Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg

Kan du nytænke patientforløb og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder?
 
Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg
 
Om stillingen
Oversygeplejersken indgår sammen med den ledende overlæge i afdelingsledelsen for Operation og Intensiv. Afdelingsledelsen har fælles ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, faglige og personalemæssige drift og udvikling bygger på hospitalets værdier og lever op til hospitalets mission, vision og strategi. Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for at sikre optimale rammer og retning for behandling og pleje af patienter, uddannelse af de fremtidige medarbejdere i sundhedssektoren, for faglig udvikling, innovation og forskning samt for udvikling af ledelse og ledere i afdelingen.
 
Operation og Intensiv har tværgående funktioner og spiller en central rolle ved patientforløb på tværs af afdelinger på Regionshospitalet Viborg. Du skal have særlig interesse for og fokus på samarbejdet med de skærende specialer samt medvirke til, at det tværfaglige samspil fungerer på operationsstuerne med henblik på fælles optimering og forbedrede patientforløb.
 
Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingens flotte udvikling, hvilket foregår i tæt samspil med den ledende overlæge. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.
 
Vi ønsker, at stillingen som oversygeplejerske ved Operation og intensiv besættes pr. 1.
januar 2020.

Om dig
Du har en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse. Du har klinisk og/eller ledelseserfaring inden for mindst et af specialerne (operation, anæstesi, intensiv/opvågning).

Der vil blive lagt vægt på, at oversygeplejersken kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i
et politisk/strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk
ledelse og personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.
 
Der lægges særligt vægt på, at du besidder følgende personlige kvalifikationer:

 • Gode samarbejdsevner og at du arbejder målrettet og resultatorienteret
 • Interesse i at arbejde med at udvikle mission, vision og strategi i afdelingen
 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
 • En synlig tilgang i den kliniske drift og at du sikrer sammenhængskraft i afdelingen
 • En god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
 • Overholder aftalte budgetrammer og aktivitetsmål samt har økonomisk indsigt
 • Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde, og gennem en aktiv personalepolitik, arbejder for et godt arbejdsmiljø
 • Bidrager til at sikre et godt og frugtbart uddannelsesmiljø
 • Vægter tværfagligt samarbejde og samarbejde med andre afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Operation og Intensiv
Afdelingens funktioner er samlet om en fælles effektiv drift af operationsgang, herunder fast-track programmer, optimering af OP-programmer, fælles booking m.v. Der er fokus på datadrevet styring og effektiv udnyttelse af operationsfaciliteter.
 
Afdelingens organisering styrker aktiviteter og forbedrer patientforløb på tværs af specialer og fagligheder. Operation og Intensiv rummer fem områder med tværfaglig ledelse: Sterilcentral, Dagkirurgi, Operation og Opvågning, Intensiv samt Skopiklinik.
 
Operation og Intensiv opdeler patientforløbene i dagkirurgi, skopiforløb og forløb, hvor patienterne indlægges via stamafdelingerne. Ultimo 2019 flytter dele af afdelingen ind i nye rammer i det nye Akutcenter, hvorefter der bliver mulighed for at de dagkirurgiske patientforløb på Regionshospitalet Viborg går gennem Operation og Intensiv.
 
Der udføres ca. 15.000 anæstesier årligt, heraf ca. 2.000 regionale anæstesier. Der ydes anæstesi til kirurgiske specialer omfattende følgende områder: Kirurgisk gastroenterologi, urologi, mammakirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, tandbehandling, anæstesi i Røntgen og Skanning til CT- og MR-skanninger, og anæstesi til ECT-behandling i psykiatrisk afsnit. På Intensiv behandles i gennemsnit 1.000 patienter årligt.
 
Medarbejderstaben på ca. 330 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Afdelingen har en samlet lægenormering på 31 stillinger, heraf 1 ledende overlæge, 16 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb samt 6 introduktionslæger.
 
Læs mere om Operation og Intensiv www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/ 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område" indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:

Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, tlf. 2369 6641 
Kst. ledende overlæge Mads Vandborg, tlf. 78 44 52 24
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf.  3038 7193
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 3091 1341

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 3. november 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 12. november og onsdag den 27. november 2019. Der vil være personprofiltest mellem samtalerne.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330093309Phoenix-292b133912019-09-20T13:03:01.043Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet ViborgKan du nytænke patientforløb og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder?
 
Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg
 
Om stillingen
Oversygeplejersken indgår sammen med den ledende overlæge i afdelingsledelsen for Operation og Intensiv. Afdelingsledelsen har fælles ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, faglige og personalemæssige drift og udvikling bygger på hospitalets værdier og lever op til hospitalets mission, vision og strategi. Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for at sikre optimale rammer og retning for behandling og pleje af patienter, uddannelse af de fremtidige medarbejdere i sundhedssektoren, for faglig udvikling, innovation og forskning samt for udvikling af ledelse og ledere i afdelingen.
 
Operation og Intensiv har tværgående funktioner og spiller en central rolle ved patientforløb på tværs af afdelinger på Regionshospitalet Viborg. Du skal have særlig interesse for og fokus på samarbejdet med de skærende specialer samt medvirke til, at det tværfaglige samspil fungerer på operationsstuerne med henblik på fælles optimering og forbedrede patientforløb.
 
Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingens flotte udvikling, hvilket foregår i tæt samspil med den ledende overlæge. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.
 
Vi ønsker, at stillingen som oversygeplejerske ved Operation og intensiv besættes pr. 1.
januar 2020.

Om dig
Du har en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse. Du har klinisk og/eller ledelseserfaring inden for mindst et af specialerne (operation, anæstesi, intensiv/opvågning).

Der vil blive lagt vægt på, at oversygeplejersken kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i
et politisk/strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk
ledelse og personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.
 
Der lægges særligt vægt på, at du besidder følgende personlige kvalifikationer:
 • Gode samarbejdsevner og at du arbejder målrettet og resultatorienteret
 • Interesse i at arbejde med at udvikle mission, vision og strategi i afdelingen
 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
 • En synlig tilgang i den kliniske drift og at du sikrer sammenhængskraft i afdelingen
 • En god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
 • Overholder aftalte budgetrammer og aktivitetsmål samt har økonomisk indsigt
 • Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde, og gennem en aktiv personalepolitik, arbejder for et godt arbejdsmiljø
 • Bidrager til at sikre et godt og frugtbart uddannelsesmiljø
 • Vægter tværfagligt samarbejde og samarbejde med andre afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Operation og Intensiv
Afdelingens funktioner er samlet om en fælles effektiv drift af operationsgang, herunder fast-track programmer, optimering af OP-programmer, fælles booking m.v. Der er fokus på datadrevet styring og effektiv udnyttelse af operationsfaciliteter.
 
Afdelingens organisering styrker aktiviteter og forbedrer patientforløb på tværs af specialer og fagligheder. Operation og Intensiv rummer fem områder med tværfaglig ledelse: Sterilcentral, Dagkirurgi, Operation og Opvågning, Intensiv samt Skopiklinik.
 
Operation og Intensiv opdeler patientforløbene i dagkirurgi, skopiforløb og forløb, hvor patienterne indlægges via stamafdelingerne. Ultimo 2019 flytter dele af afdelingen ind i nye rammer i det nye Akutcenter, hvorefter der bliver mulighed for at de dagkirurgiske patientforløb på Regionshospitalet Viborg går gennem Operation og Intensiv.
 
Der udføres ca. 15.000 anæstesier årligt, heraf ca. 2.000 regionale anæstesier. Der ydes anæstesi til kirurgiske specialer omfattende følgende områder: Kirurgisk gastroenterologi, urologi, mammakirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, tandbehandling, anæstesi i Røntgen og Skanning til CT- og MR-skanninger, og anæstesi til ECT-behandling i psykiatrisk afsnit. På Intensiv behandles i gennemsnit 1.000 patienter årligt.
 
Medarbejderstaben på ca. 330 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Afdelingen har en samlet lægenormering på 31 stillinger, heraf 1 ledende overlæge, 16 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb samt 6 introduktionslæger.
 
Læs mere om Operation og Intensiv www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/ 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område" indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:

Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, tlf. 2369 6641 
Kst. ledende overlæge Mads Vandborg, tlf. 78 44 52 24
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf.  3038 7193
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 3091 1341

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 3. november 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 12. november og onsdag den 27. november 2019. Der vil være personprofiltest mellem samtalerne.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

2019-10-25T11:53:20.610 Kan du nytænke patientforløb og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder? Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg Om stillingenOversygeplejersken indgår sammen med den ledende overlæge i afdelingsledelsen for Operation og Intensiv. Afdelingsledelsen har fælles ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, faglige og personalemæssige drift og udvikling bygger på hospitalets værdier og lever op til hospitalets mission, vision og strategi. Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for at sikre optimale rammer og retning for behandling og pleje af patienter, uddannelse af de fremtidige medarbejdere i sundhedssektoren, for faglig udvikling, innovation og forskning samt for udvikling af ledelse og ledere i afdelingen. Operation og Intensiv har tværgående funktioner og spiller en central rolle ved patientforløb på tværs af afdelinger på Regionshospitalet Viborg. Du skal have særlig interesse for og fokus på samarbejdet med de skærende specialer samt medvirke til, at det tværfaglige samspil fungerer på operationsstuerne med henblik på fælles optimering og forbedrede patientforløb. Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingens flotte udvikling, hvilket foregår i tæt samspil med den ledende overlæge. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe. Vi ønsker, at stillingen som oversygeplejerske ved Operation og intensiv besættes pr. 1.januar 2020.Om digDu har en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse. Du har klinisk og eller ledelseserfaring inden for mindst et af specialerne (operation, anæstesi, intensiv opvågning).Der vil blive lagt vægt på, at oversygeplejersken kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser iet politisk strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomiskledelse og personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau. Der lægges særligt vægt på, at du besidder følgende personlige kvalifikationer: Gode samarbejdsevner og at du arbejder målrettet og resultatorienteret Interesse i at arbejde med at udvikle mission, vision og strategi i afdelingen Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang En synlig tilgang i den kliniske drift og at du sikrer sammenhængskraft i afdelingen En god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber Overholder aftalte budgetrammer og aktivitetsmål samt har økonomisk indsigt Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde, og gennem en aktiv personalepolitik, arbejder for et godt arbejdsmiljø Bidrager til at sikre et godt og frugtbart uddannelsesmiljø Vægter tværfagligt samarbejde og samarbejde med andre afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.Om Operation og IntensivAfdelingens funktioner er samlet om en fælles effektiv drift af operationsgang, herunder fast-track programmer, optimering af OP-programmer, fælles booking m.v. Der er fokus på datadrevet styring og effektiv udnyttelse af operationsfaciliteter. Afdelingens organisering styrker aktiviteter og forbedrer patientforløb på tværs af specialer og fagligheder. Operation og Intensiv rummer fem områder med tværfaglig ledelse: Sterilcentral, Dagkirurgi, Operation og Opvågning, Intensiv samt Skopiklinik. Operation og Intensiv opdeler patientforløbene i dagkirurgi, skopiforløb og forløb, hvor patienterne indlægges via stamafdelingerne. Ultimo 2019 flytter dele af afdelingen ind i nye rammer i det nye Akutcenter, hvorefter der bliver mulighed for at de dagkirurgiske patientforløb på Regionshospitalet Viborg går gennem Operation og Intensiv. Der udføres ca. 15.000 anæstesier årligt, heraf ca. 2.000 regionale anæstesier. Der ydes anæstesi til kirurgiske specialer omfattende følgende områder: Kirurgisk gastroenterologi, urologi, mammakirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi obstetrik, tandbehandling, anæstesi i Røntgen og Skanning til CT- og MR-skanninger, og anæstesi til ECT-behandling i psykiatrisk afsnit. På Intensiv behandles i gennemsnit 1.000 patienter årligt. Medarbejderstaben på ca. 330 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Afdelingen har en samlet lægenormering på 31 stillinger, heraf 1 ledende overlæge, 16 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb samt 6 introduktionslæger. Læs mere om Operation og Intensiv www.hospitalsenhedmidt.dk afdelinger-og-centre operation-og-intensiv Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkårAnsættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til Overenskomst for ledere på Sundhedskartelletsområde indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, tlf. 2369 6641 Kst. ledende overlæge Mads Vandborg, tlf. 78 44 52 24Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf. 3038 7193Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 3091 1341AnsøgningsfristDin ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 3. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 12. november og onsdag den 27. november 2019. Der vil være personprofiltest mellem samtalerne.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.10Phoenix292b1339101000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-10-25T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=6d0aed82-557a-4f70-b1e3-eeb98bf566990EuropaDanmarkJyllandMidtjyllandViborg3615754Operation og Intensiv11Heibergs Alle 48800ViborgDKDanmarkORS/292b1339_logo.gifORS/Small/292b1339_logo.gif0
DKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent826640EmplyMinimum pakken - 35 dage2b7ad45f-b0f7-4e9a-a98f-52214232f98c_12092900020-09-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=292b1339https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=292b1339https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=292b1339&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=292b1339&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Pleje_og_omsorg/2.jpgHospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ oversygeplejerske til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg12008011Dansk3Læse/ tale223005Oversygeplejerske77Pleje og omsorg362790331sanne.kaastrup@midt.rm.dkDanmarkDanmarkda-DK