Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Børn og Unge ved Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt

Kan du medvirke til at skabe et eminent tværfagligt samarbejde og på den måde sikre, at Hospitalsenhed Midts yngste patienter og deres familier får de bedst mulige behandlingsforløb? Kan du sikre et stærkt fokus på et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling?

Om stillingen som oversygeplejerske
Vi søger en oversygeplejerske, der tør tænke nyt og drømme stort for Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg, og som gør det i tæt samarbejde med sit personale i en afdeling med en stærk faglig kultur.

I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med patientoplevet kvalitet i højsædet.

Afdelingsledelsen i Børn og Unge består af en oversygeplejerske og en ledende pædiatrisk overlæge. Som en del af afdelingsledelsen skal du være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelinger og øvrige samarbejdsparter internt som eksternt. Du bliver en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe. Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer i tæt samspil med dine ledelseskollegaer.

Vi ønsker, at stillingen som oversygeplejerske ved Børn og Unge besættes pr. 1. februar 2021 eller snarest mulig herefter.

Ansøgers kvalifikationer
Ansøgeren skal have en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer er visionær, innovativ og kan stå i spidsen for Børn og Unge.

Der vil blive lagt vægt på, at oversygeplejersken kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i
et politisk og strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk
ledelse og personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau. Du skal sammen med den ledende overlæge levere synlig ledelse, skabe retning og arbejde for at sikre høj faglighed og udvikling.

Der lægges særligt vægt på, at ansøgeren besidder følgende personlige kvalifikationer:

 • Gode samarbejdsevner og har udpræget situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs
 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
 • Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft i afdelingen
 • Er en god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
 • Målrettet og resultatorienteret
 • Bidrager til at sikre et godt uddannelsesmiljø
 • Sans for strategisk ledelse
 • Personlig autoritet i lederskabet
 • Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, så afdelingernes velfungerende miljø kan opretholdes og videreudvikles.
Derudover omfatter afdelingsledelsens opgaver, at:
 • Skabe høj kvalitet i patientbehandling og optimale patientforløb
 • Danne grundlaget for en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt
 • arbejdsmiljø
 • Indgå i løsningen af strategiske udfordringer
 • Sikre en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourcer
 • Sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed
 • Beherske vanskelige situationer på en rolig måde
 • Facilitere forskning sammen med de relevante fagpersoner
 • Skabe resultater og bidrage til gejst og arbejdsglæde.
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler og et udpræget samarbejde på tværs af afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det. Der er endvidere fokus på udvikling af dine personaleledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.

Om Børn og Unge
Børn og Unge i Viborg er en af Region Midtjyllands fire pædiatriske specialafdelinger. Afdelingen har hovedfunktion inden for de almindelige pædiatriske specialer. Børn og Unge har i et formaliseret samarbejde fået regionsfunktion indenfor neuropædiatri, gastroenterologi samt højtspecialiseret funktion i fødevareallergi.

Børn og Unge har 31 senge. Endvidere driver afdelingen et stort for- og efterundersøgelsesambulatorium fordelt på specialområder med ca. 13.000 ambulante besøg og 5000 indlæggelser. Børn og Unge samarbejder med alle de øvrige hospitalsafdelinger i regionen, ligesom der er en tæt kontakt til regionens praktiserende læger, relevante praktiserende speciallæger, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling samt kommunerne.

Afdelingens består af:
 • Afsnit for Syge Nyfødte og Tidlig Fødte
 • Børn og Unge Akutmodtagelse
 • Børn og Unge Afsnit
 • Børn og Unge Klinik
Der er et strategisk udviklende samarbejde mellem den ledende overlæge og oversygeplejersken. Afdelingsledelsen har samtidig et tæt koordinerende samarbejde med en rutineret og velfungerende gruppe af afdelingssygeplejersker, den ledende lægesekretær og forskningssygeplejersken på afdelingen.

Afdelingen bærer præg af at deltage og tage initiativ til mange projekter og udviklingstiltag. At man tør tænke ud af boksen, og at miljøet kalder på at tænke i børnehøjde, så pleje og behandling bliver på barnets præmisser og ud fra en familieorienteret tankegang. Tankegangen tager udgangspunkt i familiecentreret pleje og Fundamental of Care.

Medarbejderstaben på ca. 150 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, lægesekretærer, terapeuter, psykolog, pædagog og klinisk diætist.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Børn og Unge. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område" indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale
m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Sygeplejefaglig direktør   Mette Fjord Nielsen          tlf. 7844 1004
Lægefaglig direktør         Claus Brøckner Nielsen    tlf. 3091 1341
Konst. ledende overlæge Jens Peter Nielsen           tlf. 2142 4667

Ansøgning
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant
ledelseserfaring, skal være modtaget elektronisk senest mandag den 23. november 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 3. december og onsdag den 16. december 2020. Der vil blive lavet personprofil for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.