Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

HJERTESYGEPLEJERSKE

Hjerte Sengeafsnit i Herning søger sygeplejersker til sengeafsnittet samt sygeplejerske med funktion i hjertelaboratoriet.

Vi søger sygeplejersker til både sengeafsnittet og med funktion i hjertelaboratoriet.
Fra 1. december 2020 eller snarest derefter i længerevarende vikariater.
Funktionen i hjertelaboratoriet vil være en kombination af vagter i primært sengeafsnittet samt i en mindre del i hjertelaboratoriet.

Lidt om os:
I Hjerte Sengeafsnit(HJSA) er der ansat 70 sygeplejersker. Afsnittet har plads til 36 patienter, hvoraf de 27 patienter er i de stationære senge og 9 i de akutte senge(HJAK). Vi behandler primært patienter med hjertesygdom.
HJAK er åbent fra 07.15-21.00, om natten modtages patienterne i den stationære del.
Vi modtager gennemsnitlig 10 patienter i døgnet, hvoraf en større del kommer direkte til afsnittet efter telefonisk og telemedicinsk visitering. Patienterne har en gennemsnitlig indlæggelsestid på 3 døgn – som strækker sig fra en indlæggelse på få timer til flere uger.
Plejeformen er som udgangspunkt primærpleje, men kan varierer afhængig af patientkompleksitet.  


I Hjerteklinikken er der ansat 19 sygeplejersker. Klinikken er opdelt i mindre områder med mange selvstændige sygeplejeambulatorier blandt andet inden for hjerterehabilitering, Cordarone, hjertesvigt, trombose- og arytmi samt pacemakerkontroller. Desuden har klinikken fire ekko-sygeplejersker.
I Hjertelaboratorium er tilknyttet 10 sygeplejersker. Her udføres implantation af pacemakere, Hjerte-Ct, DC-konvertering og anlæggelse af loop-recorder.
Hjerteklinikken og Hjertelaboratoriet har i dag til huse på tre matrikler. Hovedfunktionen er i Herning og Holstebro, og Hjertelaboratorium er beliggende i Herning.


Personalegruppen består af en flok dedikerede sygeplejersker, som værdsætter de mange forskelligartede opgaver. Derudover værnes om det gode kollegiale samarbejde, hvor der er omsorg for hinanden og en kultur der bære præg af at vi hjælper hinanden.
Der er samarbejde på tværs af sengeafsnittet og klinikken/hjertelab. hvilket giver en god dynamik, et bredt erfaringsgrundlag som er med til at højne kvaliteten og skabe gennemsigtighed for patientforløbene.

Vi forventer at flytte ud på det nybyggede hospital, Regionshospitalet Gødstrup i 2021. Derfor pågår der naturligt mange tilpasninger til disse nye rammer.
Vi er gået i gang med arbejdet, som bl.a. består i et forbedringsprojekt omkring stuegang, et projekt omkring patienter med afli, kontinuerligt at holde flow i planen for patienterne, således de oplever en god plan indenfor de første timer i afsnittet, at få implementeret brugen af elektroniske pjecer, blive gode til telefon- og videokonsultationer og få ryddet op i instrukser og arbejdsgangsbeskrivelser.
Flytningen til Gødstrup præger måden vi tænker sygeplejen på… en spændende proces der kræver nytænkning, omstillingsparathed og at vi samarbejder for at give patienterne de allerbedste forløb.

Vi arbejder med patientnær og tidstro dokumentation med fokus på pejlemærkerne omkring patient- og pårørende_inddragelse;

 • Altid med mig, altid for mig.
 • Ingenting om mig, uden mig.
 • Hvad er vigtigt for mig.
 • Jeg vil gerne inddrages – spørg mig hvordan. Hjælp mig med opmærksomhed på rettigheder.
 • Fortæl løbende hvad der sker – og hvem jeg ellers kan kontakte, hvordan og hvornår.

Vi arbejder med systematisk kompetenceudvikling på alle kompetenceniveauer, og har som noget nyt indført et omfattende simulationstræningsprogram for at sikre sygeplejefaglig kvalificering af individuelle kompetencer(SKIK).

Vi søger sygeplejersker, som:
 • Er ansvarsbevidst og handlekraftig i forhold til egen og afsnittets opgavevaretagelse
 • Udviser gode samarbejdsevner ved at være imødekommende, hjælpsom og samarbejdsorienteret
 • Er bevidst om at et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar
 • Engagerer og fordyber sig i sit arbejde
 • Sætter en ære i at inddrage patienterne i deres eget forløb, så de bedst mulige patientforløb altid opnås
 • Har klinisk praktisk erfaring indenfor det kardiologiske speciale, eller et ønske om at få det
 • Har pædagogiske og kommunikative evner til at veksle mellem korttidskontakt og længerevarende patientrelationer
 • Har gode tekniske, instrumentelle og IT-egenskaber

Vi kan tilbyde dig:
 • Struktureret kompetenceudviklingsprogram inden for det kardiologiske speciale, der giver plads til individuelle forskelle, her følges op 4 gange i løbet af de første år med kompetenceudviklingssamtaler for hver kompetenceområde.
 • Fælles Hospitalsintro, to introduktionsdage til afsnittet og følgedag efter ca. 1 måned i afsnittet.
 • Løbende intern undervisning i bl.a. sygepleje til patienter med hjertesygdom, EKG, screening og forflytningsundervisning. 
 • En sund arbejdsplads, hvor der konstant er fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Sygeplejersker i alle aldre at sparre med
 • Tjenestetidsplanlægning med fokus på rimelighed og retfærdighed
 • Konstant fokus på at styre belægningsprocenten, og at matche opgaver og ressourcer
 • Kompetenceudvikling gennem simulationstræning for at sikre den sygeplejefaglig kvalificering af individuelle kompetencer
 • Undervisning, interne kurser, hjælp til dannelse af læsegrupper, og få en "buddy"
 • Fantastiske kollegaer, med en god portion humor
 • En kultur som er præget af ordentlighed, tillid og omsorg
 • En stilling på 37 timer ugentligt i blandede vagter. Der er mulighed for at indgå lokalaftale vedrørende afspadsering af vagttillæg, så ugentligt timetal nedsættes.
  Der er skiftevis 12 og 8 timers vagter hv. 3. weekend, mulighed for skiftevis hv. 4 og hv. 2 weekend som sammenlagt giver hv. 3. weekend, samt mulighed for hv. 2. weekend.
Se stillings- og funktionsbeskrivelse her

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte
afdelingssygeplejerske Lone Øgendahl Munkholm 51252306/78436105 eller mail lomunk@rm.dk

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning, gerne et billede af dig, dit CV, samt andre relevante bilag.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag den 22.oktober 2020.
Samtaler afholdes i uge 44.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/jobMere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.