Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Handicap- og Psykiatrirådgivningen i Favrskov Kommune søger afdelingsleder
Afdelingsleder til Handicap- og Psykiatrirådgivningen
Brænder du ligesom os for at gå nye veje i myndighedsarbejdet på socialområdet, kan du nu blive en del af holdet! Vi søger fra 1. maj 2018 en ny afdelingsleder til Handicap- og Psykiatrirådgivningen, der er en del af Rådgivning og Indsats. 


Rådgivning og Indsats er en nyetableret enhed i Handicap og Psykiatri, der består af: • Handicap- og Psykiatrirådgivningen

 • Social Indsats

 • Favrskov Rusmiddelcenter

 • STU Favrskov (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

 • Værestederne

 • Café AG 


Visionspapiret i Handicap og Psykiatri har Mest muligt i eget liv som omdrejningspunkt, fordi vi tror på, at det giver værdi i livet! Mest mulig egen styring og ledelse i alle livets forhold, for borgere, medarbejdere og ledere. Det vil sige at hjælpen og indsatserne bygger på en opfattelse af, at ethvert menneske er værdifuldt og bevidst handlende ud fra egne ressourcer. Alle borgere uanset funktionsnedsættelse skal betragtes som hele mennesker, der har behov og rettighed til at få og selv tage medansvar og medejerskab for eget liv. 


Derfor går vi efter en leder, der vil bidrage til, at denne vision kan lykkes. Vi arbejder helhedsorienteret og på tværs af organisatoriske skel, da det skaber de bedste resultater for borgerne. 


Du refererer til områdelederen og vil indgå i en ledergruppe på fire personer, der sammen har ansvaret for udviklingen og driften af Rådgivning og Indsats, et spændende og vigtigt område i Handicap og Psykiatri. 


HANDICAP- OG PSYKIATRIRÅDGIVNINGEN
Handicap- og psykiatrirådgivningen er primært en myndighedsafdeling, der varetager opgaver i forhold til voksne borgere, der har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, eller har psykisk sårbarhed/psykisk sygdom eller sociale problemer. Indsatsen gives ud fra et individuelt skøn og afpasses den enkelte borgers behov. 


Formålet med indsatsen er: • at yde en helhedsorienteret individuel indsats

 • at forebygge, at problemer forværres

 • at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder

 • at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, omsorg og pleje

 • Handicap og Psykiatri har stort politisk fokus, blandt andet fordi området er udfordret økonomisk. 


Som afdelingsleder vil du have ansvar for: • Personaleledelse
  Afdelingslederen har personaleledelse for 14 medarbejdere.
  Hovedparten af medarbejderne er socialrådgivere og afdelingen består af:


  • Specialrådgivningen

  • Unge Special Indsats

  • SKP

  • En socialfaglig koordinator, en handicapkonsulent og en psykiatrikonsulent


 • Daglig drift via en sikker og effektiv ressourcestyring, prioritering og planlægning

 • Implementering af lovgivning og politiske og administrative beslutninger

 • Kvalitetssikring af og faglig udvikling i myndighedsarbejdet

 • Afholdelse af visitationsmøder i forhold til aktivitetstilbud, BPA, bostøtte og midlertidig/længerevarende botilbud samt døgnophold på alkohol- og stofmisbrugsområdet. Her refererer du direkte til Handicap- og Psykiatrichefen

 • Formandskabet for STU visitationsudvalg

 • At samarbejde med både interne og eksterne aktører f.eks. udførerområdet i Handicap og Psykiatri, Social Indsats, den administrative leder, Visitationen, Børn og Familie, Jobcenter, Borgerservice, regionen samt Kriminalforsorg og Politi

 • At indgå i den strategiske ledelse af Rådgivning og Indsats og indgå i samspil med den øvrige ledergruppe

 • At være koordinerende arbejdsmiljøleder i Rådgivning og Indsats. 


DINE FAGLIGE KOMPETENCER OG PERSONLIGE EGENSKABER


Afdelingslederens profil
Vi har en styrkebaseret tilgang til ledelse med vægt på det relationelle og visionen Mest muligt i eget liv. Derfor er du i stand til at lede medarbejdere med en høj grad af selvstyring, ligesom du har kompetencer som empati, sparring, handlekraft, delegering og integritet. 


Kompetencer


 • Du har solid faglig indsigt i myndighedsområdet og kan bringe denne i spil i udviklingen af den faglige indsats

 • Du kan fremvise relevant ledelsesmæssig erfaring med dokumenterbare resultater fra konkrete ledelsesopgaver

 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse som fx socialrådgiver og gerne ledelsesmæssig efteruddannelse

 • Du er en tydelig formidler, der kan kommunikere klart og forståeligt såvel opad som nedad i organisationen

 • Du har personlig gennemslagskraft og kan motivere og udvikle medarbejderne med deres forskellige faglige kompetencer. 


Personlige og ledelsesmæssige egenskaber


 • Du er udadvendt og tillidsskabende

 • Du evner at balancere mellem lederskab og følgeskab

 • Du er handlingsorienteret, omstillingsparat og har det godt med en hverdag, hvor tingene går stærkt

 • Du er uhøjtidelig og har en god portion humoristisk sans

 • Du er empatisk og nærværende. 


VI TILBYDER • Et job med en travl hverdag, hvor du er med til at sætte dagsordenen og gøre en forskel inden for handicap- og psykiatriområdet

 • Et job med fokus på den tværsektorielle og tværfaglige opgaveløsning

 • Et job med mulighed for personlig udvikling

 • Et job, hvor du bliver en del af en arbejdsplads med god trivsel og højt humør. 


LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Du bliver ansat i Favrskov Kommune med arbejdssted i Handicap- og Psykiatrirådgivningen, Hovvej 76 i Hadsten. 


Ansættelsen og aflønning vil ske efter gældende overenskomst. 


ANSÆTTELSESPROCES
Første samtale afholdes tirsdag 13. marts 2018. 


De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen bliver foretaget torsdag 5. marts af lederudviklingskonsulent Mette Høgsted og foregår sammen med områdeleder Allan Fredsgård Larsen og chefen for Handicap og Psykiatri Jes Svenninggaard.


Der gennemføres i sammenhæng hermed en mellemsamtale med områdeleder og chefen for Handicap og Psykiatri. 


Anden samtale holdes tirsdag 20. marts 2018.


Tiltrædelse forventes pr. 1. maj 2018. 


Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende: • Chef for Handicap og Psykiatri Jes Svenninggaard

 • Områdeleder Allan Fredsgård Larsen

 • Afdelingsleder Mette Lilholt

 • Administrativ leder Helle Damsgaard Linnebjerg

 • Medarbejderrepræsentant Jette Olesen

 • Medarbejderrepræsentant Vibeke Bach Demant

 • Medarbejderrepræsentant Ulla Haurballe

 • Lederudviklingskonsulent Mette Høgsted 


YDERLIGERE OPLYSNINGER
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Allan Fredsgård Larsen på telefon 40 52 59 64 eller på mail afl@favrskov.dk  


Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet fortroligt. 


Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. 


Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her