GENOPSLAG: Psykolog 34 timer til FamilieIndsatsen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


– Center for Sociale Indsatser


FamilieIndsatsen i Gribskov Kommune er organiseret i Center for Sociale Indsatser (CSI) og består af en teamleder, 13 familiebehandlere og 4 psykologer.


Målgruppen er børn fra før fødsel op til 14 år og deres forældre, samt familien som helhed. Indsatserne spænder fra tidlig forebyggende indsats til længerevarende behandlingsforløb.


Tilbuddene kan være for den enkelte familie/forældre, gruppebaserede forløb og i nogle tilfælde flerfamilie-processer.


Om os

Team Behandling er et tværfagligt team med 25 medarbejdere (13 familiebehandlere/familiekonsulenter, 5 kontaktpersoner, 2 misbrugskonsulenter og 4 psykologer - 5 med dig) og fungerer som udførerenhed for Team Myndighed og Fremskudt Social Indsats på skolerne. For at fungere optimalt tværfagligt er det vigtigt med respekt for andres fagligheder og ydmyghed overfor sin egen, men det er også vigtigt at vedligeholde sit monofaglige blik og ståsted. Vi har derfor både tværfaglige og monofaglige sparringsrum.


Vores nuværende organisatoriske setup indebærer, at vi dækker hele børneområdet 0-18 (23) og opgaverne er derfor varierede og mangeartede.


Værdier

Vi lægger vægt på at arbejde i og med barnets perspektiv og behov, og forsøge at udvide handlemuligheder og perspektiver derfra, i samarbejde med forældrene. Vores grundlæggende faglige afsæt har et "relationelt ophæng", og vores ambition er at se og forstå barnet i dets relationer og i de samspil, der etablerer, vedligeholder og udvikler psykologiske og sociale systemer.


Et vigtigt fokus er at identificere og aktivt bruge de ressourcer, som alle familier har. Det er en faglig ambition at kunne se ressourcerne hos andre, at skabe empowerment.

Har et barn vanskeligheder, arbejder vi med udgangspunkt i og vedvarende blik for den helhed, som barnet indgår i - familien, netværket, skole/dagtilbud.

Vi har her en stærk tradition for at arbejde tværfagligt og koordinerende med vores samarbejdspartere i f.eks. FSI (Forebyggende Sociale Indsatser), myndighedsrådgivere, sundhedsplejen, skole/dagtilbud m.fl.


Teorier

Vi arbejder ud fra en bred systemisk/narrativ fællesforståelse. Vi har løbende koblet dette udgangspunkt med tilknytnings- og mentaliseringsteori, og en generel udviklingspsykologisk tænkning.


Af fælles tværfaglige metoder kan nævnes ”Signs of Safety”, ”Feedback Informed Treatment” samt løsningsfokuseret og empowerment tilgang.

Vi tror dog, at fagpersoner både trives og præsterer bedst, når de arbejder med de metoder, de tror på og er fortrolige med, og du vil derfor finde en lang række af andre faglige tilgange repræsenteret i teamet.


 • Dine opgaver
 • Familiebehandling, primært i 0-14 års området (herunder mulighed for mangeartede opgaver; forældresamtaler, familiesamtaler, familieaktiviteter, evt. legeterapi, Theraplay m.m.)
 • Korte afklarende samtaleforløb
 • Tværfaglig koordination af afklaring og tilrettelæggelse af behandling
 • Gruppeledelse/facilitering af børnegrupper (med kollega)


Vi tilbyder

 • et stærkt fagligt miljø med højt refleksionsniveau og lang anciennitet
 • et godt sammenhold, hvor vi både kan være faglige og sociale sammen
 • en varieret behandlingsvifte med forskellige indsatser bl.a. Theraplay, flerfamilie- og børnegrupper
 • praksisbaseret evidens (frem for evidensbaseret praksis)
 • såvel monofaglige som tværfaglige sparringsflader.
 • Gruppesupervision fra ekstern psykolog, specialist (meriterende til specialistuddannelsen).


Hos os

 • har du en familievenlig fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, og mulighed for hjemmearbejde
 • får du et intro-forløb med mentor
 • arbejder du i en tværprofessionel enhed bestående af psykologer (4) og familiebehandlere (13) som med glæde tager imod din viden, dine ideer og forslag til løsninger
 • vægter vi kollegial sparring og socialt fællesskab – som psykolog deltager du også i fast mødeflade med yderligere 3 psykologer fra vores Ungeindsats.
 • samarbejder du med socialrådgivere, pædagoger, lærere m.fl.
 • tilbyder vi et autorisationsforløb, hvis du er psykolog uden autorisation


Vi vil gerne have en ansøgning fra dig, der er

 • Cand.psyk eller Cand.pæd.psyk
 • har lyst til at lave behandling
 • kan arbejde selvstændigt og prioritere og balancere opgaver og ressourcer
 • har lyst til at være kreativ i opgaveløsningen føler dig stærkt fagligt funderetPraktiske informationer

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV og uddannelsespapirer, mv. senest den 8. marts 2022.


Samtaler afholdes den 21. marts 2022 og den 24. marts 2022.


Jobstart er 1. maj 2022.


Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Der er fast tillæg for at arbejde i ydertider, jævnfør Fællesoverenskomsten.


Har du lyst til at høre mere, så er du velkommen til at kontakte

Leder Niels Buhl Axelsen på telefon 72 49 63 87, mail: NBAXE@gribskov.dk

Psykolog Cecilie Hagen Høxbroe på telefon 72 49 72 26, mail: CHHOE@gribskov.dk

Psykolog Robert Rosenkrantz Jensen på telefon 72 49 63 71, mail: RROJE@gribskov.dk

AMR og Familiebehandler Lars Kristensen på telefon 72 49 69 47, mail: LPBKR@gribskov.dk

Familiebehandler Gitte Rolin på telefon 72 49 71 39, mail: GROLI@gribskov.dk


Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Send ansøgning'.


Gribskov Kommunes værdier

Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


GENOPSLAG: Psykolog 34 timer til FamilieIndsatsen


– Center for Sociale Indsatser


FamilieIndsatsen i Gribskov Kommune er organiseret i Center for Sociale Indsatser (CSI) og består af en teamleder, 13 familiebehandlere og 4 psykologer.


Målgruppen er børn fra før fødsel op til 14 år og deres forældre, samt familien som helhed. Indsatserne spænder fra tidlig forebyggende indsats til længerevarende behandlingsforløb.


Tilbuddene kan være for den enkelte familie/forældre, gruppebaserede forløb og i nogle tilfælde flerfamilie-processer.


Om os

Team Behandling er et tværfagligt team med 25 medarbejdere (13 familiebehandlere/familiekonsulenter, 5 kontaktpersoner, 2 misbrugskonsulenter og 4 psykologer - 5 med dig) og fungerer som udførerenhed for Team Myndighed og Fremskudt Social Indsats på skolerne. For at fungere optimalt tværfagligt er det vigtigt med respekt for andres fagligheder og ydmyghed overfor sin egen, men det er også vigtigt at vedligeholde sit monofaglige blik og ståsted. Vi har derfor både tværfaglige og monofaglige sparringsrum.


Vores nuværende organisatoriske setup indebærer, at vi dækker hele børneområdet 0-18 (23) og opgaverne er derfor varierede og mangeartede.


Værdier

Vi lægger vægt på at arbejde i og med barnets perspektiv og behov, og forsøge at udvide handlemuligheder og perspektiver derfra, i samarbejde med forældrene. Vores grundlæggende faglige afsæt har et "relationelt ophæng", og vores ambition er at se og forstå barnet i dets relationer og i de samspil, der etablerer, vedligeholder og udvikler psykologiske og sociale systemer.


Et vigtigt fokus er at identificere og aktivt bruge de ressourcer, som alle familier har. Det er en faglig ambition at kunne se ressourcerne hos andre, at skabe empowerment.

Har et barn vanskeligheder, arbejder vi med udgangspunkt i og vedvarende blik for den helhed, som barnet indgår i - familien, netværket, skole/dagtilbud.

Vi har her en stærk tradition for at arbejde tværfagligt og koordinerende med vores samarbejdspartere i f.eks. FSI (Forebyggende Sociale Indsatser), myndighedsrådgivere, sundhedsplejen, skole/dagtilbud m.fl.


Teorier

Vi arbejder ud fra en bred systemisk/narrativ fællesforståelse. Vi har løbende koblet dette udgangspunkt med tilknytnings- og mentaliseringsteori, og en generel udviklingspsykologisk tænkning.


Af fælles tværfaglige metoder kan nævnes ”Signs of Safety”, ”Feedback Informed Treatment” samt løsningsfokuseret og empowerment tilgang.

Vi tror dog, at fagpersoner både trives og præsterer bedst, når de arbejder med de metoder, de tror på og er fortrolige med, og du vil derfor finde en lang række af andre faglige tilgange repræsenteret i teamet.


 • Dine opgaver
 • Familiebehandling, primært i 0-14 års området (herunder mulighed for mangeartede opgaver; forældresamtaler, familiesamtaler, familieaktiviteter, evt. legeterapi, Theraplay m.m.)
 • Korte afklarende samtaleforløb
 • Tværfaglig koordination af afklaring og tilrettelæggelse af behandling
 • Gruppeledelse/facilitering af børnegrupper (med kollega)


Vi tilbyder

 • et stærkt fagligt miljø med højt refleksionsniveau og lang anciennitet
 • et godt sammenhold, hvor vi både kan være faglige og sociale sammen
 • en varieret behandlingsvifte med forskellige indsatser bl.a. Theraplay, flerfamilie- og børnegrupper
 • praksisbaseret evidens (frem for evidensbaseret praksis)
 • såvel monofaglige som tværfaglige sparringsflader.
 • Gruppesupervision fra ekstern psykolog, specialist (meriterende til specialistuddannelsen).


Hos os

 • har du en familievenlig fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, og mulighed for hjemmearbejde
 • får du et intro-forløb med mentor
 • arbejder du i en tværprofessionel enhed bestående af psykologer (4) og familiebehandlere (13) som med glæde tager imod din viden, dine ideer og forslag til løsninger
 • vægter vi kollegial sparring og socialt fællesskab – som psykolog deltager du også i fast mødeflade med yderligere 3 psykologer fra vores Ungeindsats.
 • samarbejder du med socialrådgivere, pædagoger, lærere m.fl.
 • tilbyder vi et autorisationsforløb, hvis du er psykolog uden autorisation


Vi vil gerne have en ansøgning fra dig, der er

 • Cand.psyk eller Cand.pæd.psyk
 • har lyst til at lave behandling
 • kan arbejde selvstændigt og prioritere og balancere opgaver og ressourcer
 • har lyst til at være kreativ i opgaveløsningen føler dig stærkt fagligt funderetPraktiske informationer

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV og uddannelsespapirer, mv. senest den 8. marts 2022.


Samtaler afholdes den 21. marts 2022 og den 24. marts 2022.


Jobstart er 1. maj 2022.


Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Der er fast tillæg for at arbejde i ydertider, jævnfør Fællesoverenskomsten.


Har du lyst til at høre mere, så er du velkommen til at kontakte

Leder Niels Buhl Axelsen på telefon 72 49 63 87, mail: NBAXE@gribskov.dk

Psykolog Cecilie Hagen Høxbroe på telefon 72 49 72 26, mail: CHHOE@gribskov.dk

Psykolog Robert Rosenkrantz Jensen på telefon 72 49 63 71, mail: RROJE@gribskov.dk

AMR og Familiebehandler Lars Kristensen på telefon 72 49 69 47, mail: LPBKR@gribskov.dk

Familiebehandler Gitte Rolin på telefon 72 49 71 39, mail: GROLI@gribskov.dk


Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Send ansøgning'.


Gribskov Kommunes værdier

Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Source: Ofir advertiser

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.