder for resten af teamet Du er engageret, målrettet og med stærk fokus på gæsternes smagsoplevelse og teamets trivel Dine styrker ligger indenfor både driftsmæssig planlægning såvel som eksekvering Du er vant til at favne bredt med fokus på både a la carte, konferencemenuer og selskaber Du brænder for de gode råvarer, god kvalitet og et exceptionelt højt serviceniveau Higer du efter smagen af succes og kunne du tænke dig at der DINE kreationer vores gæster lægger Instagram? Så er dette køkkenet for dig! Yderligere oplysninger Har vi fanget din interesse hører vi gerne fra dig snarest, da der vil løbende blive afholdt samtaler. Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hotellet på 45 8612 8665 og spørge efter Helene Hallre, General Manager Vi glæder os til at høre fra dig! Om Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus: På Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus venter der vores gæster et ophold med fokus på forkælelse. Ved Danish Travel Award har hotellet gentagende gange vundet den præstigefyldte pris som Danmarks bedste hotel uden for hovedstaden. Vi er et 4-stjernet hotel med 5 stjernede konferencefaciliteter. Sammen med Scandinavian Congress Center danner hotellet rammen om et af Danmarks smukkeste og mest centralt beliggende hotel- og konferencecentre med plads til 4.200 personer. Med 33 mødelokaler og vores kongressal, Aarhus Congress Center, er der spændende muligheder for at skabe de bedste og mest inspirerende gastronomiske oplevelser ifm. afvikling af møder, koncerter og kongresser for alle vores gæster. Hotellets 234 velindrettede værelser gør vores gæsters hotelophold til en oplevelse, hvor man bare skal koncentrere sig om at nyde livet og den dejlige stemning i Aarhus. Vores restauranter, RAA Nordic Brasserie Bar og Restaurant Scenario, byder begge på internationalt cuisine i afslappede omgivelser. RAA Nordic Brasserie Bar er det nyeste skud på stammen i flotte og imponerende designerrammer. Konceptet stiler til den nordiske simplicitet og er med de bedste råvarer blevet vel modtaget af alle vores gæster.

Brænder du for at give gæster en fantastisk madoplevelse, og har lyst til at blive en del af et stærkt motiveret team, der arbejder i et privilegeret miljø? Er du typen der kan lide at have travlt, trives med ansvar og elsker at der ikke er to dage der er ens? Så hører vi meget gerne fra dig.

På Radisson Blu Scandinavia Hotel har vi fokus på det gode værtskab, service og god gæstekontakt, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten af det vi leverer, trods mange bolde i luften. Dette stiller store krav til vores medarbejdere, og ikke mindst vores ledere - derfor søger vi kun de bedste. Vi lover til gengæld, at du får et spændende og udfordrende job, hvor du får mulighed for at gøre en forskel.

Som Souschef hos Radisson Blu Scandinavia Hotel vil du få en spændende hverdag med masser af gæster, udfordringer og gode kolleger. Sammen med dit team har du en helt central plads på hotellet, når I sammen skal give vores gæster den særlige oplevelse, der gør Radisson til det bedste valg. På Radisson Blu Scandinavia Hotel er vi alle ét team der er fælles om at skabe Memorable Moments til vores gæster.

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus tilbyder:

 • En unik mulighed for at være med til at tage Radisson Blu Scandinavia Hotel til nye højder.
 • En god og oplevelsesrig arbejdsdag, med masser af udfordringer og varierende arbejdsopgaver
 • Du bliver en del af Radisson Hotel Group, en dynamisk og hurtigt voksende koncern, der giver plads til kreativitet og egne ideer
 • Gode udviklingsmuligheder
 • Passionerede kolleger, der trives på deres arbejdsplads og arbejder mod de samme mål, nemlig at give vores gæster en fantastisk oplevelse
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Løn efter kvalifikationer

 

Personprofil

Når køkkenchefen er væk, er det dig der styrer slagets gang. Kan du klare mosten og samtidig holde hovedet koldt?

Din profil:

 • Du er en ægte team-player og klar i din kommunikation
 • Det er en fordel hvis du har erfaring fra hotelbranchen
 • Du er en fremragende motivator og leder for resten af teamet
 • Du er engageret, målrettet og med stærk fokus på gæsternes smagsoplevelse og teamets trivel
 • Dine styrker ligger indenfor både driftsmæssig planlægning såvel som eksekvering
 • Du er vant til at favne bredt med fokus på både a la carte, konferencemenuer og selskaber
 • Du brænder for de gode råvarer, god kvalitet og et exceptionelt højt serviceniveau

Higer du efter smagen af succes og kunne du tænke dig at der DINE kreationer vores gæster lægger Instagram? Så er dette køkkenet for dig!

Yderligere oplysninger 

Har vi fanget din interesse hører vi gerne fra dig snarest, da der vil løbende blive afholdt samtaler.

Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hotellet på +45 8612 8665 og spørge efter Helene Hallre, General Manager

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus:

På Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus venter der vores gæster et ophold med fokus på forkælelse. Ved Danish Travel Award har hotellet gentagende gange vundet den præstigefyldte pris som Danmarks bedste hotel uden for hovedstaden.

Vi er et 4-stjernet hotel med 5 stjernede konferencefaciliteter. Sammen med Scandinavian Congress Center danner hotellet rammen om et af Danmarks smukkeste og mest centralt beliggende hotel- og konferencecentre med plads til 4.200 personer. Med 33 mødelokaler og vores kongressal, Aarhus Congress Center, er der spændende muligheder for at skabe de bedste og mest inspirerende gastronomiske oplevelser ifm. afvikling af møder, koncerter og kongresser for alle vores gæster.


Hotellets 234 velindrettede værelser gør vores gæsters hotelophold til en oplevelse, hvor man bare skal koncentrere sig om at nyde livet og den dejlige stemning i Aarhus.
Vores restauranter, RAA Nordic Brasserie & Bar og Restaurant Scenario, byder begge på internationalt cuisine i afslappede omgivelser. RAA Nordic Brasserie & Bar er det nyeste skud på stammen i flotte og imponerende designerrammer. Konceptet stiler til den nordiske ’simplicitet’ og er med de bedste råvarer blevet vel modtaget af alle vores gæster.

Radisson Blu Scandinavia HotelAarhus C2019-05-03T00:00:002019-06-05T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Funktionsleder for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, SUA Nørholm, Herning

Nørholm Tværgående funktioner

Viborg
Om specialområdetSpecialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer skaber vi udvikling mod øget selvstændighed. Specialområdet består ...
Indrykket:20. maj 2019
Udløbsdato:10. juni 2019

Leder til ny Ungeenhed i Odder Kommune

Borgerservice

Odder
Odder Kommune etablerer en helt ny ungeenhed: En unik mulighed for dig, der vil bedrive ledelse i et tværfagligt miljø, omsætte helhedsorienterede perspektiver til virkelighed og være tæt på de unge. Stillingen Odder Kommune har besluttet at etabler...
Indrykket:16. maj 2019
Udløbsdato:2. juni 2019

Leder til ny Ungeenhed i Odder Kommune

IT & Indkøb

Odder
Odder Kommune etablerer en helt ny ungeenhed: En unik mulighed for dig, der vil bedrive ledelse i et tværfagligt miljø, omsætte helhedsorienterede perspektiver til virkelighed og være tæt på de unge. Stillingen Odder Kommune har besluttet at etabler...
Indrykket:21. maj 2019
Udløbsdato:2. juni 2019

Excellence Manager - Manufacturing Intelligence - Aarhus

ARLA FOODS AMBA

Viby J
Are you looking for an opportunity to exert your advanced statistical and project management skills in a setting of many stakeholders? Then we could have the job for you as Excellence Manager in Supply Chain Production Optimisation. We are responsib...
Indrykket:10. maj 2019
Udløbsdato:31. maj 2019

Souschef søges til Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Aarhus C
Brænder du for at give gæster en fantastisk madoplevelse, og har lyst til at blive en del af et stærkt motiveret team, der arbejder i et privilegeret miljø? Er du typen der kan lide at have travlt, trives med ansvar og elsker at der ikke er to dage ...
Indrykket:3. maj 2019
Udløbsdato:5. juni 2019