Hospitalsenhed Midt søger en visionær og resultatorienteret oversygeplejerske til Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet Viborg

Drives du af faglige udfordringer, og ønsker du en dynamisk og spændende hverdag i en velfungerende hospitalsenhed med grundlæggende værdier om dialog, dygtighed og dristighed? Så er stillingen som oversygeplejerske i afdelingerne Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, måske lige noget for dig?
 
Om stillingen som oversygeplejerske
Hospitalsenhed Midt søger pr. 1. august 2019 en oversygeplejerske, der er innovativ og resultatorienteret, og som drømmer stort for vores afdelinger, Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet Viborg.
 
Som oversygeplejerske, vil du blive en del af afdelingsledelserne i begge afdelinger. Afdelingsledelsen i Røntgen og Skanning består af dig som oversygeplejerske og en ledende radiologisk overlæge. I Ortopædkirurgi vil du indgå i afdelingsledelsen sammen med den ledende ortopædkirurgiske overlæge. Du skal være med til at løfte det potentiale og den synergi, som opstår, når to afdelinger har samme oversygeplejerske. Samtidig skal du sammen med dine ledelseskolleger, bidrage til at udvikle samarbejdet med søsterafdelingerne på Regionshospitalet Silkeborg inden for røntgen og skanning samt ortopædkirurgi og generelt skabe gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt i hospitalsenheden.
 
I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med en patientoplevet kvalitet i højsædet. Som oversygeplejerske får du en stor andel i at præge denne positive udvikling.
 
Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingernes solide udvikling – dette i tæt samspil med dine nærmeste ledelseskollegaer. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.
 
Ansøgers kvalifikationer
Du skal som ansøger have en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer, er målrettet, åben og har en tydelig ledelsesstil og som en del af afdelingsledelserne, kan stå i spidsen for to veldrevne afdelinger.
 
Der vil blive lagt vægt på, at vores kommende oversygeplejerske kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i et politisk og strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk ledelse samt personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.
 
Der tillægges særligt vægt at du som ansøger besidder følgende personlige kvalifikationer:

 • Gode samarbejdsevner og har udpræget situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs
 • Er motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang
 • Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft i afdelingen
 • Har gode kommunikative evner, er informativ og tydelig i formuleringen af budskaber
 • Arbejder struktureret, målrettet og resultatorienteret
 • Bidrager til at sikre et godt uddannelsesmiljø
 • Åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning
Skaber resultater, motivation og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, så afdelingernes velfungerende miljø kan opretholdes og videreudvikles.
 
Som oversygeplejerske skal du medvirke til, at afdelingsledelserne fungerer som stærke, effektive og professionelle ledelsesteams. Du skal i samspil med dine ledelseskollegaer i Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, levere synlig ledelse samt sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling. Samarbejdet i afdelingsledelserne prioriteres højt, og på relevante områder arbejder afdelingsledelserne med løsning og udvikling af tværgående opgaver.
 
Derudover omfatter oversygeplejerskens opgaver, at:
 • Skabe høj kvalitet i patientbehandling og sikre det optimale patientforløb
 • Danne grundlaget for en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejdsmiljø
 • Indgå i løsningen af strategiske udfordringer
 • Sikre en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • Sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed
 • Bevare overblikket i travl hverdag.
 Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler, og som har et udpræget samarbejde på tværs af afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det. Der er endvidere fokus på udvikling af dine personaleledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.

Om Røntgen og Skanning
Det billeddiagnostiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit på Regionshospitalet Viborg, hvor også de mere særlige undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner.
Mammaradiologien på Hospitalsenhed Midt dækker optageområderne for Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest samt Regionshospitalet Randers. Mammaradiologien er en del af Brystklinikken og er i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og -onkologi.

Kræftudredningspakker samt elektive undersøgelser fra Hospitalsenhed Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne, herunder Midt-EPJ. Derudover foretager afdelingen årligt ca. 163.000 radiologiske procedurer fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.
 
Om Ortopædkirurgi 
Ortopædkirurgi har akut optag fra kommunerne Viborg, Skive og Silkeborg. Ortopædkirurgi har aktiviteter på Regionshospitalet Viborg og behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.
 
Ortopædkirurgi udfører traumatologi, hoftealloplastik, knæalloplastik, skulder/albuekirurgi, håndkirurgi, fod/ankelkirurgi, idrætsmedicin samt korsbåndsrekonstruktion.
Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til 29 indlagte patienter, samt et ambulatorium, der årligt håndterer årligt ca. 25.000 besøg. I sengeafsnittet modtager og varetager vi pleje og behandling af traumepatienter, sårpatienter, hånd – og fod ankelkirurgi, amputationer, skulder/albue-kirurgi, hofte- og knæalloplastik-kirurgi og patienter med hoftenære frakturer.
 
Ortopædkirurigisk klinik har ca. 22.000 besøg årligt. Besøg afvikles i et tæt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, fysioterapeuter og læger. Foruden ambulante for- og efterkontroller foretages der på årsbasis cirka 600 mindre operationer i lokalbedøvelse. 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig. Hospitalsenheden har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.
 
De fem regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er - i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
På Regionshospitalet Viborg er der bygget et nyt akutcenter, som fungerer som en tilbygning til det eksisterende hospital. Det 25.500 kvadratmeter store akutcenter, rummer blandt andet en ny akutafdeling og udvidet operationsafdeling, og dertilhørende sengeafsnit med ensengsstuer. Med det nye akutcenter, får Regionshospitalet Viborg samtidig ny hovedindgang med reception i foyeren. Det nye akutcenter forventes at stå klar til modtagelse af de første patienter medio 2019.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område", hvilken er indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.
 
Med henvisning til "Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.", vil der i forbindelse med eventuel ansættelse blive indhentet børneattest.
 
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
Sygeplejefaglig direktør   Mette Fjord Nielsen                            tlf. 7844 1004
Lægefaglig direktør         Claus Brøckner Nielsen                      tlf. 7844 1003
Hospitalsdirektør             Thomas Balle Kristensen                    tlf. 7844 1002
 
Røntgen og Skanning
Ledende overlæge           Geert Willander                                tlf. 7844 3004
 
Ortopædkirurgi
Ledende overlæge           Steen Olesen                                   tlf. 7844 6501
 
Ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant ledelseserfaring, skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 2. juni 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 11. juni og onsdag den 26. juni 2019. Der vil blive gennemført personprofiltest for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330015543Phoenix-634ceff412019-05-02T16:00:33.463Hospitalsenhed Midt søger en visionær og resultatorienteret oversygeplejerske til Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet ViborgDrives du af faglige udfordringer, og ønsker du en dynamisk og spændende hverdag i en velfungerende hospitalsenhed med grundlæggende værdier om dialog, dygtighed og dristighed? Så er stillingen som oversygeplejerske i afdelingerne Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, måske lige noget for dig?
 
Om stillingen som oversygeplejerske
Hospitalsenhed Midt søger pr. 1. august 2019 en oversygeplejerske, der er innovativ og resultatorienteret, og som drømmer stort for vores afdelinger, Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet Viborg.
 
Som oversygeplejerske, vil du blive en del af afdelingsledelserne i begge afdelinger. Afdelingsledelsen i Røntgen og Skanning består af dig som oversygeplejerske og en ledende radiologisk overlæge. I Ortopædkirurgi vil du indgå i afdelingsledelsen sammen med den ledende ortopædkirurgiske overlæge. Du skal være med til at løfte det potentiale og den synergi, som opstår, når to afdelinger har samme oversygeplejerske. Samtidig skal du sammen med dine ledelseskolleger, bidrage til at udvikle samarbejdet med søsterafdelingerne på Regionshospitalet Silkeborg inden for røntgen og skanning samt ortopædkirurgi og generelt skabe gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt i hospitalsenheden.
 
I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med en patientoplevet kvalitet i højsædet. Som oversygeplejerske får du en stor andel i at præge denne positive udvikling.
 
Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingernes solide udvikling – dette i tæt samspil med dine nærmeste ledelseskollegaer. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.
 
Ansøgers kvalifikationer
Du skal som ansøger have en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer, er målrettet, åben og har en tydelig ledelsesstil og som en del af afdelingsledelserne, kan stå i spidsen for to veldrevne afdelinger.
 
Der vil blive lagt vægt på, at vores kommende oversygeplejerske kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i et politisk og strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk ledelse samt personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.
 
Der tillægges særligt vægt at du som ansøger besidder følgende personlige kvalifikationer:
 • Gode samarbejdsevner og har udpræget situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs
 • Er motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang
 • Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft i afdelingen
 • Har gode kommunikative evner, er informativ og tydelig i formuleringen af budskaber
 • Arbejder struktureret, målrettet og resultatorienteret
 • Bidrager til at sikre et godt uddannelsesmiljø
 • Åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning
Skaber resultater, motivation og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, så afdelingernes velfungerende miljø kan opretholdes og videreudvikles.
 
Som oversygeplejerske skal du medvirke til, at afdelingsledelserne fungerer som stærke, effektive og professionelle ledelsesteams. Du skal i samspil med dine ledelseskollegaer i Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, levere synlig ledelse samt sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling. Samarbejdet i afdelingsledelserne prioriteres højt, og på relevante områder arbejder afdelingsledelserne med løsning og udvikling af tværgående opgaver.
 
Derudover omfatter oversygeplejerskens opgaver, at:
 • Skabe høj kvalitet i patientbehandling og sikre det optimale patientforløb
 • Danne grundlaget for en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejdsmiljø
 • Indgå i løsningen af strategiske udfordringer
 • Sikre en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • Sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed
 • Bevare overblikket i travl hverdag.
 Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler, og som har et udpræget samarbejde på tværs af afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det. Der er endvidere fokus på udvikling af dine personaleledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.

Om Røntgen og Skanning
Det billeddiagnostiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit på Regionshospitalet Viborg, hvor også de mere særlige undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner.
Mammaradiologien på Hospitalsenhed Midt dækker optageområderne for Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest samt Regionshospitalet Randers. Mammaradiologien er en del af Brystklinikken og er i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og -onkologi.

Kræftudredningspakker samt elektive undersøgelser fra Hospitalsenhed Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne, herunder Midt-EPJ. Derudover foretager afdelingen årligt ca. 163.000 radiologiske procedurer fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.
 
Om Ortopædkirurgi 
Ortopædkirurgi har akut optag fra kommunerne Viborg, Skive og Silkeborg. Ortopædkirurgi har aktiviteter på Regionshospitalet Viborg og behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.
 
Ortopædkirurgi udfører traumatologi, hoftealloplastik, knæalloplastik, skulder/albuekirurgi, håndkirurgi, fod/ankelkirurgi, idrætsmedicin samt korsbåndsrekonstruktion.
Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til 29 indlagte patienter, samt et ambulatorium, der årligt håndterer årligt ca. 25.000 besøg. I sengeafsnittet modtager og varetager vi pleje og behandling af traumepatienter, sårpatienter, hånd – og fod ankelkirurgi, amputationer, skulder/albue-kirurgi, hofte- og knæalloplastik-kirurgi og patienter med hoftenære frakturer.
 
Ortopædkirurigisk klinik har ca. 22.000 besøg årligt. Besøg afvikles i et tæt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, fysioterapeuter og læger. Foruden ambulante for- og efterkontroller foretages der på årsbasis cirka 600 mindre operationer i lokalbedøvelse. 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig. Hospitalsenheden har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.
 
De fem regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er - i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
På Regionshospitalet Viborg er der bygget et nyt akutcenter, som fungerer som en tilbygning til det eksisterende hospital. Det 25.500 kvadratmeter store akutcenter, rummer blandt andet en ny akutafdeling og udvidet operationsafdeling, og dertilhørende sengeafsnit med ensengsstuer. Med det nye akutcenter, får Regionshospitalet Viborg samtidig ny hovedindgang med reception i foyeren. Det nye akutcenter forventes at stå klar til modtagelse af de første patienter medio 2019.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til "Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets
område", hvilken er indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation.
 
Med henvisning til "Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.", vil der i forbindelse med eventuel ansættelse blive indhentet børneattest.
 
 
Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
 
Sygeplejefaglig direktør   Mette Fjord Nielsen                            tlf. 7844 1004
Lægefaglig direktør         Claus Brøckner Nielsen                      tlf. 7844 1003
Hospitalsdirektør             Thomas Balle Kristensen                    tlf. 7844 1002
 
Røntgen og Skanning
Ledende overlæge           Geert Willander                                tlf. 7844 3004
 
Ortopædkirurgi
Ledende overlæge           Steen Olesen                                   tlf. 7844 6501
 
Ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant ledelseserfaring, skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 2. juni 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 11. juni og onsdag den 26. juni 2019. Der vil blive gennemført personprofiltest for ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Drives du af faglige udfordringer, og ønsker du en dynamisk og spændende hverdag i en velfungerende hospitalsenhed med grundlæggende værdier om dialog, dygtighed og dristighed? Så er stillingen som oversygeplejerske i afdelingerne Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, måske lige noget for dig? Om stillingen som oversygeplejerskeHospitalsenhed Midt søger pr. 1. august 2019 en oversygeplejerske, der er innovativ og resultatorienteret, og som drømmer stort for vores afdelinger, Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi ved Regionshospitalet Viborg. Som oversygeplejerske, vil du blive en del af afdelingsledelserne i begge afdelinger. Afdelingsledelsen i Røntgen og Skanning består af dig som oversygeplejerske og en ledende radiologisk overlæge. I Ortopædkirurgi vil du indgå i afdelingsledelsen sammen med den ledende ortopædkirurgiske overlæge. Du skal være med til at løfte det potentiale og den synergi, som opstår, når to afdelinger har samme oversygeplejerske. Samtidig skal du sammen med dine ledelseskolleger, bidrage til at udvikle samarbejdet med søsterafdelingerne på Regionshospitalet Silkeborg inden for røntgen og skanning samt ortopædkirurgi og generelt skabe gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt i hospitalsenheden. I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med en patientoplevet kvalitet i højsædet. Som oversygeplejerske får du en stor andel i at præge denne positive udvikling. Du skal skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingernes solide udvikling dette i tæt samspil med dine nærmeste ledelseskollegaer. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe. Ansøgers kvalifikationerDu skal som ansøger have en sygeplejefaglig grunduddannelse med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer, er målrettet, åben og har en tydelig ledelsesstil og som en del af afdelingsledelserne, kan stå i spidsen for to veldrevne afdelinger. Der vil blive lagt vægt på, at vores kommende oversygeplejerske kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forandringsprocesser i et politisk og strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk ledelse samt personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau. Der tillægges særligt vægt at du som ansøger besidder følgende personlige kvalifikationer: Gode samarbejdsevner og har udpræget situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs Er motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang Vægter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Er synlig i den kliniske drift og sikrer sammenhængskraft i afdelingen Har gode kommunikative evner, er informativ og tydelig i formuleringen af budskaber Arbejder struktureret, målrettet og resultatorienteret Bidrager til at sikre et godt uddannelsesmiljø Åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning Skaber resultater, motivation og arbejdsglæde gennem en aktiv personalepolitik, så afdelingernes velfungerende miljø kan opretholdes og videreudvikles. Som oversygeplejerske skal du medvirke til, at afdelingsledelserne fungerer som stærke, effektive og professionelle ledelsesteams. Du skal i samspil med dine ledelseskollegaer i Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, levere synlig ledelse samt sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling. Samarbejdet i afdelingsledelserne prioriteres højt, og på relevante områder arbejder afdelingsledelserne med løsning og udvikling af tværgående opgaver. Derudover omfatter oversygeplejerskens opgaver, at: Skabe høj kvalitet i patientbehandling og sikre det optimale patientforløb Danne grundlaget for en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejdsmiljø Indgå i løsningen af strategiske udfordringer Sikre en velfungerende drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse Sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed Bevare overblikket i travl hverdag. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kollegaer på tværs af afdelinger og matrikler, og som har et udpræget samarbejde på tværs af afdelinger på områder, hvor patientforløbene kalder på det. Der er endvidere fokus på udvikling af dine personaleledelseskompetencer, hvorfor du har mulighed for lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse.Om Røntgen og Skanning Det billeddiagnostiske akutberedskab (24 7) ligger i afdelingens hovedafsnit på Regionshospitalet Viborg, hvor også de mere særlige undersøgelser og behandlinger foretages MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner.Mammaradiologien på Hospitalsenhed Midt dækker optageområderne for Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest samt Regionshospitalet Randers. Mammaradiologien er en del af Brystklinikken og er i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og -onkologi.Kræftudredningspakker samt elektive undersøgelser fra Hospitalsenhed Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive. Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne, herunder Midt-EPJ. Derudover foretager afdelingen årligt ca. 163.000 radiologiske procedurer fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer. Om Ortopædkirurgi Ortopædkirurgi har akut optag fra kommunerne Viborg, Skive og Silkeborg. Ortopædkirurgi har aktiviteter på Regionshospitalet Viborg og behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi. Ortopædkirurgi udfører traumatologi, hoftealloplastik, knæalloplastik, skulder albuekirurgi, håndkirurgi, fod ankelkirurgi, idrætsmedicin samt korsbåndsrekonstruktion.Ortopædkirurgisk sengeafsnit har plads til 29 indlagte patienter, samt et ambulatorium, der årligt håndterer årligt ca. 25.000 besøg. I sengeafsnittet modtager og varetager vi pleje og behandling af traumepatienter, sårpatienter, hånd og fod ankelkirurgi, amputationer, skulder albue-kirurgi, hofte- og knæalloplastik-kirurgi og patienter med hoftenære frakturer. Ortopædkirurigisk klinik har ca. 22.000 besøg årligt. Besøg afvikles i et tæt tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, fysioterapeuter og læger. Foruden ambulante for- og efterkontroller foretages der på årsbasis cirka 600 mindre operationer i lokalbedøvelse. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig. Hospitalsenheden har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt. De fem regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er - i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. På Regionshospitalet Viborg er der bygget et nyt akutcenter, som fungerer som en tilbygning til det eksisterende hospital. Det 25.500 kvadratmeter store akutcenter, rummer blandt andet en ny akutafdeling og udvidet operationsafdeling, og dertilhørende sengeafsnit med ensengsstuer. Med det nye akutcenter, får Regionshospitalet Viborg samtidig ny hovedindgang med reception i foyeren. Det nye akutcenter forventes at stå klar til modtagelse af de første patienter medio 2019. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk AnsættelsesvilkårAnsættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til Overenskomst for ledere på Sundhedskartelletsområde , hvilken er indgået mellem Danske Regioner og den relevante faglige organisation. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. , vil der i forbindelse med eventuel ansættelse blive indhentet børneattest. Yderligere informationYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 7844 1004Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 7844 1003Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen tlf. 7844 1002 Røntgen og Skanning Ledende overlæge Geert Willander tlf. 7844 3004 OrtopædkirurgiLedende overlæge Steen Olesen tlf. 7844 6501 AnsøgningDin ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse (herunder autorisation), samt relevant ledelseserfaring, skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 2. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 11. juni og onsdag den 26. juni 2019. Der vil blive gennemført personprofiltest for ansøgere, der går videre til 2. samtale.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenix634ceff4101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-06-02T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=154445cf-1732-495e-ad10-6f9929cb734f0EuropaDanmarkJyllandMidtjyllandViborg3518520Ortopædkirurgi11Heibergs Alle 48800ViborgDKDanmarkORS/634ceff4_logo.gifORS/Small/634ceff4_logo.gif0
DKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent752927EmplyMinimum pakken - 35 dage1d914298-e26d-4672-9b97-1e550576f9e8_11121000002-05-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=634ceff4https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=634ceff4https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=634ceff4&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=634ceff4&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Pleje_og_omsorg/2.jpgEr du en fagligt stærk Oversygeplejerske?12008011Dansk3Læse/ tale223005Oversygeplejerske77Pleje og omsorg361659101sanne.kaastrup@midt.rm.dkDanmarkDanmark330021591Sygeplejerske til fast stilling, 37 timer/uge. Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.Basic Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer uge med ansættelse 01.06.19 eller efter aftale. Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Der tilstræbes, at man arbejder i fast to toholdsskifte (Dag Aften eller Dag Nat). Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der: er tværfaglig deltagelse og videns udveksling. er mulighed for at følge og tilpasse sygeplejen, samt se udviklingen i rehabiliterinsforløbene. er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex. urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau. er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden. er sygeplejefaglig sparring. er tværfaglig sparring tilbydes undervisning internt i huset. er et godt kollegialt tværfagligt miljø. er fokus på den gode kommunikation. arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed. er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange. i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care. oplæres ud fra introduktionsprogram, undervisning og følgevagter. tilbydes supervision. er ønske vagtplan Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade: - en spændende arbejdsplads, hvor du kan udfordre, udvikle og udfolde din sygepleje.Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg. Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet. Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde. Sygeplejen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:- et område i konstant udvikling Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams sammen med patienten. Vi søger en sygeplejerske der: har erfaring inden for rehabilitering samt lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb. planlægger rehabiliteringsforløbet sammen med patienten. har lyst til at udvikle sin sygepleje. brænder for kommunikation med patienten og de pårørende. mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb. kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder. har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis. Da vi arbejder imod at blive universitetsklinik. har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation. kan læse og vurdere danske og engelsk sprogede artikler. Om løn- og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Østergård Lavgesen på tlf: 24767322.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følge linket.Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag d. 24.05.19 Kl.12.00Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleVestdansk Center for Rygmarvsskade søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer/uge med ansættelse 01.06.19 eller efter aftale.
 
Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Der tilstræbes, at man arbejder i fast to toholdsskifte (Dag/Aften eller Dag/Nat).
 
Vi tilbyder en arbejdsplads hvor der:  
 • er tværfaglig deltagelse og videns udveksling.
 • er mulighed for at følge og tilpasse sygeplejen, samt  se udviklingen i rehabiliterinsforløbene.
 • er mange forskellige sygeplejefaglige problemområder i fokus ex.  urologi, respiration, sexologi, tarm, ernæring, cirkulation, krise, sår, søvn, kommunikation, hygiejne mv. på et højt fagligt niveau.
 • er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne tackle udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden.
 • er sygeplejefaglig sparring.
 • er tværfaglig sparring
 • tilbydes undervisning internt i huset.
 • er et godt kollegialt tværfagligt miljø.
 • er fokus på den gode kommunikation.
 • arbejdes løbende med at udvikle vores sygeplejefaglighed.
 • er fokus på udvikling i afdelingen og implementering af nye arbejdsgange.
 • i rehabiliteringen arbejdes ud fra Fundamentel of Care.
 • oplæres ud fra introduktionsprogram, undervisning og følgevagter.
 • tilbydes supervision.
 • er ønske vagtplan
 
Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- en spændende arbejdsplads, hvor du kan udfordre, udvikle og udfolde din sygepleje.
Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg.
 
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.
 
Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge- og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt mod at opnå status som universitetsklinik. Centeret har egen forskningsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til, at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.
 
Sygeplejen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade:
- et område i konstant udvikling 
 Sygeplejersken er en vigtig nøgleperson i den rygmarvsskadede patients tværfaglige rehabiliteringsforløb. Vi arbejder med patienten som samarbejdspartner, og arbejder i tværfaglige teams sammen med patienten.
 
Vi søger en sygeplejerske der: 
 • har erfaring inden for rehabilitering samt lyst og evne til at håndtere lange komplicerede patientforløb.
 • planlægger rehabiliteringsforløbet sammen med patienten.
 • har lyst til at udvikle sin sygepleje.
 • brænder for kommunikation med patienten og de pårørende.
 • mestre tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som er i stand til at skabe kontinuitet og flow i lange rehabiliteringsforløb.
 • kan håndtere kontinuerligt at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder.
 • har viden om kvalitet, forskning og udvikling, og som naturligt arbejder med dette i daglig klinisk praksis. Da vi arbejder imod at blive universitetsklinik.
 • har erfaring inden for dataindsamling og dokumentation.
 • kan læse og vurdere danske og engelsk sprogede artikler.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Østergård Lavgesen på tlf: 24767322.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følge linket.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag d. 24.05.19 Kl.12.00

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/2f2f7f1f_logo.gifNeurologiViborg2019-05-10T13:00:19.6672019-05-24T00:00:00
330020433Operationssygeplejerske på Operation og Intensiv, Regionshospitalet ViborgBasic En stilling som operationssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling. Om stillingenHar du lyst til at indgå i en travl og spændende hverdag blandt dygtige og engagerede kollegaer, er dette måske en stilling for dig? Vi søger en sygeplejerske som har en konstruktiv og fleksibel tilgang til nye arbejdsopgaver vil bidrage positivt til det tværfaglige samarbejde har lyst til at arbejde med udvikling, implementering og det gode læringsmiljø har lyst til at være en del af en omskiftelig hverdag har lyst til at arbejde med den tekniske del af sygeplejen vil bidrage til det gode kollegaskab og et godt arbejdsmiljø er stabil i sit fremmøde Er du en sygeplejerske der vil og kan bidrage med disse kompetencer og har du lyst til, at være en del af vores afdeling, hører vi meget gerne fra dig.Vi tilbyder et veltilrettelagt oplæringsprogram med tilknyttet vejledere. Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her. Om afdelingenVi er en afdeling, som varetager operationer fra specialerne ortopædi, karkirurgi, urologi, gynækologi, mammakirurgi og organkirurgi. Vi lægger stor vægt på et sikkert patientflow, hvor patienterne tilbydes operationssygepleje af den bedste kvalitet, og oplever et velfungerende forløb. Vi arbejder i teams, hvor det tværfaglige samarbejde prioriteres højt. Fremadrettet står vores afdeling over for en større forandring. I 2019 flytter dele af vores afdeling ind i det nybyggede Akuthus, hvilket betyder, at afdelingens organisation og struktur ligeledes er under forandring. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Christian Ishøi, tlf. 7844 5372. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations ID samt oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 31. maj 2019 Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 4. juni.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleEn stilling som operationssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling.
 
Om stillingen
Har du lyst til at indgå i en travl og spændende hverdag blandt dygtige og engagerede kollegaer, er dette måske en stilling for dig?
 
Vi søger en sygeplejerske som
 • har en konstruktiv og fleksibel tilgang til nye arbejdsopgaver
 • vil bidrage positivt til det tværfaglige samarbejde
 • har lyst til at arbejde med udvikling, implementering og det gode læringsmiljø
 • har lyst til at være en del af en omskiftelig hverdag
 • har lyst til at arbejde med den tekniske del af sygeplejen
 • vil bidrage til det gode kollegaskab og et godt arbejdsmiljø
 • er stabil i sit fremmøde
 Er du en sygeplejerske der vil og kan bidrage med disse kompetencer og har du lyst til, at være en del af vores afdeling, hører vi meget gerne fra dig.
Vi tilbyder et veltilrettelagt oplæringsprogram med tilknyttet vejledere.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her. 

Om afdelingen
Vi er en afdeling, som varetager operationer fra specialerne ortopædi, karkirurgi, urologi, gynækologi, mammakirurgi og organkirurgi.
 
Vi lægger stor vægt på et sikkert patientflow, hvor patienterne tilbydes operationssygepleje af den bedste kvalitet, og oplever et velfungerende forløb. Vi arbejder i teams, hvor det tværfaglige samarbejde prioriteres højt.
 
Fremadrettet står vores afdeling over for en større forandring. I 2019 flytter dele af vores afdeling ind i det nybyggede Akuthus, hvilket betyder, at afdelingens organisation og struktur ligeledes er under forandring.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Christian Ishøi, tlf. 7844 5372.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID samt oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 31. maj 2019
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 4. juni.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/00d66242_logo.gifOperation og IntensivViborg2019-05-09T11:01:28.4602019-05-31T00:00:00
330019564Spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer søger sygeplejerske i et års vikariatBasic Har du lyst til at arbejde i et spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer bl.a. at være med til at forberede udflytningen til det nye akuthus.Så har du chancen nu.Et vikariat på 1 år er ledig pr. 1. juni 2019, som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme, Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg. Om stillingVi søger en sygeplejerske med: Har erfaring med eller interesse i det kardiologiske speciale Gerne med erfaring med akut sygepleje Gode samarbejdsevner Evne til at prioritere og arbejde selvstændigt, men som også skal kunne arbejde i teams mono samt tværfagligt Trives med mange bolde i luften Fleksibilitet, humor og kreativitet Er positiv, social og medvirker til at bevare et godt tværfagligt arbejdsmiljø. Udviser overblik Har en anerkendende tilgang og et godt humør Vi kan tilbyde Arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter Introduktionsperiode med mentor ordning, løbende undervisning og interne kurser Friske og kompetente kollegaer med godt humør og stor interesse i at få afdelingen til at fungere optimalt. Tæt samarbejde i små teams, hvor der er mulighed for sparring fra erfarne kollegaer, hvor du aldrig er alene Mange sociale tiltag, bl. Biografklub, fællesspisning mm En uforudsigelig og spændende hverdag, hvor opgaverne er mangeartede og indeholder de komplekse og specialiserede forløb af kortere og længere varighed En afdeling hvor arbejdsmiljø med trivsel og kvalitet vægtes højt. Indflydelse på egen arbejdstid via Min Tid Avanceret genoplivningskursus En afdeling hvor du har mulighed for udvikling og fordybelse indenfor et af de hjertemedicinske subspecialer Et tæt samarbejde med hjerteklinikken og forskningsafsnittet Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her. Om afdelingenVi kendes ved, at have en stærk, dynamisk, attraktiv og tværfaglig kultur, med fokus på optimering af patientforløb og pårørende inddragelse fra den akutte indlæggelse til udskrivelsen. Vi lægger vægt på høj faglighed og på til stadighed at udvikle vores sygepleje.Afsnittet har plads til 25 patienter, og vi plejer og behandler primært patienter med hjertesygdomme. Vi er i proces med at omlægge patientforløb, som fremadrettet skal modtags i Hjertesygdomme dagklinik, som er beliggende på hjerteafsnittet. Vi kan overvåge 30 patienter med telemetri og stationære scoper mobile scoper. Derudover varetager vi observation og beskrivelse af telemetrier fra andre sengeafsnit på hospitalet. Til dagligt har vi et tæt samarbejde med Hjerteklinikken, hvor patienterne får foretaget diverse undersøgelser.Lige nu er vi optagede af at udbygge specialegrupperne, som arbejder på tværs i afdelingen. Afsnittet er delt op i 3 grupper, hvor der arbejdes med tildelt patientpleje. Hver sygeplejerske har i dag tid ansvar for 2 - 4 patienter og varetager selv både personlig pleje og stuegangs funktionen hos disse. I aftenvagten har hver sygeplejerske ansvar for 5-6 patienter hver og i nattevagt op til 9 patienter hver. Personalegruppen består overvejende af sygeplejersker. Hver morgen på hverdage afholdes afdelingsundervisning konference, hvorved personalets kompetencer kan holdes ved lige og ikke mindst opdateres forbedres. Lægemæssigt er vi godt dækket ind, da der er en kardiolog tilstede fra kl. 8 21 hele året rundt. Det giver et stort patient flow på afsnittet med hurtig udredning diagnosticering og deraf følgende korte indlæggelsesforløb. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkOm løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Brodersen, tlf. 78 44 95 78. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisationsID, eksamensbevis, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 26. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleHar du lyst til at arbejde i et spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer bl.a. at være med til at forberede udflytningen til det nye akuthus.
Så har du chancen nu.
Et vikariat på 1 år er ledig pr. 1. juni 2019, som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme, Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg.
 
Om stilling
Vi søger en sygeplejerske med:
 • Har erfaring med eller interesse i det kardiologiske speciale
 • Gerne med erfaring med akut sygepleje
 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til at prioritere og arbejde selvstændigt, men som også skal kunne arbejde i teams mono samt tværfagligt
 • Trives med mange bolde i luften
 • Fleksibilitet, humor og kreativitet
 • Er positiv, social og medvirker til at bevare et godt tværfagligt arbejdsmiljø.
 • Udviser overblik
 • Har en anerkendende tilgang og et godt humør
 
Vi kan tilbyde
 • Arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter
 • Introduktionsperiode med mentor ordning, løbende undervisning og interne kurser
 • Friske og kompetente kollegaer med godt humør og stor interesse i at få afdelingen til at fungere optimalt.
 • Tæt samarbejde i små teams, hvor der er mulighed for sparring fra erfarne kollegaer, hvor du aldrig er alene
 • Mange sociale tiltag, bl. Biografklub, fællesspisning mm
 • En uforudsigelig og spændende hverdag, hvor opgaverne er mangeartede og indeholder de komplekse og specialiserede forløb af kortere og længere varighed
 • En afdeling hvor arbejdsmiljø med trivsel og kvalitet vægtes højt.
 • Indflydelse på egen arbejdstid via ”Min Tid”
 • Avanceret genoplivningskursus
 • En afdeling hvor du har mulighed for udvikling og fordybelse indenfor et af de hjertemedicinske subspecialer
 • Et tæt samarbejde med hjerteklinikken og forskningsafsnittet
 Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Vi kendes ved, at have en stærk, dynamisk, attraktiv og tværfaglig kultur, med fokus på optimering af patientforløb og pårørende inddragelse fra den akutte indlæggelse til udskrivelsen.
 
Vi lægger vægt på høj faglighed og på til stadighed at udvikle vores sygepleje.

Afsnittet har plads til 25 patienter, og vi plejer og behandler primært patienter med hjertesygdomme. Vi er i proces med at omlægge patientforløb, som fremadrettet skal modtags i Hjertesygdomme dagklinik, som er beliggende på hjerteafsnittet. Vi kan overvåge 30 patienter med telemetri og stationære scoper/mobile scoper. Derudover varetager vi observation og beskrivelse af telemetrier fra andre sengeafsnit på hospitalet.
 
Til dagligt har vi et tæt samarbejde med Hjerteklinikken, hvor patienterne får foretaget diverse undersøgelser.
Lige nu er vi optagede af at udbygge specialegrupperne, som arbejder på tværs i afdelingen.
 
Afsnittet er delt op i 3 grupper, hvor der arbejdes med tildelt patientpleje. Hver sygeplejerske har i dag tid ansvar for 2 - 4 patienter og varetager selv både personlig pleje og stuegangs funktionen hos disse. I aftenvagten har hver sygeplejerske ansvar for 5-6 patienter hver og i nattevagt op til 9 patienter hver. Personalegruppen består overvejende af sygeplejersker. Hver morgen på hverdage afholdes afdelingsundervisning/konference, hvorved personalets kompetencer kan holdes ved lige og ikke mindst opdateres/forbedres.
 
Lægemæssigt er vi godt dækket ind, da der er en kardiolog tilstede fra kl. 8 – 21 hele året rundt. Det giver et stort patient flow på afsnittet med hurtig udredning/diagnosticering og deraf følgende korte indlæggelsesforløb.
                                  
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Hjertesygdomme.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Jette Brodersen, tlf. 78 44 95 78.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, eksamensbevis, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 26. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/9af789c0_logo.gifHjertesygdommeViborg2019-05-08T13:07:04.7902019-05-26T00:00:00
330019562Sygeplejersker til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet ViborgBasic To faste stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. juli 2019.Stillingerne er på 37 timer per uge.Stillingerne indebærer udover dagvagter aften- og eller nattevagter samt weekendvagt hver 3. weekend. Om stillingerneHar du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige tværsektorielle patientforløb? Neurologisk Afsnit er et afsnit med korte patientforløb. Neurologisk Afsnit har 12 senge indenfor klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger. Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber at det er en naturlig del af en travl struktureret hverdag. Fokus er på inddragelse af patienterne i deres forløb og på tilrettelæggelse af koordinerede patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus. Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer og logopæd.Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger i regionen. Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter i afsnittet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige samarbejde. Som eksempel kan nævnes projektet Demensvenlige sygehuse . Det foregår i tæt samarbejde med akutafdelingen og National Videnscenter for Demens. Projektet løber hele 2019 og der vil i perioden arbejdes på innovative tiltage indenfor området. Det vil derfor være en fordel om du har stort kendskab og kompetencer indenfor demensområdet. Afsnittets sygeplejersker indgår derudover i et tæt samarbejde med Neurologisk Klinik. Du kommer til et afsnit, hvor der er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og plejepersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på Relationel Koordinering .Erfaring fra Neurologi fortrækkes. Vi kan tilbyde dig: En grundig oplæring i specialet Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger Muligheden for indflydelse på afdelingens udvikling Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone Vi forventer, du har: En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen Stort engagement og ansvarlighed Evner og lyst til faglig og personlig udvikling Stor fleksibilitet og samtidig er stabil Smittende humør Stillingerne kræver ligeledes du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med social- og sundhedsassistenter, terapeuterne, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper. Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.Om afdelingenNeurologi består af to afsnit. Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Neurologi i Viborg har regionsfunktion indenfor de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt s optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer, tlf. 2180 2361. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 21. maj 2019. Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 27. maj 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleTo faste stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. juli 2019.
Stillingerne er på 37 timer per uge.
Stillingerne indebærer udover dagvagter; aften- og/eller nattevagter samt weekendvagt hver 3. weekend.
 
Om stillingerne
Har du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb?
 
Neurologisk Afsnit er et afsnit med korte patientforløb.
 
Neurologisk Afsnit har 12 senge indenfor klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger.
 
Vi arbejder med patientinddragelse og tilstræber at det er en naturlig del af en travl struktureret hverdag. Fokus er på inddragelse af patienterne i deres forløb og på tilrettelæggelse af koordinerede patientforløb. Vi har altid kvalitet og kontinuitet i fokus.
 
Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer og logopæd.
Afsnittet har et tæt samarbejde med de øvrige neurologiske afdelinger  i regionen.
 
Neurologi er et område i rivende udvikling og der pågår flere spændende projekter i afsnittet, som sætter fokus på kvalitetsudvikling af patientforløbene og det tværfaglige samarbejde. Som eksempel kan nævnes projektet ”Demensvenlige sygehuse”. Det foregår i tæt samarbejde med akutafdelingen og National Videnscenter for Demens. Projektet løber hele 2019 og der vil i perioden arbejdes på innovative tiltage indenfor området. Det vil derfor være en fordel om du har stort kendskab og kompetencer indenfor demensområdet.
 
Afsnittets sygeplejersker indgår derudover i et tæt samarbejde med Neurologisk Klinik.
 
Du kommer til et afsnit, hvor der er et tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter, logopæd, læger og plejepersonale. For at højne det gode patientforløb og den tværfaglige kvalitet har vi fokus på ”Relationel Koordinering”.
Erfaring fra Neurologi fortrækkes.
 
Vi kan tilbyde dig:
 • En grundig oplæring i specialet
 • Et spændende fagligt miljø med engagerede kolleger
 • Muligheden for indflydelse på afdelingens udvikling
 • Et godt arbejdsmiljø med en positiv omgangstone
 
Vi forventer, du har:
 • En struktureret og målrettet tilgang til sygeplejen
 • Stort engagement og ansvarlighed
 • Evner og lyst til faglig og personlig udvikling
 • Stor fleksibilitet og samtidig er stabil
 • Smittende humør
Stillingerne kræver ligeledes du har lyst og evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde, både med social- og sundhedsassistenter, terapeuterne, logopæder, serviceassistenter, sekretærer og læger. Afdelingen er uddannelsessted for alle faggrupper.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om afdelingen
Neurologi består af to afsnit. Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
 
Neurologi i Viborg har regionsfunktion indenfor de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og opfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelse fra Hospitalsenhed Midt’s optageområde på ca. 250.000 indbyggere.
 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade har højt specialiseret funktion i Vestdanmark med rehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer, tlf. 2180 2361.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 21. maj  2019.
 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 27. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/5f3c1ae0_logo.gifNeurologiViborg2019-05-08T13:06:58.8972019-05-21T00:00:00
330017647Afdelingssygeplejersker til henholdsvis Karkirurgisk afsnit og Tarmkirurgisk afsnit, Kirurgi, Regionshospitalet ViborgBasic Brænder du for ledelse og Kirurgi 2 stillinger som afdelingssygeplejersker ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi, ved henholdsvis Karkirurgisk afsnit og Tarmkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. august 2019. Stillingerne er fuldtidsstillinger.Stillingen i Karkirurgisk afsnit bliver ledig, da vores trofaste leder gennem mange år har valgt at gå på pension. I Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har stillingen været varetaget af en afdelingssygeplejerske med assistance fra en konstitueret souschef.Så er du klar til nye udfordringer og har lyst til ledelse, så har vi den helt rigtige stilling til dig, Om stillingenDu bliver en del af et lederteam bestående af 3 afdelingssygeplejersker, der skal samarbejde på tværs af vores afsnit. I er indbyrdes afhængige, er hinandens stedfortrædende kolleger og skal sammen tegne vores nye fælles fremtid. I skal som lederteam kunne balancere egen interesse med en generøs helhedsorientering. Vi søger afdelingssygeplejersker, som har følgende kvalifikationer i forhold til:Ledelsesstilen Er nærværende i afdelingen og i kontakt med personalet, patienten og pårørende Går forrest med en synlig lederrolle, hvor motivation, tværfaglighed og dialog er centrale elementer Engageret og autentisk Er troværdig, hviler i sig selv og kan sætte retning og træffe beslutninger Kan skabe professionelle relationer og evner at kommunikere klart og tydeligt Understøtter et godt arbejdsmiljø og sikrer afdelingen som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere. Har evner og engagement til at markere sig i ledelsesmæssige sammenhænge Mestrer konfliktløsning og agerer positivt i en kompleks hverdag Kan tænke og gøre brug af utraditionelle løsninger Patientforløb Du formår at fremme sammenhængende patientforløb såvel internt som på tværs af specialer og sektorer med inddragelse af patient og pårørende. Kvalitetsudvikling Arbejder aktivt med kvalitetsarbejdet, herunder den sygeplejefaglige udvikling Integrerer kvalitetsarbejdet, herunder patientsikkerhed i hverdagen Drift og økonomi Har erfaring med økonomi og ressourceplanlægning Overholder budgetter og driftsmål i samarbejde med afdelingsledelsen Vi tilbyder En kompetent personalegruppe Mange forskelligartede patientforløb En strømlinet afdeling med et stort flow af patienter og høj aktivitet Ledelsesspænd mellem 25-35 medarbejdere med direkte reference til dig En unik chance for at sætte dit aftryk på den sygeplejefaglige udvikling i afsnittet En afdeling hvor vi vægter det relationelle højt Mange forskellige samarbejdspartnere både internt og på tværs af specialer og sektorer En arbejdsplads, der prioriterer et trygt og udviklende arbejdsmiljø Nærværende og engageret afdelingsledelse Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her. Om afdelingen og specialerneKirurgi er en fusioneret afdeling pr. 1. april 2019 mellem Karkirurgi og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.Afdelingen modtager såvel akutte som planlagte patienter.Afdelingens sengeafsnit flytter i vores fantastiske nybyggeri ultimo november. Indenfor Karkirurgi behandles al perifer karkirurgi og carotis sygdomme for den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen foretager både de åbne og endovaskulære arterielle behandlinger.Karkirurgi består af vores sengeafsnit med 10 senge, klinikken, Sårcenter med et multidisciplinært team og Karkirurgisk forskningsenhed. Mave-, Tarm- og Brystkirurgi består af en gastrokirurgisk sektion og en mammakirurgisk sektion. Derudover er der en stor colonkirurgisk aktivitet, hvor langt de fleste operationer foretages laparoskopisk. Ligeledes har vi regionsfunktion for fedmekirurgi og gastroøsofageal reflukskirurgi.Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har i alt 36 senge fordelt på 2 afsnit, egne klinikker koblet på subspecialet herunder er også Stomiklinikken, forløbskoordinatorer for kræftpakker og forskningsenhed. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk Om løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Oversygeplejerske Helle Skytte på tlf. 78 44 63 02. Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest fredag d. 7. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 13. juni 2019 og ved behov 2. samtale d. 20. juniDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtaleBrænder du for ledelse og Kirurgi
 
2 stillinger som afdelingssygeplejersker ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi, ved henholdsvis Karkirurgisk afsnit og Tarmkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. august 2019. Stillingerne er fuldtidsstillinger.
Stillingen i Karkirurgisk afsnit bliver ledig, da vores trofaste leder gennem mange år har valgt at gå på pension. I Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har stillingen været varetaget af en afdelingssygeplejerske med assistance fra en konstitueret souschef.
Så er du klar til nye udfordringer og har lyst til ledelse, så har vi den helt rigtige stilling til dig,
 
Om stillingen
Du bliver en del af et lederteam bestående af 3 afdelingssygeplejersker, der skal samarbejde på tværs af vores afsnit. I er indbyrdes afhængige, er hinandens stedfortrædende kolleger og skal sammen tegne vores nye fælles fremtid. I skal som lederteam kunne balancere egen interesse med en generøs helhedsorientering.
 
Vi søger afdelingssygeplejersker, som har følgende kvalifikationer i forhold til:
Ledelsesstilen
 • Er nærværende i afdelingen og i kontakt med personalet, patienten og pårørende
 • Går forrest med en synlig lederrolle, hvor motivation, tværfaglighed og dialog er centrale elementer
 • Engageret og autentisk
 • Er troværdig, hviler i sig selv og kan sætte retning og træffe beslutninger
 • Kan skabe professionelle relationer og evner at kommunikere klart og tydeligt
 • Understøtter et godt arbejdsmiljø og sikrer afdelingen som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere.
 • Har evner og engagement til at markere sig i ledelsesmæssige sammenhænge
 • Mestrer konfliktløsning og agerer positivt i en kompleks hverdag
 • Kan tænke og gøre brug af utraditionelle løsninger
Patientforløb
 • Du formår at fremme sammenhængende patientforløb såvel internt som på tværs af specialer og sektorer med inddragelse af patient og pårørende.
 Kvalitetsudvikling
 • Arbejder aktivt med kvalitetsarbejdet, herunder den sygeplejefaglige udvikling
 • Integrerer kvalitetsarbejdet, herunder patientsikkerhed i hverdagen
 Drift og økonomi
 • Har erfaring med økonomi og ressourceplanlægning
 • Overholder budgetter og driftsmål i samarbejde med afdelingsledelsen
Vi tilbyder
 • En kompetent personalegruppe
 • Mange forskelligartede patientforløb
 • En strømlinet afdeling med et stort flow af patienter og høj aktivitet
 • Ledelsesspænd mellem 25-35 medarbejdere med direkte reference til dig
 • En unik chance for at sætte dit aftryk på den sygeplejefaglige udvikling i afsnittet
 • En afdeling hvor vi vægter det relationelle højt
 • Mange forskellige samarbejdspartnere både internt og på tværs af specialer og sektorer
 • En arbejdsplads, der prioriterer et trygt og udviklende arbejdsmiljø
 • Nærværende og engageret afdelingsledelse
 Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen og specialerne
Kirurgi er en fusioneret afdeling pr. 1. april 2019 mellem Karkirurgi og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.
Afdelingen modtager såvel akutte som planlagte patienter.
Afdelingens sengeafsnit flytter i vores fantastiske nybyggeri ultimo november.
 
Indenfor Karkirurgi behandles al perifer karkirurgi og carotis sygdomme for den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen foretager både de åbne og endovaskulære arterielle behandlinger.
Karkirurgi består af vores sengeafsnit med 10 senge, klinikken, Sårcenter med et multidisciplinært team og Karkirurgisk forskningsenhed.
 
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi består af en gastrokirurgisk sektion og en mammakirurgisk sektion. Derudover er der en stor colonkirurgisk aktivitet, hvor langt de fleste operationer foretages laparoskopisk. Ligeledes har vi regionsfunktion for fedmekirurgi og gastroøsofageal reflukskirurgi.
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi har i alt 36 senge fordelt på 2 afsnit, egne klinikker koblet på subspecialet herunder er også Stomiklinikken, forløbskoordinatorer for kræftpakker og forskningsenhed.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Oversygeplejerske Helle Skytte på tlf. 78 44 63 02.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest fredag d. 7. juni 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 13. juni 2019 og ved behov 2. samtale d. 20. juni

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

ORS/Small/b51f1e34_logo.gifKarkirurgiViborg2019-05-06T14:01:01.1102019-06-07T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Sygeplejerske til fast stilling, 37 timer/uge. Vest Dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt.

Neurologi

Viborg
Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger sygeplejerske til fast stilling 37 timer uge med ansættelse 01.06.19 eller efter aftale. Stillingerne er i blandede vagter og med weekend vagter. Der tilstræbes, at man arbejder i fast to toholdsskifte (Dag A...
Indrykket:10. maj 2019
Udløbsdato:24. maj 2019

Operationssygeplejerske på Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg

Operation og Intensiv

Viborg
En stilling som operationssygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling. Om stillingenHar du lyst til at indgå...
Indrykket:9. maj 2019
Udløbsdato:31. maj 2019

Spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer søger sygeplejerske i et års vikariat

Hjertesygdomme

Viborg
Har du lyst til at arbejde i et spændende sengeafsnit med de bedste kollegaer og mange spændende udfordringer bl.a. at være med til at forberede udflytningen til det nye akuthus.Så har du chancen nu.Et vikariat på 1 år er ledig pr. 1. juni 2019, som...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:26. maj 2019

Sygeplejersker til Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

Neurologi

Viborg
To faste stillinger som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse per 1. juli 2019.Stillingerne er på 37 timer per uge.Stillingerne indebærer udover dagvagter aften- og e...
Indrykket:8. maj 2019
Udløbsdato:21. maj 2019

Afdelingssygeplejersker til henholdsvis Karkirurgisk afsnit og Tarmkirurgisk afsnit, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg

Karkirurgi

Viborg
Brænder du for ledelse og Kirurgi 2 stillinger som afdelingssygeplejersker ved Hospitalsenhed Midt, Kirurgi, ved henholdsvis Karkirurgisk afsnit og Tarmkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. august 2019. Stilling...
Indrykket:6. maj 2019
Udløbsdato:7. juni 2019