GENOPSLAG: Overlæge til Afdeling for Røntgen og Skanning (thoracoabdominal sektor), Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Afdelingens og sektorens ansvars- og arbejdsopgaver
Afdeling for Røntgen og Skanning, Rigshospitalet, varetager radiologiske undersøgelser og interventioner. Afdelingen har lokal-, land/landsdelsfunktion samt universitetsfunktion. Der modtages patienter fra hele Danmark, Færøerne samt Grønland. Afdelingen samarbejder med alle sengebærende afdelinger og ambulatorier på Rigshospitalet og har alle modaliteter inden for konventionel radiologi, snitbilleddiagnostik med ultralyd, MR- og CT-scanning samt intervention bl.a. inden for kardiovaskulær diagnostik. Der er installeret nyt ultralydsudstyr, 64 og 320-slice CT, 1,5 og 3 T MR-apparatur, flatpanel gennemlysningsudstyr, konventionel direkt-radiologi inklusive digitalt mammografiudstyr. Afdelingen er helt digitaliseret med RIS og PACS.
Afdelingen er beliggende på to matrikler, Glostrup og Blegdamsvej. Stillingen er placeret på Blegdamsvejmatriklen. Afdeling for Røntgen og Skanning er en travl afdeling, som beskæftiger sig med både akutte og elektive, højt specialiserede undersøgelser. En stor del af patienterne på Blegdamsvejmatriklen er onkologiske patienter, både under udredning for kræftsygdomme og i kontrolforløb. Sektoren varetager foruden onkoradiologi, thorax-, abdominal- og uroradiologi samt børneradiologi. Der er desuden en stor organtransplantationsaktivitet på Rigshospitalet. På Glostrup matriklen varetages hovedsageligt neuroradiologiske og muskuloskelletale undersøgelser. Der er dog en mindre mængde thorakoabdominale undersøgelser, som vil skulle beskrives fra Blegdamsvej

Arbejdsopgaver
Overlægens arbejdsopgaver vil hovedsagelig bestå af den daglige beskrivelse og konferering af thoracoabdominale undersøgelser, heraf et betydeligt antal onkoradiologiske skanninger. Overlægen vil sammen med de øvrige speciallæger i sektoren få et delansvar for at thoracoabdominale skanninger, der udføres på Glostrup, og beskrives på Blegdamsvej. Skanningerne som varetages fra Glostrup, er dels undersøgelser af indlagte patienter, undersøgelser af patienter fra modtagelsen og undersøgelser fra egen læge. Undersøgelserne udgør generelt et stort spektrum af problemstillinger i almen radiologi, som sammen med de mere specialiserede undersøgelser giver et interessant case-mix.Overlægen deltager desuden i de øvrige speciallægefunktioner i sektoren. Der er mange konferencer med de samarbejdende afdelinger og en del multidisciplinære konferencer. Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse både på intro- og hoveduddannelsesniveau. Afdelingen uddanner herudover radiografstuderende og sekretærelever.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med speciallæge i diagnostisk radiologi med bredt kendskab til thoracoabdominal billeddiagnostik.
Overlægen forventes sammen med afdelingens øvrige overlæger at deltage i undervisning, kvalitetsudvikling og forskning. Dokumenteret forskning og kvalitetsudviklingsarbejde vægtes højt.
En specifik funktionsbeskrivelse og udviklingsplan vil blive udarbejdet ved ansættelsen, afhængig af kompetencer og ønsker samt ved de årlige MUS- samtaler.

Vagt
Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes lønnings- og takstnævn.
Såfremt ansøger allerede er tjenestemand i Region Hovedstaden vil evt. ansættelse kunne ske på tjenestemandsvilkår. Ansættelsen sker i Region Hovedstaden med tjeneste indtil videre på Afdeling for Røntgen og skanning, Blegdamsvej matrikel, Thorakoabdominal sektor.

Reference
Stillingen refererer til den ledende overlæge og i det daglige arbejde til den daglige driftsansvarlige overlæge i thoracoabdominale sektor på Blegdamsvej.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til den dagligt driftsansvarlige overlæge i sektoren Claus V. Jensen, på telefon: 35 45 89 57, e-mail: claus.v.jensen@regionh.dk. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for den ledende overlæge Zasja Ahmad på telefon 3545 8911.

Ansøgning
Ansøger bedes fremsende motiveret ansøgning og i ansøgningen forholde sig til de 7 lægeroller samt vedhæfte speciallægeautorisation og CV.

Ansøgningsfrist senest den 28. januar 2021 kl. 12.00.

Om Diagnostisk Center
Diagnostisk Center er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1.600 medarbejdere og en årlig omsætning på 1 mia. kr. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning. Diagnostisk Center understøtter patientbehandlingen ved årligt at producere mere end 10 mio. svar på laboratorieanalyser, mere end 650.000 billeddiagnostiske undersøgelser og centret har mere end 1 mio. kontakter til patienter og donorer. Centrets 37 professorer og øvrige forskere publicerer årligt mere end 500 videnskabelige artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.
Centret rummer Afdeling for Røntgen og Skanning, Klinisk Biokemisk Afdeling, Patologiafdelingen, Klinisk Immunologisk Afdeling (Region Hovedstadens blodbanker, vævsbanker og vævstypelaboratorium), Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Genomisk Medicin, Medicinsk Forskningsbibliotek og DEKS.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Justitsministeriet søger en overlæge til Retspsykiatrisk Klinik

Justitsministeriet

København K
Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde ambulante mentalerklæringer for an­klagemyndigheden i politikredsene på Sjælland og Lolland-Falster. Derudover er Retspsykiatrisk Klinik involveret i forsk­ningsprojekter og undervisning inden for ...
Indrykket:16. december 2020

Ph.d.-studerende i præcisionsdiagnostik i kardiologien søges

Rigshospitalet

København Ø
En ph.d.-stilling er tilgængelig i Enheden for Arvelige Hjertesygdomme ved Hjertecentret, Rigshospitalet, i tæt samarbejde med akademiske partnere ved Københavns Universitet. Enheden for Arvelige Hjertesygdomme blev oprettet i 2006. Cirka 3.500 fami...
Indrykket:5. januar 2021

Overlæge ved Socialmedicinsk Center, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Bispebjerg Hospital

København NV
Vil du være med i udviklingen af socialmedicinen i Region Hovedstaden? En stilling som overlæge på Socialmedicinsk Center ønsket besat af læge med solid socialmedicinsk erfaring. Socialmedicinsk Center har flere funktioner herunder udredning og hjæl...
Indrykket:7. januar 2021

Psykiatrisk Center Amager søger overlæge til F-ACT, som samtidig vil styrke uddannelsesindsatsen for Yngre Læger

Psykiatrisk Center Amager

København S
Her får du mulighed for at blive en del af et erfarent team på et dynamisk center, hvor patienten er i centrum. Vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne. Stillingen ønskes besat som over...
Indrykket:13. januar 2021

Medicochef til medicoteknologi i største skala

It- medico og telefoni

København Ø
Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) er Danmarks største offentlige virksomhed for sundhedsteknologi med godt 1.000 medarbejdere og 1,6 mia. kr. i årligt budget. Vi tilbyder en position som enhedschef med direkte reference ti...
Indrykket:18. januar 2021

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Justitsministeriet søger en overlæge til Retspsykiatrisk Klinik

Justitsministeriet

København K
Retspsykiatrisk Kliniks kerneopgave er at udarbejde ambulante mentalerklæringer for an­klagemyndigheden i politikredsene på Sjælland og Lolland-Falster. Derudover er Retspsykiatrisk Klinik involveret i forsk­ningsprojekter og undervisning inden for ...
Indrykket:16. december 2020

Ph.d.-studerende i præcisionsdiagnostik i kardiologien søges

Rigshospitalet

København Ø
En ph.d.-stilling er tilgængelig i Enheden for Arvelige Hjertesygdomme ved Hjertecentret, Rigshospitalet, i tæt samarbejde med akademiske partnere ved Københavns Universitet. Enheden for Arvelige Hjertesygdomme blev oprettet i 2006. Cirka 3.500 fami...
Indrykket:5. januar 2021

Overlæge ved Socialmedicinsk Center, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Bispebjerg Hospital

København NV
Vil du være med i udviklingen af socialmedicinen i Region Hovedstaden? En stilling som overlæge på Socialmedicinsk Center ønsket besat af læge med solid socialmedicinsk erfaring. Socialmedicinsk Center har flere funktioner herunder udredning og hjæl...
Indrykket:7. januar 2021

Psykiatrisk Center Amager søger overlæge til F-ACT, som samtidig vil styrke uddannelsesindsatsen for Yngre Læger

Psykiatrisk Center Amager

København S
Her får du mulighed for at blive en del af et erfarent team på et dynamisk center, hvor patienten er i centrum. Vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne. Stillingen ønskes besat som over...
Indrykket:13. januar 2021

Medicochef til medicoteknologi i største skala

It- medico og telefoni

København Ø
Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) er Danmarks største offentlige virksomhed for sundhedsteknologi med godt 1.000 medarbejdere og 1,6 mia. kr. i årligt budget. Vi tilbyder en position som enhedschef med direkte reference ti...
Indrykket:18. januar 2021