Ganske særlig daglig leder til Enkeltindsatserne ved Autisme Center Vestsjælland

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en daglig leder til den fortsatte udvikling af vores tilbud til mennesker med autisme med så særlige behov, at de bor i tilpassede boformer – det, vi kalder ”Enkeltindsatser”.

Vi har et stort fokus på enkeltindsatserne, hvor vi pt. er optagede af at udvikle og understøtte de bedste boligmæssige rammer for borgerne samt herigennem at kunne sikre rammer, der skaber gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere. At skabe gode arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for vores medarbejdere er et stort fokusområde, da vi, lige som mange andre bosteder, oplever udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Enkeltindsatserne er fordelt på to matrikler med i alt syv borgere, jf. servicelovens § 108.

Vi har brug for en ganske særlig leder, der formår at gå forrest og er tydelig i sin kommunikation samt formår at skabe eksplicitte rammer og retning for den fortsatte udvikling af vores enkelindsatser.

Du vil få direkte personaleansvar for begge matrikler med ca. 35 fastansatte medarbejdere i alt. Medarbejdergruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, PA’er, SSH’er og SSA’er samt servicemedarbejdere. Der er ligeledes tilknyttet en sygeplejerske samt koordinatorer for vagtplanlægning og for faglige indsatser. Ud over den daglige ledelse af disse medarbejdere skal du varetage TRIO-samarbejdet omkring de to matrikler i samarbejde med AMR og TR.

Vores overordnede strategi for at understøtte det gode liv, er faglig udvikling. Vi er i gang med flere uddannelsesforløb på diplomniveau for alle pædagogiske medarbejdere, PA-uddannelse for medhjælpere og ETIKOS-kurser, og du skal som daglig leder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksis-nær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige – og ufravigelige – forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.
Det er derfor nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber. Du skal være autentisk og kunne lede medarbejdere med nærvær og interesse for den enkelte i helheden, således at det ses og opleves ift. kerneopgaven.

Som daglig leder skal du kunne oversætte lovgrundlaget og arbejde aktivt med afsæt i vores ydelseskatalog og lovgivningen inden for servicelovens § 108, og vi forventer, at du evner at skabe refleksion hos såvel medarbejdere og kollegaer som hos dig selv.

Den konkrete ledelsesopgave er bl.a. fortsat at fastholde og understøtte samarbejdet personalet imellem, således at de arbejder som en samlet personalegruppe omkring borgerne, og ligeledes skal du implementere og fastholde vores fælles, faglige tilgang sammen med medarbejdergruppen. Det er derfor essentielt, at du er tydelig og eksplicit i din formidling og har evne og drive til at implementere og fastholde kurs, koordinering og commitment. For at understøtte dette har vi i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri et igangværende uddannelsesforløb ”Kerneopgaven i kalejdoskop”, som er et diplommodul, alle daglige ledere og områdeledere deltager i. Dette giver os mulighed for at tale ”samme sprog” og lede ud fra en fælles ledelsesfaglig retning.

Du får som daglig leder budgetansvar for dine matrikler, hvorfor du skal have administrative færdigheder, ligesom du skal være tydelig og velformuleret på skrift og i tale. Du får kompetent understøttelse fra vores stabsfunktion med forskellige fag- og administrationsspecialister bl.a. i forhold til økonomi og HR-relaterede opgaver.

Du vil som leder, i tæt samarbejde med medarbejdere og områdeleder, være ansvarlig for, at tilbuddenes kapacitet er agilt samt har afsæt i og bidrager til arbejdet med de politiske pejlemærker i Center for Handicap og Psykiatri.

På Autisme Center Vestsjælland har vi flere lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af virksomhedsledelsen og områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af de daglige ledere i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

Du får 20 lederkollegaer, og du bliver tilknyttet et ledernetværk, hvor vi arbejder med lederudvikling i forhold til såvel den enkelte som for arbejdsfællesskabet.

Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog eller anden beslægtet uddannelse, gerne med erfaring indenfor autisme samt det psykiatriske fagfelt. Det vil være en klar fordel, hvis du har tidligere erfaring for ledelse af enkeltindsatser. Hvis ikke du allerede har en diplomuddannelse i ledelse eller er i gang med dette, skal du på sigt være indstillet på at tage denne uddannelse.

Autisme Center Vestsjælland er en af 8 virksomheder indenfor Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv. Vi bevæger os konstant og tilpasser os omskiftelige hverdage, politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber nødvendigt og værdifuldt.

Vi forventer, at spørgsmål
til stillingen og lønindplacering afklares inden din ansøgning. Du er derfor velkommen til at kontakte

  • områdeleder Bo Pihl på telefon 51 14 47 23.

Du kan finde yderligere info på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue).

Stillingen er på fuld tid. Løn i henhold til overenskomst og lokal forhåndsaftale.

Ønsket opstart
  • 1. december 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist
  • 14. oktober 2021

Ansættelsessamtaler
1. samtale afholdes 25. oktober 2021, og 2. samtale afholdes 27. oktober 2021.

Stillingen som daglig leder kan udelukkende søges via dette link.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Ganske særlig daglig leder til Enkeltindsatserne ved Autisme Center Vestsjælland

Vi søger en daglig leder til den fortsatte udvikling af vores tilbud til mennesker med autisme med så særlige behov, at de bor i tilpassede boformer – det, vi kalder ”Enkeltindsatser”.

Vi har et stort fokus på enkeltindsatserne, hvor vi pt. er optagede af at udvikle og understøtte de bedste boligmæssige rammer for borgerne samt herigennem at kunne sikre rammer, der skaber gode arbejdsvilkår for vores medarbejdere. At skabe gode arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for vores medarbejdere er et stort fokusområde, da vi, lige som mange andre bosteder, oplever udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Enkeltindsatserne er fordelt på to matrikler med i alt syv borgere, jf. servicelovens § 108.

Vi har brug for en ganske særlig leder, der formår at gå forrest og er tydelig i sin kommunikation samt formår at skabe eksplicitte rammer og retning for den fortsatte udvikling af vores enkelindsatser.

Du vil få direkte personaleansvar for begge matrikler med ca. 35 fastansatte medarbejdere i alt. Medarbejdergruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, PA’er, SSH’er og SSA’er samt servicemedarbejdere. Der er ligeledes tilknyttet en sygeplejerske samt koordinatorer for vagtplanlægning og for faglige indsatser. Ud over den daglige ledelse af disse medarbejdere skal du varetage TRIO-samarbejdet omkring de to matrikler i samarbejde med AMR og TR.

Vores overordnede strategi for at understøtte det gode liv, er faglig udvikling. Vi er i gang med flere uddannelsesforløb på diplomniveau for alle pædagogiske medarbejdere, PA-uddannelse for medhjælpere og ETIKOS-kurser, og du skal som daglig leder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksis-nær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet. Vi har tydelige – og ufravigelige – forventninger til, at du indgår som en aktiv og givende del af dette.
Det er derfor nødvendigt, at du er i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber. Du skal være autentisk og kunne lede medarbejdere med nærvær og interesse for den enkelte i helheden, således at det ses og opleves ift. kerneopgaven.

Som daglig leder skal du kunne oversætte lovgrundlaget og arbejde aktivt med afsæt i vores ydelseskatalog og lovgivningen inden for servicelovens § 108, og vi forventer, at du evner at skabe refleksion hos såvel medarbejdere og kollegaer som hos dig selv.

Den konkrete ledelsesopgave er bl.a. fortsat at fastholde og understøtte samarbejdet personalet imellem, således at de arbejder som en samlet personalegruppe omkring borgerne, og ligeledes skal du implementere og fastholde vores fælles, faglige tilgang sammen med medarbejdergruppen. Det er derfor essentielt, at du er tydelig og eksplicit i din formidling og har evne og drive til at implementere og fastholde kurs, koordinering og commitment. For at understøtte dette har vi i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri et igangværende uddannelsesforløb ”Kerneopgaven i kalejdoskop”, som er et diplommodul, alle daglige ledere og områdeledere deltager i. Dette giver os mulighed for at tale ”samme sprog” og lede ud fra en fælles ledelsesfaglig retning.

Du får som daglig leder budgetansvar for dine matrikler, hvorfor du skal have administrative færdigheder, ligesom du skal være tydelig og velformuleret på skrift og i tale. Du får kompetent understøttelse fra vores stabsfunktion med forskellige fag- og administrationsspecialister bl.a. i forhold til økonomi og HR-relaterede opgaver.

Du vil som leder, i tæt samarbejde med medarbejdere og områdeleder, være ansvarlig for, at tilbuddenes kapacitet er agilt samt har afsæt i og bidrager til arbejdet med de politiske pejlemærker i Center for Handicap og Psykiatri.

På Autisme Center Vestsjælland har vi flere lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af virksomhedsledelsen og områdeledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af de daglige ledere i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.

Du får 20 lederkollegaer, og du bliver tilknyttet et ledernetværk, hvor vi arbejder med lederudvikling i forhold til såvel den enkelte som for arbejdsfællesskabet.

Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog eller anden beslægtet uddannelse, gerne med erfaring indenfor autisme samt det psykiatriske fagfelt. Det vil være en klar fordel, hvis du har tidligere erfaring for ledelse af enkeltindsatser. Hvis ikke du allerede har en diplomuddannelse i ledelse eller er i gang med dette, skal du på sigt være indstillet på at tage denne uddannelse.

Autisme Center Vestsjælland er en af 8 virksomheder indenfor Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret tilgang til arbejdet med mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv. Vi bevæger os konstant og tilpasser os omskiftelige hverdage, politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber nødvendigt og værdifuldt.

Vi forventer, at spørgsmål
til stillingen og lønindplacering afklares inden din ansøgning. Du er derfor velkommen til at kontakte

  • områdeleder Bo Pihl på telefon 51 14 47 23.

Du kan finde yderligere info på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue).

Stillingen er på fuld tid. Løn i henhold til overenskomst og lokal forhåndsaftale.

Ønsket opstart
  • 1. december 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist
  • 14. oktober 2021

Ansættelsessamtaler
1. samtale afholdes 25. oktober 2021, og 2. samtale afholdes 27. oktober 2021.

Stillingen som daglig leder kan udelukkende søges via dette link.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.