Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I forbindelse med omlægning af stillinger er 2-3 stillinger som kirketjener og/eller præstesekretær ved Syv Sogn ledige med forventet besættelse 1. april 2018

Ledige stillinger som kirketjener og præstesekretær, Syv Sogn, Roskilde domprovsti

 

I forbindelse med en omlægning af stillinger er 2-3 stillinger ledige ved Syv Sogn med forventet tiltrædelse 1. april 2018.

 

Arbejdsopgaver som kirketjener består af:

 • Kirketjeneste
 • Klargøring, forplejning og oprydning i forbindelse med arrangementer i kirke og sognegård
 • Vedligeholdelse af grønne arealer ved sognegård
 • Glatførebekæmpelse i vinterperioden
 • Bygningstilsyn og lettere vedligeholdelsesopgaver ved sognegård
 • Rengøring af sognegård, kirke og graverbygning

Løsningen af disse opgaver forudsætter, at medarbejderen:

 • har en god fysik
 • kan klare perioder med et stort pres pga. af mange opgaver, der skal løses samtidigt
 • er modstandsdygtig og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • er struktureret og kan tilrettelægge sit arbejde selvstændigt
 • er fleksibel og indstillet på, at arbejdstider varierer, da arrangementer i sognegård og kirke kan foregå både morgen, middag og aften og både på hverdage, helligdage og i weekender
 • fungerer godt i et team.

Der er mulighed for ansættelse på fuld tid eller deltid efter nærmere aftale. En deltidsstilling kan eventuelt kombineres med nedenstående stilling som præstesekretær.

 

Arbejdsopgaver som præstesekretær består af:

 • Pasning af kontortid en dag ugentlig
 • Administration i forbindelse med konfirmandforberedelse
 • Klargøring af materiale i forbindelse med dåb og vielse
 • Administration i forbindelse med arrangementer
 • Fremstilling af materiale til undervisning og gudstjenester
 • PR arbejde

Løsning af disse opgaver forudsætter, at medarbejderen:

 • har gode IT-kundskaber i form af et godt kendskab til office-pakken, fortrolighed med internettet og brug af web-baserede programmer som fx dropbox, facebook, hjemmeside, online-kalender mv.    
 • har erfaring med administrativt arbejde – herunder gerne erfaring med kirkebogsføring og civilregistrering (dette er dog ikke et krav)
 •  
 • kan bevare et godt overblik
 • kan arbejde struktureret og selvstændigt
 • er initiativrig og udadvendt
 • fungerer godt i et team.
 •  

Stillingen er beregnet til 6 timer ugentlig. Ansættelse kan eventuelt kombineres med opgaver som kirketjener – se ovenfor.

 

Ansættelse som kirketjener er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start. Årslønnen aftales indenfor intervallet 249.025 kr. – 321.112 kr. (niveau 31. marts 2012). Fikspunktet er 249.025 kr. (niveau 31. marts 2012). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.500 kr. (niveau 31. marts 2012). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres ved deltidsansættelse i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Ansættelse som præstesekretær sker på timelønsbasis, med mindre den kombineres med opgaver som kirketjener.

Der indhentes straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til sognepræst Morten Kastrup tlf.: 2384 1578, kontaktperson Lone Hinge tlf.: 2636 3956 eller formand Vibeke Steenfeldt tlf.: 2380 2390.

 

Ansøgere bedes tilkendegive i ansøgningen, hvilken stilling/hvilke opgaver man søger samt tilkendegive ønsket minimum og maksimum arbejdstid. Ansøgningen med relevante bilag stiles til Syv Sogn Menighedsråd og sendes til syv.sogn@km.dk senest den 23. februar 2018 kl. 8.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her