Ingeniørdocentstilling til Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College

Center for forskning og udvikling for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College, Horsens søger en ingeniørdocent, der kan planlægge, styre og evaluere forskning- og udviklingsaktiviteter inden for VIAs satsning inden for industriel mikrobiologi, biokorrosion og proces-bioteknologi, og som selvstændigt og innovativt er i stand til at udvikle ny viden til gavn for de uddannelser, erhverv og professioner, hvor VIA spiller en væsentlig rolle. Vi ønsker en højt kvalificeret medarbejder, der har sit faglige interessefelt inden for industriel mikrobiologi, biokorrosion og proces-bioteknologi.

Bliv en del af Forskningsgruppen for byggeri, energi, vand og klima
Grundet ønsket om en udvidelse og styrkelse af kompetencer samt igangsættelse af mange nye projekter søger Forskningscentret for byggeri, energi, vand og klima på VIA University College en ny kollega i form af en Docent. Forskergruppen har fokus på forsyning (drikkevand, spildevand, biogas og fjernvarme), fagområder inden for energi (jordvarme, energilagring og køling), jord og grundvandsressourcer (forurening og naturlig grundvandskvalitet) samt klimaforebyggelsesløsninger.

Desuden deltager Forskningsgruppen i undervisnings- og vejledningsaktiviteter på bl.a. Klima og forsyningsingeniøruddannelsen og i efter- og videreuddannelsesaktiviteter for branchen.

I tæt samarbejde med vandbranchen har vi stor succes med forsknings- og udviklingsprojekter. Det er i høj grad medarbejderne, der er med til at forme projekterne.

Om stillingen
Ansøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d., og ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg. Som Docent skal du bidrage afgørende til forsknings- og udviklingsaktiviteterne inden for centres forskningssnitflader, bidrage til undervisningen på VIAs uddannelser, og du skal samtidig udvikle nye projekter inden for byggeri, energi, vand og klima.

Du skal derfor kunne styrke forskningsgruppens faglige kompetencer indenfor ét eller flere af følgende eller tilstødende arbejdsområder:

• Anvendt mikrobiologi: Positiv anvendelse af mikroorganismer i procesanlæg og bioremedieringsprocesser
• Overvågning: Anvendelsen af molekylærbiologiske værktøjer til overvågning af fx vandkvalitet
• Sensorer: Test og vurdering af kemiske, fysiske og mikrobiologiske sensorer i forsyningsbranchen
• Biokorrosion: Modellering af biofilm og mikrobiologiske korrosionsprocesser (biokorrosion)
• Korrosion: Indgående kendskab til Corrosion Management Systemer (CMS) for industrielle systemer
• Materialer: Vurdering af materialevalg til forsyningsbranchen (onshore og offshore)
• Generelt: Kandidaten skal have en solid baggrund inden for anvendt mikrobiolog, biokorrosion samt processer og materialer anvendt i forsyningsbranchen

Følgende arbejdsområder kunne blive en del af din hverdag

• Forskning og udvikling inden for forskningsgruppens fokusområder
• Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere
• Feltarbejde og eksperimentelt laboratoriearbejde
• Formidling og publicering af projektresultater
• Profilering og deltagelse i netværk og konferencer inden for fagområdet
• Udformning og ansøgninger til nye projekter
• Undervisning på relevante ingeniøruddannelser inden for dit fagområde
• Udvikling af nye kurser/efteruddannelseskurser
• Projektvejledning af danske og internationale studerende ofte i samarbejde med erhvervslivet

Krav til ansøgeren
• Har kvalifikationsniveau svarende til ph.d.
• Er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for faget
• Besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk på højt niveau inden for faget, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt at udvikle ny viden og
bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af fagområdet
• Besidder høje skriftlige sprogkompetencer som minimum i dansk og engelsk
• Har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at ansøger er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis inden for fagområdet

Vi tilbyder
Et alsidigt og personligt udviklende job med muligheder for at skabe din egen jobprofil og udvikle din forskningskarriere.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst og aftaler.

Endvidere sker ansættelse i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen
og eksportingeniøruddannelsen:
https://cirkulaere.modst.dk/cirkulaerer/19970120-stillingsstruktur-veddiplomingenioeruddannelsen-
og-eksportingenioeruddannelsen/

Ansættelsesstedet vil være VIA University College, Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, men der kan også forekomme opgaver på VIA University Colleges andre lokaliteter i Region Midtjylland.
Stillingen er uden højeste arbejdstid.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forskningschef for byggeri, energi, vand og klima, Theis Raaschou Andersen på Thra@via.dk.

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystemog medsend følgende til din ansøgning:
 
• CV indeholdende dokumentation for uddannelse, forskning og projektledelse samt erhvervs-, formidlings- og undervisningsmæssig erfaring.
• Publikationsliste

Vi skal have din ansøgning senest 31. maj 2019

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38 - 39.

Stillingen ønskes besat pr 1. november 2019.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk
Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330014417Phoenix-89a61e4e12019-04-30T00:00:00Ingeniørdocentstilling til Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College

Center for forskning og udvikling for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College, Horsens søger en ingeniørdocent, der kan planlægge, styre og evaluere forskning- og udviklingsaktiviteter inden for VIAs satsning inden for industriel mikrobiologi, biokorrosion og proces-bioteknologi, og som selvstændigt og innovativt er i stand til at udvikle ny viden til gavn for de uddannelser, erhverv og professioner, hvor VIA spiller en væsentlig rolle. Vi ønsker en højt kvalificeret medarbejder, der har sit faglige interessefelt inden for industriel mikrobiologi, biokorrosion og proces-bioteknologi.

Bliv en del af Forskningsgruppen for byggeri, energi, vand og klima
Grundet ønsket om en udvidelse og styrkelse af kompetencer samt igangsættelse af mange nye projekter søger Forskningscentret for byggeri, energi, vand og klima på VIA University College en ny kollega i form af en Docent. Forskergruppen har fokus på forsyning (drikkevand, spildevand, biogas og fjernvarme), fagområder inden for energi (jordvarme, energilagring og køling), jord og grundvandsressourcer (forurening og naturlig grundvandskvalitet) samt klimaforebyggelsesløsninger.

Desuden deltager Forskningsgruppen i undervisnings- og vejledningsaktiviteter på bl.a. Klima og forsyningsingeniøruddannelsen og i efter- og videreuddannelsesaktiviteter for branchen.

I tæt samarbejde med vandbranchen har vi stor succes med forsknings- og udviklingsprojekter. Det er i høj grad medarbejderne, der er med til at forme projekterne.

Om stillingen
Ansøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d., og ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg. Som Docent skal du bidrage afgørende til forsknings- og udviklingsaktiviteterne inden for centres forskningssnitflader, bidrage til undervisningen på VIAs uddannelser, og du skal samtidig udvikle nye projekter inden for byggeri, energi, vand og klima.

Du skal derfor kunne styrke forskningsgruppens faglige kompetencer indenfor ét eller flere af følgende eller tilstødende arbejdsområder:

• Anvendt mikrobiologi: Positiv anvendelse af mikroorganismer i procesanlæg og bioremedieringsprocesser
• Overvågning: Anvendelsen af molekylærbiologiske værktøjer til overvågning af fx vandkvalitet
• Sensorer: Test og vurdering af kemiske, fysiske og mikrobiologiske sensorer i forsyningsbranchen
• Biokorrosion: Modellering af biofilm og mikrobiologiske korrosionsprocesser (biokorrosion)
• Korrosion: Indgående kendskab til Corrosion Management Systemer (CMS) for industrielle systemer
• Materialer: Vurdering af materialevalg til forsyningsbranchen (onshore og offshore)
• Generelt: Kandidaten skal have en solid baggrund inden for anvendt mikrobiolog, biokorrosion samt processer og materialer anvendt i forsyningsbranchen

Følgende arbejdsområder kunne blive en del af din hverdag

• Forskning og udvikling inden for forskningsgruppens fokusområder
• Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere
• Feltarbejde og eksperimentelt laboratoriearbejde
• Formidling og publicering af projektresultater
• Profilering og deltagelse i netværk og konferencer inden for fagområdet
• Udformning og ansøgninger til nye projekter
• Undervisning på relevante ingeniøruddannelser inden for dit fagområde
• Udvikling af nye kurser/efteruddannelseskurser
• Projektvejledning af danske og internationale studerende ofte i samarbejde med erhvervslivet

Krav til ansøgeren
• Har kvalifikationsniveau svarende til ph.d.
• Er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for faget
• Besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk på højt niveau inden for faget, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt at udvikle ny viden og
bringe ny viden i spil i forhold til udvikling af fagområdet
• Besidder høje skriftlige sprogkompetencer som minimum i dansk og engelsk
• Har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at ansøger er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis inden for fagområdet

Vi tilbyder
Et alsidigt og personligt udviklende job med muligheder for at skabe din egen jobprofil og udvikle din forskningskarriere.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst og aftaler.

Endvidere sker ansættelse i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen
og eksportingeniøruddannelsen:
https://cirkulaere.modst.dk/cirkulaerer/19970120-stillingsstruktur-veddiplomingenioeruddannelsen-
og-eksportingenioeruddannelsen/

Ansættelsesstedet vil være VIA University College, Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, men der kan også forekomme opgaver på VIA University Colleges andre lokaliteter i Region Midtjylland.
Stillingen er uden højeste arbejdstid.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forskningschef for byggeri, energi, vand og klima, Theis Raaschou Andersen på Thra@via.dk.

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystemog medsend følgende til din ansøgning:
 
• CV indeholdende dokumentation for uddannelse, forskning og projektledelse samt erhvervs-, formidlings- og undervisningsmæssig erfaring.
• Publikationsliste

Vi skal have din ansøgning senest 31. maj 2019

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38 - 39.

Stillingen ønskes besat pr 1. november 2019.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk
Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

Center for forskning og udvikling for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College, Horsens søger en ingeniørdocent, der kan planlægge, styre og evaluere forskning- og udviklingsaktiviteter inden for VIAs satsning inden for industriel mikrobiologi, biokorrosion og proces-bioteknologi, og som selvstændigt og innovativt er i stand til at udvikle ny viden til gavn for de uddannelser, erhverv og professioner, hvor VIA spiller en væsentlig rolle. Vi ønsker en højt kvalificeret medarbejder, der har sit faglige interessefelt inden for industriel mikrobiologi, biokorrosion og proces-bioteknologi. Bliv en del af Forskningsgruppen for byggeri, energi, vand og klimaGrundet ønsket om en udvidelse og styrkelse af kompetencer samt igangsættelse af mange nye projekter søger Forskningscentret for byggeri, energi, vand og klima på VIA University College en ny kollega i form af en Docent. Forskergruppen har fokus på forsyning (drikkevand, spildevand, biogas og fjernvarme), fagområder inden for energi (jordvarme, energilagring og køling), jord og grundvandsressourcer (forurening og naturlig grundvandskvalitet) samt klimaforebyggelsesløsninger. Desuden deltager Forskningsgruppen i undervisnings- og vejledningsaktiviteter på bl.a. Klima og forsyningsingeniøruddannelsen og i efter- og videreuddannelsesaktiviteter for branchen. I tæt samarbejde med vandbranchen har vi stor succes med forsknings- og udviklingsprojekter. Det er i høj grad medarbejderne, der er med til at forme projekterne. Om stillingenAnsøgeren skal have et kvalifikationsniveau svarende til ph.d., og ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg. Som Docent skal du bidrage afgørende til forsknings- og udviklingsaktiviteterne inden for centres forskningssnitflader, bidrage til undervisningen på VIAs uddannelser, og du skal samtidig udvikle nye projekter inden for byggeri, energi, vand og klima. Du skal derfor kunne styrke forskningsgruppens faglige kompetencer indenfor ét eller flere af følgende eller tilstødende arbejdsområder: • Anvendt mikrobiologi: Positiv anvendelse af mikroorganismer i procesanlæg og bioremedieringsprocesser• Overvågning: Anvendelsen af molekylærbiologiske værktøjer til overvågning af fx vandkvalitet • Sensorer: Test og vurdering af kemiske, fysiske og mikrobiologiske sensorer i forsyningsbranchen• Biokorrosion: Modellering af biofilm og mikrobiologiske korrosionsprocesser (biokorrosion)• Korrosion: Indgående kendskab til Corrosion Management Systemer (CMS) for industrielle systemer• Materialer: Vurdering af materialevalg til forsyningsbranchen (onshore og offshore)• Generelt: Kandidaten skal have en solid baggrund inden for anvendt mikrobiolog, biokorrosion samt processer og materialer anvendt i forsyningsbranchen Følgende arbejdsområder kunne blive en del af din hverdag • Forskning og udvikling inden for forskningsgruppens fokusområder• Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere• Feltarbejde og eksperimentelt laboratoriearbejde• Formidling og publicering af projektresultater• Profilering og deltagelse i netværk og konferencer inden for fagområdet • Udformning og ansøgninger til nye projekter• Undervisning på relevante ingeniøruddannelser inden for dit fagområde • Udvikling af nye kurser efteruddannelseskurser• Projektvejledning af danske og internationale studerende ofte i samarbejde med erhvervslivet Krav til ansøgeren• Har kvalifikationsniveau svarende til ph.d.• Er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for faget• Besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk på højt niveau inden for faget, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt at udvikle ny viden ogbringe ny viden i spil i forhold til udvikling af fagområdet• Besidder høje skriftlige sprogkompetencer som minimum i dansk og engelsk• Har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at ansøger er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis inden for fagområdet Vi tilbyderEt alsidigt og personligt udviklende job med muligheder for at skabe din egen jobprofil og udvikle din forskningskarriere. Løn- og ansættelsesforholdLøn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst og aftaler. Endvidere sker ansættelse i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsenog eksportingeniøruddannelsen:https: cirkulaere.modst.dk cirkulaerer 19970120-stillingsstruktur-veddiplomingenioeruddannelsen-og-eksportingenioeruddannelsen Ansættelsesstedet vil være VIA University College, Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, men der kan også forekomme opgaver på VIA University Colleges andre lokaliteter i Region Midtjylland.Stillingen er uden højeste arbejdstid. Er du interesseret? Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forskningschef for byggeri, energi, vand og klima, Theis Raaschou Andersen på Thra@via.dk. Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystemog medsend følgende til din ansøgning: • CV indeholdende dokumentation for uddannelse, forskning og projektledelse samt erhvervs-, formidlings- og undervisningsmæssig erfaring.• Publikationsliste Vi skal have din ansøgning senest 31. maj 2019 Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 38 - 39. Stillingen ønskes besat pr 1. november 2019. VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dkLæs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http: www.via.dk da om-via job personoplysninger11jobnet89a61e4e100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-31T00:00:000000http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?CustomerCode=VIA3&PortalID=12952&VacatureID=10423900EuropaDanmarkJyllandØstjyllandHedensted3516985VIA University College11Chr. M. Østergaards Vej 48700HorsensDKDanmark0
via@via.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent751841JobNet4981109498110910030-04-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=89a61e4ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=89a61e4ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=89a61e4e&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=89a61e4e&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Produktion_haandvaerk_og_transport/Bygge_og_anlaeg/4.jpgEr du den nye Miljøingeniør i VIA University College?12007981Dansk3Læse/ tale933533Miljøingeniør21Bygge og anlæg361629025Theisvia@via.dkDKDanmarkDKDanmark330016683Projektleder til større anlægsprojekterRobot Vil du med på holdet blandt et af landets mest visionære forsyningsselskaber? Har du solid erfaring som projektleder og en brændende lyst til at sætte dit aftryk på vores ambitiøse struktur- og saneringsplaner såvel som realiseringen af Den intelligente vandby ? Så er det dig, vi søger! Skanderborg Forsyning er en af Danmarks mest moderne forsyninger - i Danmarks stærkeste vækstområde. Vi lever op til vores rolle ved at konkretisere ambitionerne for Den intelligente vandby , ved at have fokus på sikker styring af projekter og drift, og ved at samvirke med AquaGlobe, der er skabt af Skanderborg Forsyning og en række ambitiøse partnere. Om dig og dit nye job Du er en rollemodel som projektleder - fagligt solid, fleksibel og forudseende. Vi forestiller os, at du er civil- eller diplomingeniør, og at du har dybtgående erfaring med strukturplaner, saneringsplaner, afskærende ledninger og pumpestationer, som udgør nogle af nøgleområderne for dit fagområde. Du nyder projektlederrollen fra start til mål. Det indbefatter både projektstrategi og sammenhæng til planer og data, dialog med myndigheder og andre interessenter samt projektering, byggeledelse tilsyn og overlevering til drift. Endelig er det væsentligt, at du har levende interesse for - og giver indspil til - teamets og afdelingens samlede funktion, herunder samarbejdsflader med digitalisering, drift og udviklingsprojekter. Det kendetegnende for dig, at du Er struktureret og har et naturligt overblik Er optaget af innovative og effektive løsninger Er en engageret teamplayer og har en evne til at formidle, tale med og lytte til dine mange forskellige kolleger og samarbejdspartnere Vi tilbyder dig blandt andet en fokuseret og målorienteret organisation med en stærk samarbejdskultur, hvor du bliver del af en afdeling med tre faglige teams et højt fagligt niveau og masser af sparring med engagerede kolleger gode muligheder for efteruddannelse og faglige netværk Et fokus på en sund kultur med god frokostordning, motionsmuligheder, sundhedsforsikring og socialt samvær Lønnen fastsættes i overensstemmelse med dine kvalifikationer. Tiltrædelse efter aftale. Sådan søger du stillingen Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Fagleder Jesper Brix Kjelgaard jbk@skanderborgforsyning.dk eller Projekt- og udviklingschef Bjarne Langdahl Riis blr@skanderborgforsyning.dk Om Skanderborg Forsyningsvirksomhed a s Du bliver del af en virksomhed med en klart formuleret vision om at være Danmarks mest moderne forsyning. Vi er et af branchens stærkeste hold med 54 kompetente medarbejdere. Sammen med dine kollegaer har du rig mulighed for at udvikle dig i en spændende og innovativ organisation, med afgørende betydning for det omgivende samfund og vores kunders hverdag. Virksomheden har et stort fokus på kompetenceudvikling og muligheden for at bruge branchens mange netværk. Vi har et godt renomm som arbejdsplads, og du vil opleve en åben tilgang, en uformel tone og et særligt fokus på tværfagligt samarbejde. Sammen med et voksende netværk af innovative partnere har vi skabt AquaGlobe, som er branchens samlingspunkt for innovation og formidling af vandteknologi. AquaGlobe er retningssætter og en datadrevet dynamo for partnerskaber i vandbranchen, som udfordrer, udvikler og involverer løsninger og interessenter. AquaGlobe er et videnscenter for de bedste vandteknologiske løsninger, hvorfor du vil opleve et livligt hus med besøg af alt fra tekniske fagfolk til delegationer fra Sydafrika. Det er derfor vigtigt, at du trives i et dynamisk hus, hvor drift og udvikling sjældent er adskilt, og hvor du får mulighed for at arbejde tæt sammen med vores partnere. Læs mere på www.skanderborgforsyning.dk og www.aquaglobe.dkVil du med på holdet blandt et af landets mest visionære forsyningsselskaber? Har du solid erfaring som projektleder og en brændende lyst til at sætte dit aftryk på vores ambitiøse struktur- og saneringsplaner såvel som realiseringen af ’Den intelligente vandby’? Så er det dig, vi søger!

Skanderborg Forsyning er en af Danmarks mest moderne forsyninger - i Danmarks stærkeste vækstområde. Vi lever op til vores rolle ved at konkretisere ambitionerne for ’Den intelligente vandby’, ved at have fokus på sikker styring af projekter og drift, og ved at samvirke med AquaGlobe, der er skabt af Skanderborg Forsyning og en række ambitiøse partnere.

Om dig og dit nye job
Du er en rollemodel som projektleder - fagligt solid, fleksibel og forudseende. Vi forestiller os, at du er civil- eller diplomingeniør, og at du har dybtgående erfaring med strukturplaner, saneringsplaner, afskærende ledninger og pumpestationer, som udgør nogle af nøgleområderne for dit fagområde.

Du nyder projektlederrollen fra start til mål. Det indbefatter både projektstrategi og sammenhæng til planer og data, dialog med myndigheder og andre interessenter samt projektering, byggeledelse/tilsyn og overlevering til drift.

Endelig er det væsentligt, at du har levende interesse for - og giver indspil til - teamets og afdelingens samlede funktion, herunder samarbejdsflader med digitalisering, drift og udviklingsprojekter.

Det kendetegnende for dig, at du

  • Er struktureret og har et naturligt overblik
  • Er optaget af innovative og effektive løsninger
  • Er en engageret teamplayer og har en evne til at formidle, tale med og lytte til dine mange forskellige kolleger og samarbejdspartnere

Vi tilbyder dig blandt andet

  • en fokuseret og målorienteret organisation med en stærk samarbejdskultur, hvor du bliver del af en afdeling med tre faglige teams
  • et højt fagligt niveau og masser af sparring med engagerede kolleger
  • gode muligheder for efteruddannelse og faglige netværk
  • Et fokus på en sund kultur med god frokostordning, motionsmuligheder, sundhedsforsikring og socialt samvær

Lønnen fastsættes i overensstemmelse med dine kvalifikationer. Tiltrædelse efter aftale.

Sådan søger du stillingen

Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Fagleder Jesper Brix Kjelgaard jbk@skanderborgforsyning.dk eller Projekt- og udviklingschef Bjarne Langdahl Riis blr@skanderborgforsyning.dk

Om Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Du bliver del af en virksomhed med en klart formuleret vision om at være Danmarks mest moderne forsyning. Vi er et af branchens stærkeste hold med 54 kompetente medarbejdere. Sammen med dine kollegaer har du rig mulighed for at udvikle dig i en spændende og innovativ organisation, med afgørende betydning for det omgivende samfund og vores kunders hverdag. Virksomheden har et stort fokus på kompetenceudvikling og muligheden for at bruge branchens mange netværk. Vi har et godt renommé som arbejdsplads, og du vil opleve en åben tilgang, en uformel tone og et særligt fokus på tværfagligt samarbejde. Sammen med et voksende netværk af innovative partnere har vi skabt AquaGlobe, som er branchens samlingspunkt for innovation og formidling af vandteknologi. AquaGlobe er retningssætter og en datadrevet dynamo for partnerskaber i vandbranchen, som udfordrer, udvikler og involverer løsninger og interessenter. AquaGlobe er et videnscenter for de bedste vandteknologiske løsninger, hvorfor du vil opleve et livligt hus med besøg af alt fra tekniske fagfolk til delegationer fra Sydafrika. Det er derfor vigtigt, at du trives i et dynamisk hus, hvor drift og udvikling sjældent er adskilt, og hvor du får mulighed for at arbejde tæt sammen med vores partnere. Læs mere på www.skanderborgforsyning.dk og www.aquaglobe.dk
Mindbiz ApSSkanderborg2019-05-06T00:00:002019-06-28T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Projektleder til større anlægsprojekter

Mindbiz ApS

Skanderborg
Vil du med på holdet blandt et af landets mest visionære forsyningsselskaber? Har du solid erfaring som projektleder og en brændende lyst til at sætte dit aftryk på vores ambitiøse struktur- og saneringsplaner såvel som realiseringen af Den intellig...
Indrykket:6. maj 2019
Udløbsdato:28. juni 2019