Garagemester ved Jægerkorpset

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du interesse for køretøjer, vedligeholdelse af dem, det udstyr de indeholder, fejlmeldinger og eftersyn, så er du et skridt på vejen til at blive Jægerkorpsets garagemester.

Om os

Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.


Om stillingen

Stillingen indgår som sådan i Land Mobility (LAND MOB) sektionen, der hører under Combat Support SQN (CS SQN).

Opgaverne er en bred vifte af opgaver, med hovedvægten lagt på JGK taktiske køretøjer. Stillingen, og dens indhold vil løbende blive justeret, men af de mange opgaver kan nævnes:
• Ansvarlig for drift og koordinering af JGK taktiske KØTJ/tilbehør på tværs af organisationen.
• Beholdningsansvarlig for LAND MOB KØTJ, tilhørende udstyr, samt våbensystemer og sensor pakker.
• Ansvarlig for materiel er optalt og ajourført jf. optællingslister.
• Sørge for diverse eftersyn på KØTJ.
• Sikre at taktiske KØTJ til enhver tid er optalt, efterset og lever op til det gældende beredskab
• Ansvarlig for klargøring, udlevering og modtagelse af KØTJ til/fra brugerne, og i den forbindelse foretage optælling før og efter.
• Udfærdige vedligeholdelsesmeddelelser på defekter ved KØTJ, samt tabs- skade meldinger ved tab

Andre opgaver:
• Udføre mindre reparationsopgaver i samarbejde med VEDLSEK
• Bygningsansvarlig for faciliteter tildelt LAND MOB
• Støtte LANDMOB uddannelsesmoduler, primært den køretekniske side, BDR og flotbringning, også under øvelsesvirksomhed
• Være leder for 1 KP/KS/OKS
• Støtte SME/LAND MOB på taktiske KØTJ med input, ændringer til styklister, teknisk/mekaniske spørgsmål, samt opbygning af taktiske KØTJ

Undervejs vil der være mulighed for at du kan videreuddanne og kompetenceudvikle dig.


Om dig

Du er seniorsergent, alternativt oversergent klar til udnævnelse.

• Du motiveres af at have mange bolde i luften og er god til at strukturere din opgaveløsning i en hverdag, som kan være meget hektisk.
• Du tilpasser dig ændrede krav eller vilkår i opgaveløsningen og udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
• Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale og tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen.
• Du kan have en faglig baggrund, men interesse og forståelse for jobbet vægter ligeledes.
• Kendskab til LAND MOB og KØTJ er en fordel, men ikke et ubetinget krav
• Du arbejder selvstændigt og forstår at samarbejde på tværs i organisationen og udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre samt støtter om nødvendigt andres indsatsAnsættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Carsten Højris Nielsen, Jægerkorpset, på telefon 3091 7332 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Garagemester ved Jægerkorpset

Har du interesse for køretøjer, vedligeholdelse af dem, det udstyr de indeholder, fejlmeldinger og eftersyn, så er du et skridt på vejen til at blive Jægerkorpsets garagemester.

Om os

Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.

Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.


Om stillingen

Stillingen indgår som sådan i Land Mobility (LAND MOB) sektionen, der hører under Combat Support SQN (CS SQN).

Opgaverne er en bred vifte af opgaver, med hovedvægten lagt på JGK taktiske køretøjer. Stillingen, og dens indhold vil løbende blive justeret, men af de mange opgaver kan nævnes:
• Ansvarlig for drift og koordinering af JGK taktiske KØTJ/tilbehør på tværs af organisationen.
• Beholdningsansvarlig for LAND MOB KØTJ, tilhørende udstyr, samt våbensystemer og sensor pakker.
• Ansvarlig for materiel er optalt og ajourført jf. optællingslister.
• Sørge for diverse eftersyn på KØTJ.
• Sikre at taktiske KØTJ til enhver tid er optalt, efterset og lever op til det gældende beredskab
• Ansvarlig for klargøring, udlevering og modtagelse af KØTJ til/fra brugerne, og i den forbindelse foretage optælling før og efter.
• Udfærdige vedligeholdelsesmeddelelser på defekter ved KØTJ, samt tabs- skade meldinger ved tab

Andre opgaver:
• Udføre mindre reparationsopgaver i samarbejde med VEDLSEK
• Bygningsansvarlig for faciliteter tildelt LAND MOB
• Støtte LANDMOB uddannelsesmoduler, primært den køretekniske side, BDR og flotbringning, også under øvelsesvirksomhed
• Være leder for 1 KP/KS/OKS
• Støtte SME/LAND MOB på taktiske KØTJ med input, ændringer til styklister, teknisk/mekaniske spørgsmål, samt opbygning af taktiske KØTJ

Undervejs vil der være mulighed for at du kan videreuddanne og kompetenceudvikle dig.


Om dig

Du er seniorsergent, alternativt oversergent klar til udnævnelse.

• Du motiveres af at have mange bolde i luften og er god til at strukturere din opgaveløsning i en hverdag, som kan være meget hektisk.
• Du tilpasser dig ændrede krav eller vilkår i opgaveløsningen og udviser parathed til at gøre tingene på andre måder.
• Du formulerer dig kort og præcist i skrift og tale og tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen.
• Du kan have en faglig baggrund, men interesse og forståelse for jobbet vægter ligeledes.
• Kendskab til LAND MOB og KØTJ er en fordel, men ikke et ubetinget krav
• Du arbejder selvstændigt og forstår at samarbejde på tværs i organisationen og udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre samt støtter om nødvendigt andres indsatsAnsættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Carsten Højris Nielsen, Jægerkorpset, på telefon 3091 7332 eller via mail JGK-S102@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.