Graver

Graver/kirketjener
Stillingen som graver ved Hanning Kirke, Rækker Mølle Sogns Pastorat er ledig pr. 1 april 2018.
Stillingen er på 33 timer pr. uge.
Graveren skal varetage følgende opgaver:
? varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
? lidt havearbejde ved præsteboligen
? kirketjeneste ved kirkelige handlinger
? Deltage i samarbejdet med graverne fra Finderup,Sædding og Bølling og deltage i afløsning ved afvikling af ferie, kurser m.v.
Rækker Mølle Pastorat består af 4 sogne – Hanning, Finderup, Sædding og Bølling
Hanning Sogn, der ligger 10 km. nord for Skjern har 526 indbyggere.
Rækker Mølle menighedsråd er ansættende myndighed. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er plads til frihed under ansvar med engagerede medarbejdere, der gerne vil skabe en synlig kirke i lokalsamfundet. Der er selvstændig graverkontor.
Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
Vi forventer, at du:
Har stor faglig indsigt, gerne gartneruddannet, men vigtigst er interesse og en solid praktisk erfaring på området.
Kan varetage kirketjeneropgaver ved gudstjenester og handlinger, koncerter og lignende.
Har udbredt evne for samarbejde med menighedsråd, præsten og øvrige medarbejdere ved kirkene.
Har et positivt livssyn og en glad, udadvendt og imødekommende fremtoning.
Da kirkelige handlinger er en del af tjenesten, må du gerne være fortrolig med de kirkelige ritualer.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Der indhentes børneattest.
Ansættelse sker ved Rækker Mølle Sogns Menighedsråd beliggende Åglimt 6B, Rækker Mølle, 6900 Skjern
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394 kr. – 339.641 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 263.396.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 20.836,75 kr. (nutidskroner).
Menighedsrådets forslag til lønniveau er 254.000 kr. årligt ved ansættelse på 33 timer (nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Søren Søe på telefonnummer 29702314/mail 8775fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Søren Søe, Landtingvej 4, 6900 Skjern eller på mail til 8775fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19 februar 2018.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 22 februar.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:12. februar 2018
Udløbsdato:23. februar 2018

Gravermedhjælper

Bolig - Kirkebakken 6, 7470 Karup J

En stilling som gravermedhjælper ved Karup Kirkegård, Karup sogn er ledig pr. 1. april 2018. Stillingen er på 15 timer pr. uge med en årsnorm på 520 timer. I 2018 er stillingen dog, som følge af en ekstrabevilling, på 20 timer pr. uge med en årsnorm...
Indrykket:14. februar 2018
Udløbsdato:26. marts 2018

Graver og kirketjener ved Hejnsvig kirke

Hejnsvig graverkontor

Billund
Vi søger til Hejnsvig kirke en dygtig og pålidelig medarbejder, der kan påtage sig arbejdet som graver og kirketjener. Arbejdet omfatter ledelse og ansvar for kirkegårdens daglige vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. samt kirketjeneste ved gudstjenes...
Indrykket:15. februar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Gravermedhjælper

Tørring Kirke

Ikast-Brande
En stilling som gravermedhjælper ved Tørring, Hammer, Aale og Linnerup kirkegårde og kirker er ledig pr. 1. april 2018 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i per...
Indrykket:16. februar 2018
Udløbsdato:2. marts 2018

Gravermedhjælper søges til Humlum Kirke

Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

Lemvig
Resen-Humlum Sognes Menighedsråd søger gravermedhjælper pr. 15. marts 2018 eller snarest herefter. Arbejdet omfatter blandt andet: - Renholdelse af gravsteder og arealer på kirkegården - Anlæggelse og omforandring af gravsteder - Rengøring i kirken ...
Indrykket:19. februar 2018
Udløbsdato:9. marts 2018

Gravermedhjælper til Brandstrup Kirke

Vindum Brandstrup Menighedsråd

Viborg
Vi søger en gravermedhjælper til kirkegården i Brandstrup, pr. Rødkærsbro. Jobbet er en deltidsstilling og en sæsonstilling i perioden fra 1 4 til 30 11. Der vil i gennemsnit ca. være 22-25 timers ansættelse om ugen. Timeantallet vil variere hen ove...