Gem job

Genopslag - Postdoc til feltbaseret studie af rammerne for grøn omstilling i alternativ dansk kvægproduktion, herunder fx policies, regulering, finansiering, rådgivning og dataregistrering

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc. Vi søger en kandidat med en ph.d.-grad i antropologi eller anden samfundsvidenskab, videnskabsstudier, etnologi eller lignende. Stillingen er til besættelse fra 1.8. 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til 24 måneder.

Stillingsindhold

Postdocen skal indgå i det tværvidenskabelige forskningsprojekt Cattle Crossroads. Researching Danish Livestock Production for the Future, hvis overordnede mål er at undersøge muligheder og barrierer for grøn omstilling i den danske kvægproduktion. Disse muligheder og barrierer undersøges gennem en samlet analyse af det videnskompleks, som dansk kvægproduktion indgår i og udgør, med særligt fokus på de skilleveje, der opstår i forbindelse med omlægning til grønt kvæghold. Dermed er formålet med Cattle Crossroads at bidrage til et nyt solidt vidensgrundlag for dansk kvægproduktion i en grøn fremtid, herunder at anspore til en kvalificeret og vanskelig diskussion om nedskalering set i lyset af idéen om absolut miljømæssig bæredygtighed, ifølge hvilken enhver produktions klima- og miljøaftryk skal måles i forhold til absolutte planetære grænser og ikke relativt i forhold til anden produktion. Cattle Crossroads består af en gruppe af 7-8 forskere og er som udgangspunkt et samarbejde mellem antropologi, veterinærvidenskab og husdyrvidenskab, og der forventes stor interaktion mellem deltagernes delprojekter. Cattle Crossroads er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfonds pulje til forskning i grøn omstilling og løber fra 2021 til 2024.

Vi søger en postdoc til at varetage et delprojekt under Cattle Crossroads, nemlig et feltbaseret studie af rammerne for grøn omstilling i alternativ dansk kvægproduktion, herunder fx policies, regulering, finansiering, rådgivning og dataregistrering. Myndighedsbetjening udgør en vigtig del af veterinær- og husdyrvidenskabsspecialisters virke, og en betragtelig del af forskningen indenfor kvægbrug finansieres af landbrugets afgiftsfonde og organisationer, som også yder konsulentbistand til kvægproducenter. Desuden spiller finansieringsmekanismer og forsikringsordninger en stor rolle for kvægproducenternes handlerum. Videnskab, myndigheder, banker, økonomiske institutioner og landbrugserhvervet indgår således i en række samarbejder om at rammesætte dansk kvægproduktion. Gennem feltarbejde blandt relevante aktører, ønskes der med postdoc-stillingen en analyse af denne tværsektorielle vidensdeling med specifikt fokus på klima- og miljøspørgsmål og på muligheder og barrierer for alternative produktionsformer.

Delprojektet vil indgå som en vigtig komponent i Cattle Crossroads som helhed, og den succesfulde ansøger forventes udover to fagfællebedømte artikler også i samarbejde med felten og projektets øvrige deltagere at udarbejde et ’katalog’, der udpeger muligheder for grøn omstilling af dansk kvægproduktion via identifikation af barrierer i det tværsektorielle samarbejde.

Stillingen vil foruden tilknytningen til Cattle Crossroads projektet også blive indlejret i det nystartede Centre for Sustainable Futures ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet (https://sustainablefutures.ku.dk/)

Saxo-Instituttet omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne Arkæologi, Europæisk etnologi, Klassisk græsk & Latin, Migrationsstudier samt Historie. Instituttet har ca. 1.400 studerende og 100 ansatte, og tilbyder studie- og erhvervsvejledning, varierede studiefaciliteter og et omfattende bibliotek, der dagligt benyttes af instituttets studerende, undervisere og forskere. Instituttet er desuden vært for flere forskningscentre, projekter og netværk, som er eksternt finansierede. Se https://saxo.ku.dk

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et relevant fagområde.

Yderligere kvalifikationer, der vil blive vægtet, er erfaring med og nysgerrighed overfor tværvidenskabeligt samarbejde, samt en interesse for grøn omstilling. Desuden er vi på udkig efter en initiativrig og selvstændig forsker, som har erfaring med og lyst til at udføre og organisere feltarbejde, som vil indgå aktivt i ideudvekslinger, og som kan arrangere forskningsaktiviteter og omsætte indsigter også udenfor forskningssammenhænge. En tidligere erfaring med miljø-, klima og bæredygtighedsområdet vil anses som en fordel, ligesom en indsigt i økonomisk antropologi, policy-studier eller tilsvarende er det.

Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale

Yderligere information om stillingen kan fås hos PI for Cattle Crossroads Frida Hastrup (hastrup@hum.ku.dk).

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen, som kan skrive på dansk eller engelsk skal indeholde følgende bilag:

  • Ansøgningsbrev (max 2 sider).
  • Komplet CV
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med *
  • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en konkretisering af, hvordan ovennævnte delprojekt kan gribes an. Forskningsplanen bør også rumme ideer til organisering af forskningsaktiviteter, formidling eller andre projekttiltag (i alt max 3 sider)
  • Undervisningsportfolio. Redegørelse og dokumentation for undervisningskompetencer og -erfaring og forskningsformidling.
  • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere, der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Lotte Strandberg HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer #1 211-0661/21-2I ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er tidsbegrænset til 24 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2021 kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.


Gem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Postdoc position on studying incomplete lineage sorting and morphological evolution in primates

KU - SCIENCE - BIO SNM

København Ø
Postdoc of evolutionary genomics Department of Biology Faculty of Science University of Copenhagen A postdoc position for three years on comparative analyses for primate genomes will be open in Department of Biology at University of Copenhagen from ...
Indrykket:27. marts 2021

Postdoctoral position in public procurement law and competition law

Københavns Universitet, HR Søndre City

København S
The Faculty of Law, University of Copenhagen, is seeking applications for a postdoc in Competition law and economics. The position is part of a research project on central purchasing bodies funded by DFF (Sapere Aude DFF-Starting-Grant). The project...
Indrykket:27. marts 2021

Postdoctoral position in the history or anthropology of colonial and post-colonial psychiatry

KU - HUM - Det Informationsvidenskabelige Akademi

København S
The Department of English, Germanic and Romance studies (ENGEROM), University of Copenhagen (UCPH), invites applications for a 30-month post-doctoral researcher position in the history of colonial and post-colonial psychiatry to be filled by 1 Janua...
Indrykket:8. april 2021

Postdoctoral position: Affective investments in diversity work in STEM

Aarhus Universitet

København NV
The Danish School of Education (DPU), Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project Affective investments in diversity work in STEM , financed by the Aarhus University Research Foundati...
Indrykket:7. april 2021

Postdoctoral Position: Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education. The case of the United Kingdom and Brexit

Aarhus Universitet

København NV
The Danish School of Education (DPU), Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education. The cas...
Indrykket:7. april 2021
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Postdoc position on studying incomplete lineage sorting and morphological evolution in primates

KU - SCIENCE - BIO SNM

København Ø
Postdoc of evolutionary genomics Department of Biology Faculty of Science University of Copenhagen A postdoc position for three years on comparative analyses for primate genomes will be open in Department of Biology at University of Copenhagen from ...
Indrykket:27. marts 2021

Postdoctoral position in public procurement law and competition law

Københavns Universitet, HR Søndre City

København S
The Faculty of Law, University of Copenhagen, is seeking applications for a postdoc in Competition law and economics. The position is part of a research project on central purchasing bodies funded by DFF (Sapere Aude DFF-Starting-Grant). The project...
Indrykket:27. marts 2021

Postdoctoral position in the history or anthropology of colonial and post-colonial psychiatry

KU - HUM - Det Informationsvidenskabelige Akademi

København S
The Department of English, Germanic and Romance studies (ENGEROM), University of Copenhagen (UCPH), invites applications for a 30-month post-doctoral researcher position in the history of colonial and post-colonial psychiatry to be filled by 1 Janua...
Indrykket:8. april 2021

Postdoctoral position: Affective investments in diversity work in STEM

Aarhus Universitet

København NV
The Danish School of Education (DPU), Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project Affective investments in diversity work in STEM , financed by the Aarhus University Research Foundati...
Indrykket:7. april 2021

Postdoctoral Position: Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education. The case of the United Kingdom and Brexit

Aarhus Universitet

København NV
The Danish School of Education (DPU), Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project Asserting the Nation: Comparative studies on the rise of neo-nationalism in higher education. The cas...
Indrykket:7. april 2021