Gruppeleder af uddannelsesteam og elevadministration

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kan du lede, udvikle og sikre driften inden for SOSU-uddannelsesområdet i Guldborgsund kommune?

Vi har oprettet en ny stilling som gruppeleder af uddannelsesteamet og elevadministrationen i Udvikling & Uddannelse, Center for Sundhed & Omsorg i Guldborgsund Kommune.

Om os
Udvikling & Uddannelse understøtter Center for Sundhed & Omsorg i drift og udvikling af praksis. Centret består af 1200 medarbejdere med opgaver inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, pleje og omsorg. Vi har omkring 160 SOSU-elever årligt.
Som gruppeleder vil du varetage faglig ledelse og personaleledelse af medarbejderne i uddannelsesteamet, bestående af ni fuldtidsvejledere (social- og sundhedsassistenter) og tre administrative medarbejdere i elevadministrationen.
I uddannelsesteamet arbejder vi med at understøtte og udvikle uddannelsesopgaven på SOSU-uddannelserne i tæt samarbejde med funktionsledere, gruppeledere, daglige vejledere og uddannelsesinstitutioner med fokus på blandt andet fastholdelse, trivsel og høj kvalitet. Vi har fokus på at sikre tilstrækkelige hænder og rette kompetencer til fremtidens sundhedsvæsen. Rekrutteringsbehovet er af flere grunde stort og der er behov for løsninger, hvor rekruttering, uddannelse og samtidig varetagelse af sundhedsopgaver kan gå hånd i hånd.
Du vil indgå i et ledelsesteam med funktionslederen i Udvikling & Uddannelse som du refererer til. Du vil have kontor i Udvikling & Uddannelse på Rådhuset i Nyk. F.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et ambitiøst center i konstant udvikling. Vi arbejder med fællesledelse på tværs af funktionsområderne med mottoet ”dit er også mit”. Det betyder, at vi løser ledelsesopgaverne i fællesskab og bidrager til det tværgående samarbejde.
En arbejdsplads i en ambitiøs afdeling med 30 engagerede medarbejdere som i teams og i dynamiske arbejdsgrupper favner en bred opgaveportefølje inden for blandt andet kvalitet og patientsikkerhed, systemadministration, økonomi, data, tværsektorielt samarbejde og uddannelse.
En dygtig medarbejdergruppe som værdsætter at blive inddraget individuelt og på tværs.
En spændende stilling med stor kontaktflade og tæt samarbejde med udviklings- og kvalitetskonsulenter i afdelingen, ledere og medarbejdere i praksis, andre forvaltninger, SOSU-skolen i Nyk. F, øvrige kommuner og Region Sjælland.
Medansvar for at skabe god kvalitet for elever og borgere sammen med dygtige ledere og medarbejdere.
En stilling med stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.
Deltagelse i Udvikling & Uddannelses lokale kvalitetsudvalg for at sikre synergi, sammenhæng og fælles udvikling på tværs af centret.
En arbejdsplads med god trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Stillingens nøgleopgaver med afsæt i ledelsesopgaven
Strategisk ledelse og personaleledelse af uddannelsesteamet og elevadministrationen
Dataunderstøttet udvikling af uddannelsesområdet.
Styring af området inden for de økonomiske rammer.
Udvikling af uddannelsesteamets og elevadministrationens faglige, personlige og organisatoriske kompetencer.
Sikre at udvikling af området sker i samskabelsesprocesser med gruppeledere, daglige vejledere, uddannelsesteam og øvrige aktører, interne som eksterne.
Være frontløber på udvikling, kvalitetssikring og evaluering af indsatser.
Udarbejdelse af diverse oplæg inden for området
Medansvar for udvikling af det nære sundhedsvæsen og i forhold til at skabe løsninger som er bæredygtige i forhold til omgivelsernes krav og behov.

Vores forventninger til dig

 • Du har en mellemlang eller videregående uddannelse
 • Du har ledererfaring og lederuddannelse, eller er interesseret i en lederuddannelse
 • Kendskab til SOSU-uddannelserne er en fordel, herunder dimensioneringsaftaler samt elevoptag
 • Du er fagligt ambitiøs og retningssættende i kraft af at være fuldt opdateret på tendenser, forskning, initiativer, krav og den nationale dagsorden på uddannelsesområdet
 • Solid erfaring med økonomi- og ressourcestyring
 • Kan anvende IT systemer og styringsredskaber
 • Er god til at skabe relationer og er tillidsskabende i samarbejdet
 • Bidrager til at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor udvikling sker i samskabelsesprocesser med dygtige medarbejdere og ledere.
 • Kan bringe viden og fagligheder i spil på tværs som skaber værdi
 • Er klar og tydelig i mundtlig og skriftlig formidling
 • Har blik for samspillet mellem kvalitet, udvikling og drift med afsæt i praksis og data
 • Er positiv, nysgerrig og innovativ i opgaveløsning og har en god portion humor
 • Har erfaring samt forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation
Læs mere i den generelle stillings- og funktionsbeskrivelse som gruppeleder i Center for Sundhed og Omsorg her: https://www.guldborgsund.dk/media/2o1hpvzf/stillings-og-funktionsbeskrivelse-for-gruppeleder_plejeboligleder.pdf 

Ansættelsesproces
Der er ansøgningsfrist onsdag d. 9. februar 2022.
Der afholdes ansættelsessamtaler fredag d. 11. februar 2022.
Der vil være en case til ansættelsessamtalen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest pr. 1. april 2022

For mere information
For mere information er du er velkommen til kontakte leder af Udvikling & Uddannelse Marianne Søgaard Hansen på msha@guldborgsund.dk tlf. 25180341.

Ansøgningsprocedure:
Send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring).
Der tages kun i mod elektroniske ansøgninger.

Mere om Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune har pr. 1. august 2015 indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Gruppeleder af uddannelsesteam og elevadministration

Kan du lede, udvikle og sikre driften inden for SOSU-uddannelsesområdet i Guldborgsund kommune?

Vi har oprettet en ny stilling som gruppeleder af uddannelsesteamet og elevadministrationen i Udvikling & Uddannelse, Center for Sundhed & Omsorg i Guldborgsund Kommune.

Om os
Udvikling & Uddannelse understøtter Center for Sundhed & Omsorg i drift og udvikling af praksis. Centret består af 1200 medarbejdere med opgaver inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, pleje og omsorg. Vi har omkring 160 SOSU-elever årligt.
Som gruppeleder vil du varetage faglig ledelse og personaleledelse af medarbejderne i uddannelsesteamet, bestående af ni fuldtidsvejledere (social- og sundhedsassistenter) og tre administrative medarbejdere i elevadministrationen.
I uddannelsesteamet arbejder vi med at understøtte og udvikle uddannelsesopgaven på SOSU-uddannelserne i tæt samarbejde med funktionsledere, gruppeledere, daglige vejledere og uddannelsesinstitutioner med fokus på blandt andet fastholdelse, trivsel og høj kvalitet. Vi har fokus på at sikre tilstrækkelige hænder og rette kompetencer til fremtidens sundhedsvæsen. Rekrutteringsbehovet er af flere grunde stort og der er behov for løsninger, hvor rekruttering, uddannelse og samtidig varetagelse af sundhedsopgaver kan gå hånd i hånd.
Du vil indgå i et ledelsesteam med funktionslederen i Udvikling & Uddannelse som du refererer til. Du vil have kontor i Udvikling & Uddannelse på Rådhuset i Nyk. F.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et ambitiøst center i konstant udvikling. Vi arbejder med fællesledelse på tværs af funktionsområderne med mottoet ”dit er også mit”. Det betyder, at vi løser ledelsesopgaverne i fællesskab og bidrager til det tværgående samarbejde.
En arbejdsplads i en ambitiøs afdeling med 30 engagerede medarbejdere som i teams og i dynamiske arbejdsgrupper favner en bred opgaveportefølje inden for blandt andet kvalitet og patientsikkerhed, systemadministration, økonomi, data, tværsektorielt samarbejde og uddannelse.
En dygtig medarbejdergruppe som værdsætter at blive inddraget individuelt og på tværs.
En spændende stilling med stor kontaktflade og tæt samarbejde med udviklings- og kvalitetskonsulenter i afdelingen, ledere og medarbejdere i praksis, andre forvaltninger, SOSU-skolen i Nyk. F, øvrige kommuner og Region Sjælland.
Medansvar for at skabe god kvalitet for elever og borgere sammen med dygtige ledere og medarbejdere.
En stilling med stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.
Deltagelse i Udvikling & Uddannelses lokale kvalitetsudvalg for at sikre synergi, sammenhæng og fælles udvikling på tværs af centret.
En arbejdsplads med god trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Stillingens nøgleopgaver med afsæt i ledelsesopgaven
Strategisk ledelse og personaleledelse af uddannelsesteamet og elevadministrationen
Dataunderstøttet udvikling af uddannelsesområdet.
Styring af området inden for de økonomiske rammer.
Udvikling af uddannelsesteamets og elevadministrationens faglige, personlige og organisatoriske kompetencer.
Sikre at udvikling af området sker i samskabelsesprocesser med gruppeledere, daglige vejledere, uddannelsesteam og øvrige aktører, interne som eksterne.
Være frontløber på udvikling, kvalitetssikring og evaluering af indsatser.
Udarbejdelse af diverse oplæg inden for området
Medansvar for udvikling af det nære sundhedsvæsen og i forhold til at skabe løsninger som er bæredygtige i forhold til omgivelsernes krav og behov.

Vores forventninger til dig

 • Du har en mellemlang eller videregående uddannelse
 • Du har ledererfaring og lederuddannelse, eller er interesseret i en lederuddannelse
 • Kendskab til SOSU-uddannelserne er en fordel, herunder dimensioneringsaftaler samt elevoptag
 • Du er fagligt ambitiøs og retningssættende i kraft af at være fuldt opdateret på tendenser, forskning, initiativer, krav og den nationale dagsorden på uddannelsesområdet
 • Solid erfaring med økonomi- og ressourcestyring
 • Kan anvende IT systemer og styringsredskaber
 • Er god til at skabe relationer og er tillidsskabende i samarbejdet
 • Bidrager til at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor udvikling sker i samskabelsesprocesser med dygtige medarbejdere og ledere.
 • Kan bringe viden og fagligheder i spil på tværs som skaber værdi
 • Er klar og tydelig i mundtlig og skriftlig formidling
 • Har blik for samspillet mellem kvalitet, udvikling og drift med afsæt i praksis og data
 • Er positiv, nysgerrig og innovativ i opgaveløsning og har en god portion humor
 • Har erfaring samt forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation
Læs mere i den generelle stillings- og funktionsbeskrivelse som gruppeleder i Center for Sundhed og Omsorg her: https://www.guldborgsund.dk/media/2o1hpvzf/stillings-og-funktionsbeskrivelse-for-gruppeleder_plejeboligleder.pdf 

Ansættelsesproces
Der er ansøgningsfrist onsdag d. 9. februar 2022.
Der afholdes ansættelsessamtaler fredag d. 11. februar 2022.
Der vil være en case til ansættelsessamtalen.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest pr. 1. april 2022

For mere information
For mere information er du er velkommen til kontakte leder af Udvikling & Uddannelse Marianne Søgaard Hansen på msha@guldborgsund.dk tlf. 25180341.

Ansøgningsprocedure:
Send din ansøgning ved at klikke på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring).
Der tages kun i mod elektroniske ansøgninger.

Mere om Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune har pr. 1. august 2015 indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.