Graver søges til Snostrup Kirke pr. 1. december 2020.

Du kommer til en mindre kirke, hvor du som kirkens eneste graver skal være god til selv at planlægge din hverdag og sikre at opgaverne bliver udført i overensstemmelse med både årshjul for opgaver og de kirkelige handlinger, der kommer undervejs i form af dåb, bryllup og bisættelser.  Spredt i løbet af ugen vil du møde og arbejde sammen med det øvrige personale som præster, organist, kirketjener mfl.  

Som graver er du på arbejde hveranden weekend i forbindelse med gudstjenester og ved bryllupper. Til gengæld har du typisk fri et tilsvarende antal mandage. 

Snostrup kirke er en landsbykirke, hvor personale og menighedsråd lægger vægt på lokalsamfundet og som sammen med beboerforeningen hvert år arrangerer fx fastelavn og halloween. Snostrup Sogn har 1.035 indbyggere. Der er to ansatte i sognet, hvoraf den ene er graveren. Den øvrige personalegruppe delt med Oppe Sundby sogn.

Graveren har følgende opgaver:

 • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Forberedelse af kirken ved og deltagelse i kirketjeneste ved kirkelige handlinger og gudstjenester (kirkelige handlinger er vielser, bisættelser, dåb)
 • Varetage vedligeholdelse af udendørsarealer i præstegården og præstebolig.
 • Viceværtfunktion for kirkens bygninger og udenoms arealer
 • Indstille varmeanlæg og kirkens automatiske ringeanlæg til gudstjenester mm.

 Vi forventer, at du:

 • Selvstændig og kan tage ansvar for egen planlægning af arbejdsopgaver.
 • Mødestabil og fleksibel.
 • Kan arbejde alene.
 • Kan arbejde udenfor i al slags vejr.
 • Er god til at tale med besøgende i kirken.
 • Har praktisk håndelag, og kan varetage almindelige viceværtopgaver.
 • Er rask og rørig
 • Værdsætter, at der er pænt og ordentligt både inde og ude
 • Har kørekort og bil

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansættelse sker ved Snostrup Sogns Menighedsråd beliggende Snostrupvej 10 A, 3600 Frederikssund

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Stillingen er indplaceret i løn gruppe 1, da der ikke er krav om gartneruddannelse. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 301.136,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.360,25 kr. (nutidskroner)

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 301.136 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i løn intervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Næstformand og Kontaktperson ved Snostrup Menighedsråd Charlotte Bo Nielsen på telefonnummer 61653157(aften)

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7420fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30.september 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i oktober måned.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.