Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Afdelingslæge - geriatri

Der meget stort fokus på en yderligere styrkelse af det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest frem mod indflytning i det nye hospital i Gødstrup, hvor geriatrien vil få en central rolle. Derfor er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: geriatri ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Afdelingslægen skal sammen med de øvrige speciallæger i geriatri være med til at udvikle og profilere specialet.

Hospitalsenheden Vest har afdelinger og funktioner på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne. I alt er vi ca. 4.000 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
 
I hele Hospitalsenheden Vest arbejder vi på højtryk for at blive klar til at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne vestjysk hospital i Gødstrup i løbet af 2021.
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2019 var 78000 ambulante besøg og 12200 udskrivninger.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient-/pårørende-inddragelse og det tværsektorielle samarbejde.

Den geriatriske funktion i Medicinsk Afdeling
Det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling og er placeret på matriklerne i Herning og Holstebro. I Herning er specialet forankret i Medicinsk Sengeafsnit, hvor der er 32 sengepladser heraf 12 geriatriske sengepladser, og i Holstebro er specialet en del af Medicinsk Modtageafsnit med 10 geriatriske sengepladser. I Herning er der desuden etableret Geriatrisk Dagafsnit.

Der er i Holstebro en nyetableret hukommelsesklinik, hvor geriatrien deltager med udredning for demens. Desuden varetager geriatrien aktuelt tre ugentlige tilsynsfunktioner i Ortopædkirurgisk Afdeling.

Geriatrien er aktuelt bemandet med 1 specialeansvarlig overlæge samt yderligere en overlæge og 2 afdelingslæger. Syv HU-forløb i geriatri er aktuelt besat i Hospitalsenheden Vest.

Speciallægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i løbet af 2021.

Du vil få funktion i både sengeafsnit, på ortopæd.kirurgisk afdeling, i hukommelsesklinikken  og ambulatorium, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.
 
Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer

 • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
 • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
 • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Vi kan tilbyde dig
 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • Et godt kollegialt miljø.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
 • Stort fokus på undervisningsmiljøet med skemalagt undervisning ugentligt.
 • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Vagtstruktur
Vagtstrukturen i Herning er med døgndækket for- og bagvagtslag.

I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Afdelingslægen indgår i medicinsk bagvagtslag på Holstebro-matriklen.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: geriatri. 

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest. 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Anne Birgitte Langsted Pedersen på tlf. 2372 2273.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 4. marts 2020.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 23. februar 2020.

Stillings- og funktionsbeskrivelse


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330162542Phoenix-0b05252f12020-01-22T12:05:54.027Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Afdelingslæge - geriatriDer meget stort fokus på en yderligere styrkelse af det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest frem mod indflytning i det nye hospital i Gødstrup, hvor geriatrien vil få en central rolle. Derfor er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: geriatri ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Afdelingslægen skal sammen med de øvrige speciallæger i geriatri være med til at udvikle og profilere specialet.

Hospitalsenheden Vest har afdelinger og funktioner på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne. I alt er vi ca. 4.000 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
 
I hele Hospitalsenheden Vest arbejder vi på højtryk for at blive klar til at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne vestjysk hospital i Gødstrup i løbet af 2021.
Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2019 var 78000 ambulante besøg og 12200 udskrivninger.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient-/pårørende-inddragelse og det tværsektorielle samarbejde.

Den geriatriske funktion i Medicinsk Afdeling
Det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling og er placeret på matriklerne i Herning og Holstebro. I Herning er specialet forankret i Medicinsk Sengeafsnit, hvor der er 32 sengepladser heraf 12 geriatriske sengepladser, og i Holstebro er specialet en del af Medicinsk Modtageafsnit med 10 geriatriske sengepladser. I Herning er der desuden etableret Geriatrisk Dagafsnit.

Der er i Holstebro en nyetableret hukommelsesklinik, hvor geriatrien deltager med udredning for demens. Desuden varetager geriatrien aktuelt tre ugentlige tilsynsfunktioner i Ortopædkirurgisk Afdeling.

Geriatrien er aktuelt bemandet med 1 specialeansvarlig overlæge samt yderligere en overlæge og 2 afdelingslæger. Syv HU-forløb i geriatri er aktuelt besat i Hospitalsenheden Vest.

Speciallægens funktion
Vi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i løbet af 2021.

Du vil få funktion i både sengeafsnit, på ortopæd.kirurgisk afdeling, i hukommelsesklinikken  og ambulatorium, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste.
 
Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.

Vi forventer
 • At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
 • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
 • At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Vi kan tilbyde dig
 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • Et godt kollegialt miljø.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
 • Stort fokus på undervisningsmiljøet med skemalagt undervisning ugentligt.
 • Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi.

Vagtstruktur
Vagtstrukturen i Herning er med døgndækket for- og bagvagtslag.

I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Afdelingslægen indgår i medicinsk bagvagtslag på Holstebro-matriklen.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: geriatri. 

Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest. 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Anne Birgitte Langsted Pedersen på tlf. 2372 2273.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 4. marts 2020.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 23. februar 2020.

Stillings- og funktionsbeskrivelse


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Der meget stort fokus på en yderligere styrkelse af det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest frem mod indflytning i det nye hospital i Gødstrup, hvor geriatrien vil få en central rolle. Derfor er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: geriatri ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Afdelingslægen skal sammen med de øvrige speciallæger i geriatri være med til at udvikle og profilere specialet.Hospitalsenheden Vest har afdelinger og funktioner på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne. I alt er vi ca. 4.000 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. I hele Hospitalsenheden Vest arbejder vi på højtryk for at blive klar til at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne vestjysk hospital i Gødstrup i løbet af 2021.Medicinsk AfdelingDe medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i n afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2019 var 78000 ambulante besøg og 12200 udskrivninger.I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient- pårørende-inddragelse og det tværsektorielle samarbejde.Den geriatriske funktion i Medicinsk AfdelingDet geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling og er placeret på matriklerne i Herning og Holstebro. I Herning er specialet forankret i Medicinsk Sengeafsnit, hvor der er 32 sengepladser heraf 12 geriatriske sengepladser, og i Holstebro er specialet en del af Medicinsk Modtageafsnit med 10 geriatriske sengepladser. I Herning er der desuden etableret Geriatrisk Dagafsnit.Der er i Holstebro en nyetableret hukommelsesklinik, hvor geriatrien deltager med udredning for demens. Desuden varetager geriatrien aktuelt tre ugentlige tilsynsfunktioner i Ortopædkirurgisk Afdeling.Geriatrien er aktuelt bemandet med 1 specialeansvarlig overlæge samt yderligere en overlæge og 2 afdelingslæger. Syv HU-forløb i geriatri er aktuelt besat i Hospitalsenheden Vest.Speciallægens funktionVi søger en speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i løbet af 2021.Du vil få funktion i både sengeafsnit, på ortopæd.kirurgisk afdeling, i hukommelsesklinikken og ambulatorium, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under skyldig hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og specialer til patientens bedste. Hospitalsenheden Vests overordnede værdier er dialog, dygtighed og dristighed, og det forsøger vi at konkretisere.Vi forventer At du altid sætter patienten først i en travl hverdag og deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. Du skal kunne arbejde i teams, både mono- og tværfagligt, både internt i afdelingen og med andre afdelinger og hospitaler. Du skal kunne kommunikere tydeligt i både tale og skrift. At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse. At du i ansøgningen forholder dig til speciallægens syv roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de syv lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder. Vi kan tilbyde dig Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen. Et godt kollegialt miljø. Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Stort fokus på undervisningsmiljøet med skemalagt undervisning ugentligt. Mulighed for forskning, både deltagelse i industri-initierede projekter og forskning i eget regi. VagtstrukturVagtstrukturen i Herning er med døgndækket for- og bagvagtslag.I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.Afdelingslægen indgår i medicinsk bagvagtslag på Holstebro-matriklen.Lægelige kvalifikationerDer ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: geriatri. Lægen skal i samarbejde med de øvrige speciallæger i afdelingen og Afdelingsledelsen medvirke til at optimere den intern medicinske funktion ved Hospitalsenheden Vest. AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.Flere oplysninger om stillingenYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Anne Birgitte Langsted Pedersen på tlf. 2372 2273.AnsøgningsfristDu kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk job ved at klikke på Send ansøgning . Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 4. marts 2020.Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 23. februar 2020. Stillings- og funktionsbeskrivelseDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.10Phoenix0b05252f101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-02-23T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=7d150c37-5fc6-4409-9504-5fa89da717320EuropaDanmarkJyllandVestjyllandHolstebro3696365Regionshospitalet Holstebro11Lægårdvej 12A7500HolstebroDKDanmarkORS/0b05252f_logo.gifORS/Small/0b05252f_logo.gif0
nikhof@rm.dkDKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent10001889543EmplyGrund Jobannoncea462405d-17bb-4911-a384-29670a4c933d_13036100022-01-2020001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b05252fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b05252fhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b05252f&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b05252f&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/5.jpgHospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Afdelingslæge - geriatri12008001Dansk3Læse/ tale20Afdelingslæge10Sundhed363974684Nikolai Hoffmann-Petersennikhof@rm.dkDanmarkDanmark330171888Øjenafdelingen Afdelingslæger Hospitalsenheden Vest, HolstebroBasic To stillinger som afdelingslæge ved Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale. I 2021 flytter Øjenafdelingen til Regions Hospitalet Gødstrup sammen med alle andre afdelinger i HEV. Vi forventer at du flytter med og vil være engageret i den flytteproces på vej dertil.Hospitalsenheden Vest: Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.Øjenafdelingen: I Region Midtjylland varetages oftalmologien på to samarbejdende hospitalsafdelinger på henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital. Øjenafdelingen i Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 500.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.Afdelingen fungerer som en specialafdeling med alle hovedfunktioner og flere regionsfunktioner inden for specialet. Afdelingen er kendt for at have et højt fagligt niveau indenfor oftalmologien og et godt tværfagligt samarbejde indenfor specialet.Vi udfører 2.700 operationer pr. år og der er 20.000 konsultationer årligt.Afdelingen har 3 øjenafsnit i tæt tilknytning til hinanden. Der er 3 operationsstuer, hvoraf 1 er på dagkirurgisk enhed. Afdelingen har 1 sengeplads på et andet afsnit. Størstedelen af patienterne i generel anæstesi er i dagkirurgisk forløb.Afdelingens sygeplejersker er uddannet til en række specialfunktioner.Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2021.Lægenormering: Den lægelige normering i afdelingen er en ledende overlæge, 3 overlæger, 5 afdelingslæger, 3 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3) samt 2 introduktionslæger.Afdelingens uddannelsesforpligtelser: Afdelingen varetager uddannelse af 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger og sekretærelever. Lægefaglige kvalifikationer: De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.Der vil være mulighed for kirurgisk oplæring efter interesse indenfor specialet.Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.Stillings- og funktionsbeskrivelseAnsøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.Flere oplysninger: Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Torben Autzen tlf.: 78439607 40350160Ansøgningsfrist: Du kan søge jobbet ved at klikke på søg job . Vedhæft din ansøgning og dit CV.Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 20. februar 2020. Der vil blive afholdt samtaler tirsdag den 25. februar 2019.Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest. rm.dk jobsDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.To stillinger som afdelingslæge ved Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale. I 2021 flytter Øjenafdelingen til Regions Hospitalet Gødstrup sammen med alle andre afdelinger i HEV. Vi forventer at du flytter med og vil være engageret i den flytteproces på vej dertil.

Hospitalsenheden Vest:
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.
Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.

Øjenafdelingen:
I Region Midtjylland varetages oftalmologien på to samarbejdende hospitalsafdelinger på henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital. Øjenafdelingen i Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 500.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.

Afdelingen fungerer som en specialafdeling med alle hovedfunktioner og flere regionsfunktioner inden for specialet. Afdelingen er kendt for at have et højt fagligt niveau indenfor oftalmologien og et godt tværfagligt samarbejde indenfor specialet.

Vi udfører 2.700 operationer pr. år og der er 20.000 konsultationer årligt.

Afdelingen har 3 øjenafsnit i tæt tilknytning til hinanden. Der er 3 operationsstuer, hvoraf 1 er på dagkirurgisk enhed. Afdelingen har 1 sengeplads på et andet afsnit. Størstedelen af patienterne i generel anæstesi er i dagkirurgisk forløb.

Afdelingens sygeplejersker er uddannet til en række specialfunktioner.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2021.

Lægenormering:
Den lægelige normering i afdelingen er en ledende overlæge, 3 overlæger, 5 afdelingslæger, 3 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3) samt 2 introduktionslæger.

Afdelingens uddannelsesforpligtelser:
Afdelingen varetager uddannelse af 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger og sekretærelever. 

Lægefaglige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.
Der vil være mulighed for kirurgisk oplæring efter interesse indenfor specialet.
Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Torben Autzen tlf.: 78439607 / 40350160

Ansøgningsfrist:
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 20. februar 2020.

Der vil blive afholdt samtaler tirsdag den 25. februar 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest. rm.dk/jobs

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

ORS/Small/f0eab4b1_logo.gifØjenafd., HolstebroHolstebro2020-02-05T12:11:12.3102020-02-20T00:00:00
330173782Dygtig og visionær overlæge/afdelingslæge til Affektiv AmbulatoriumBasic Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri? Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling i markant udvikling og har du interesse og lyst til arbejdet i en ambulant enhed. Så er det måske dig vi søger.Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse 1. april 2020 eller snarest muligt derefter.Dit job og vagtforholdDu indgår i et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling af affektive lidelser.Vi tilbyder den højeste faglige standard i patientbehandlingen, og du bliver derfor en del af et ambitiøst team såvel mono- som tværfagligt. Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder. Det gør vi gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling, hvorfor en del af dit job også bliver at varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Vi søger en overlæge eller afdelingslæge der: har en bred psykiatrisk viden og erfaring har særlig interesse for patienter i det affektive spektre kan lide at deltage og i undervisnings- og udviklingsaktiviteter Der er velvilje til efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen - økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og eller fagspecifikke områder. Med egen psykiatrisk forskningsenhed vil der desuden være gode muligheder for at bidrage til forskning. Har du interesse for bagvagtsarbejde, kan du som overlæge indgå i bagvagtslaget. Derudover er vi fleksibel ift. personlige og faglige ønsker.Yderligere oplysningerLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Janne Rezagi, jannreza@rm.dk tlf. 21544604.Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være os i hænde senest 23.2.2020Samtaler forventes afholdt i uge 9.Regionspsykiatrien VestRegionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland, med ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.Regionspsykiatrien Vest er n psykiatrisk afdeling, p.t. med adresser i Herning og Holstebro.Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2021, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest, blandt andet med fælles akut modtagelse.Vi arbejder ud fra vores vision, hvor vi gerne vil kendes på at være mulighedernes psykiatri. Vi vil være banebrydende, konkurrencedygtige og fokusere på patienterne og de gode samarbejdsrelationer. Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra id til handling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri? Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling i markant udvikling – og har du interesse og lyst til arbejdet i en ambulant enhed. Så er det måske dig vi søger.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse 1. april 2020 eller snarest muligt derefter.

Dit job og vagtforhold
Du indgår i et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling af affektive lidelser.
Vi tilbyder den højeste faglige standard i patientbehandlingen, og du bliver derfor en del af et ambitiøst team – såvel mono- som tværfagligt. 
Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder. Det gør vi gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling, hvorfor en del af dit job også bliver at varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.   

Vi søger en overlæge eller afdelingslæge der:
 • har en bred psykiatrisk viden og erfaring
 • har særlig interesse for patienter i det affektive spektre
 • kan lide at deltage og i undervisnings- og udviklingsaktiviteter
Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen - økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Med egen psykiatrisk forskningsenhed vil der desuden være gode muligheder for at bidrage til forskning. Har du interesse for bagvagtsarbejde,  kan du som overlæge indgå i bagvagtslaget. Derudover er vi fleksibel ift. personlige og faglige ønsker.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Janne Rezagi, jannreza@rm.dk tlf. 21544604.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 23.2.2020
Samtaler forventes afholdt i uge 9.

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland, med ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.
Regionspsykiatrien Vest er én psykiatrisk afdeling, p.t. med adresser i Herning og Holstebro.
Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2021, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest, blandt andet med fælles akut modtagelse.

Vi arbejder ud fra vores vision, hvor vi gerne vil kendes på at være mulighedernes psykiatri. Vi vil være banebrydende, konkurrencedygtige og fokusere på patienterne og de gode samarbejdsrelationer. Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

ORS/Small/bc58f349_logo.gifRegionspsykiatrien Vest AfdelingsledelseHolstebro2020-02-07T12:09:25.3832020-02-23T00:00:00
330172011Overlæge/afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden VestBasic Har du ambitionerne, så har vi mulighederne.Her i Vest er vi kendt for at holde ord, og vi trives med at gøre tingene i dag frem for atvente til i morgen. Så jo, vi har travlt, og det får du med garanti også som ny overlæge afdelingslæge på Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.Til gengæld tør vi garantere, at du får nogle helt unikke muligheder for at udvikle digfagligt og personligt i nogle rammer, som mange vil misunde dig. Først og fremmestfordi du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at præge, hvordan vibygger videre på det, som i dag er et stærkt fundament for et regionalt kræftcenter iVest.Vi er optageområde for 516.000 patienter i det midt- og vestjyske og har senest fåettilført patienter fra andre hospitaler i regionen. Blandt andet patienter med ikkesmåcellet lungekræft, der tidligere blev behandlet i Århus og senest alle onkologiskepatienter fra Viborg til behandling i Onkologihuset i Herning.En volumen helt i tråd med regionens specialeplan og byggesten til visionen om etkræftcenter i Vest. Et kræftcenter der skal skabe og udnytte en faglig synergi i størreskala og skal rustes til at kunne aflaste det specialiserede kræftcentret i øst på ÅrhusUniversitetshospital.Med ibrugtagningen af et nyt og moderne onkologihus har vi i de seneste par årarbejdet målrettet på at virkeliggøre denne vision, og med opstarten af en rækkeforskningstiltag, blandt andet i samarbejde med hospitalets PET-center omlungecancerpatienter, lægger vi hver dag nye sten til visionen.Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.Lige nu mangler vi en overlæge afdelingslæge som dig til at indgå i vores grupper, hvor du i samarbejde med de andre læger i gruppen får ambitioner og handling til at gå op i en højere enhed.En overlæge afdelingslæge som allerede i dag kan få øje på mulighederne ved at hele kræftbehandlingen i Vest meget snart samles under samme tag i Regionshospital Gødstrup.Via videokonferencer får vi i dag rigtig god og nødvendig sparring med kolleger fraandre hospitaler og specialer, og med stråleterapien fra Århus i underetagen i voresflotte onkologihus, er vi også i hverdagen tæt på universitetshospitalet.Grundlæggende har vi en tro på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde er nøglen til, at vihver dag kan gøre tingene lidt bedre, og hos os er der ikke langt fra tanke til handling.Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde ogomgangstone er let og ligefrem.Vagt: Overlægen kan på sigt indgå i nuværende beredskabsvagt, da overlægerne harvagtdækning fra hjemmet uden for ambulatoriets åbningstider.PersonprofilVi forventer, at du Er speciallæge og har dokumenterede kompetencer og erfaring inden for onkologi. Har dokumenteret erfaring og interesse for udvikling af tværfagligt samarbejde. Er fagligt inspirerende og initiativrig. Besidder gode samarbejdsevner. Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere. IT-kompetencer på brugerniveau forventes. Lægelige kvalifikationerDe faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår affunktions- og opgavebeskrivelsen. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.Ved ansøgning til overlægestillingen, skal der gøres opmærksom på at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.Praktiske oplysningerDu kan få yderligere information om: Stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelsen på nedenstående link og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk. Stillings- og funktionsbeskrivelse Overlæge afdelingslægeLyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge HanneLinnet på 4020 6602.Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation.Du kan søge jobbet online ved at klikke på Send ansøgning . Vedhæft din ansøgning og ditCV.Ansøgningsfristen er den 4. marts 2020.Samtaler forventes afholdt i uge 11 eller 12Tiltrædelse: 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk jobDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Har du ambitionerne, så har vi mulighederne.

Her i Vest er vi kendt for at holde ord, og vi trives med at gøre tingene i dag frem for at
vente til i morgen. Så jo, vi har travlt, og det får du med garanti også som ny overlæge/afdelingslæge på Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Til gengæld tør vi garantere, at du får nogle helt unikke muligheder for at udvikle dig
fagligt og personligt i nogle rammer, som mange vil misunde dig. Først og fremmest
fordi du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at præge, hvordan vi
bygger videre på det, som i dag er et stærkt fundament for et regionalt kræftcenter i
Vest.

Vi er optageområde for 516.000 patienter i det midt- og vestjyske og har senest fået
tilført patienter fra andre hospitaler i regionen. Blandt andet patienter med ikke
småcellet lungekræft, der tidligere blev behandlet i Århus og senest alle onkologiske
patienter fra Viborg til behandling i Onkologihuset i Herning.

En volumen helt i tråd med regionens specialeplan og byggesten til visionen om et
kræftcenter i Vest. Et kræftcenter der skal skabe og udnytte en faglig synergi i større
skala og skal rustes til at kunne aflaste det specialiserede kræftcentret i øst på Århus
Universitetshospital.

Med ibrugtagningen af et nyt og moderne onkologihus har vi i de seneste par år
arbejdet målrettet på at virkeliggøre denne vision, og med opstarten af en række
forskningstiltag, blandt andet i samarbejde med hospitalets PET-center om
lungecancerpatienter, lægger vi hver dag nye sten til visionen.

Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.

Lige nu mangler vi en overlæge/afdelingslæge som dig til at indgå i vores grupper, hvor du i samarbejde med de andre læger i gruppen får ambitioner og handling til at gå op i en højere enhed.
En overlæge/afdelingslæge som allerede i dag kan få øje på mulighederne ved at hele kræftbehandlingen i Vest meget snart samles under samme tag i Regionshospital Gødstrup.

Via videokonferencer får vi i dag rigtig god og nødvendig sparring med kolleger fra
andre hospitaler og specialer, og med stråleterapien fra Århus i underetagen i vores
flotte onkologihus, er vi også i hverdagen tæt på universitetshospitalet.

Grundlæggende har vi en tro på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde er nøglen til, at vi
hver dag kan gøre tingene lidt bedre, og hos os er der ikke langt fra tanke til handling.

Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og
omgangstone er let og ligefrem.

Vagt: Overlægen kan på sigt indgå i nuværende beredskabsvagt, da overlægerne har
vagtdækning fra hjemmet uden for ambulatoriets åbningstider.

Personprofil
Vi forventer, at du
 • Er speciallæge og har dokumenterede kompetencer og erfaring inden for onkologi.
 • Har dokumenteret erfaring og interesse for udvikling af tværfagligt samarbejde.
 • Er fagligt inspirerende og initiativrig.
 • Besidder gode samarbejdsevner.
 • Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.
 • IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af
funktions- og opgavebeskrivelsen. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.
Ved ansøgning til overlægestillingen, skal der gøres opmærksom på at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:
 • Stillingen i ”stillings- og funktionsbeskrivelsen” på nedenstående link og
 • Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk.
Stillings- og funktionsbeskrivelse Overlæge/afdelingslæge

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Hanne
Linnet på 4020 6602.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit
CV.

Ansøgningsfristen er den 4. marts 2020.

Samtaler forventes afholdt i uge 11 eller 12

Tiltrædelse: 1. maj 2020 eller efter nærmere aftale.


Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

ORS/Small/4a0ea882_logo.gifOnkologienHerning2020-02-05T15:19:49.9472020-03-04T00:00:00
330171866Afdelingslæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet ViborgBasic En stilling som Afdelingslæge i radiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 01.05.2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Stillingen er som udgangspunkt med vagtfunktion. Om stillingenVi søger speciallæge i radiologi med radiologisk erfaring, funktionen vil primært være i thorax-sektoren, men kan også hvis ønskes kombineres med andre sektorer.Afdelingen udføreR CT vejledte biopsier og har 3D biopsi udstyr. Afdelingen yder radiologisk assistance til PET-CT scanninger. Der vil være mulighed for oplæring såvel for intervention som til PET beskrivelser. Vi tilbyder: Ansættelse i en dynamisk afdeling i stadig teknologisk- og organisatorisk udvikling med rig mulighed for faglig udfordring og udvikling af interesse- og ansvarsområder Et højt fagligt miljø med faglig sparring med erfaren lægestab i afdelingen og i de samarbejdende specialer Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse Korte kommunikationsveje med godt samarbejdsklima mellem faggrupperne i Røntgen Skanning og på tværs af afdelingerne i HE Midt Regionshospitalet Viborg har et entusiastisk videnskabeligt fagbibliotek og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode. Speciallæger indgår i afdelingens bagvagtlag med tilkaldevagt fra bolig, imens forvagtlaget er intro- og HU-læger i tilstedeværelsesvagt. Bagvagten er aktuelt 7-skiftet, vi stiler imod 8-skiftet, forvagten er 7-skiftet. Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse på intro- og HU-niveau, og i uddannelsen af medicinske studenter under lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet. Afdelingen uddanner herudover radiografstuderende og sekretærelever, samt beskrivende radiografer og sonografer.En specifik funktionsbeskrivelse udviklingsplan vil vi sammen udarbejde revidere løbende ved de årlige MUS-samtaler.Om Røntgen og SkanningAkuthospitalet i Viborg er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det radiologiske akutberedskab (24 7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner. Mammaradiologien samt for de perioperative radiologiske procedurer også for HE-Vest s og Randers& 39 optageområde, er samlet i Viborg, i Brystklinikken, i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og onkologi. Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i nært samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.Alle læger i Røntgen Skanning har hovedansættelse i Viborg.Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2019 175.000 radiologiske procedurer (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt er en dynamisk hospitalsenhed med ca. 4.200 ansatte.De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk. Løn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Røntgen Skanning.Yderligere informationYderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til:Ledende overlæge Geert Willander, tlf. 2964 5934.Ansøgningsfrist Ansøgning med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde elektronisk senest 14.03.2020.Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12 eller 13.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.En stilling som Afdelingslæge i radiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 01.05.2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Stillingen er som udgangspunkt med vagtfunktion.
 
Om stillingen
Vi søger speciallæge i radiologi med radiologisk erfaring, funktionen vil primært være i thorax-sektoren, men kan også hvis ønskes kombineres med andre sektorer.
Afdelingen udføreR CT vejledte biopsier og har 3D biopsi udstyr. Afdelingen yder radiologisk assistance til PET-CT scanninger. Der vil være mulighed for oplæring såvel for intervention som til PET beskrivelser.
 
Vi tilbyder:
 • Ansættelse i en dynamisk afdeling i stadig teknologisk- og organisatorisk udvikling med rig mulighed for faglig udfordring og udvikling af interesse- og ansvarsområder
 • Et højt fagligt miljø med faglig sparring med erfaren lægestab i afdelingen og i de samarbejdende specialer
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse
 • Korte kommunikationsveje med godt samarbejdsklima mellem faggrupperne i Røntgen & Skanning og på tværs af afdelingerne i HE Midt
 • Regionshospitalet Viborg har et entusiastisk videnskabeligt fagbibliotek og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode. 
Speciallæger indgår i afdelingens bagvagtlag med tilkaldevagt fra bolig, imens forvagtlaget er intro- og HU-læger i tilstedeværelsesvagt. Bagvagten er aktuelt 7-skiftet, vi stiler imod 8-skiftet, forvagten er 7-skiftet.
 
Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse på intro- og HU-niveau, og i uddannelsen af medicinske studenter under lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet. Afdelingen uddanner herudover radiografstuderende og sekretærelever, samt beskrivende radiografer og sonografer.

En specifik funktionsbeskrivelse/udviklingsplan vil vi sammen udarbejde/revidere løbende ved de årlige MUS-samtaler.

Om Røntgen og Skanning
Akuthospitalet i Viborg er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning samt tilhørende interventioner. Mammaradiologien samt for de perioperative radiologiske procedurer også for HE-Vest’s og Randers' optageområde, er samlet i Viborg, i Brystklinikken, i nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi.
 
Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midt og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i nært samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Alle læger i Røntgen & Skanning har hovedansættelse i Viborg.

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2019 175.000 radiologiske procedurer (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt er en dynamisk hospitalsenhed med ca. 4.200 ansatte.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredeste specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Røntgen & Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Geert Willander, tlf. 2964 5934.

Ansøgningsfrist   
Ansøgning med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland, skal være os i hænde elektronisk senest 14.03.2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12 eller 13.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/54dacbea_logo.gifRøntgen og SkanningViborg2020-02-05T12:04:53.5772020-03-11T00:00:00
330165912Børn og Unge på Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg søger afdelingslæge i pædiatri gerne med et eller flere interesseområderBasic Brænder du for dit fag? Og for at tage ansvar ikke kun for den enkelte patient, men også afdelingen og dens udvikling? Så er det dig, vi søger! Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale. Dine kvalifikationerVi søger en afdelingslæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med til at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer: En speciallægeuddannelse i pædiatri At du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kollegaer og ledelse At du vil være med til at sikre den højst mulige kvalitet i patientbehandlingen på tværs af faggrupper og under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi kan tilbyde digEt udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag. Vi ser positivt på behov for yderligere uddannelse indenfor et fagområde. Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. I afdelingen har vi bl.a. fysioterapeut, psykolog, diætist og socialrådgiver. Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet. VagtBørn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger. Om Børn og Unge, Regionshospitalet ViborgBørn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte. Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper. Vi arbejder meget målrettet med patient- pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt. Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste. Om Hospitalsenheden MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger om stillingenYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333. AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 23.februar 2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse mv. Samtaler forventes afholdt i uge 9, 2020Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Brænder du for dit fag? Og for at tage ansvar – ikke kun for den enkelte patient, men også afdelingen og dens udvikling? Så er det dig, vi søger!
 
Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
 
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.
  
Dine kvalifikationer
Vi søger en afdelingslæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med til at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer:
 • En speciallægeuddannelse i pædiatri
 • At du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kollegaer og ledelse
 • At du vil være med til at sikre den højst mulige kvalitet i patientbehandlingen på tværs af faggrupper og under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation.
Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag. Vi ser positivt på behov for yderligere uddannelse indenfor et fagområde.
 
Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. I afdelingen har vi bl.a. fysioterapeut, psykolog, diætist og socialrådgiver.
 
Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet.
 
Vagt
Børn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger. 
 
Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte.
 
Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper.
 
Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt.
 
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste. 
 
Om Hospitalsenheden Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 23.februar 2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse mv.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 9, 2020

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/4559accc_logo.gifBørn og UngeViborg2020-01-28T11:12:11.2472020-02-23T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Øjenafdelingen Afdelingslæger Hospitalsenheden Vest, Holstebro

Øjenafd., Holstebro

Holstebro
To stillinger som afdelingslæge ved Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale. I 2021 flytter Øjenafdelingen til Regions Hospitalet Gødstrup sammen med alle andre afdelinger i HEV. Vi f...
Indrykket:5. februar 2020

Dygtig og visionær overlæge/afdelingslæge til Affektiv Ambulatorium

Regionspsykiatrien Vest Afdelingsledelse

Holstebro
Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri? Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling i markant udvikling og har du interesse og lyst til arbejdet i en ambulant enhed. Så er det måske dig vi søge...
Indrykket:7. februar 2020

Overlæge/afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Onkologien

Herning
Har du ambitionerne, så har vi mulighederne.Her i Vest er vi kendt for at holde ord, og vi trives med at gøre tingene i dag frem for atvente til i morgen. Så jo, vi har travlt, og det får du med garanti også som ny overlæge afdelingslæge på Onkologi...
Indrykket:5. februar 2020

Afdelingslæge til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg

Røntgen og Skanning

Viborg
En stilling som Afdelingslæge i radiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 01.05.2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Stillingen er som udg...
Indrykket:5. februar 2020

Børn og Unge på Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg søger afdelingslæge i pædiatri gerne med et eller flere interesseområder

Børn og Unge

Viborg
Brænder du for dit fag? Og for at tage ansvar ikke kun for den enkelte patient, men også afdelingen og dens udvikling? Så er det dig, vi søger! Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvr...
Indrykket:28. januar 2020