Infanterist ved Ruder 4 kompagniet JDR

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

For dem som KAN og VIL panserinfanteriet.

Om os

4 Panserinfanterikompagni – i daglig tale Ruder 4 - er et stående reaktionsstyrkekompagni, der kæmper både opsiddet, afsiddet og en kombination heraf.

Vi råder over 14 CV9035 som primær køretøj, og afsiddet anvender vi alle infanteriets våben. Dernæst har vi i kommandodelingen en række lastvogne samt Piranha V.

Vi har et godt samarbejde i kompagniet, og alle med en professionel indstilling til virket som panserinfanterist accepteres. Vi stiller krav til hinanden og forventer, at alle leverer deres bedste. I Ruder 4 er vi en stor familie, der til enhver tid har hinandens ryg. Vi stoler på hinanden og er 100% loyale i alle henseender.

Kompagniet har adskillige udsendelser bag sig, både samlet og delt. For nuværende er kompagniet udsendt delvist til Kosovo og Irak samt støtte til øvrige missioner. Hjemmegående er kompagniets køretøjsbesætninger efter hjemkomst fra Kosovo medio maj 2022.

Kompagniets kerneværdier er professionalisme i alt hvad vi gør, aggressivitet i tanke og handling, korpsånd som bindeleddet i vores stærke sammenhold og loyalitet – op, hen og ned.


Om stillingen

Stillingen du søger, er en generel konstabelstilling. Det betyder, at du efter samtale med kompagnichefen, kaptajn Simon Østerby, klarlægger hvilken specifik stilling, du søger. I kompagniet kan vi for nuværende tilbyde forskellige stillinger fra LMGSK, GVSK3, IKK-skytte og IKK-kører. Stillingen er ikke specifikt tildelt en deling, men vil efter samtale med kompagnichefen blive placeret. Alt afhængig af dine ønsker og evner vil du blive tilbudt en stilling. På sigt vil du, hvis du har evnerne, kunne komme i betragtning til enten korporal- eller sergentskole.


Om dig

Du har gennemført hærens HBU og HRU, gerne med tidligere tjeneste i SRS fra kamptropperne men ikke et krav. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i et mekaniseret eller pansret infanterikompagni, og du kender til infanteridelingens standarder.

Du er selvstændig og udviser initiativ ved selv at opsøge opgaver – såvel i felten som i den daglige tjeneste. Du er egnet til INTOPS, har kørekort og vil tjenesten. Du er i god fysisk form, trives med udfordringer og dyrker sammenholdet.


Ansættelsesvilkår

ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om de enkelte stillinger, er du velkommen til at kontakte KN Simon Østerby på tlf. 728 23476 eller via mail: JDR-2B-400A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-amj@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 8. august 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 33.
Stillingerne er til besættelse fra den 22. august 2022, eller snarest herefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer bør medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Infanterist ved Ruder 4 kompagniet JDR

For dem som KAN og VIL panserinfanteriet.

Om os

4 Panserinfanterikompagni – i daglig tale Ruder 4 - er et stående reaktionsstyrkekompagni, der kæmper både opsiddet, afsiddet og en kombination heraf.

Vi råder over 14 CV9035 som primær køretøj, og afsiddet anvender vi alle infanteriets våben. Dernæst har vi i kommandodelingen en række lastvogne samt Piranha V.

Vi har et godt samarbejde i kompagniet, og alle med en professionel indstilling til virket som panserinfanterist accepteres. Vi stiller krav til hinanden og forventer, at alle leverer deres bedste. I Ruder 4 er vi en stor familie, der til enhver tid har hinandens ryg. Vi stoler på hinanden og er 100% loyale i alle henseender.

Kompagniet har adskillige udsendelser bag sig, både samlet og delt. For nuværende er kompagniet udsendt delvist til Kosovo og Irak samt støtte til øvrige missioner. Hjemmegående er kompagniets køretøjsbesætninger efter hjemkomst fra Kosovo medio maj 2022.

Kompagniets kerneværdier er professionalisme i alt hvad vi gør, aggressivitet i tanke og handling, korpsånd som bindeleddet i vores stærke sammenhold og loyalitet – op, hen og ned.


Om stillingen

Stillingen du søger, er en generel konstabelstilling. Det betyder, at du efter samtale med kompagnichefen, kaptajn Simon Østerby, klarlægger hvilken specifik stilling, du søger. I kompagniet kan vi for nuværende tilbyde forskellige stillinger fra LMGSK, GVSK3, IKK-skytte og IKK-kører. Stillingen er ikke specifikt tildelt en deling, men vil efter samtale med kompagnichefen blive placeret. Alt afhængig af dine ønsker og evner vil du blive tilbudt en stilling. På sigt vil du, hvis du har evnerne, kunne komme i betragtning til enten korporal- eller sergentskole.


Om dig

Du har gennemført hærens HBU og HRU, gerne med tidligere tjeneste i SRS fra kamptropperne men ikke et krav. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i et mekaniseret eller pansret infanterikompagni, og du kender til infanteridelingens standarder.

Du er selvstændig og udviser initiativ ved selv at opsøge opgaver – såvel i felten som i den daglige tjeneste. Du er egnet til INTOPS, har kørekort og vil tjenesten. Du er i god fysisk form, trives med udfordringer og dyrker sammenholdet.


Ansættelsesvilkår

ANSÆTTELSESVILKÅR
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om de enkelte stillinger, er du velkommen til at kontakte KN Simon Østerby på tlf. 728 23476 eller via mail: JDR-2B-400A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-amj@mil.dk.

Ansøgningsfrist er den 8. august 2022. Samtaler forventes gennemført i uge 33.
Stillingerne er til besættelse fra den 22. august 2022, eller snarest herefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer bør medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.