Gruppeleder til Hjemmeplejen Favrskov Øst
Gruppeleder til Hjemmesygeplejen Favrskov Øst

Vil du være en del af et fantastisk lederteam, og har du erfaring med ledelse - så grib chancen nu!


Vi søger en gruppeleder med en sygeplejefaglig uddannelse, som har lyst til at være leder for den kommunale sygepleje og for vagtcentralen i Øst pr. 1. maj 2018. 


Du vil få ledelsesansvaret for ca. 25 medarbejdere: sygeplejersker, SOSU-assistenter og en servicetekniker. Du vil indgå i det lokale lederteam, som består af tre gruppeledere og en distriktsleder. 


Vi er en organisation i konstant udvikling, og vores personale er meget engagerede. Vi er et solidt og velfungerende lederteam, hvor der er rum til forskellighed, og hvor vi leder ud fra ledelsesgrundlaget: "Vi bruger feedback, vi går i direkte dialog, vi samarbejder på tværs, og vi går nye veje". Hver uge afholder vi ledermøde, hvor vi erfaringsudveksler og sparrer med hinanden. 


Vi har et velfungerende samarbejde med TR/AMR, der bygger på åbenhed og ligeværd. Vi ser videndeling og faglig sparring som en naturlig måde at understøtte den fælles opgaveløsning. 


I 2018 har vi bl.a. fokus på implementering af ny omsorgsjournal "CURA" fra Systematic, indsats i forhold til at finde "nye veje til forbedringer" i samarbejde med konsulentfirma samt indsats i forhold til at minimere sygefraværet og fastholde et lavt sygefravær blandt medarbejderne. 


Dine opgaver som leder
Som gruppeleder skal du være i stand til at sætte borgeren i centrum og samtidig være medansvarlig for at skabe en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige sygeplejersker. 


Du har fokus på trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder og teamet som helhed. Som en del af stillingen holder du teammøder og MUS-samtaler. 


Du har et dagligt driftsansvar i forhold til planlægningen af sygeplejen samt styringen af økonomi og ressourcer inden for den delegerede ramme, samt at følge sygefraværspolitikken for Favrskov kommune. 


Det er vigtigt, at du kan formidle mål, værdier, normer og beslutninger, og at du udvikler, støtter og coacher medarbejderne i hvert team, så opgaverne løses bedst muligt. 


I dit arbejde er du en god rollemodel, og du er med til at skabe en kultur med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 


Som leder for den kommunale sygepleje i Øst vil du ligeledes få ansvaret som tovholder for de kommunale palliationssygeplejersker - og nøglepersoner for "PPS" (Praktiske Procedurer for Sygeplejen), som ændrer navn til "VAR" samt for leasingaftaler vedr. hjemmeplejens kommunale biler. 


Dine faglige kompetencer • har en sygeplejefaglig baggrund - gerne med ledererfaring

 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation eller lyst til det

 • har lyst til at bidrage til den positive udvikling i distriktet

 • praktikansvarlig for sygeplejestuderende i samarbejde med de kliniske vejledere

 • økonomifaglige kompetencer og evnen til at formidle økonomiske budskaber i et klart og præcist sprog. 


Dine personlige kompetencer • er synlig, åben og tillidsfuld i din ledelsesstil

 • er initiativrig, fleksibel og velovervejet

 • er positiv og handlekraftig med gode samarbejdsevner

 • evner at arbejde på tværs i hele den kommunale organisation

 • har en ledelsesstil, der bygger på refleksion og samarbejde via dialog

 • søger indflydelse og har lyst til at sætte dit præg på beslutningerne, men evner at lytte, samle, beslutte og være konsekvent i forhold til disse

 • er energisk, humoristisk og kreativ med evne til at motivere andre

 • har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt. 


Derudover er det en fordel, at du • har en lederuddannelse eller har lyst til lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende

 • har viden om eller lyst til oplæring i den elektroniske omsorgsjournal (CURA) - implementeringsproces i efteråret 2018

 • har viden om eller lyst til oplæring i lønsystemet (KMD Vagtplan). 


Om Hjemmeplejen Favrskov Øst
I den kommunale sygepleje Favrskov Øst yder vi sygepleje i vores velfungerende sygeplejeklinikker samt i borgerens eget hjem. Sygeplejen er kendetegnet ved akut opstået sygdom, udskrivelser fra sygehus eller generelt funktionstab. Der er et fint samarbejde med kommunens Akutteam i forhold til at forebygge indlæggelser og vagtcentralen i forhold til det brede samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er sygeplejersker, der visiterer til de sygeplejefaglige indsatser. 


Distriktet består af 8 teams i alt. Som gruppeleder vil du få arbejdsplads i Hadsten. 


Vagtcentralen holder til i Hammel. Da distriktet er geografisk stort, er det vigtigt, at du har kørekort. 


Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte distriktsleder Lone Stougaard på 8964 2512. 


Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. 


Samtale
Vi holder første samtale tirsdag 13. marts 2018. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, der finder sted 23. marts 2018. Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en personlighedsprofil, hvor der er tilbagelæsning og drøftelse 19. marts 2018. 


Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kanse alle ledige stillinger på http://www.favrskov.dk/job


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her