Genopslag - Analyse- og økonomikonsulent, Uddannelse Til Alle Unge | Ofir.dk
header background shadow

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!

Stillingen kan ikke længere søges via Ofir.
Uddannelse Til Alle Unge

Genopslag - Analyse- og økonomikonsulent

Uddannelse Til Alle Unge

Dygtig konsulent med særligt fokus på styring og økonomi søges.

Alle unge skal have en uddannelse!  Vil du hjælpe med at styre efter det mål?


Som vores nye kollega skal du kunne udvikle metoder til at måle og dokumentere vores resultater, koble dem til økonomien og formidle dem internt og eksternt.
 
Vores opgave er, at få de unge i uddannelse og fastholde dem i uddannelse. Derfor er Uddannelse til Alle Unge et område præget af en bred opgaveportefølje. Området varetager alle kommunens opgaver i forhold til unge, som endnu ikke har en kompetencegivende uddannelse.  Vi løser blandt andet opgaver vedrørende offentlig forsørgelse, social indsats, SSP, ungdomsskole og –klubber, dagundervisning og specialundervisning på tværs af lovområder og traditionelle faggrænser.
 
Du får en vigtig rolle i forhold til at udvikle vores resultatstyring og økonomiopfølgning og koble styringen til faglighed. Målet er at ruste lederne til at se, hvad der virker, og hvad der ikke virker – og hvad det hele koster -, så de kan handle på et oplyst grundlag og formidle både udfordringer og resultater til politikere og medarbejdere. Vores budget bliver mindre i de kommende år. Vi har derfor brug for en dygtig kollega, der kan koble økonomi, resultater og effekt og på den baggrund skabe god ledelsesinformation og bidrag til den daglige styring og det strategiske udviklingsarbejde.
 
Uddannelse til Alle Unge er en vigtig spiller på uddannelsesområdet i Holbæk Kommune, og i jobbet bliver du en af ledelsens vigtigste sparringspartnere. Du skal sikre, at vi har styr på fakta og dokumentation til brug for både ledelse, styring, opfølgning og formidling.
 
Styringsopgaverne løses i tæt samarbejde med økonomikonsulenten på vores område, som er ansat i den centrale økonomistab. De strategiske udviklingsopgaver skal løses i samspil med chefen, ledergruppen og kollegaerne i stabsfunktionen.
 
Om dig
Du har drive, gennemslagskraft og stærke sociale kompetencer, som du anvender til at etablere gode samarbejdsrelationer i organisationen.
 
Du er analytisk skarp, har styr på dit regneark og evner at anvende komplekse datamængder i en politisk kontekst ved at kunne uddrage essensen og kommunikere den på en forståelig måde. Du har politisk og kommunaløkonomisk forståelse og evner at arbejde strategisk med langsigtede mål uden at miste overblikket. Du formår at skabe sammenhæng mellem de langsigtede mål og resultater, økonomien og den daglige drift.
 
Den ideelle kandidat
  • har interesse for og gerne viden om uddannelsesområdet
  • har en relevant videregående uddannelse
  • har solid erfaring med offentlig økonomistyring, analyser og ledelsesinformation
  • har erfaring fra det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet fra en kommune
  • er en haj til Excel, TARGIT/KOMLIS og Prisme  
  • er god til at skabe et overblik, men har også blik for de vigtige detaljer
  • er en dygtig kommunikator, som kan formidle kompliceret stof klart - både mundtligt og skriftligt
  • er god til at samarbejde og finde løsninger i tæt samarbejde med både ledere og kollegaer 
Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende job i en ny organisation med dygtige samarbejdspartnere og gode muligheder for at påvirke opgaveløsningen.
 
Du vil blive en del af chefens stab, som understøtter den strategiske ledelse i politiske processer, udviklingsopgaver og opgaver vedrørende driften. I staben er der yderligere tre medarbejdere, som vil blive dine nærmeste kollegaer. Stabens opgaveportefølje giver mulighed for høj grad af fleksibilitet og indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde.

Du får arbejdsplads i en fredet bygning på det tidligere Holbæk Seminarium

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes ud fra dine erfaringer og kvalifikationer efter gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Der er tale om en varig stilling som udviklingskonsulent på 37 timer ugentligt.

Er du den rette kandidat med den rigtige erfaring og ballast, er der mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller eventuelt chefkonsulent.
 
Yderligere information
Vil du høre mere om stillingen, så kontakt chef for Uddannelse til Alle Unge, Julie Becher på tlf. 7236 6294 eller chefkonsulent Lise Kemp på tlf. 7236 8085.
 
Ansøgningsfrist er torsdag den 26. januar 2017.
 
Vi holder 1. samtale onsdag den 1. februar og 2. samtale fredag den 10. februar, så du kan starte i stillingen senest den 1. april 2017.
  
Om Uddannelse til Alle Unge
Holbæk kommune har flere end 70.000 indbyggere og ca. 5.000 ansatte. Holbæk Kommunes organisation har siden januar 2015 haft få, fælles kerneopgaver som omdrejningspunkt – en unik måde at organisere en kommunes opgaver og udvikling på. Læs mere om kommunen, vores organisation og vores personalepolitik på www.holbaek.dk/omkommunen

Uddannelse til Alle Unge er en af de i alt seks kerneopgaver i Holbæk Kommune. Vores udgangspunkt er at uddannelse giver den unge de bedste muligheder for at leve et liv med livskvalitet og selvforsørgelse. Samtidig er uddannelse en af de vigtigste forudsætninger for fremtidens velfærdssamfund og vækst. Vores organisation skal bidrage til dette mål. De politiske ambitioner for området er høje og vi reducerer budgetterne i de kommende år, så vi skal og vil gå helt nye veje sammen med de unge og mange gode samarbejdspartnere. Vi er ca. 300 ansatte i Uddannelse til Alle Unge og et budget på 229 mio. kr. (2017).

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
04-01-2017
Udløbsdato
26-01-2017
Job-ID
329683090
Jobbets adresse

Uddannelse Til Alle Unge

Kanalstræde 2

4300Holbæk

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden