Genopslag: Afdelingsleder i Unge Familieområdet til Danmarks unikke Ungecenter

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være del af en helhedsorienteret indsats for unge mellem 15 og 30 år, så søg denne stilling.

Ungecentret i Brønderslev søger en afdelingsleder, og vi ser frem til at møde dig, der vil:

 • Arbejde med kreative, skæve løsninger samt nye tilgange på servicelovens område for 15-18 årige og efterværn på Ungecenter Brønderslev.
 • Være del af en Kommunal Ungeindsats hvor beskæftigelsesområdet, misbrug, UU, og psykiatri-handicap for unge op til 29 år, er under samme tag og refererer til samme politiske udvalg. Der er samlet set godt 50 ansatte i hele Ungecentret.
 • Se løsninger på tværs af lovgivninger på hele ungecentret, og samarbejde tæt med bl.a. skoleområdet og PPR.
 • Have personaleansvar for en gruppe velkvalificerede medarbejdere - 12 rådgivere, 1 ungekonsulent og 1 fagkonsulent
 • Være en del af en ledelsesgruppe med 2 andre afdelingsledere og ungechef.

Du bliver en vigtig del af en yderst spændende hverdag i et Ungecenter, der arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og aldrig står stille.

Vi arbejder målrettet med indsatser der understøtter den kerneopgave, vi har i hele Ungecentret:
 • At alle unge får uddannelse og job, bliver i stand til at mestre deres liv, og bliver selvforsørgende.

På ungefamilieområdet betyder det bl.a., at der arbejdes målrettet med de unge, så de gradvist får indsatser så tæt på normalområdet som muligt. Dette sker med henblik på at lade den unge vokse op i sit nærmiljø, at bevare tilknytning til fx skole og netværk, samt undgå anbringelse, der hvor problemerne kan løses på anden vis.

Vi arbejder meget med de unges motivation i forbindelse med indsatserne, hvilket efter vores mening forudsætter brug af såvel kommunale som private leverandører, for at have den bredest mulige indsatsvifte.
Indsatsen følges politisk i en ”Investeringsstrategi” der startede i 2017, som indeholder mål om færre anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger. En del af arbejdet med strategien vil også medføre projekter og opgaver sammen med f.eks. skoleområdet og PPR.

Afdelingslederen bliver en del af et ledelsesteam bestående af en ungechef og 2 andre afdelingsledere. Som en del af vores ledelsesgrundlag har vi givet hinanden håndslag på, fortsat at understøtte tværfagligheden og helhedssynet i opgaveløsningen. Det er det, som er unikt ved Ungecentret i Brønderslev.

Ungecentret har i siden etableringen i år 2014 opnået gode resultater. Det er dog et område der er stor bevågenhed ved og vi arbejder hele tiden på at finde nye tilgange der kan gøre, at vi kan hjælpe flere unge indenfor den økonomiske, faglige og medarbejdermæssige ramme vi har.

Dine opgaver som afdelingsleder vil være:
 • Ledelse af afdelingen, der består af pt. 14 medarbejdere.
 • Drage omsorg for medarbejdernes forskelligheder i forhold til opgaver og sparring.
 • Ansvar for den faglige kvalitet i opgaveløsningen bistået af erfaren fagkonsulent.
 • Ansvar for, at den tværfaglige og helhedsorienterede tilgang til unge fortsættes og at målene i investeringsstrategien nås.
 • Ansvar for budget og løbende økonomisk opfølgning i samarbejde med ungechef.
 • Udvikle på områdets indsatser og metodebrug.
 • Forestå eller medvirke ved udviklingsprojekter.

Vi forventer du har:
 • En relevant uddannelse koblet med ledelsesmæssig erfaring
 • Godt kendskab til ungeområdet og erfaring med at arbejde med serviceloven.
 • Forståelse for, at løsninger for de unge i mange tilfælde skal findes på tværs af fagområder og lovgivninger, og tage udgangspunkt i de unges ressourcer og motivation.
 • Fokus på at skabe resultater og ikke er bange for at ”blive målt” på dem.
 • Forståelse for, at indsatser og udgifter skal håndteres indenfor de budgetmæssige rammer
 • Mod og lyst til at medvirke til udviklingen af området - også på tværs af organisationen

Personlige kompetencer: 
 • Kunne motivere, begejstre og være rammesættende for dine medarbejdere
 • Have evne til at træffe beslutninger - også upopulære beslutninger
 • Have evner til at implementere beslutninger
 • Have evner også for den administrative side af lederjobbet
 • Have et godt humør og have lyst til at arbejde i uformelle rammer

Tidsplan:
 • Ansøgningsfrist den 10. november 2021
 • 1. samtale afholdes den 19. november 2021

Ved ansættelse af chefer/ledere anvender Brønderslev Kommune personprofil. Hvis du går videre til 2. samtale, får du tilsendt et link til Garuda Kompetenceprofil og en invitation til individuel tilbagemelding.
 • Test tilbagemelding den 23. november 2021
 • 2. samtale afholdes den 29. november 2021

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte Ungechef Stig Stavnskær, tlf. 20 220536 eller stig@99454545.dk

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til ledere af ledere, er:
 • At du har fokus på kerneopgaven og optimerer de tværfaglige rammer
 • At du arbejder for I har en høj faglighed samt et godt tværfagligt samarbejde 
 • At du er ansvarlig for et arbejdsmiljø, der er præget af trivsel, anerkendelse og respekt og tillid
 • At du ser dig selv som en del af ledelsesfællesskabet

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en leder af ledere i vores forventningsmodel.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Genopslag: Afdelingsleder i Unge Familieområdet til Danmarks unikke Ungecenter

Vil du være del af en helhedsorienteret indsats for unge mellem 15 og 30 år, så søg denne stilling.

Ungecentret i Brønderslev søger en afdelingsleder, og vi ser frem til at møde dig, der vil:

 • Arbejde med kreative, skæve løsninger samt nye tilgange på servicelovens område for 15-18 årige og efterværn på Ungecenter Brønderslev.
 • Være del af en Kommunal Ungeindsats hvor beskæftigelsesområdet, misbrug, UU, og psykiatri-handicap for unge op til 29 år, er under samme tag og refererer til samme politiske udvalg. Der er samlet set godt 50 ansatte i hele Ungecentret.
 • Se løsninger på tværs af lovgivninger på hele ungecentret, og samarbejde tæt med bl.a. skoleområdet og PPR.
 • Have personaleansvar for en gruppe velkvalificerede medarbejdere - 12 rådgivere, 1 ungekonsulent og 1 fagkonsulent
 • Være en del af en ledelsesgruppe med 2 andre afdelingsledere og ungechef.

Du bliver en vigtig del af en yderst spændende hverdag i et Ungecenter, der arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og aldrig står stille.

Vi arbejder målrettet med indsatser der understøtter den kerneopgave, vi har i hele Ungecentret:
 • At alle unge får uddannelse og job, bliver i stand til at mestre deres liv, og bliver selvforsørgende.

På ungefamilieområdet betyder det bl.a., at der arbejdes målrettet med de unge, så de gradvist får indsatser så tæt på normalområdet som muligt. Dette sker med henblik på at lade den unge vokse op i sit nærmiljø, at bevare tilknytning til fx skole og netværk, samt undgå anbringelse, der hvor problemerne kan løses på anden vis.

Vi arbejder meget med de unges motivation i forbindelse med indsatserne, hvilket efter vores mening forudsætter brug af såvel kommunale som private leverandører, for at have den bredest mulige indsatsvifte.
Indsatsen følges politisk i en ”Investeringsstrategi” der startede i 2017, som indeholder mål om færre anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger. En del af arbejdet med strategien vil også medføre projekter og opgaver sammen med f.eks. skoleområdet og PPR.

Afdelingslederen bliver en del af et ledelsesteam bestående af en ungechef og 2 andre afdelingsledere. Som en del af vores ledelsesgrundlag har vi givet hinanden håndslag på, fortsat at understøtte tværfagligheden og helhedssynet i opgaveløsningen. Det er det, som er unikt ved Ungecentret i Brønderslev.

Ungecentret har i siden etableringen i år 2014 opnået gode resultater. Det er dog et område der er stor bevågenhed ved og vi arbejder hele tiden på at finde nye tilgange der kan gøre, at vi kan hjælpe flere unge indenfor den økonomiske, faglige og medarbejdermæssige ramme vi har.

Dine opgaver som afdelingsleder vil være:
 • Ledelse af afdelingen, der består af pt. 14 medarbejdere.
 • Drage omsorg for medarbejdernes forskelligheder i forhold til opgaver og sparring.
 • Ansvar for den faglige kvalitet i opgaveløsningen bistået af erfaren fagkonsulent.
 • Ansvar for, at den tværfaglige og helhedsorienterede tilgang til unge fortsættes og at målene i investeringsstrategien nås.
 • Ansvar for budget og løbende økonomisk opfølgning i samarbejde med ungechef.
 • Udvikle på områdets indsatser og metodebrug.
 • Forestå eller medvirke ved udviklingsprojekter.

Vi forventer du har:
 • En relevant uddannelse koblet med ledelsesmæssig erfaring
 • Godt kendskab til ungeområdet og erfaring med at arbejde med serviceloven.
 • Forståelse for, at løsninger for de unge i mange tilfælde skal findes på tværs af fagområder og lovgivninger, og tage udgangspunkt i de unges ressourcer og motivation.
 • Fokus på at skabe resultater og ikke er bange for at ”blive målt” på dem.
 • Forståelse for, at indsatser og udgifter skal håndteres indenfor de budgetmæssige rammer
 • Mod og lyst til at medvirke til udviklingen af området - også på tværs af organisationen

Personlige kompetencer: 
 • Kunne motivere, begejstre og være rammesættende for dine medarbejdere
 • Have evne til at træffe beslutninger - også upopulære beslutninger
 • Have evner til at implementere beslutninger
 • Have evner også for den administrative side af lederjobbet
 • Have et godt humør og have lyst til at arbejde i uformelle rammer

Tidsplan:
 • Ansøgningsfrist den 10. november 2021
 • 1. samtale afholdes den 19. november 2021

Ved ansættelse af chefer/ledere anvender Brønderslev Kommune personprofil. Hvis du går videre til 2. samtale, får du tilsendt et link til Garuda Kompetenceprofil og en invitation til individuel tilbagemelding.
 • Test tilbagemelding den 23. november 2021
 • 2. samtale afholdes den 29. november 2021

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte Ungechef Stig Stavnskær, tlf. 20 220536 eller stig@99454545.dk

I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her.

Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til ledere af ledere, er:
 • At du har fokus på kerneopgaven og optimerer de tværfaglige rammer
 • At du arbejder for I har en høj faglighed samt et godt tværfagligt samarbejde 
 • At du er ansvarlig for et arbejdsmiljø, der er præget af trivsel, anerkendelse og respekt og tillid
 • At du ser dig selv som en del af ledelsesfællesskabet

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en leder af ledere i vores forventningsmodel.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.